Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
eHealthPrioriteiten eHealth onderzoek en innovatiein Nederland              Chris Flim & Marij Smits 11-10-2012
Agenda•  Wat heeft ZonMw met ICT & eHealth?•  eHealth onderzoeks- en innovatie agenda•  Zorg voor innoveren - dossier e...
Missie ZonMw  ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en    zorginnovatieZonMw financiert gezondheidsonderzoek  én s...
Visie ZonMwEr zijn twee dingen nodig om de zorg engezondheid te verbeteren:- kennis en het daadwerkelijk- gebruiken van di...
Waarom ICT en eHealth?“Het gebruik van ICT kan helpen bij de uitdaging om de                       ...
Focus eHealthSlimmer inrichten processen en -organisatie gezondheidszorg       ‘Meer kwaliteit en/of minder kosten’T...
Focus ICT bij ZonMw is breder  Ondersteuning bieden aan processen, niet alleen  primaire patiëntenzorg, maar bv. ook:•...
Prioriteiten ICT & eHealth 2012/2013 Inbedding in procedures en werkwijze ZonMw eHealth onderzoeks- & innovatie agenda ...
Context eHealth onderzoeks- en innovatie agenda•  Nationale Implementatie Agenda eHealth•  Kamerbrief VWS•  Europese eH...
Context onderzoeksagenda – NIA eHealth“Opstellen van een lange termijn onderzoeks- eninnovatieagenda. Afspreken van eendui...
Context onderzoeksagenda – Kamerbrief VWS“ZonMw kan een belangrijke rol vervullen inhet delen van reeds beschikbare kennis...
Kenmerken eHealth onderzoeksagenda (1)• Richtinggevend/prioriterend voor eHealth onderzoek, kennisverspreiding en -toepas...
Kenmerken eHealth onderzoeksagenda (2)• Voortbouwen op lopende initiatieven• Samenwerking en hergebruik bevorderen• Versni...
Mogelijke thema‟s eHealth onderzoeksagenda• Gebruiksaspecten van eHealth• Impact van eHealth op gedrag en relatie• Impact ...
Waarom Zorg voor Innoveren?•  Krachten bundelen•  Innovatieproces eenvoudiger•  Innovatieproces transparanter•  Randvo...
Positionering thema eHealth @Zvi•  Wat kan er wél?•  Wat doen we aan barrières?•  Faciliteren, verbinden, wegwijzen  ...
Inhoud dossier eHealth @ ZvI•  Loketfunctie voor interactie met  (landelijke) overheid•  Casuïstiek•  Vraag & Antwoor...
Wegwijzer Financiering eHealthVersie 1 met eHealth matrix -structurele financiering binnen ZVW/AWBZBeschikbaar medio oktob...
Tips:
Tips voor eHealth innovatoren (1)•  Innoveren gebeurt regionaal, binnen landelijke kaders•  Innoveren doe je niet alleen...
Tips voor eHealth innovatoren (2)•  Maak gebruik van beschikbare hulpmiddelen / tools / checklists•  Innovatie is bij vo...
Vragen?Hoe zijn jullie bezig met eHealth onderzoek eninnovatie?
Discussie•  Wat zijn voor deelnemers belangrijkste barrières bij  implementatie en gebruik eHealth?•  Wat verwachten d...
eHealth 12 - Chris Flim en Marij Smits - ZonMw-
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

eHealth 12 - Chris Flim en Marij Smits - ZonMw-

943 views

Published on

 • Be the first to comment

eHealth 12 - Chris Flim en Marij Smits - ZonMw-

 1. 1. eHealthPrioriteiten eHealth onderzoek en innovatiein Nederland Chris Flim & Marij Smits 11-10-2012
 2. 2. Agenda• Wat heeft ZonMw met ICT & eHealth?• eHealth onderzoeks- en innovatie agenda• Zorg voor innoveren - dossier eHealth• Financiering/bekostiging van eHealth (onderzoek)• Tips voor aanpak zorginnovatie• Discussie
 3. 3. Missie ZonMw ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatieZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren.
 4. 4. Visie ZonMwEr zijn twee dingen nodig om de zorg engezondheid te verbeteren:- kennis en het daadwerkelijk- gebruiken van die kennis.ZonMw stimuleert met subsidie-programma‟s de totale innovatiecyclus.Van fundamenteel onderzoek totimplementatie van nieuwe behandelingen,preventieve interventies of verbeteringenin de structuur van de gezondheidszorg.
 5. 5. Waarom ICT en eHealth?“Het gebruik van ICT kan helpen bij de uitdaging om de Edith Schippersvrijheid en zelfredzaamheid van patiënten te versterken,oplossingen te bieden voor het dreigend personeelstekort, hetverbeteren van de patiëntveiligheid en de zorg en dekostenstijging te beperken.” Neelie Kroes“We dienen ons veel meer bewust te zijn dat ICT in onszorgsysteem geïntegreerd moeten worden.” Jopie VerhoeveneHealth biedt veel voordelen waar het gaat om empowermentvan zorgconsumenten, de kwaliteit van leven van mensen ende kwaliteit van zorg en participatie.“eHealth is de hype voorbij. De vraag is niet óf, maar hóe.” Arie Nieuwenhuijzen Kruseman
 6. 6. Focus eHealthSlimmer inrichten processen en -organisatie gezondheidszorg ‘Meer kwaliteit en/of minder kosten’Toename van (combinatie van): – Kwaliteit van leven – Kwaliteit van zorg – (Kosten)effectiviteit – Substitutie / Gepast Gebruik – Zelfmanagement – Arbeidsinzet/-participatie – Patiëntveiligheid – ..
 7. 7. Focus ICT bij ZonMw is breder Ondersteuning bieden aan processen, niet alleen primaire patiëntenzorg, maar bv. ook:• Dossiervoering• Decision support• Beleidsvorming• Educatie• Kwaliteitsbeleid• Toezicht/verantwoording• Onderzoek
 8. 8. Prioriteiten ICT & eHealth 2012/2013 Inbedding in procedures en werkwijze ZonMw eHealth onderzoeks- & innovatie agenda Zorg voor innoveren – dossier eHealth (ZonMw ism VWS, NZa en CVZ/Zorginstituut Nederland)
 9. 9. Context eHealth onderzoeks- en innovatie agenda• Nationale Implementatie Agenda eHealth• Kamerbrief VWS• Europese eHealth agenda• ZonMw beleidsplan 2012 – 2015• En anderen: Zorg voor innoveren, Gepast Gebruik, Topsectorenbeleid, lopende ZonMw programma‟s, landelijke/regionale onderzoeksinitiatieven
 10. 10. Context onderzoeksagenda – NIA eHealth“Opstellen van een lange termijn onderzoeks- eninnovatieagenda. Afspreken van eenduidige criteria vooreHealth onderzoek, voor snelle en eenduidige beoordelingvan eHealth toepassingen, en het uitwisselen vanuitkomsten en bevindingen.”Notitie NIA partners aan ZonMw:“Op basis van een globale inhoudelijke onderzoeksagendaformuleert ZonMw een publiek-privaat programma dat dekrachten bundelt voor onderzoek ter ondersteuning vanimplementatie en gebruik van eHealth.”
 11. 11. Context onderzoeksagenda – Kamerbrief VWS“ZonMw kan een belangrijke rol vervullen inhet delen van reeds beschikbare kennis, maarook een faciliterende rol spelen in hetvaststellen van richtlijnen voor e-healthonderzoek.”“ZonMw zal in 2012 starten met deontwikkeling van een onderzoeksagenda voore-health en ICT. Hierin zal ik samen met henoptrekken, evenals de partijen achter deNationale Implementatieagenda e-health.“
 12. 12. Kenmerken eHealth onderzoeksagenda (1)• Richtinggevend/prioriterend voor eHealth onderzoek, kennisverspreiding en -toepassing in Nederland• Focus op implementatie en gebruik• Thematisch aandacht voor eHealth (i.e. sectoroverstijgend)• Passende onderzoeks- en financieringsmethodieken => Focus op kortdurend praktisch toegepast onderzoek
 13. 13. Kenmerken eHealth onderzoeksagenda (2)• Voortbouwen op lopende initiatieven• Samenwerking en hergebruik bevorderen• Versnippering eHealth onderzoek en onderzoeksfinanciering verminderen i.e. doelmatigheid onderzoek vergroten• Ontwikkelen eenduidig beoordelingskader voor eHealth onderzoek en resultaten• (Alleen) additioneel onderzoek/kennisverspreiding bij „witte vlekken‟
 14. 14. Mogelijke thema‟s eHealth onderzoeksagenda• Gebruiksaspecten van eHealth• Impact van eHealth op gedrag en relatie• Impact van eHealth op kwaliteit van zorg en leven• Inbedding van eHealth in organisatie, processen en bekostiging van gezondheidszorg• Voorwaarden voor eHealth (financieel, juridisch, ethisch, technisch, ..)• Meerwaarde eHealth voor de „grote‟ beleidsthema‟s gezondheidszorg
 15. 15. Waarom Zorg voor Innoveren?• Krachten bundelen• Innovatieproces eenvoudiger• Innovatieproces transparanter• Randvoorwaarden & procedures stroomlijnen• Dossiers• Netwerk
 16. 16. Positionering thema eHealth @Zvi• Wat kan er wél?• Wat doen we aan barrières?• Faciliteren, verbinden, wegwijzen tussen praktijk en beleid• Innovatie via (publiek-private) allianties (zorgveld, bedrijfsleven, kennisinstellingen)• Aanvullend op bestaande initiatieven• „Work in progress‟
 17. 17. Inhoud dossier eHealth @ ZvI• Loketfunctie voor interactie met (landelijke) overheid• Casuïstiek• Vraag & Antwoord• Bruggen bouwen tussen beleid & praktijk• Wegwijzer financiering/bekostiging (structureel en tijdelijk)
 18. 18. Wegwijzer Financiering eHealthVersie 1 met eHealth matrix -structurele financiering binnen ZVW/AWBZBeschikbaar medio oktober 2012 op www.zorgvoorinnoveren.nl
 19. 19. Tips:
 20. 20. Tips voor eHealth innovatoren (1)• Innoveren gebeurt regionaal, binnen landelijke kaders• Innoveren doe je niet alleen, zoek samenwerking (publiek én privaat), vorm een alliantie• Betrek alle stakeholders, maar zeker de eindgebruikers vanaf het begin• Ga niet uit van de mogelijkheden van de eHealth toepassing, maar van de meerwaarde voor toekomstige gebruikers en financiers• Verdiep je in de huidige praktijk waar toepassing een plek moet krijgen (proces, stakeholders, financiering, techniek,..)
 21. 21. Tips voor eHealth innovatoren (2)• Maak gebruik van beschikbare hulpmiddelen / tools / checklists• Innovatie is bij voorkeur niet of zeer beperkt afhankelijk van subsidies => Denk vanaf het begin na over business case/business model.• Denk goed na over de voordelen/nadelen voor alle stakeholders.• Denk ook na over een vervangingsstrategie voor de processen die (deels) vervangen gaan worden (substitutie) en hoe mensen hiermee omgaan• Kijk naar (beleids)ontwikkelingen die kansen voor project kunnen beïnvloeden
 22. 22. Vragen?Hoe zijn jullie bezig met eHealth onderzoek eninnovatie?
 23. 23. Discussie• Wat zijn voor deelnemers belangrijkste barrières bij implementatie en gebruik eHealth?• Wat verwachten deelnemers van de landelijke overheid? (of juist niet)?• Aan welke eHealth kennis/informatie hebben deelnemers bijeenkomst behoefte?• Op welke onderwerpen zou eHealth onderzoek zich (meer of juist minder) moeten richten?

×