Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Guibault auteursrecht hv_a-symposium_2015

288 views

Published on

Zaken rond auteursrecht bij publiceren van wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek.

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Guibault auteursrecht hv_a-symposium_2015

 1. 1. Auteursrecht en wetenschappelijke publicaties Lucie Guibault HvA, 23 april 2015 institute for Information Law
 2. 2. 2 Inhoud  Auteursrecht werknemers  Auteurswet  CAO HvA/UvA  Uitgeversovereenkomst  Opdrachtgeversovereenkomst
 3. 3. Verkrijging Auteursrecht  Basis beginsel:  De maker is de fysieke persoon die een oorspronkelijk werk schept  Werkgeversauteursrecht (art. 7 Aw)  Tenzij anders overeengekomen is de werkgever geacht de maker te zijn van een werk dat door een werknemer is vervaardigd 3
 4. 4. Details werkgevermakerschap  Werk moet in “dienstverband" worden vervaardig:  Arbeidsovereenkomst of aanstelling als ambtenaar  Binnen de functieomschrijving  Persoonlijkheidsrechten horen bij de maker, dwz de werkgever!  Studenten en stagiairs zijn in beginsel geen werknemers! 4
 5. 5. CAO HvA 5
 6. 6. Werkgeversauteursrecht en wetenschappelijk onderzoek  Wie oefent de auteursrecht uit: de werkgever of de werknemer?  Wie kiest de uitgever/tijdschrift? Academische vrijheid?  Wiens naam staat vermeld? Integriteit en onafhankelijkheid? 6
 7. 7. Uitgeversovereenkomst  Boekenovereenkomst:  Bijv. Springer, Kluwer Law International  Enige ruimte voor onderhandeling  Tijdschriftenartikel overeenkomst:  Bijv. Elsevier, Nature, Springer, Emerald  Vaak automatische, internet contracten Type the footer here 7
 8. 8. Typische rechtenoverdracht (boek)  Algeheel overdracht van rechten  Geringe mogelijkheid om werk te gebruiken zonder toestemming van uitgever 8
 9. 9. 9
 10. 10. Opdrachtgeversovereenkomst ARVODI voorwaarden  24.1. Alle auteursrechten die kunnen worden uitgeoefend – waar en wanneer dan ook – ten aanzien van de resultaten van de verrichte Diensten berusten bij Opdrachtgever. (...)  24.6. Opdrachtnemer doet hierbij afstand jegens Opdrachtgever van alle eventueel aan hem, Opdrachtnemer, toekomende zogenoemde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurs- wet, in de mate als de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. (...) 10
 11. 11. Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht 11
 12. 12. Voor meer informatie: L.Guibault@uva.nl Type the footer here 12

×