Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
7
Jaargang 4 | Oktober 2007
         infotalk

                Veilig Incidenten
      ...
7
      Hogeschool NTI gestroomlijnd
Infotalk

      op weg naar accreditatie
      Het NTI is opgericht in...
Infolanders
                                                 Kim Luiijf i...
Infoland opent                                PDF ADD-ON
3e vestiging in         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gestroomlijnd op weg naar accreditatie_ Infotalk 2007

801 views

Published on

Het NTI heeft besloten een integraal kwaliteitssysteem (Infoland) aan te schaffen om systematischer te werken aan kwaliteits- verbetering, vooral in het kader van het vergroten van de slagingskans van de accreditatie bij de NVAO. Een belangrijke reden van die keuze is de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. In drie maanden tijd implementatie van kwaliteitszorg-softwaretoepassing afgerond.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gestroomlijnd op weg naar accreditatie_ Infotalk 2007

 1. 1. 7 Jaargang 4 | Oktober 2007 infotalk Veilig Incidenten Melden met iVIM In deze editie: Hogeschool NTI gestroomlijnd op weg naar accreditatie Infoland opent 3e vestiging in Houten Klinisch labo Middelheim op weg naar top! nu gereleased!
 2. 2. 7 Hogeschool NTI gestroomlijnd Infotalk op weg naar accreditatie Het NTI is opgericht in de tweede wereldoorlog en inmiddels uitge- groeid tot een toonaangevende instelling voor afstandsonderwijs. Het NTI biedt ruim 350 opleidingen, van korte cursussen tot een volledige Masteropleiding. Het NTI biedt via NTI MBO College 45 erkende MBO- en via Hogeschool NTI 16 erkende HBO-opleidingen aan. Daarnaast biedt NTI University de opleidingen Master of Business Administration (MBA) en MBA Primer. Ellis Nieveen is werkzaam als kwaliteits- Implementatie functionaris bij het NTI. Binnen de Het NTI heeft besloten een integraal afdeling ‘Kwaliteitszorg en Onderwijs- kwaliteitssysteem aan te schaffen om innovatie’ houdt zij zich onder andere systematischer te werken aan kwaliteits- bezig met de ondersteuning van de verbetering, vooral in het kader van het business unit manager hbo bij de accre- vergroten van de slagingskans van de Ellis Nieveen, kwaliteitsfunctionaris NTI ditatie van de HBO-opleidingen. “Dit accreditatie bij de NVAO. Nieveen hier- jaar moeten binnen Hogeschool NTI 13 over: “Dat is het systeem van Infoland de implementatie en werking van de opleidingen worden geaccrediteerd door geworden. Een belangrijke reden van Infoland software worden in 2008 mee- de NVAO (de Nederlandse en Vlaamse die keuze is de gebruiksvriendelijkheid genomen voor de inzet van software Accreditatie Organisatie).” De nieuwe van het systeem. Bovendien hadden we binnen het NTI MBO-College in het kader accreditatiewet verplicht onderwijs- een deadline te halen. In mei stonden de van de borging van de examinering en instellingen bewust en actief met het eerste visitaties op het programma. Dat uiteraard NTI breed in het kader van de onderwerp kwaliteit om te gaan. Vooral betekende dat we drie maanden de tijd integrale kwaliteit. de verantwoording krijgt een belang- hadden voor de implementatie van een rijke plek binnen het accreditatieproces. kwaliteitszorg-softwaretoepassing. De Compliance ‘super groen’ Nieveen: “Een visitatie brengt een zware software van Infoland werkt eenvoudig “We hebben een uitgebreide boom- belasting voor de organisatie met zich en is snel te leren. Dat was dus een structuur opgezet waarmee iedereen mee. Met 13 visitaties in het vooruitzicht belangrijke pré.” Hogeschool NTI heeft gestructureerd en logisch kan werken”, wilden we het hele accreditatietraject samen met Infoland consultant Bart zegt Nieveen. “Van daar uit zijn we het stroomlijnen door systematisch te werken Bolwijn het documentbeheerssysteem systeem gaan inrichten. Na drie maanden aan het bijeenbrengen van alle actuele Document Manager (DKS) ingericht. was het systeem voor de Hogeschool documentatie.” De ervaringen van Hogeschool NTI bij volledig operationeel. Geen papieren Infoland suite Binnen Infoland wordt in 2008 druk gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de geïntegreerde kwaliteitssuite. Concreet betekent dit dat er van de huidige bestaande softwareproducten een tweede generatie verschijnt. Onlangs is iTask gereleased. iTask is de opvolger van de huidige Task Manager en is het eerste product dat deel uitmaakt van de suite. Met deze veelzijdige oplossing kunt u elders in deze uitgave uitgebreid kennismaken. De nieuwe generatie softwareoplossingen een uitgebreide formulierenfunctiona- suiteproducten wordt meegeleverd. wordt met een eigen merknaam op liteit en iIntranet waarmee de suite als Met als grote voordeel optimale integra- de markt geïntroduceerd. Zo krijgt een volwaardig intranet kan worden tie en uniformiteit in gebruik aan zowel de suite de naam iProva. De i staat ingezet. Daarnaast komen nog diverse de gebruiks- alsook de beheerzijde! hierbij voor Infoland en Prova mag aanvullende modules beschikbaar die Deze generatie producten beschikt worden gezien als afkorting voor proces als add-on aan een applicatie of aan de over uitgebreidere functionaliteiten die verbeter applicaties. Volgend jaar suite kunnen worden toegevoegd. De volledig is aangepast zijn aan de eisen verschijnen de (webbased) opvolgers van nieuwe generatie producten wordt ook waaraan hoogwaardige softwareoplos- Document Manager, Process Manager visueel herkenbaar gemaakt. Zo wordt singen moeten voldoen. Met iProva of en Compliance Manager. Geheel in lijn de i uit het logo van Infoland gebruikt één of meer van de applicaties uit de van de merknaam voor de suite krijgen als de eerste letter van een merknaam. iProva suite haalt u straks een complete deze onderliggende applicaties merk- software oplossing in huis voor uw namen als iDocument, iTask, iProcess De informatie uit deze tweede genera- business improvement vraagstukken. en iCompliance. Tegelijkertijd komen er tie producten wordt ontsloten via een diverse nieuwe applicaties zoals iForm, portal dat standaard bij één of meerdere
 3. 3. Infolanders Kim Luiijf is telefoniste/ receptioniste bij Infoland. Samen met haar collega Zohra Belhaj is zij het gezicht en de stem van Infoland. De 22 jarige Kim neemt het eerste klant- contact voor haar rekening. Daarnaast zorgt ze ook altijd voor een gastvrije klantontvangst. Kim voelt zich als een vis in het water bij infoland. “Het bevalt me hier prima. Vooral de vaak informele omgang met collega’s en klanten spreekt me heel erg aan. Ik zit hier helemaal op mijn plek.” documenten meer. Alles was gedigita- Compliance Manager de onderliggende PDCA-cyclus liseerd en opgenomen in Document bewijsvoering te doorlopen. Dat kan op Het NTI heeft ook de Task Manager van Manager (DKS). Je weet precies waar je afstand door middel van een beveiligde Infoland aangeschaft. Die wordt gebruikt staat en waar je nog aan kan werken.” vpn-verbinding. Dat betekent dat de orga- om taken, verantwoordelijkheden en De generieke visitatie verliep vlekkeloos. nisatie zelf niet nodeloos wordt belast met bevoegdheden vast te leggen. Met “Daarvoor gebruikten we de Compliance het bij elkaar brengen van allerlei papieren de software kunnen verbetertrajecten Manager van Infoland. Dat is een web- documenten. “Bij ons gaan de visitaties er worden opgestart, gevolgd en gema- based softwaretool waarmee zowel inmiddels vrij ontspannen aan toe”, zegt naged. Het NTI wil de tool gebruiken medewerkers als de VBI direct inzicht Nieveen. Hogeschool NTI heeft er alle om kwaliteitszorg in de organisatie te en overzicht hebben. Het laat zien in vertrouwen in dat dit jaar de 13 opleidin- verankeren. Nieveen: “De ‘act’-fase hoeverre je aan een bepaalde norm vol- gen een positief rapport kunnen indienen. van de PDCA-cyclus maken we dan doet door een kleuren legenda, groen is “Voor een aantal opleidingen hebben echt rond. Dat is ook belangrijk in het daarbij 100% voldaan aan de norm. De we al een positieve reactie gekregen. We kader van de implementatie van het software koppelt normen aan ingevoerde wachten nog op de rapportages.”Nieveen INK-model. Die hebben we halverwege borgingsmiddelen. Op deze wijze is het ziet niet op tegen de laatste vier visitaties 2008 op de planning staan in combinatie mogelijk om alle benodigde data met die later dit jaar gepland staan. “Veel met ons huidige ISO-model. Daarmee slechts één druk op de knop digitaal onderdelen van de bewijsvoering zijn beschikken we dan over een integraal inzichtelijk te maken. Ideaal voor een voor alle opleidingen generiek. Daarmee kwaliteitszorgstelsel dat past audit of visitatie. legt visitatie veel minder beslag op onze bij de huidige organisatie. afdeling en organisatie. Heb je één visita- Dat is onze volgende uitdaging Organisatiebelasting tie met behulp van de Infoland software waar we weer met dezelfde Het NTI heeft de visiterende instelling doorlopen, dan kun je er 12 redelijk ont- toewijding en enthousiasme de bevoegdheid gegeven om via de spannen tegemoet zien!” aan gaan werken.” Suite als geheel van complementaire business improvement oplossingen Applicaties / producten Add-ons: Opties / optionele functionaliteiten die aan de suite of aan applicaties kunnen worden toegevoegd Vormt samen de iVIM oplossing
 4. 4. Infoland opent PDF ADD-ON 3e vestiging in voor Document Manager DKS Houten Document Manager DKS staat voor goed en gedegen documentbeheer. Verschillende type documenten Met het 10-jarig bestaan in worden hierin geborgd, beheerd en beheerst. zicht, opende Infoland onlangs Als aanvulling is nu ook een PDF ADD-ON beschik- de deuren van haar nieuwe baar. Dit is een nieuwe tool waarmee documenten vestiging. Naast een vestiging automatisch naar een universeel geaccepteerd in Veldhoven en Geel (België), PDF-bestand kunnen worden geconverteerd. zal Infoland voortaan ook vanuit Houten, nabij Utrecht, Word, Excel en PowerPoint gelezen en afgedrukt. De haar klanten van dienst zijn. documenten die in Document oorspronkelijke opmaak Manager DKS geplaatst van PDF-documenten blijft De uitbreiding is het gevolg van Het hoofdkantoor van Infoland worden kunnen automatisch altijd behouden, ook als deze de forse groei van Infoland. De blijft in Veldhoven gesitueerd. worden omgezet naar een door anderen wordt bekeken. nieuwe vestiging in Houten Het nieuwe kantoor zal de PDF bestand. Eenvoudig, Een ander voordeel is dat de biedt nieuwe mogelijkheden bestaande activiteiten op een snel en voor alle gebruikers PDF ADD-ON het document om de dienstverlening verder innovatieve wijze ondersteunen. beschikbaar. Na conversie beveiligt, zodat de lezer geen uit te bouwen en te verbeteren. blijven documenten in hun wijzigingen in het document Het nieuwe kantoor is goed originele formaat beschikbaar door kan voeren. De klanten van Infoland zijn geoutilleerd. Sowieso is er een binnen Document Manager verspreid over heel Nederland. ruime trainingsruimte beschikbaar. DKS. Dat betekent dat de De installatie van deze tool Niet voor niets is het centraal Daarnaast beschikt het pand over PDF-versies van documenten kan in een korte tijd plaats- gelegen Houten gekozen als allerhande technische snufjes zoals niet afzonderlijk beheerd vinden en voor het gebruik vestigingsplaats. De nieuwe videoconferencing. Het nieuwe hoeven worden. hiervan is geen training locatie biedt onder andere kantoor is gevestigd in het kan- nodig. Neem voor meer werkplekken voor onze account- torenpark de Molenzoom. Het PDF is een universeel formaat informatie contact op met managers en trainers. Voortaan kantoor is met de auto goed te en kan door iedereen met Erik Caris, telefoonnummer zal Infoland trainingen aanbieden bereiken en ligt op circa 5 minuten een Acrobat Reader worden 040-8485868. vanuit Veldhoven én Houten. loopafstand van het station. Klinisch Labo Middelheim Colofon Infoland op weg naar de top! De Run 6801 5504 DW Veldhoven T +31 (0)40 8 48 58 68 Vijf medewerkers van het Klinisch Labo van F +31 (0)40 8 48 58 99 het Algemeen Ziekenhuis Middelheim te Antwerpen, hebben onlangs bergen werk Realisatie: verzet. Zij waren namelijk de winnaars van Redactie: Infoland, Veldhoven een klimclinic. In het voorjaar verstuurde Vormgeving: Steroids, Infoland een mailing waarin het belang ’s-Hertogenbosch van borgen en klimmen naar voren kwam. Fotografie: Michel Klop fotografie, Ontvangers konden meedingen naar de clinic. Esbeek Tijdens de sessie werd de winnaars de fijne Druk: Drukkerij van Horssen, kneepjes van het klimmersvak bijgebracht. Bergeijk Samen met Johan Dilissen, zij deze vervolgens zelf toe Voor meer informatie over deze Infotalk regiomanager Vlaanderen, mochten passen in de praktijk. kunt u contact opnemen met de klommen de medewerkers afdeling Marketing & Communicatie, van het Klinisch Labo naar Na een hele dag in touw te Erwin van den Broek. boven in de klimwand van zijn geweest werd de middag Tel +31 (0)40 8 48 58 68. klimcentrum Neoliet te afgesloten met een heerlijk Eindhoven. Het eerste uur diner. Onderwijl werd ge- www.infoland.nl werden zij door één van de sproken over het belang instructeurs op de hoogte van het borgen. Dat borgen gebracht van de verschillen- nodig is op de weg omhoog. de klimtechnieken, waarna Op weg naar de top.

×