Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3 asiaa, mitä toimitusjohtajan tulee tietää viestinnästä

Oikea viestintä kasvattaa liiketoimintaa. Siksi se myös kiinnostaa toimitusjohtajia. Me Ellun Kanoilla olemme aktiivisesti keskustelleet suomalaisten toimareiden kanssa viestinnästä ja nykypäivän liiketoiminnan menestystekijöistä. Tässä meidän näkemyksemme siitä, miten maailma on muuttunut.

3 asiaa, mitä toimitusjohtajan tulee tietää viestinnästä

 1. 1. DIALOGI 2015 -HANKE
 2. 2. Monimuotoinen maailma kaipaa sekä miehiä että naisia yritysten johtopaikoille. Monimuotoiset yritykset pystyvät uudistumaan homogeenisiä yrityksiä tehokkaammin ja vastaamaan monipuolisesti eri sidosryhmiensä - niin työntekijöiden, asiakkaiden kuin omistajienkin – toiveisiin. LISÄÄ NAISIA JOHTOPAIKOILLE. Monimuotoinen johtaminen lisää yritysten kilpailukykyä.
 3. 3. NAISET LOISTAVAT YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA POISSAOLOLLAAN. Suomi pitää sijaa 27, kärjessä Kiina, Puola ja Latvia. Lähde: YLE 8/2013
 4. 4. VAAN PUHALTAVATKO UUDET TUULET? Viime aikoina naiset ovat nousseet yritysten ylimmille paikoille.
 5. 5. MONEN MIELESTÄ TÄMÄ ON SILTI NAISTEN ASENNEONGELMA. Intoa on, mutta usko mahdollisuuksiin puuttuu. 71% naisista uskoo, että heissä on ainesta johtajiksi. 51% naisista on kiinnostunut ylimmän johdon tehtävistä. 72 % naisista on kiinnostunut keskijohdon tehtävistä. 18 % naisista uskoo, että suomalainen johtamiskenttä on tasa-arvoinen 30 % naisista uskoo, että miehillä ja naisilla on yhdenmukaiset etenemis- mahdollisuudet Selvitys, Ellun Kanat & T-Media
 6. 6. MIESVALTAISET ALAT SAAVAT SAPISKAA. Naiset arvioivat mahdollisuutensa olevan heikot erityisesti IT- ja logistiikka-aloilla sekä teollisuudessa. ”Kuvittelisin, että kone- ja kuljetusalalla, ja muilla vahvasti miesvaltaisilla aloilla naisten johtotehtäviin pääseminen on vaikeampaa kuin esimerkiksi kaupan alalla.” ”Miehiset linnakkeet (oletan niitä olevan) lienevät mielikuvissa kovimmilla ja perinteisesti miehisimmillä aloilla, raudan ja isojen koneiden äärellä. Ehkä vanhanaikaisesti mielleyhtymän fyysisen voiman ja johtajuuden miehisyyden välillä elää edelleen (omassakin päässä).” ”Esimerkiksi sana 'teollisuuspomo' tuo automaattisesti mieleen miehen. Yleisesti perinteiset insinöörialat ovat sellaisia, että ainakaan mielikuvan perusteella naisia ei näy.” ”Perinteikkäillä toimialoilla (metsä, teollisuus) on naisena hankalampi edetä. Itse olen töissä perinteikkäällä toimialalla ja nainen monesti edelleen nähdään tukifunktiona, assistenttina ja sellaisena, jonka pitäisi pitää miehistä huolta. Uratasosta tai roolista huolimatta.”
 7. 7. ”Etenkin IT- ja kuljetusaloja leimaavat pinttyneet ennakkoluulot naisten osaamista ja pätevyyttä kohtaan. Itsevarmoja ja urallaan tehokkaasti eteneviä naisia pidetään opportunisteina ja hankalina työtovereina, mutta samoilla luonteenpiirteillä varustettuja miehiä pidetään järkevinä ja päättäväisinä.” ”Koska nykyjohto on pääasiassa miehiä, heille ei tule mieleenkään ketään sopivaa naista, jota voisi harkita nostaa johtotehtäviin. Naisten osaamista ei arvosteta yhtä korkealle kuin miesten osin, koska naiset eivät kehuskele osaamisellaan samalla tavalla kuin miehet.” NAISEN TÄYTYY TEHDÄ TUPLASTI ENEMMÄN TÖITÄ EDETÄKSEEN. Ennakkoasenteet leimaavat naisten osaamista ja pätevyyttä. ”Miesvaltaisille aloille naisten vaikea saada jalansijaa. Vaatii huomattavasti suurempaa ponnistusta ja näyttöä kuin mieheltä.”
 8. 8. HYVÄ VELI -VERKOSTOT TOIMIVAT YHÄ. Miehet valitsevat kaltaisiaan – toisia miehiä. ”Hyvä veli -verkostojen ja pienten piirien suosimisen sijaan voitaisiin ymmärtää, että monipuolisuus on vahvuutta.” ”Kaiken kaikkiaan on turhauttavaa huomata kerta toisensa jälkeen, että suoraan sanottuna laiskat, kouluttamattomat ja osaamattomat miehet vievät parhaat tehtävät pätevien, ahkerien ja koulutettujen naisten nenän edestä.” ”Nykyinen johtamiskulttuuri edelleen jokseenkin miehinen - miehet ovat johtajina ja kenties hakevat tiedostamattaankin ympärilleen samankaltaisesti toimivia ihmisiä - miehiä?”
 9. 9. ”Naiset eivät innokkaasti hakeudu johtotehtäviin, mutta kenties hakeutuisivat, jos johtajuus näyttäytyisi realistisena vaihtoehtona.” NAISTEN TÄYTYISI OTTAA URANSA OMIIN KÄSIINSÄ. Toisaalta näkymä johtajapestistä ei houkuttele nykyisellään. ”Johtajuus ei innosta ainakaan vielä: naisjohtajien elämä tuntuu olevan pelkkää stressiä ja vanhojen ukkojen kanssa tappelemista.” ”Naisten pitäisi hakeutua johtotehtäviin reippaammin, kehua itseään rohkeammin ja luottaa itseensä enemmän.”
 10. 10. TARVITAAN TEKOJA. Naisjohtajien määrä ei tutkimalla parane. Selvitysten ja sanahelinän sijaan tarvitaan konkreettisia tekoja. Dialogi on työkalu näiden tekojen tunnistamiseen ja käytäntöön vientiin. Yksi Dialogin tärkeimpiä missioita on tuoda työnantajat ja tulevaisuuden työntekijät saman pöydän ääreen rakentamaan yhdessä parempaa työelämää. Dialogissa vuoropuhelua käydään aina kolmella tasolla: yritysten sisällä, suhteessa potentiaalisiin työntekijöihin (opiskelijayhteistyö) sekä yhteiskunnallisella tasolla
 11. 11. TÄNÄ VUONNA DIALOGISSA ON KYSYMYS NAISTEN URAMAHDOLLISUUKSISTA. Mukana yhdeksän suurta yritystä, Aalto EE ja nippu muita yhteistyökumppaneita.
 12. 12. DIALOGI RAKENTUU NELJÄSTÄ OSA- ALUEESTA. Sisäisen, ulkoisen ja yhteiskunnallisen vuoropuhelun lisäksi kehitetään naisten johtajuusvalmiuksia.
 13. 13. TÖITÄ TEHDÄÄN KOKO VUOSI.
 14. 14. TULEVIA NAISJOHTAJIA KUUNNELLAAN. Aalto-yliopiston naisopiskelijat pääsevät sparraamaan yrityksiä ja saavat vastineeksi arvokasta kokemusta ja mentorointia. • koulutusalatoivomusten pohjalta • Kohderyhmänä naisopiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita johtaja- urasta/urapolusta • Mukaan voivat hakea niin suomalaiset kuin ulkomaalaiset Keitä haemme? • Sparrausta = oma ”kumminainen” ja yritystiimi • Kokemusta = ratkaistavaksi yrityscasen, jonka pääsevät esittelemään yritysten johdolle ja josta on hyötyä tulevaisuuden työnhaussa • Mahdollisuuden verkostoitua = osallistuminen Dialogin tapahtumiin ja työpajoihin • Mahdollisuuden vaikuttaa = hankkeessa monin tavoin mukana muuttamassa suomalaista työelämää osallistujina, viestijöinä, jne. • ”Näkyvyyttä” = mahdollisuuden profiloitua Mitä opiskelijat saavat? • Yrityscasen ratkaiseminen naistiimin kesken • Osallistuminen hankkeen tapahtumiin • Hankkeen lähettiläinä toimiminen Mitä osallistujalta vaaditaan?
 15. 15. MUKAAN HAASTETAAN KAIKKI. Vuoden loppuun mennessä tavoitteena 10 000 tekoa naisten uramahdollisuuksien ja monimuotoisen johtamisen edistämiseksi. Allekirjoitettu sitoumus siitä, että henkilö haluaa kannattaa monimuotoisempaa työyhteisöä ja naisia johtotehtäviin Lupaus konkreettisen teon tekemisestä, jolla sitoumus toteutuu. Lupauksen jakaminen sosiaalisessa mediassa sekä uusien osallistujien kutsuminen.
 16. 16. TAVOITTEENA PAREMPI TYÖELÄMÄ JA MENESTYVÄMPI SUOMI.

×