Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paul nagtegaal cris_hv_a-symposium_2015

262 views

Published on

Uitleg van doel en nut CRIS (Current Research Information System) voor publicaties wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek bij AMC< VUmc, ACTA, UVA en HvA.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paul nagtegaal cris_hv_a-symposium_2015

 1. 1. CRIS Een (nieuw) onderzoeksinformatiesysteem voor de HvA Paul Nagtegaal Bibliotheek UvA/HvA
 2. 2. De Bibliotheek biedt… Collectie: digitale tss., databanken, video, (woorden)boeken Hulp bij literatuuronderzoek, bv. deskresearch AuteursrechtInformatiePunt (AIP), Richtlijnen Auteursrecht Trainingen brongebruik & auteursrecht 2
 3. 3. De Bibliotheek biedt…  Gereedschappen: RefWorks, Write ’n Cite  HvA-Repository > kennisbanken / NARCIS  Ondersteuning en advies bij open access publiceren  RDM, informatiespecialisten  WOK, infospecialisten-per-domein, flyer, wensen?  CRIS: Current Research Information System: Wat? Hoe? Wie? 3
 4. 4. Project Nieuw Amsterdams CRIS UvA + AMC + VU + VUmc + HvA Waarom samen? • gezamenlijk onderzoek • informatie over onderzoek delen • gezamenlijk rapporteren over onderzoek • gezamenlijke aanbesteding en selectie • afzonderlijke implementatie, maar UvA + HvA • 2013 – 2016 • http://nieuwcris.wordpress.com 4
 5. 5. CRIS - Current Research Information System Onderzoeksinformatiesysteem: “Een CRIS is een informatiesysteem waarin gegevens over onderzoek en onderzoekers worden vastgelegd, met als doel op verschillende manieren te kunnen rapporteren en publiceren.” 5
 6. 6. CRIS - Wat kunnen we ermee? •Volledig overzicht van onderzoek aan de HvA: Kenniscentra, onderzoekers, onderzoeken, dwarsverbanden, informatie óver en links naar publicaties •Eenvoudige en uniforme registratie •Eenvoudige en degelijke rapportages 6
 7. 7. CRIS - en de onderzoeksdoelen HvA Hoe draagt het CRIS bij aan de onderzoeksdoelen van de HvA? •1. Zichtbaarheid van het onderzoek: publicaties, onderzoekers, onderzoeken, kenniscentra •2. Kennisdeling: onderzoeksresultaten, publicaties, rapportages •3. Verantwoording: rapportages over afgesloten, lopend en toekomstig onderzoek; onderzoeksevaluaties 7
 8. 8. CRIS - Hoe werkt het? 8 Elsevier: PURE of Thomson Reuters: CONVERIS
 9. 9. CRIS - Hoe werkt het? INVOER Automatisch en handmatig handmatig  ID (DAi, medewnr, …?) SAP-HR  Naam + Kenniscentrum ? + Onderzoeksgroep ? handmatig  Titel databank handmatig Tijdschrift bron handmatig Jaargang bron handmatig … bron … … 9
 10. 10. Actie “Ja, maar om de invoer goed in te richten moeten we eerst alle achterliggende processen in kaart brengen bij de Kenniscentra, bij O2, bij de Bibliotheek…” Met andere woorden: 10
 11. 11. Actie “Ja, maar om de invoer goed in te richten moeten we eerst alle achterliggende processen in kaart brengen bij de Kenniscentra, bij O2, bij de Bibliotheek…” Met andere woorden: INVOER: Wíe doet wát op wélk moment, wát is daar voor nodig en wáár komt het vandaan? 11
 12. 12. CRIS - Hoe werkt het? UITVOER Automatisch en ‘handmatig’ (a.d.h.v. formats) Persoonlijke pagina’s van onderzoekers / literatuurlijsten Interne rapportages Domeinen / Kenniscentra Jaarverslagen Gezamenlijke rapportages UvA / HvA / … ‘Externe’ rapportages (Ver. Hogescholen, OC&W, subsidiegevers, …) 12
 13. 13. Actie ook “Ja, maar om de uitvoer goed in te richten moeten we eerst alle gewenste uitvoer in kaart brengen bij de Kenniscentra, bij O2, bij de HvA…” Met andere woorden: 13
 14. 14. Actie “Ja, maar om de uitvoer goed in te richten moeten we eerst alle gewenste uitvoer in kaart brengen bij de Kenniscentra, bij O2, bij de HvA…” Met andere woorden: UITVOER: Wíe wil wát op wélk moment, wát is daar voor nodig  en wáár komt het vandaan? 14
 15. 15. CRIS - koppelingen autom. invoer & uitvoer 15
 16. 16. CRIS - Workflows in- en uitvoer inrichten Implementatieteam HvA •Kenniscentra •O2 •Bibliotheek UvA/HvA •ICTS •Communicatie i.s.m. UvA (+ AMC + VU + Vumc) 16
 17. 17. CRIS - Acties 1. Huidige manier van werken (Kenniscentra, O2, Bibliotheek) 2. Workflows ontwerpen en toetsen aan mogelijkheden CRIS 3. Workflows inrichten en testen 4. Uitvoer ontwerpen en toetsen aan mogelijkheden CRIS 5. Formats voor uitvoer maken en testen 6. Automatische uitvoer maken & testen 17
 18. 18. CRIS - Planning 1. Ronde langs de Kenniscentra; voorbereidingen (mei – juni) 2. Workflows + systeemconfiguratie + migratie bestaande gegevens 3. Testen, testen, testen… 4. Trainingen voor beheerders en gebruikers 5. Ingebruikname CRIS (2016) 6. Nazorg (2016 +) 18
 19. 19. CRIS - Promotie 19
 20. 20. CRIS - PromotieCRIS - Promotie •CRIS – blog •CRIS – nieuwsbrief •CRIS – projectleider HvA __________________ Flyer WOK ! 20
 21. 21. 21

×