Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uitwerking business model canvas

2,432 views

Published on

Dit is het tweede practicum voor trandanalyse. Hier is het de bedoeling om voor een innovatief idee in grote lijnen een business model te maken.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Uitwerking business model canvas

 1. 1. uitwerkingbusinessModel Canvas Practicum 21/10/2015
 2. 2. Watgaanwedoen?
 3. 3. Vaninnovatiefideenaareenbusinessmodel ● In groepjes van 2 of 3 personen het innovatief idee van vorige week uitwerken in een business model ● Via het business model canvas het idee verder concreet maken
 4. 4. Richtlijnen ● Iedereen gaat naar hetzelfde tafelnummer waar hij/zij vorige week toe behoorde tijdens de brainstorm ● Indeling in groepjes per 2 of 3: blad met namen en samenstelling groepjes op de tafels ● Sta je er niet bij of was je vorige week afwezig? Sluit dan aan bij een groepje van 2! ● Op elke tafel liggen voldoende bundeltjes met de uitleg van het Business Model Canvas om ermee aan de slag te gaan.
 5. 5. Hoeziethetcanvas eruit?
 6. 6. 9bouwstenen 1. Customer segments: welke klanten ga je hiermee bereiken? Denk na over de wensen van de doelgroep. 2. Value proposition: welke toegevoegde waarde biedt het idee? Waarom ben jij beter dan de concurrentie? 3. Customer relationships: op welke manier sta je in contact met de klanten? 4. Channels:welke verkoopskanalen zie je? Denk aan offline en online! 5. Renvenue streams: Waar komen je inkomsten vandaan? Nu en in de toekomst?
 7. 7. 9bouwstenen 6. Key resources: welke zijn de belangrijkste bedrijfsmiddelen om het product of de dienst te maken (vb. personeel, computer,...) 7. Key activities: welke zijn de belangrijkste kernactiviteiten van je bedrijf om de waardepositie te bepalen? Hoe voeg je waarde toe? 8. Partners: met welke partners ga je samenwerken? 9. Cost structure: welke kosten zijn er verbonden aan je bedrijf? Welke zijn vaste kosten en welke zijn variabel?
 8. 8. Deopdracht
 9. 9. Inhoudvanhetverslag 1. Inleiding a. Korte beschrijving van het business model canvas b. Korte omschrijving hoe jullie te werk zijn gegaan 2. Bespreking van het business model dat jullie hebben uitgewerkt 3. Kritische reflectie over het business model
 10. 10. Nietvergeten... ● Deadline is 4 november 2015 ● Verslagen per mail opsturen naar elke.wambacq@hogent.be ● Vergeet niet jullie namen duidelijk te vermelden op het voorblad van het verslag
 11. 11. Vragenofietsnietbegrpen? Geen paniek ik loop rond!

×