Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andra världskriget - Förintelsen

En översiktlig genomgång av Förintelsen.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Andra världskriget - Förintelsen

 1. 1. Förintelsen 1933 – 1945
 2. 2. Antisemitismen  Antisemitism = den typ av judefientlighet som uppstod mot 1800-talets slut,  Djupa historiska rötter – judeförföljelser, ”pogromer”, har förekommit sedan medeltiden,  Förföljelserna har ibland haft religiösa skäl och ibland politiska och ofta har det handlat om att ha ”någon att skylla problem på”,  Särskilt i Öst- och Centraeuropa fanns många judar och då och då under 1800-talet förekom pogromer,  Vid 1800-talets slut började vetenskapen föra fram idéer som kallas ras- eller arvshygien, vilka gick ut på att samhället hotades av ”de svagas” undermåliga gener – något som kunde lösas genom att dessa förhindrades att fortplanta sig (detta gällde exempelvis judarna).
 3. 3. Nazismen och judarna  Nazisternas hat mot judar var alltså inget nytt utan de knöt an till åsikter som redan var vida spridda,  Nazisterna ansåg att historien var en kamp mellan olika raser och kampen mot judarna var viktigast,  Direkt efter att Hitler tagit makten (1933) infördes mängder med lagar för att begränsa judarna socialt, politiskt och ekonomiskt – de isolerades och utestängdes från flera yrken och det blev svårt för dem att ens försörja sig.
 4. 4. Kristallnatten  9 november 1938 gick nazisterna till våldsamma angrepp mot judiska affärer, synagogor, hem och skolor och på grund av allt krossat glas på gatorna har händelsen fått namnet Kristallnatten,  Händelsen var kulmen på Novemberpogromerna (7-13 november 1938), då nazisterna dödade 400 judar (eller tvingade dem att begå självmord), arresterade 20 000-30 000 judar som fördes till koncentrationsläger, vandaliserade 7 500 butiker och brände ner 267 synagogor,  Från och med nu var judarna helt rättslösa och många historiker ser händelserna som inledningen på Förintelsen,  Årligen hålls manifestationer till nazismens offer på årsdagen av Kristallnatten, d.v.s. 9 november.
 5. 5. Folkmordet  I Polen fanns tre miljoner judar och efter att nazisterna ockuperat landet samlades dessa ihop i särskilda stadsdelar, så kallade getton,  Gettona stängdes av från omvärlden och förhållandena där blev snabbt outhärdliga – det var trångt, förnödenheter saknades och människor svalt,  Efter den tyska armén följde särskilda insatsgrupper in i Sovjet och dessa sökte upp och avrättade judar och kommunister,  Miljoner judar, romer, kommunister, homosexuella, politiska motståndare och andra skickades till koncentrationsläger…
 6. 6. Koncentrationsläger  Det första koncent-rationslägret, Dachau, öppnades redan i mars 1933 och inledningsvis fördes politiska motståndare dit, men sedan också judar,  Ett helt system av koncent- rationsläger växte fram,  Hårt arbete, brist på mat och brutal behandling av lägervakterna innebar att de flesta inte överlevde.
 7. 7. ”Den slutgiltiga lösningen”  ”Den slutgiltiga lösningen” var en nazistisk plan som innebar att alla judar skulle förintas och det hela skulle gå till på ett rent industriellt sätt, planerat in minsta detalj för att gå så snabbt och enkelt som möjligt,  Judarna samlades upp från getton och koncentrationsläger och skickades i boskapsvagnar till särskilda förintelseläger,  Det fanns fyra förintelseläger: Treblinka, Belzec, Chelmno och Sobibor, samt två kombinerade koncentrations- och förintelseläger: Auschwitz och Majdanek.  Efter ankomsten sorterades ibland de fångar som ansågs arbetsföra ut och kunde då hoppas på att få leva ytterligare en tid, medan övriga skickades direkt till gaskamrarna där de kvävdes ihjäl innan kropparna sedan brändes eller slängdes i stora massgravar.
 8. 8. Offren  Judar var inte de enda offren utan även romer skulle utrotas som folk,  Även Jehovas vittnen, kommunister, politiska motståndare, polacker, krigsfångar, homosexuella dog i nazisternas läger,  Omkring 6 miljoner judar mördades (cirka 1/3 av världens totala judiska befolkning), samt omkring 6 miljoner övriga (av dessa var 200 000-600 000 romer),  Varje år hålls manifestationer på Förintelsens minnesdag, vilken infaller 27 januari (dagen då fångarnas i Auschwitz befriades).
 9. 9. Hjältar  Det fanns människor som försökte hjälpa judarna – ett exempel är Irena Sendler som hjälpte till att smuggla ut judiska barn från gettot i Warszawa och på så vis rädda livet på dem. För detta dömdes hon till döden, men lyckades fly.  Ett annat exempel är syskonen Hans och Sophie Scholl och deras lärare Kurt Huber som tillsammans med ytterligare nåra vänner spred flygblad som uppmanade till fördömanden av nazisterna och protester mot mördandet av judar. De blev avslöjade och samtliga avrättades. Sophie Scholl
 10. 10. Medlöpare  Många människor gjorde ingenting, utan stod bara tyst och såg på, och många var de människor som på ett eller annat sätt bidrog till Förintelsen,  Det kunde vara poliser som hjälpte till med insamling av judar i de ockuperade länderna, lägervakter och andra,  Det fanns alltså många som var medskyldiga till Förintelsen.
 11. 11. Några kända nazister  Adolf Hitler var Tysklands rikskansler 1933-1945 och Tysklands ledare, ”Führer”, och diktator 1934-1945. När röda armén närmade sig Berlin tog han livet av sig i sin bunker 30 april 1945.  Hermann Göring grundade Gestapo (hemliga polisen), var befälhavare för Luftwaffe och Hitlers ställföreträdare och tilltänkta efterträdare samt ansvarig för inrättandet av de första koncentrationslägren. År 1941 gav han Reinhard Heydrich i uppdrag att organisera den så kallade ”slutgiltiga lösningen” = utrotningen av judarna. Dömdes till döden i Nürnbergrättegångarna 1946, men hann ta livet av sig innan dödsstraffet verkställdes.  Karl Dönitz var chef för tyska ubåtsvapnet 1935-1943 och från 1943 befälhavare för den tyska flottan. Från Hitler självmord 30 april 1945 fram till 23 maj 1945 var han Tredje rikets (Nazitysklands) rikspresident = statsöverhuvud. Vid Nürnbergrättegångarna dömdes han till tio års fängelse.
 12. 12. Några kända nazister  Adolf Eichmann satt från oktober 1939 i ledningen för Rikscentralen för judisk utvandring som organiserade emigrationen och deportationen av judar. Han greps i Argentina 1960, dömdes och avrättades i Israel 1961.  Martin Bormann var chef för nazisternas partikansli och Hitlers privatsekreterare. Efter att ha försökt fly begick han (troligen) självmord, men eftersom kroppen då ännu inte kunnat identifieras åtalades han vid Nürnbergrättegångarna i sin frånvaro och dömdes till döden.  Heinrich Himmler var som chef för SS högste ansvarig för Tysklands koncentrations- och förintelseläger. Han administrerade massmordet på judar, romer, homosexuella, polacker, krigsfångar, utvecklingsstörda och andra. När han i maj 1945 greps av brittiska soldater begick han självmord genom gift.
 13. 13. Några kända nazister  Joseph Goebbels var Hitlers propagandaminsiter. Efter Hitlers självmord tog Goebbels, precis som Hitler önskade, över efter honom som rikskansler. Dagen efter begick han och hans fru dock självmord efter att först ha dödat sina sex barn med cyanid.  Rudolph Hess var under 1930-talet och början av 1940-talet Hitlers ställföreträdare. Den 10 maj 1941, sex veckor innan anfallet på Sovjet, flög Hess till Skottland i ett försök att mäkla fred med Storbritannien. Han greps och placerades i krigsfångenskap. Vid Nürnbergrättegångarna dömdes han till livstids fängelse.  Rudolf Höss var SS-officer och spelade en central roll i genomförandet av Förintelsen. Han var kommendant i Auschwitz och tog där egna initiativ för att öka förintelseanläggningarnas kapacitet, exempelvis genom Zyklon B. Han greps 1946 och ställdes inför rätta i Polen 1947, där han samma år dömdes till döden och avrättades.
 14. 14. Några kända nazister  Albert Speer var under åren 1942-1945 högste ansvarig för hela Tysklands krigsindustri. Vid Nürnbergrättegångarna dömdes han till 20 års fängelse.  Joachim von Ribbentrop var Tysklands utrikesminister mellan 1938 och 1945. Under Nürnbergrättegångarna åtalades han för sin delaktighet i att starta andra världskriget och för att ah möjliggjort Förintelsen. Han dömdes till döden och avrättades 1946.  SS (Schutzstaffel, ungefär ”skyddskår”), var en beväpnad, halvmilitär kamporganisation inom nazistpartiet. Det var SS som drev koncentrationslägren.

×