Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

7 waterwonderen pr2 skills masters

732 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7 waterwonderen pr2 skills masters

  1. 1. 7 Zeven redenen om deel te nemenaan de gezamenlijke deelname van de watersector aan Skill Masters 2011
  2. 2. Jongeren interesseren voor een carrièrein de watersector is van belang vooreen toekomstbestendige sectorDe watersector biedt veel mogelijkheden vooropleidingen en beroepen. Door jongeren bekendte maken met de sector wordt de instroom vanjongeren gestimuleerd. 1
  3. 3. Jongeren oriënteren zich op Skill Mastersop een opleiding of een beroep.Op het grootste beroepenevenement vanNederland komen meer dan 25.000 bezoekerswaarvan meer dan de heft zich oriënteert op eenopleiding op beroep. De overige bezoekers zijnop zoek naar een eerste of nieuwe baan of zijndocent, decaan of ouder. 2
  4. 4. De watersector lift mee met de pers- enpubliciteitscampagne van Skill Mastersblijven! Door slim gebruikt te maken van decampagne van de organisatie en deze aan tevullen met een eigen wervingscampagne, wordthet effect van deelname verder versterkt. 3Deelname van de watersector zal niet onopgemerkt
  5. 5. Wees een voorbeeld voorcollega-bedrijven uit de sectorDoor deel te nemen aan de presentatie gevendeelnemers blijk van het belang dat zij hechtenaan de instroom van jongeren. Een houding diepast bij een sector die innovatief is en wereldwijdbekend vanwege kennis en ervaring. 4
  6. 6. Deelname is mogelijk tegen aantrek-kelijke voorwaarden en zonder dathet deelnemers veel tijd kost.De organisatie is in handen van het regioprogramma 5Zuid-Holland Human Capital Water & Delta. Zij zorgenvoor het deelnameconcept, publiciteit, standbouw enalle logistieke zaken in zowel het voor- als natraject.Van deelnemers wordt een financiële bijdrage ge-vraagd en een aantal personen standbemanning.
  7. 7. De campagne Werk aan Waterwonderenintroduceren bij de doelgroepNa de start van de jongerencampagne Werk aan 6Waterwonderen is het tijd voor een volgende stap richtingjongeren. Door deel te nemen wordt deze stap richtingjongeren echt genomen.
  8. 8. Ontmoet de waterprofessionalsvan de toekomst zelf!Hoor direct van bezoekers wat er leeft en waarmen naar op zoek is. Leg contacten en maakvervolgafspraken. Deelnemers staan dicht bijhet vuur en doen daar hun voordeel mee.Skills Masters 724-26 Maart 2011 ahOy rOtterDaM

×