Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eRetail 2011 - Joost Nienhuis - Tripolis

1,184 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

eRetail 2011 - Joost Nienhuis - Tripolis

 1. 1. Hoe werkt e-mailmarketing voor retailers en franchisenemers in het bijzonder? Stefan de Bruin, Programma Manager ProBiblio Joost Nienhuis, CEO Tripolis Solutions
 2. 2. Agenda <ul><li>Trends in e-mailmarketing </li></ul><ul><li>Nationaal e-mailmarketing onderzoek </li></ul><ul><li>Retail e-mailmarketing uitdagingen </li></ul><ul><li>Klantencase: ProBiblio </li></ul><ul><li>Q&A </li></ul>
 3. 3. Trends in e-mailmarketing <ul><li>E-mail blijft het belangrijkste medium … </li></ul><ul><li>“ Budget voor direct mail gezakt met 29% terwijl 54% van bedrijven het budget voor e-mailmarketing vergroten” (bron: Key Trends Analysis CSO Insights) </li></ul><ul><li>“ Het aantal nieuwe e-mail gebruikers ter wereld was in 2010 groter dan het aantal nieuwe Facebook- en Twitteraccounts samen” (bron: Royal Pingdom) </li></ul><ul><li>“ Nederlandse e-mail markt groeit in 2011 van 171m tot 284m in 2014” (bron: PWC) </li></ul>
 4. 4. Trends in e-mailmarketing <ul><li>Social Media en e-mail versterken elkaar </li></ul><ul><ul><li>Verrijken van je e-mailadressen voor je database </li></ul></ul><ul><ul><li>Social sharing buttons in email </li></ul></ul><ul><ul><li>&quot;I like's&quot; verzamelen via email </li></ul></ul><ul><ul><li>Email content direct publiceren via social media </li></ul></ul><ul><ul><li>Goed beeld wat je doelgroep over je denkt </li></ul></ul>
 5. 5. Trends in e-mailmarketing <ul><li>Content/context marketingmodellen steeds belangrijker </li></ul><ul><ul><li>“ het juiste bericht voor de juiste persoon op het juiste moment” </li></ul></ul><ul><ul><li>Aanbiedingen, kortingen of specials </li></ul></ul><ul><ul><li>Customer Life-Cycle Management </li></ul></ul><ul><ul><li>E-mail wordt aangepast aan de tijd, de locatie en het apparaat waarmee de email wordt geopend </li></ul></ul>Email wordt aangepast aan device >>> Aanbiedingen aangepast aan locatie >>>
 6. 6. Trends in e-mailmarketing <ul><li>Postvervangende email </li></ul>
 7. 7. Nationaal e-mailmarketing onderzoek <ul><li>Uitgevoerd onder 500 retailers in Nederland </li></ul>
 8. 8. E-mailmarketing gedrag binnen de retailorganisaties <ul><li>Is email een veelgebruikt communicatiemiddel? </li></ul><ul><li>Beschikt de branche over grote maillijsten? </li></ul><ul><li>Is e-mailmarketing onderdeel van de marketingmix? </li></ul><ul><li>Wat zijn de doelstellingen voor 2011? </li></ul>
 9. 9. Uitkomsten onderzoek <ul><li>62% maakt gebruik van e-mailmarketing </li></ul><ul><li>36% maakt al gebruik van e-mailmarketingsoftware </li></ul><ul><li>24% verstuurt gepersonaliseerde nieuwsbrieven </li></ul><ul><ul><li>> Samenstellen van een nieuwsbrief op persoonlijke interesse van de ontvanger wordt door slechts 21% van de respondenten gedaan </li></ul></ul><ul><li>24% verwacht dat huis-aan-huis verspreiding van folders vervangen gaat worden door e-mailmarketing </li></ul>
 10. 10. Retail e-mailmarketing uitdagingen <ul><li>Controle </li></ul><ul><ul><li>centraal templates en campagnes inrichten </li></ul></ul><ul><ul><li>het adressenbeheer centraal of decentraal organiseren </li></ul></ul><ul><ul><li>franchisenemers of leden beheren </li></ul></ul><ul><ul><li>rechten toewijzen </li></ul></ul><ul><ul><li>rapportages inzien </li></ul></ul><ul><li>Overzicht </li></ul><ul><ul><li>behouden van alle e-mailmarketing statistieken van de totale keten, maar men hoeft geen eigenaar te zijn van de adressenbestanden </li></ul></ul><ul><li>Vrijheid </li></ul><ul><ul><li>De franchisenemer of het verenigingslid heeft  de vrijheid om zelf content toe te voegen aan zijn uitingen en eigen statistieken in te zien </li></ul></ul>
 11. 11. Het beste van twee werelden … <ul><li>Een aantal toepassingen: </li></ul><ul><li>Niveau “hoofdkantoor” </li></ul><ul><li>centraal management dashboard voor beheer, overzicht en controle sub-accounts </li></ul><ul><li>branding van sub-accounts met logo ’s en stylesheets </li></ul><ul><li>beheer van templates en content lokale nieuwsbrieven </li></ul><ul><li>import van (de)centrale contactlijsten </li></ul><ul><li>statistieken (de)centrale campagnes </li></ul><ul><li>Niveau “filiaal”, o.a. </li></ul><ul><li>lokaal content/plaatjes maken </li></ul><ul><li>eenvoudige drag&drop interface voor samenstellen nieuwsbrieven </li></ul><ul><li>verzenden van gepersonaliseerde email & nieuwsbrieven op eigen bestanden </li></ul><ul><li>inzicht in statistieken van eigen campagnes </li></ul>
 12. 12. Business Case: ProBiblio <ul><li>ProBiblio is de provinciale service-organisatie voor Openbare bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland. </li></ul><ul><li>46 bibliotheekorganisaties, ruim 6 miljoen inwoners </li></ul><ul><li>Belangrijkste opdracht vanuit subsidiegever: ontwikkeling en innovatie van bibliotheekwerk stimuleren, initiëren en faciliteren. </li></ul><ul><li>Innovatieprogramma’s o.a. CRM en Online Presence </li></ul>
 13. 13. Business Case: ProBiblio <ul><li>Maatschappelijke veranderingen (internet en digitalisering) zetten maatschappelijke legitimatie bibliotheek onder druk. Trend: teruglopende ledenaantallen en uitleningen. </li></ul><ul><li>Nieuwe rol in de samenleving: van zoeken en vinden naar adviseren en ontmoeten. </li></ul><ul><li>Extra uitdaging: zware gemeentelijke bezuinigingen op budgetten locale bibliotheken: 10% tot 50% !! </li></ul>
 14. 14. Business Case: ProBiblio <ul><li>Bibliotheken van oudsher productgeoriënteerd en intern gericht. Transformatie naar meer open en vraaggerichte organisaties. </li></ul><ul><li>Probleem: geen scherpe positionering, weinig marketingexpertise en zeer beperkte budgetten. </li></ul><ul><li>Rol ProBiblio: centraal faciliteren, bundelen van inspanningen, leveren van expertise en infrastructuur. Van offline naar online marketing. Lage exploitatiekosten! </li></ul>
 15. 15. Business Case: ProBiblio <ul><li>Tripolis Solutions en ProBiblio hebben in cocreatie de Tripolis Retail Edition ontwikkeld. </li></ul><ul><li>Ruim 30 bibliotheekorganisaties versturen vanaf 1 januari 2011 gepersonaliseerde nieuwsbrieven. </li></ul><ul><li>Volgende stappen: nieuwsbrieven op persoonlijke interesse, campagnemanagement (welkomst-, loyaliteits-, retentie-, win-back programma’s), combinatie met SEM en Social Media. </li></ul>
 16. 16. Voorbeeld Rapportage
 17. 17. Voorbeeld Contact Management
 18. 18. Q&A <ul><li>+31 (0) 6 235 786 80 +31 (0) 6 245 460 27 </li></ul><ul><li>[email_address] [email_address] </li></ul><ul><li>twitter.com/tripolis </li></ul>Bedankt voor uw aandacht!

×