Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital Marketing Live! 2019 - Jacco Bouw & Leon van der Kolk

160 views

Published on

Jacco Bouw & Leon van der Kolk - Webpower & Mijndomein @ DML 2019

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digital Marketing Live! 2019 - Jacco Bouw & Leon van der Kolk

 1. 1. #Webpower 700% groei Digital Marketing Live 2019 Jacco Bouw Oprichter Webpower Leon van der Kolk Propositie- en Campagnemanager Mijndomein
 2. 2. #Webpower Programma 1. Introductie Webpower 2. Marketing automation 3. Case: 700% groei 4. Take-aways
 3. 3. #Webpower Jacco Bouw - Entrepreneur - 1999: Webpower Barneveld - 2006: entrance in China - Sweden, Poland, Germany, Spain - 2009: anti-spam policy China - 2009: meeting with the Chinese ‘Minister of industry and information technology’ Li Yizhong - 2012: book “Face IT, Marketing to China’s netizens“ - Offices in Shanghai, Beijing, Shenzhen, Guangzhou, Chengdu & Singapore
 4. 4. #Webpower Over Webpower
 5. 5. #Webpower
 6. 6. #Webpower Relevant communiceren + +
 7. 7. Aware Nurturing Qualified Marketing Evaluation Sales Engagement Purchase Expansion Renewal Service Account management Buying journey Customervaluetothebusiness
 8. 8. #Webpower#Webpower Aware Nurturing Qualified Evaluation Purchase
 9. 9. 9
 10. 10. 1 0 1.7 seconds source:FacebookHQEMEADublin2018
 11. 11. 1 1 source:FacebookHQEMEADublin2018
 12. 12. 1 2
 13. 13. #Webpower#Webpower Aware Nurturing Qualified Evaluation Purchase
 14. 14. #Webpower Aantal bezoekers 20.000 Conversieratio tot e-mailadres 5% Gem. orderwaarde €100 | € 1.200 # e-mailadressen 1.000
 15. 15. #Webpower
 16. 16. #Webpower Marketing automation
 17. 17. Case: Websitemaker trial flow Leon van der Kolk
 18. 18. OverMijndomein Hosting Auto Obligatie Energie Internet In 2003opgerichten uiteindelijk uitgegroeidtoteen bedrijfmetmeer dan 215.000klanten.W ebegeven ons opdiversemarkten als challenger. Motto:Als hetnietkan dan w ordthet pas leuk.
 19. 19. Overmij Leon van der Kolk Propositie-en Campagnemanager 5 jaarw erkzaam voorMijndomein
 20. 20. W aarom W aarom m arketing autom ation? ➔ Behoefteaan een geautomatiseerd onboardingproces. ➔ Content-en procesbeheervoorde marketingafdelinglastig. ➔ Controleoveraanmeldingen van onze gratis w ebsitemaker.
 21. 21. Onzeuitdaging W at waren onze (technische) uitdagingen? ➔ Formulieropdeproductpaginaaanpassen. ➔ Opt-in en flow bouw en. ➔ Controleren ofklantinmiddels is geconverteerdviaAPI. ➔ W atw orden decontactmomenten metdeaanvragers.
 22. 22. Ons doel W at was ons doel van deze case? ➔ In contactkomen metdeaanvragers ➔ Klant-en productcommunicatie verbeteren ➔ Permanenteconversieoptimalisatie gratis naarbetaaldW ebsitemaker product.(KPI)
 23. 23. H etteam W ie hebben hierbij geholpen? ➔ Marketeer(strategie) ➔ D ataanalist(strategie&data verw erking) ➔ UX /D esigner(w ebformulier) ➔ D eveloper(w ebformulier) ➔ Contentmanager(flow en e-mails)
 24. 24. Situatievooren na Voor Na
 25. 25. API API N aprobeerversieaanvraag: ➔ Slechts drievelden opslaan in contactgroep. ➔ Scriptdagelijksetaak -ophalen van opgeslagen contacten uitdecontactgroepoverdelaatste14dagen. -opgeslagen contacten vergelijken metMijndomein klanten. -contacten controleren opaanschafw ebsitemaker -contactveldupdaten bijaanschaf.
 26. 26. D eflow
 27. 27. Content Content van de e-m ails Mail1:basis,prikkelen KnopKijk of het lukt! meestekliks Mail2:herinnering D ieperingaan ophetproduct Mail3:call-to-action Extraovertuigen +koopknop Tips: ➔ Video ➔ Interactie ➔ Bulletpoints ➔ Eerstovertuigen,dan komt deaanschafvanzelf
 28. 28. E-mailresultaten ➔ Unieke e-m ail renders/opens W SMtrial_mail1:76,9% W SMtrial_mail2:59,4% W SMtrial_mail3_open :71,7% W SMtrial_mail3_non_open :27,6% Campagnebreed:64,7% ➔ Klik/Open Ratio (CTO) W SMtrial_mail1:69% Campagnebreed:44,7%
 29. 29. Conversieresultaten Resultaten ➔ Conversieratiovan 3.47% naar24,6% (!) ➔ Van de1208aanvragers converteerdeer267binnen 14 dagen.Slechts 30deden ditna14dagen. *datagemeten tot12februari2019 Voor N a
 30. 30. Klantcase:Onzeuitdaging 8 Tips om te beginnen m et m arketing autom ation: ➔ Bouw jeflow niettegroot,houhetoverzichtelijk ➔ Maakjedoelen meetbaar.W atw iljebereiken? ➔ Teken jeflow s uit,probeerverschillendescenario’s ➔ D enknaoverdeactievan deklant,een boodschapnaeen geopendemailkan anders zijn.D enknaoverw atjew ilzeggen. ➔ Regelmatigdecontentvernieuw en,blijfup-to-date ➔ H eeftklantjouw doelbehaald,dan uitflow halen. ➔ Startmetkleineaantallen,ziew atw elofnietw erkt ➔ Falen mag,niets is fout
 31. 31. #Webpower Waar sta jij?
 32. 32. #Webpower#Webpower Aware Nurturing Qualified Evaluation Purchase
 33. 33. #Webpower
 34. 34. #Webpower Interactieve roundtable sessies 13:40 | 14:20 | 14:55 | 15:30 uur Tafel 13 Demo Webpower Flow Builder 12:05 uur Demo Area Ontmoet ons op Digital Marketing Live!
 35. 35. #Webpower Met welke conversie ga jij aan de haai?

×