Zone-S

490 views

Published on

Zone-S beschrijft een tijdelijke experimentele zone, die ruimte biedt aan stedelijke experimenten op initiatief van burgers, ondernemers en culturele instanties.
Zone-S is een tijdelijk sociaal contract, dat lijkt op een spel. Een spel dat een nieuwe werkelijkheid en een nieuw bewustzijn creëert.
In een stedelijke setting wordt een speciale testzone gecreëerd waar de deelnemers door hen bepaalde doelen snel en tijdelijk kunnen verwezenlijken: “Rapid prototyping” als stadsontwerp.

ZONE-S is a concept developed in 2012 by:
Ellen Holleman
Marc Bohlen
Sander Baumann
Thomas Laureyssens
Lara Simons
Panos Mavros
Nicole Martin

assisted by:
Julius Huijnk
Huib van Kraaijeveld

The concept is comissioned by Housing Corporation Trudo:
Jack Hock
Nicole van Kempen

Published in: Career
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zone-S

 1. 1. 1 ZONE-S WORKSHOP REPORTZONE-SWORKSHOP REPORTDEVELOPING A NEW PLATFORM FOR URBAN INNOVATIONOctober 2012, Strijp-S, Eindhoven
 2. 2. 2 ZONE-S WORKSHOP REPORT Opdrachtgever TRUDO Bijzondere Projecten Jack Hock Nicole van Kempen Postbus 360 5600 AJ Eindhoven 040 235 98 55 Workshop Tekst en redactie Team Zone-S Marc Böhlen Ellen Holleman Panos Mavros Lara Simons Informatie ontwerp Sander Baumann Lara Simons Panos Mavros Vormgeving Sander Baumann Document Workshop Zone-S Rapport oplevering workshop 2012 Datum: 29 november 2012 versie 1.1
 3. 3. 3 ZONE-S WORKSHOP REPORTINHOUDSOPGAVEConceptZONE-S: missie ................................................5Hoe werkt ZONE-S?...........................................6ZONE-S: een infrastructuur voor experimenteleculturele productie ..........................................7ZONE-S: een plek .............................................8ZONE-S: een portal. ..........................................9 .ZONE-S: een archief .......................................10UitwerkingGebruikerservaring: Jonas ........................11-12Bekend met gamecultuur . .............................13Uitwerking van de portal ..........................14-15RealisatieVan concept naar realiteit . .......................16-17Van start-up naar een gevestigde status . ..18-19AppendixImpressies van de workshop . ...................20-21ColofonHet team van ZONE-S .....................................22Supporters en ambassadeurs .........................23
 4. 4. 4 ZONE-S WORKSHOP REPORTZONE-SMISSIE:ZONE-S: infrastructuren voor experimentele culturele productieZONE-S: bekend met gamecultuurZONE-S: van concept naar realiteit
 5. 5. 5 ZONE-S WORKSHOP REPORTMISSIEWe leven in een tijd van radicale veranderingen. Zone-S speelt in op de behoefte aan nieuweDe biologie vindt nieuwe levensvormen uit. De contacten en overeenkomsten1 tussen verschillendenatuurkunde herdefinieert de elementaire deeltjes. belanghebbenden in de samenleving. Niemand weetRobots ontginnen Mars, terwijl sociale media de hoe deze er uit zullen zien, maar Zone-S is een plekdynamiek van vriendschappen voor altijd zullen waar er in de praktijk over onderhandeld wordt.veranderen. Tegelijkertijd wankelen gevestigde Zone-S initiatieven beginnen online en worden doorsociaaleconomische fundamenten , terwijl we nog mensen met specifieke belangsteling voor nieuwegeen nieuwe kaders hebben om deze te vervangen. stedelijke dynamiek ingepast in de fysieke wereld.Het publieke domein staat onder druk en private Zone-S bestaat uit een plek met een uitdagendebelangen lijken de gedeelde waarden te overtreffen. condities die experimenteren bevorderen. Wil jeDe wind van een 21ste eeuwse, volledig verbonden, een nieuwe benadering van stedelijke landbouwhyper competitieve wereldeconomie waait over de evalueren? Wil je testen hoe je het afvalbeheer kunthele wereld en iedereen voelt die druk. Tegelijkertijd organiseren voor kleuterscholen? Wil je begrijpenontstaan binnen deze ontwikkelingen nieuwe hoe voetgangers zullen reageren op een nieuw anti-communities: virtueel en in woongemeenschappen. smog masker? Zone-S is dan je bestemmingZone-S stelt de vraag: hoe kunnen (proces & social) Zone-S begrijpt dat spanningen in stedendesign en nieuwe, urban media een antwoord onvermijdelijk zijn. Zone-S wil die stedelijkegeven op deze uitdagende omstandigheden? Welkespanningen gebruiken als inspiratie en productiefnieuwe initiatieven en modellen kunnen leiden tot maken.gedeelde verantwoordelijkheden en bijdragen aan de Zone-S wil niet alleen de spil zijn in sociale,ontwikkeling van een hoogstedelijk milieu? stedelijke experimenten, maar deze ookZone-S staat voor een radicale aanpak, voor radicale documenteren. Zo groeit een dynamisch archieftijden. van stedelijke experimenten. De ervaringen uit het archief zijn vrij toegankelijk voor individuen en voor commerciële partijen Zone-S is een tijdelijke experimentele zone, die ruimte tegen een vergoeding. Succes is verzekerd, biedt aan stedelijke experimenten op initiatief van burgers, maar er zullen ondernemers en culturele instanties. ook inspirerende Zone-S is een tijdelijk sociaal contract, dat lijkt op een mislukkingen zijn. De beste resultaten spel. Een spel dat een nieuwe werkelijkheid en een nieuw en experimenten van bewustzijn creëert. Zone-S zullen bekend In een stedelijke setting wordt een speciale testzone gemaakt worden bij mensen op gecreëerd waar de deelnemers door hen bepaalde doelen invloedrijke posities snel en tijdelijk kunnen verwezenlijken: “Rapid prototyping” overheden en hun als stadsontwerp. bestuurders.1 de nieuwe wijze van samenwerken en ontwikkelen is meer organisch en fluïde. Waar voorheen woorden alscontracten werden gebruikt, dekken deze niet altijd meer de lading. We zijn uit op een constructie van oude ennieuwe ideeën, ontwikkelingen die geen statische samenwerkingsvormen en afspraken vragen maar juist eenspelleider die mee beweegt, de vinger aan de pols houdt en uit is op kansen; binnen een afgebakend speelveld.
 6. 6. 6 ZONE-S WORKSHOP REPORT IDEE VOORBEREIDEN PARTNER NIEUW IDEE OF ORGANISEREN EN ONTWIKKEL EEN NOG EEN KEER ZOEK SYNERGIE IDEE GEZAMENLIJK BENODIGD 1. Ontwerp 2. Materialen 3. Helpen 4. Eten en drinken 5. ______________ 6. ______________ NALATENSCHAP INSTEMMING ONLINE/OFFLINE PUBLIEKELIJKE SHOWCASE INBRENG ARCHIEF MUSEUM VAN SOCIALE EXPERIMENTEN ONDERHOUDEN BEKENDMAKING VASTLEGGEN EN LANCEER HET OPRUIMEN PROJECT MAAK HET PROMOTIE SUPPORT MAKEN/MEEDOEN WEERGEVEN MIDDELEN & GENIETEN VIA ZONE-S VERZAMELEN DECEMBER
 7. 7. 7 ZONE-S WORKSHOP REPORTZONE-S: EEN INFRASTRUCTUUR VOOREXPERIMENTELE CULTURELEPRODUCTIE STRIJP-S ZONE-S RANDVOORWAARDEN WAARDE(N) IMPULS / INITIATIEF HERONTWIKKELING [BOTTOM UP] EVOLUTIE STIMULEREN INITIATIEVEN INSPIRATIE TOEVOEGEN SOCIAAL KAPITAAL PROFESSIONALISEREN BOTTOMUP INITIATIEF MOTIVATIE VERSTERKEN IDENTITEIT IMPULS RUIMTE FUNCTIE PROGRAMMA SOCIAAL CULTUREEL NIEUW STRIJP-SZone-S creëert een experimentele zone, gesitueerd Zone-S combineert de echte en virtuele wereld;op het Strijp-S terrein van de voormalige een hybride online en offline platform dat dePhilipsfabrieken in Eindhoven. Zone-S is veel dingen creatieve cultuur en de dynamische, lokaletegelijk: gemeenschappen ondersteunt. Zone-S heeft als doel het katalyseren van de creatieve krachten inZone-S is zowel een plek, een portal als een levend, Eindhoven door, in een stedelijke omgeving en onderdynamisch en uitdagend archief. veilige omstandigheden, tijdelijke experimenten te stimuleren/faciliteren. Zone-S wil zo een unieke plekDe plek is de belangrijkste arena van Zone-S en worden voor nieuwe vormen van cultuur productie.biedt de benodigde ruimte en infrastructuur voorreal-time experimenten en echte ontmoetingen in Nederland heeft een lange traditie in het zich tede fysieke wereld. De portal vormt de toegangspoort onderscheiden in zowel culturele experimententot de lokale Europese en mondiale gemeenschap als ontwerpintelligentie, Zone-S kan beschouwden daagt uit om te debatteren, vergelijken, bevragen worden als een product van beide. Het lokale enen betogen. Het archief is het inspirerende en het wereldwijde vullen elkaar goed aan op Strijp-S:betrouwbare werkgeheugen, onderzoeksinstrument, Zone-S heeft nationale, Europese en mondialegeheugenbank en analyseprogramma van Zone-S aspiraties, maar vindt zijn wortels en voeding inen een leercentrum voor lopende en uitgevoerde de lokale Eindhovense gemeenschap. Zone- S isstedelijke experimenten. Het gebruik van het gevestigd in de bijzondere omgeving van de tearchief leidt tot nieuwe combinaties tussen idee en transformeren Philipsfabrieken nabij het centrumargumentatie. van Eindhoven.
 8. 8. 8 ZONE-S WORKSHOP REPORTZONE-S: EEN PLEKAls er één plek in Nederland bestaat waar technische Academy, maar ook van veel kleine ontwerpstudio’sinnovatie en creativiteit kunnen leiden tot nieuwe, en ondernemers van alle smaken. In Eindhovensociale en culturele producties, dan is het op Strijp-S. huist een spannende creatieve gemeenschap, dieKlaar voor het ontstaan van innovatie. De omgeving voortkomt uit een lange traditie en cultuur vanbiedt de juiste condities: innovatie in design en techniek. • een gewaardeerde industrieel erfgoedlocatie met Strijp-S is een gebied met een beeldende volop ruimte voor nieuwe ontwikkelingen geschiedenis, recent industrieel erfgoed en veel • een grote belangstelling voor en de bereidheid om ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Dit gaat gepaard culturele experimenten van overheid en burger, met een sterke wil om een nieuwe culturele hotspot lokaal en mondiaal, te ondersteunen op te bouwen en een bereidheid om te onderzoeken en experimenteren, zowel door de gemeente alsStrijp-S biedt onderdak aan een lokale creatieve andere belanghebbenden. Bovendien trekt een grootgemeenschap en er is veel aandacht van andere aantal evenementen en festivals ieder jaar massa’spartijen buiten Eindhoven voor deze locatie. Kortom, mensen naar het gebied, waardoor een lokaal,Strijp-S heeft het! nationaal en internationaal publiek Strijp-S bezoekt.Eindhoven is dedesignhoofdstad van Ontwikkelaars, toekomstige bewoners, ondernemers enNederland en heeft sterke andere belanghebbenden hebben dezelfde visie op debanden met de wereld vaninternationaal design en creatieve en innovatieve potentie van het gebied. Het is geentechnologische innovatie. top-down ambitie die van buitenaf wordt geprojecteerd opDe aanwezigheid van de locatie, maar een authentieke en krachtige visie die doorPhilips heeft zijn sporennagelaten in de stad en iedereen wordt gevoeld en gewenst.een cultuur van innovatieen design gecreëerd, die diep geworteld is in de stad, Zone-S wil dat innovatieve en creatieve potentieelhaar inwoners en lokale ondernemers. Gemeente, aanboren en gebruiken om buitengewone ervaringenbedrijven, instellingen en inwoners zijn zich bewust op een buitengewone locatie: Strijp-S te realiseren.van de risico’s en uitdagingen die deze cultuur van Dit voormalige industriegebied herbergde eenopenheid en innovatie met zich meebrengt. Succes deel van de Philipsfabrieken en wordt momenteelén mislukking horen bij experimenten. Men is bereid herontwikkeld tot een nieuw stedelijk woon- enom risico’s te nemen bij nieuwe experimentele werkgebied gericht op jonge en creatieve inwoners.producties en procedures. Het gebied is dé nieuwe hotspot van Eindhoven. DeEindhoven is de thuisbasis van grote bedrijven zoals ambities zijn hoog, maar niet onrealistisch.Philips en instellingen voor hoger onderwijs zoalsde Technische Universiteit Eindhoven en de Design“Strijp-S heeft uitzonderlijke potentieel, voor stedelijke heropleving en innovatie.” - Team Zone-S“Met toekomstige bewoners die al in 2013 hun intrede doen in het gebied en een creatieve gemeenschap die al isgevestigd in het gebied, heeft Strijp-S het momentum om nieuwe vormen van stedelijke vernieuwing te verkennen.”– Team Zone-S
 9. 9. 9 ZONE-S WORKSHOP REPORTZONE-S: EEN PORTALDe online portal naar Zone-S zal de plaats zijn Zone-S biedt gereedschappen om vorm te gevenwaar de visie wordt gevormd, samen met de lokale aan de gedeelde ambities voor de toekomstigegemeenschap. ontwikkeling van Strijp-S. De portal maakt de volgende activiteiten mogelijk: INNOVATIE ONDERSTEUNING REALISATIE CREATIVITEIT GEMEENSCHAPSZIN UITVOERING voorstellen voor nieuwe bouwen van een community Quick scans van publieke ideeën voor stedelijke/ belangstelling en de sociale projecten public relations potentiële economische impact kennis en advies evenementenkalender (delen/debat) verwerven van vinden van creatieve deskundigheid (lokaal/ tips & tricks oplossingen en alternatieven commercieel/universiteit) voor traditionele, culturele proeflokaal voor ideeën voor financiering passie en durf de technische haalbaarheid en maatschappelijke op een slimme wijze kunnen verbinding en slimme acceptatie van projecten omgaan met regelgeving en combinaties vergunningen Zone-S online ontmoetingen en bemiddelt tussen potentiële nieuwe relaties investeerders, zowel voor (samenwerkingsvormen) culturele als economische investeringen en biedt ook praktische hulp
 10. 10. 10 ZONE-S WORKSHOP REPORTZONE-S: EEN ARCHIEFGoed georkestreerd, worden Strijp-S en deZone-S verzamelt gegevens over de experimenten engemeente Eindhoven niet alleen de voortrekkers publiceert die. Het archief biedt gratis en betaaldevan dit toekomstige hoofdstuk van stedelijke diensten. Details over de precieze werking vandesignintelligentie, maar ook een expertisecentrum zo’n nieuw archief vallen buiten het bereik van ditop het gebied van sociale experimenten2. Tijdens de korte rapport, maar het moet duidelijk zijn dat heteerste fase van Zone-S kan het archief beperkt zijn potentie heeft voor een substantiële bijdrage aantot materiaal dat binnen Zone-S wordt gegenereerd. het steeds belangrijker wordende onderwerp vanIn latere stadia kan materiaal uit andere stedelijke data in het dagelijks leven. Het Zone-S-archief isbronnen toegevoegd worden. Zone-S als de de basis voor een nieuw, levend en altijd groeiendinternationale spil voor documentatie van stedelijke, museum over data - de gemeenschappelijke muntsociale experimenten. van de 21ste eeuw. Dit onderwerp verklaren tot cultureel gebied en daar nu beslissend op handelen, past in de traditie van het vooruitstrevende denken, waarmee DutchHet archief is het werkgeheugen van Zone-S, een research design intelligentie wordttool, geheugenbank, analyse-programma en leercentrum geassocieerd.voor lopende en afgeronde stedelijke experimenten. Deverbindende factor tussen kennis en innovatie, tussenervaring en durf.In de geest van Zone-S is het archief en eentoegankelijke vindplaats en platform met eenmaximale openheid en transparantie. Het beheer zaluitgroeien tot een nieuwe, culturele activiteit, vangrote culturele en economische waarde. Dit is hetkader dat een plaats als Zone-S nodig heeft.Stel je eens voor wat het economisch potentieel vanzo’n archief is. Bedrijven die meer willen wetenover hoe mensen op bepaalde maatschappelijkevraagstukken reageren onder bepaalde voorwaarden,zullen de Zone-S-archieven raadplegen om te zienof hun idee voor een nieuw product een kans vanslagen heeft.2 De huidige dynamiek en economische krachten rond ‘Big Data’ tonen hoe krachtig grote datasets op het gebiedvan sociale media zijn. Met de oprichting van een nieuwe klasse aan gegevens, gewijd aan stedelijke socialeexperimenten, kan Zone-S zichzelf in de voorhoede van dataonderzoek plaatsen.
 11. 11. 11 ZONE-S WORKSHOP REPORTGEBRUIKERSERVARING:JONAS Jonas, 27 jaar, filmer/editor, heeft een driemansbedrijfje in het klokgebouw. Hij heeft gestudeerd in Eindhoven, woont in het centrum. Jonas fietst iedere dag op zijn hippe fiets naar Strijp-S, verzonken in gedachten ziet hij ineens een spuitbus getekend met stoepkrijt op het fietspad. Hè, was dat er gisteren ook al? Hij geeft er verder geen aandacht aan en fietst door. Hij haalt zijn ochtendkoffie bij ’t Koffiehuisje en ziet dat ze daar een qr-code op het raam hebben geplakt met diezelfde spuitbus in het midden. Hij vraagt aan Loes achter de bar wat de spuitbus betekent. Is er een nieuw festival dit weekend waar hij nog niks van af weet?? Loes vertelt hem dat ze over twee weken digital graffiti gaan ’spuiten’ op het klokgebouw. Digital graffiti? Klinkt goed, maar wat is dat dan? Het meisje moet verder werken en heeft geen tijd om Jonas meer te kunnen vertellen. Hij pakt zijn telefoon en scant de code. Op zijn scherm verschijnt een filmpje van laser graffiti in Wenen: http://vimeo.com/ 2474396 Wow, dat ziet er gaaf uit. Als het filmpje is afgelopen leest hij dat er volgende week geëxperimenteerd wordt met laser graffiti op het Klokgebouw als voorbereiding op GLOW festival. Iedereen die langskomt mag wat komen ’tekenen’ op het gebouw. Waar zijn deze mensen van? En hoe hebben ze zo’n sterke beamer weten te regelen? Dan ziet hij de header van de website Zone-S. Had hij daar niet een keer iets van gehoord toen hij laatst een biertje ging drinken onder in het Klokgebouw? Er hing toen iets over dat Zone-S en er lag een flyer die opriep om ideeën te delen; dat logo is hij ook al vaker tegengekomen de laatste tijd....
 12. 12. 12 ZONE-S WORKSHOP REPORTHij surft verder over de website en ziet dat er nog Waar ze het met Jonas over wil hebben is eenveel meer projecten op staan. Komt goed uit, Jonas experiment van een van de kunstenaars: Kevin.is de laatste tijd aan het experimenteren met filmen Kevin wil, geïnspireerd door de ecotoiletten van Vanin het donker en met timelapses, zo’n avond met Lieshout, op grote schaal dit soort toiletten plaatsenlaser graffiti zou perfect kunnen zijn om hiermee te tijdens festivals op Strijp-S. De compost die gemaaktoefenen. wordt van deze toiletten wordt vervolgens gebruikt Jonas komt binnen in zijn kantoor en raakt als mest in GardenMania.meteen afgeleid door zijn dagelijkse werkzaamheden.Er is een klant met een spoedvraag en hij duikt in Aan Jonas de vraag of hij dit proces wil vastleggen.zijn mail om de klant te beantwoorden. Jonas moet er even over nadenken. Het kost veel tijdTwee weken later leest hij op Facebook dat een en financiering is er nog niet. Aan de andere kantvriendin van hem, Roos, een te gekke avond in vindt hij het wel een interessant concept. Hij kanStrijp-S heeft gehad. ….! Helemaal die graffiti meerdere timelapses maken en dit samenvoegen totavond vergeten! Roos is een dj en kennelijk heeft zij een groot verhaal, of ze juist apart vertonen. Hij zietplaatjes gedraaid bij de graffiti avond. Hoe wist zij een promotiekans voor zijn bedrijf.daar nou weer van? Jonas gaat nog eens naar de website van Samen met Sarie en de kunstenaar maakt hij eenZone-S en klikt op members. Verrek, er zijn meer deelproject onder GardenMania aan en geeft aanmensen die hij kent aangesloten. Hij wil geen event wat hij nodig heeft aan materiaal, handjes en geld.meer missen dus hij abonneert zich op de Google- Binnen een paar weken hebben ze wat geld bij elkaaragenda. via sponsoren uit het gebied, maar ze zijn er nog langHiervoor moet hij een account aanmaken. Als hij zijn niet.profiel invult moet hij vragen beantwoorden als: wat Dan krijgen ze een mailtje van de Dutchis je expertise en ben je bereid je expertise te delen? Design Week. Zij vinden de ecotoiletten een heelHij vult zijn beroep in en antwoordt ’ja’. Wie weet interessant concept en willen graag helpen bij delevert het hem nog wat publiciteit voor zijn bedrijfje totstandkoming. Daarom willen ze graag investerenop... in een filmpje dat uitlegt hoe het werkt en dat ze op hun festival kunnen laten zien.Een paar dagen later ontvangt hij een mailtje viaZone-S. Een paar ondernemers en kunstenaars zijn Jonas gaat aan de slag, iedere paar maanden maaktbezig met het project GardenMania. Zij zoeken nog hij een nieuw onderdeel van de film. De losseeen filmmaker om hun project vast te leggen en Sarie filmpjes worden een succes. GardenMania heeftkreeg een melding toen Jonas zich aanmeldde. Sarie ondertussen meer deelnemers gekregen. Door hetwil heel graag een keer koffie drinken met Jonas. enthousiasme van Jonas zijn meer ondernemers vanHmmm, misschien is dat project wel geschikt voor zijn verdieping eens een kijkje gaan nemen in dedat ideetje van de timelapses waar Jonas al een hele tuin en er zijn allerlei extra experimenten gestart.tijd mee rond loopt. Na het succes van dit project werkt Jonas nog een Jonas en Sarie spreken wat af in het aantal jaren op Strijp-S. Hij wordt een veelgevraagdKetelhuis. Sarie vertelt Jonas wat meer over hoe filmer en verhuist uiteindelijk naar Berlijn waarZone-S werkt. Dat ze door Zone-S meer contact hij zijn nieuwe studio opzet. Twintig jaar later isheeft met mensen die werken en wonen in Strijp-S hij terug in Eindhoven, waar hij zijn kinderen meeen dat ze simpel met allerlei grote evenementen neemt naar het Urban Social Experiments Museumen bedrijven wat kan bespreken wanneer dat om de projecten uit de begintijd van zijn carrierenodig is. Zo heeft ze via Trudo een stukje grond in terug te zien. En wat anderen na die tijd met diebeheer gekregen en is Design Academie Eindhoven ideeën hebben gedaan: nieuwe inspiratie en nieuweaangesloten met een bijenexperiment. projecten…
 13. 13. 13 ZONE-S WORKSHOP REPORTZONE-S:BEKEND MET GAMECULTUURTot op zekere hoogte kan Zone-S worden beschouwd Zone-S is een broedplaats, een bijenkorf, eenals een ‘serious game’, die zich afspeelt in de echte smeedbare en tijdelijke, stedelijke magneet waarwereld. In overeenstemming met die gedachte, radicale experimenten (zoals games voorheenkan het gebied van Strijp-S als een soort ‘game werden genoemd) worden aangemoedigd,zone’ opgevat worden. De deelname en/of de ondersteund, gedocumenteerd en gearchiveerd.betrokkenheid van deelnemers is tijdelijk en fluïde. Dat betekent niet dat Zone-S geen plek kan zijn omIn principe zijn de evenementen/initiatieven in te ontspannen. Het kan en moet geschikt zijn voorZone-S niet blijvend, maar volgens ze kennis en behoeften en wensen van de mensen die er wonen inervaring toe aan de gemeenschap en, het archief. combinatie met die van de bezoekers.Dit ondersteunt een innovatieve benadering vanstedelijk bestuur, waardoor de gemeenschap de De organisatie van Zone-S leent die aspecten vankans krijgt nieuwe rollen te ontdekken, nieuwe de gamecultuur die in deze specifieke contextverantwoordelijkheden en nieuwe regels te kunnen werken. Hoewel Zone-S streeft naar eenontwikkelen. ‘vrije handelszone’ voor experimenten, moet het ook een robuuste infrastructuur creëren om dezeZone-S leent de taal en methoden van gaming (zoals te ondersteunen. In lijn met de flexibele maniersamenwerking, rollenspel, op regels gebaseerde waarop Zone-S als een spel (serious game) wordtdeelname, sociale contracten en competitie) als ze gezien, kan de organisatie die verantwoordelijk isde potentie hebben om effectief en productief te zijn voor de infrastructuur, het bestuur en het onderhoudvoor haar doel. Deze aspecten van gaming worden van Zone-S worden beschouwd als een spelleideringebouwd in de functionaliteiten in de portal. Ook (gamemaster).de uitstraling (design) en het gebruiksgemak van deportal zal gelijkenissen vertonen met de uitstraling Vooral in de start-up fase is het van belang datvan games. Het moet aantrekkelijk zijn om de portal de organiserende instantie, deze zogenaamdete bezoeken en te blijven bezoeken. Een uitdagende spelleider, gevormd wordt vanuit de gemeenschap.en prikkelende omgeving is daarom een vereiste. Dit is vergelijkbaar met de opkomst van leiderschap Eén ding moet duidelijk zijn: Zone-S is ‘fun’, en spelleiders in games. Het zijn de personen die demaar niet het soort ‘fun’ dat vrijblijvend is. Zone-S is meeste ervaring en energie hebben om de groep tegeen pretpark maar een levend en lerend speelveld. (bege)leiden naar een gemeenschappelijk doel. De spelleider is verantwoordelijk voor het vasthouden van de energie en het bewaken van de visie van het project. Het is essentieel dat de veilige, maar ook risicovolle, verbindende, innovatieve en creatieve omgeving die Zone-S wil zijn, gecreëerd en geleid wordt door herkenbare personen. De organiserende instantie is een team van actieve ‘makers en shakers’ met uiteenlopende belangen en middelen.
 14. 14. 14 ZONE-S WORKSHOP REPORTZONE-S:UITWERKEN VAN DE PORTALHier volgt een aantal meer gedetailleerde gedachten De portal is een bron van informatie over alles wat erover de organisatie van en de eisen waar aan de speelt op en rondom Strijp-S.online portal, de informatieve toegangspoort tot Op het platform worden ook de ruimtesZone-S, moet voldoen. (binnen en buiten) die beschikbaar komen voor Zone-S-initiatieven bekend gemaakt. De ruimtesDe portal faciliteert een community van deelnemers. zullen worden gespecificeerd naar grootte,Deze kunnen zich op twee manieren registreren op beschikbaarheid (tijd), voorwaarden/beperkingende portal: (juridisch en veiligheid) door de eigenaar/beheerder van de ruimte. Deelnemers kunnen zelf ook een • inschrijven met behulp van een bestaand profiel oproep plaatsen voor ruimtes als ze op zoek zijn naar op social media sites zoals LinkedIn, Facebook, een accommodatie/plaats voor hun initiatief. Zij Google+, enz.; moeten aangeven wat voor soort ruimte ze zoeken, • een eigen profiel aanmaken op het Zone-S- de tijd die ze nodig hebben en wat de aard van de platform activiteit/het project zal zijn. • anonieme inschrijvingen worden niet geaccepteerd De portal is het forum waar deelnemers online ideeën voor projecten, activiteiten of evenementenEen verdere integratie met andere, bestaande social voorstellen. Zodra het voorstel online staat, kunnenmedia platforms (waaronder Facebook) zal in de andere leden erop reageren. Ze kunnen het projectuitvoeringsfase onderzocht worden. toejuichen en ondersteunen, maar ze kunnen Zone-S-deelnemers kunnen overal vandaan ook verbeteringen voorstellen, suggesties en tipskomen. Ze kunnen lokaal zijn, wonen en werken aandragen en adviseurs of zelfs partners worden.op het gebied van Strijp-S, ze kunnen inwonersvan Eindhoven zijn of van elders komen. Voor De portal is niet alleen een bron van informatie,Zone-S is het van belang om een divers publiek van maar een bazaar waar over verschillende aspectendeelnemers aan te trekken. De enige voorwaarde die van mogelijke tijdelijke experimenten kan wordenaan de deelnemers wordt gesteld, is dat ze bereid onderhandeld, waaronder:zijn om kennis en/of tijd, expertise, middelen,aanwezigheid, enzovoort te delen om te helpen • ideeën in ontwikkeling vanaf eerste enStrijp-S tot de omgeving te maken die de leden van opeenvolgende stappende community willen dat het is. • het vinden van publiek • het aangaan van partnerschappen • financiële steun verwerven • beheersen van risico’s
 15. 15. 15 ZONE-S WORKSHOP REPORTIn de praktijk moet de portal expliciet ontworpen Tijdlijnworden voor deze activiteiten. De portal moet ten Projecten, activiteiten en evenementen vindenminste de volgende functies hebben: plaats binnen een vooraf vastgestelde periode en bij voorkeur worden ze verbonden aan een gebeurtenis • stel-een-idee-voor: (evenement of festival) die plaatsvindt in het gebied. hier worden ideeën geformuleerd en Op deze manier zal er een constante vernieuwing onderhandeld en worden partners, locaties en van ideeën/ingrepen in het gebied gaande zijn. Dit middelen gezocht . stelt mensen in staat om nieuwe concepten te testen; • daag-een-idee-uit: het geeft bewoners de kans om te experimenteren hier kunnen projecten/ideeën worden uitgedaagd met het gebruik van hun openbare ruimte, en het om boven zichzelf uit te stijgen laat Trudo vrij om verschillende experimenten te • ondersteun-een-project: ondersteunen en evalueren, zonder zich aan één van hier kunnen de deelnemers van de online die experimenten blijvend te hoeven verbinden. community (plaatselijke belanghebbenden, bewoners, maar ook bezoekers) bijdragen aan de Meerwaarde “cashen”: realisatie van initiatieven door het aanbieden van de spelleider (zie verderop) is ook de scout voor kennis, expertise, ruimte, handen of middelen. innovatieve ideeën in het portal. Goede ideeën • meet-and-greet: worden ook door de community geselecteerd door dit is een functie waardoor mensen/organisaties instrumenten zoals het ‘liken’ elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten. • Koppel – en – creëer: door slimme nieuwe combinaties van mensen, initiatieven, nieuwe ideeën en budgetten komen er innovatieve oplossingen en producten
 16. 16. 16 ZONE-S WORKSHOP REPORTZONE-S:VAN CONCEPT NAAR REALITEITDe tijd is rijp voor een concept als Zone-S en de Als de basisinfrastructuur van Zone-S eenmaalontwikkeling van Strijp-S biedt een kansrijke ‘staat’, zal de rol van de spelleider geleidelijkomgeving om het waar te maken. Echter, er moet veranderen en gaan andere partijen mogelijk eenveel grondwerk verricht worden om de volgende grotere rol spelen. Uiteindelijk is het doel datfase succesvol in te kunnen gaan. Om Zone-S van Zone-S zoveel als mogelijk zelfvoorzienend wordt.concept naar realiteit te leiden, is er een spelleider Dat betekent ook dat deelnemers binnen de Zone-Snodig, die als voortrekker optreed. De spelleider3 gemeenschap uiteindelijk zelf een belangrijke rolkan één persoon zijn, of bestaan uit een team van hebben als beheerders en curatoren. De spelleider zalverschillende. De spelleider moet meer en meer een faciliterende rol krijgen.over voldoende middelen beschikken om in debeginfase de basis infrastructuur voor Zone-S op Zone-S moet iets bieden dat elders niet kan. Je wilt erte zetten. De spelleider moet om te beginnen in elk zijn omdat jouw bijdrage ertoe doet dit. Je wilt er zijngeval de volgende stappen zetten: omdat je ideeën genereert. Mensen hebben hun eigen initiatieven, maar • Scouten: partijen die op enigerlei wijze een door mee te doen met Zone-S krijgen hun ideeën/ bijdrage kunnen en willen leveren aan de projecten meer kracht, omdat Zone-S in staat is realisatie van Zone-S, in kaart brengen en om de juiste verbindingen te maken. Zo moet de verbinden synergie die via Zone-S tot stand gebracht kan • Funderen: onderzoeken van en netwerken met worden, tussen bijvoorbeeld deskundigen van de andere projecten en initiatieven met vergelijkbare universiteitslaboratoria, de start-ups die al in de belangen/doelen (bijvoorbeeld goteo.org, zone zitten en de partners uit het bedrijfsleven kickstarter.com) mensen overtuigen om Zone-S te gebruiken. • Funderen:het maken van een programma van eisen voor de portal van Zone-S in samenspraak met andere betrokkenen in het gebied • Bouwen: de bouwstenen voor de Zone-S startfase (laten) ontwikkelen (ruimte, IT, webportal, PR) - een periode van 6 maanden moet voldoende zijn om de technische voorwaarden te ontwikkelen om de portal te kunnen lanceren; • Onderhoud: de bouwstenen onderhouden; • Onderhoud: actief zoeken naar/werven van fondsen voor de ontwikkeling en voortzetting van Zone-S • Bewaren: documenteren van activiteiten van Zone-S3 Waar we refereren aan de ‘spelleider’ kan dat zowel één persoon als een team van personen zijn.
 17. 17. 17 ZONE-S WORKSHOP REPORTZone-S biedt de mogelijkheid om bijeenkomsten/ Zone-S wil verschillende doelgroepen aantrekken.vergaderingen te organiseren (in een win-winsituatie Zone-S kan goedkope hotels bieden (bijvoorbeeldzelfs gratis), zodat deelnemers na een evenement tijdelijk in transportcontainers of in leegstaandeeen forum/platform hebben om hun werk te gebouwen!) waar jongeren die een beetje ongemakverspreiden, zoals het mechanisme van Kick-Starter. niet erg vinden, kunnen slapen tegen een kleineDe combinatie van online portal en ontmoetingen in vergoeding. Zo kunnen vrienden samenzijn, terwijlde echte wereld zal belangrijk zijn. ze hun werk kunnen voort zetten .Vervoer is belangrijk. Zone- S biedt innovatieveoplossingen voor vervoer en verblijf. Het aanbieden Zone-S zal zijn eigen aantrekkingskracht moetenvan treinkaartjes met korting naar Zone-S, ontwikkelen. Naast de bovengenoemde elementenbijvoorbeeld, kan een extra reden zijn om Zone-S biedt Zone-S een radicaal andere schaal vante verkiezen boven andere locaties. De cafés en projecten dan andere locaties die openstaan voorrestaurants van Zone-S zijn bekend, zijn goed (en stedelijke experimenten. Zone-S dit plaats endoen recht aan het goede Brabantse leven) en faciliteiten aan grote en ambitieuze projecten die ininnovatief en bieden condities voor ontmoeting en andere plaatsen niet kunnen worden ondersteund.inspiratie. Zone–S onderscheidt zich door zijn Europese en mondiale oriëntatie, zowel virtueel als qua faciliteiten en uitstraling.
 18. 18. 18 ZONE-S WORKSHOP REPORTZONE-S:VAN START-UP NAAR EENGEVESTIGDE STATUSEen complex systeem als voorgesteld in Zone-S komt Het vestigen van een reputatie zal een belangrijkeniet 1-2-3 tot stand, een dergelijk systeem heeft ‘zachte’ taak van de start-up fase zijn. Dit omvat:tijd nodig om te groeien. Het is zinvol om verschil-lende fasen te onderscheiden: een eerste opstart • publiciteit om het ‘gesprek op het net’ en ‘opfase (startup fase) en een tweede fase van gevestigde straat’ te worden;status (steady state). De start-up fase omvat zowel • gerichte opdrachten verstrekken aan gedurfdehet opzetten van de benodigde organisatie als het experimenten om zo culturele partijen (kunste-ontwikkelen van de technische voorwaarden voor het naars, activisten) te selecteren die de reputatielanceren van de Zone-S online portal. van Zone-S een vliegende start kunnen geven. Dit kan zowel op lokaal als op internationaal niveau.De startup fase vereist een eerste investering (tijd engeld) en ‘commitment’ om een en ander in beweging GZS werkt samen met bestaande grote krachten inte brengen. Het is redelijk om aan te nemen dat de de Nederlandse culturele scene, om het geheel testart-up fase ongeveer 2 jaar zal duren. Wij stellen implementeren. Daarmee ontstaat een selecte groepvoor om naast een spelleider, een eerste belan- van ‘ambassadeurs voor Zone-S’.gengroep te vormen, Groep Zone-S (GZS), met devolgende verantwoordelijkheden: Ná de startup fase gaat Zone-S over naar de ‘ge- vestigde status’ (steady state). Er zijn voldoende • bewaken van de koers en visie van Zone-S deelnemers en initiatieven/projecten en Zone-S heeft • een tijdslijn uitzetten voor de ontwikkeling van voldoende kritische massa om zichzelf te dragen Zone-S op de lange termijn -S en dynamisch te blijven. De rol van spelleider is • het opbouwen van relaties om verbindingen en steeds meer overgenomen door de community. De dwarsverbanden mogelijk te voormalige spelleider heeft als afrondend activiteit • maken tussen – lokale en bovenlokale - partijen het verder uitbouwen en overdragen van het archief. die geïnteresseerd zijn in de verschillende aspec- Vanaf deze fase moet de GZS zich kunnen ‘terugtrek- ten van Zone-S ken’ naar de achtergrond. Dat is het moment waarop • het actief werven van projecten om het imago en Zone-S zelfvoorzienend moet worden. Maar wat zal de reputatie van Zone-S te vestigen. deze nieuwe informele instelling financieel gaan • de spelleider adviseren bij het zoeken naar/wer- ‘dragen’? We stellen ons voor dat het archief zoals ven van fondsen voor de ontwikkeling en voortz- hierboven beschreven uitgroeit tot een levensvatbaar etting van Zone-S museum, een Sociale Experimenten Design Museum • een tijdslijn uitzetten voor de ontwikkeling van (SEDM). Dit museum is verbonden met gelijke plek- Zone-S op de lange termijn ken in het land, Europa en de wereld. Daardoor biedt dit archief ook mogelijkheden om betaalde onders- cheidende diensten te leveren. Zone-S opereert dan als een ‘bron’ voor het museum en kan op zijn beurt fondsen verwerven om meer experimenten mogelijk te maken. De productie van nieuw sociaal kapitaal is op deze manier direct gekoppeld aan zijn presentatie in het openbare domein, het archief dat museum is geworden.
 19. 19. 19 ZONE-S WORKSHOP REPORT 2013 2014 ›2015 INITIATIEF & BEHEREN & KICKSTART ONTWERPEN/ONTWIKKELEN - UITVOEREN - VESTIGEN - EVALUEREN GROEIEN TRUDO TEAMZONE-S SPELLEIDER GROEP ZONE-S FONDSEN/EXTERNE FINANCIERS DEELNEMERS COMMUNITY BASISVOORZIENING ZONE-S ACTOREN ANALYSE PvE PORTAL VERGELIJKBARE INITIATIEVEN KOERS & VISIE REALISEREN PORTAL ZONE-S PROJECTENWERVING PROJECTEN VIA PORTAL EVOLUTIE / OPSCHALEN FONDSENWERVING PR&IMAGO OPBOUWEN » UITBREIDEN » ONDERHOUDEN PR&IMAGO OPBOUWEN » UITBREIDEN » ONDERHOUDEN ZICHTBAARHEID ZONE-S
 20. 20. 20 ZONE-S WORKSHOP REPORTWORKSHOPIMPRESSIE
 21. 21. 21 ZONE-S WORKSHOP REPORT
 22. 22. 22 ZONE-S WORKSHOP REPORTTEAMCONCEPT ZONE-SEllen Holleman Team follow-up Workshop August 2012Islant atelier voor stedebouw Sander Bauman075 6311303 Marc Böhleneholleman@islant.nl Ellen Holleman Panos MavrosSander Baumann Lara Simonsdesignworkplan020-7006649 Workshop expertssander@designworkplan.com Julius Huijnk Huib KraaijenveldLara Simons Nicole van Kempenurban nomad06-41248648 Workshop consultantmail@larasimons.nl Rein GrootPanos Mavros Social Mediaarchitect, digital media designer http://www.facebook.com/GameZone.Spanos@panosmavros.comNicole Martinarchitect/urbanist, phd researchernicole.martin@aho.noMarc Böhlenartist-engineermarcbohlen@acm.orgThomas Laureyssensphd researcher+32 477 58 54 58thomas.laureyssens@gmail.com
 23. 23. 23 ZONE-S WORKSHOP REPORTSUPPORTERS ENAMBASSADEURSRené Paréhttp://www.madlab.nl/Olga Minkhttp://www.baltanlaboratories.org/Angelique Spaninkshttp://www.mu.nl/Hanneke van den Nieuwenhofhttp://www.capitald.nl/ - http://www.capitald.nl/ -http://www.hallo040.nl/Merien ten Houtenhttp://www.merien.nl/Ties & Dorien / Aunt Netty blogs brings to lifewww.tantenetty.nlRik van StiphoutGemeente EindhovenLieke van Hooijdonkhttp://www.Lilith Ronner van Hooijdonk.nl/Sarie HermensGardenmania
 24. 24. 24 ZONE-S WORKSHOP REPORTCOPYRIGHT 2012 — TEAM ZONE-SZONE-S WORKSHOPALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

×