Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

generatiekloof

29 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

generatiekloof

  1. 1. Generatiekloof is de dood in de pot voor innovatieve projecten Van jonge talenten wordt verwacht dat zij een verandering teweeg kunnen brengen in innovatieve projecten.In de nieuwe technologie zijn zij het die over de nieuwste kennis ervan beschikken en daar creatieve nieuwe oplossingen en producten mee vinden. Innovatie vraagt vaak om een intuïtieve aanpak, het zoeken met wisselende partners en buiten grenzen treden om nieuwe paden te vinden. En wie kan dat beter dan de jonge generatie? Deze nieuwe generatie raakt soms knel in de gevestigde structuren van hun organisatie, hebben het gevoel opgesloten te zitten en niet gehoord te worden. Het gevestigde management ziet dit misschien wel, maar hoe houd je de echte talenten ook binnenboord? Klankbord zijn voor deze jonge mensen, luisteren, begrijpen en afstemming zoeken tussen jong en oud, de wensen en uitdagingen van het bedrijf en de rol van jonge talenten in innovatieve projecten. 


×