Mångfald på volvo - Netsurvey 2011-04-14 final

1,121 views

Published on

Kort informellt seminarium med fallstudie från Volvo Personvagnars arbete med att ständigt utveckla mångfald internt. Åsa Lindström, corporate development & diversity manager, på Volvo PV, berättade om sina erfarenheter och gav råd om vad man ska tänka på när man ska förbättra mångfalden internt. Mårten Westberg, analytiker, Netsurvey beskrev 5 lärdomar från att mäta mångfald på företag och organisationer. läs mer på Netsurveys blogg.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,121
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mångfald på volvo - Netsurvey 2011-04-14 final

 1. 1. Välkomna till Netsurveys seminarium Effektivt Mångfaldsarbete 14 april 2011 Från frågor till framgång© © Netsurvey Netsurvey All rights reservedAll rights reserved
 2. 2. Mångfald Fem läxor vi lärt i arbetet med att få något att hända Mårten Westberg AnalytikerFrån frågor till framgång© Netsurvey© NetsurveyAll rights reservedAll rights reserved
 3. 3. Joerg Schmitz & Nancy Curl The guide to Inclusive Leaders Pia Höök Åsa Lindström Jag Eva Löfgren Gabriella Fägerlind© NetsurveyAll rights reserved
 4. 4. Diskrimineringsgrunderna • Kön • Könsidentitet eller könsuttryck • Etnisk tillhörighet • Religion eller annan trosuppfattning • Funktionsnedsättning • Sexuell läggning • Ålder© NetsurveyAll rights reserved
 5. 5. Läxa nr 1: Det är inte rättvisa vi söker© NetsurveyAll rights reserved
 6. 6. Mångfald är bra för alla NPS. How likely is it that you would recommend your company to a friend as a place to work? 0,40 0,30 All women 0,20 0,10 Mostly women 0,00 Even -0,10 Mostly men -0,20 All men -0,30 -0,40© NetsurveyAll rights reserved
 7. 7. Läxa nr 2© NetsurveyAll rights reserved
 8. 8. Diskrimineringsgrunderna • Kön • Könsidentitet eller könsuttryck • Etnisk tillhörighet • Religion eller annan trosuppfattning • Funktionsnedsättning • Sexuell läggning • Ålder© NetsurveyAll rights reserved
 9. 9. Diskrimineringsgrunderna • Kön • Könsidentitet eller könsuttryck • Etnisk tillhörighet -> Ursprung • Religion eller annan trosuppfattning • Funktionsnedsättning • Sexuell läggning • Ålder© NetsurveyAll rights reserved
 10. 10. Group X • Kön • Könsidentitet eller könsuttryck • Etnisk tillhörighet -> Ursprung • Religion eller annan trosuppfattning • Funktionsnedsättning • Gruppen • Chefen • Sexuell läggning • Ålder© NetsurveyAll rights reserved
 11. 11. 100 %66%33%0% 75% 100%© NetsurveyAll rights reserved
 12. 12. Ju bredare åldersspridning, desto bättre Ålder • - 29 • 30-39 • 40-49 • 50-59 • 60+© NetsurveyAll rights reserved
 13. 13. Kön Ju närmare 50/50, desto bättre • Bara män/bara Kvinnor= 0 • 50/50 = 100 • 25/75 är halvvägs = 50 25/75 = 50% • 1/3 män/kvinnor = 60 Män Kvinnor© NetsurveyAll rights reserved
 14. 14. Kulturell bakgrund En poäng per fråga • Jag är född i det land där jag arbetar • Min mor är född i det land där jag arbetar • Min far är född i det land där jag arbetar 1. = 0 – 3 poäng/var 2. ≥ 1 ger 100 %© NetsurveyAll rights reserved
 15. 15. Chefen och gruppen inkluderar dig olika Respekt, tid, Samarbete, kompisar, se till din utveckling justa konflikter Chefen Gruppen© NetsurveyAll rights reserved
 16. 16. Läxa nr 3© NetsurveyAll rights reserved
 17. 17. Dubbla gatekeepers HR Chef© NetsurveyAll rights reserved
 18. 18. Dubbla gatekeepers HR Chef© NetsurveyAll rights reserved
 19. 19. Dubbla gatekeepers HR Chef© NetsurveyAll rights reserved
 20. 20. © Netsurvey Gruppens kompetens ≠All rights reserved summa av individernas
 21. 21. © Netsurvey Gruppens kompetens ≠All rights reserved summa av individernas
 22. 22. Gruppens kompetens ≠ summa av individernas© NetsurveyAll rights reserved
 23. 23. ..och i verkligheten© NetsurveyAll rights reserved
 24. 24. Group X Din grupp har liten åldersspridning. Det kan ha sin förklaring i en rad saker, som att den tillgängliga arbetskraften med den kompetens teamet behöver är i en viss åldersgrupp eller att man inte har haft möjlighet att rekrytera. Men det är ändå så att en liten åldersspridning är negativt för gruppen och Volvo Personvagnars verksamhet ur flera aspekter. Volvo Personvagnar strävar efter en så god åldersspridning som möjligt. Det ger ett bredare perspektiv i olika frågor och större förståelse för kunder i olika åldersgrupper. Större åldersspridning skulle ge din arbetsgrupp ett bättre beslutsunderlag när viktiga beslut ska fattas. Med en god åldersfördelning tas dessutom viktiga erfarenheter och kunskap tillvara på ett mer effektivt sätt. I grupper med bra åldersspridning finns en högre stabilitet genom att medarbetarna befinner sig i olika livsfaser. Exempel: Stora delar av gruppen är inte hemma för vård av barn, går på föräldraledighet eller i pension under samma period. Det kan ta lång tid att förändra åldersstrukturen och många grupper har givna begränsningar. För att förbättra er situation är det viktigt att du tänker på åldersspridningen i framtida rekryteringar eller omorganisationer. För att kortsiktigt skapa bättre förutsättningar gör du klokt i att involvera kollegor i andra åldrar, från andra delar av organisationen, i ert arbete. Du kan också använda dig av referenspersoner i en annan ålder. Detta ska dock inte ersätta den långsiktiga lösningen som innebär att ni måste rekrytera in nya medarbetare i andra åldrar. Om ni jobbar i arbets- och projektgrupper - ha åldersfördelningen i åtanke vid bemanning av dessa.© NetsurveyAll rights reserved
 25. 25. Den långsiktiga konsekvensen smyger sig på© NetsurveyAll rights reserved
 26. 26. Group X Din grupp har för få medarbetare med utländsk bakgrund. Volvo Personvagnar strävar efter att i alla arbetsgrupper ha en blandning när det gäller medarbetarnas ursprung. Blandningen ger bättre förutsättningar att ta mer välgrundade beslut. Eftersom vi säljer våra bilar över hela världen har vi ett behov av att förstå hur människor tänker och lever i andra länder och kulturer. Med bättre blandning i gruppen ökar möjligheterna till detta. Dessutom ökar antalet potentiella kandidater om vi söker och anställer kompetent arbetskraft oavsett etniskt och nationellt ursprung. Nästa gång du rekryterar, försök att få med kandidater med utländsk bakgrund till intervju. Att nå förändring via rekrytering eller omorganisationer kommer dock sannolikt att ta lång tid. För att nå resultat snabbare bör du därför inkludera medarbetare med utländsk bakgrund i projekt- och referensgrupper. Du bör också försöka låna in kolleger med annan bakgrund i samband med viktiga diskussioner så att ni får större bredd i dessa. PS. Kom ihåg att kollegor som bott och arbetat i andra länder kan bidra på ett positivt sätt i det här sammanhanget. DS.© NetsurveyAll rights reserved
 27. 27. Att agera utan att bryta lagen • Direkt diskriminering – Missgynnande – Jämförbar situation – Orsakssamband. • Missgynnande – faktisk förlust, obehag eller liknande. T.ex. att inte bli uttagen till anställningsintervju. • Indirekt diskriminering, missgynnande effekter som uppstår när kriterier eller bestämmelser tillämpas. Exempel på detta är kravet på att man måste ha en viss längd för att anställas. – särskilt missgynnande – Jämförelse – intresseavvägning. • Trakasserier sånt som kränker den utsattes värdighet på ett sätt som har anknytning till den skyddade diskrimineringsgrunden© NetsurveyAll rights reserved
 28. 28. Att agera utan attförsök att lagenkandidater med Nästa gång du rekryterar, bryta få med utländsk bakgrund till intervju. Att nå förändring via rekrytering eller omorganisationer kommer dock sannolikt att ta lång tid. För att nå resultat snabbare bör du därför inkludera medarbetare med utländsk • Direkt diskriminering bakgrund i projekt- och referensgrupper. Du bör också försöka låna in kolleger med annan – Missgynnande bakgrund i samband med viktiga diskussioner så att ni får större bredd i dessa. – jämförbar situation – orsakssamband. • Missgynnande – faktisk förlust, obehag eller liknande. T.ex. att inte bli uttagen till anställningsintervju • Indirekt diskriminering, missgynnande effekter som uppstår när kriterier eller bestämmelser tillämpas. Exempel på detta är kravet på att man måste ha en viss längd för att anställas. – särskilt missgynnande – Jämförelse – intresseavvägning. • Trakasserier sånt som kränker den utsattes värdighet på ett sätt som har anknytning till den skyddade diskrimineringsgrunden© NetsurveyAll rights reserved
 29. 29. Läxa nr 4 Du kan inte inte bryta mot någon lag någonstans – I Frankrike får du inte fråga om ålder – I USA ska du fråga om ålder • Men du får inte undvika att rekrytera äldre medarbetare • men du KAN INTE fråga om diskriminering/trakasserier – I Tyskland vill inte fackföreningarna ha bakgrundsfrågor – I Sverige ska du fråga om diskriminering • Helst om de sju diskrimineringsorskerna • Men du bör du inte ha data på individnivå© NetsurveyAll rights reserved
 30. 30. Läxa nr 5© NetsurveyAll rights reserved
 31. 31. Vad vill du visa? Demografi Gruppdynamik • Kvinnor är sjukare • Kvinnors sjukfrånvaro är låg i • Invandrare är sjukare blandade grupper • Mäns förslitningsskador • Äldre är sjukare minskar i blandade grupper • Män blir aktivare i blandade grupper Enkönade grupper Män • Prestanda är bäst i blandade Ojämnt fördelade grupper Kvinnor Jämnt fördelade grupper grupper • Motivationen är bäst i blandade grupper© NetsurveyAll rights reserved
 32. 32. PausFrån frågor till framgång© NetsurveyAll rights reserved
 33. 33. Volvo PersonvagnarÅsa LindströmCorporate Development & Diversity SpecialistMångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 33
 34. 34. Mångfald är alla olikheter som gör oss till de unika individer vi är Kultur Ekonomisk situationPersonlighet Attityd Civilstånd Utbildning & Språk Arbetssätt, Produkt fokus erfarenhet preferenser vs kund fokus Kön Ålder Funktions- Religion / Etnicitet Trosuppfattning hinder Köns- Sexuell överskridande läggning identitet Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: 2011-04-14, Security Class: Proprietary Page 34
 35. 35. Vår resa från jämställdhet till mångfald & inkludering 1980 1985 1995 2000 Jämställdhets- Jämställdhets- Företagsfilosofin FN konferens lagen vision Medarbetarskap Ford Direktiv för Koppling till Företagsfilosofin/ Governance Mångfaldsplan mångfald affärsplanen HR processer Strategi 2005 2006 2007 2009 2010Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 35
 36. 36. Från mänskliga rättigheter till innovationAffärsmöjlighetHög Innovation Använda Inkluderande olikheter Acceptera olikheter Tolerans Miniminivå / Lagstiftning Mänskliga Nolltolerans för rättigheter diskriminering Alla är födda med lika värde och rättigheterLåg Resurser för att arbeta med mångfald i en organisationMångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 36
 37. 37. Fördelar för vårt företag att arbeta med mångfald Externt InterntKunder & • Fler marknadsandelar Individer • Ökad motivationmarknader • Nya marknadssegment • Ökad produktivitet • Bättre kundrelationer • Mindre frånvaroArbets- • Tillgång till kompetens Relationer • Förbättrat samarbetemarknaden • Förbättrat anseende som • Ökad kreativitet och arbetsgivare innovationPublikt • Positiv publicitet Organisation • Ökad förändrings- • Anseende som ett benägenhet ansvarstagande företag Lagkrav • Minskad risk för anmälningar • Stärkt varumärke och negativ publicitet Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: 2011-04-14, Security Class: Proprietary Page 37
 38. 38. Strategi för mångfald & inkludering Definition Mångfald är alla olikheter som gör oss till de unika individer vi är. Vi skall alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Mission Att arbeta för en kultur som värderar och uppskattar individuella olikheter och ser olikheter som en möjlighet för affärsmässig framgång. En kultur där alla känner sig respekterade och värdefulla så att vi kan använda våra förmågor, färdigheter och erfarenheter och bidra till ett framgångsrikt företag. Mål Att öka företagets lönsamhet genom aktivt arbete med mångfald & inkludering Respektfull & Lika Varumärke & Produkter & Kunder & inkluderande miljö möjligheter arbetsgivare erbjudanden marknaderMångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 38
 39. 39. Strategi för mångfald & inkludering Respektfull & Lika möjligheter Varumärke & Produkter & Kunder & inkluderande miljö arbetsgivare erbjudanden marknader • Kommunikation • Arbetsmiljö • Externt • Kundfokus • Återförsäljare • Verktyg/processer • Föräldraskap • Projekt • Produktutv. • Marknadsföring • Utbildning • Kompetensutv • CSR processen • Nätverk • Rekrytering • Trakasserier • LönMångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 39
 40. 40. VCC Diversity Governance Structure EMT Diversity Steering Committée VCC Global Diversity Council PurchasingVCM Diversity PD Diversity MSS Diversity Other Diversity Diversity Council Council Council Councils Council Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5 Issue date: 2011-04-14, Security Class: Proprietary Page 40
 41. 41. Utbildning 2010 2011 2012 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Open your mind seminars PDC diversity challenge Challenge your mindset in management teams Diversity driven innovation eLearning & team workshops Inclusive leadership through self awareness Diversity in ITM (Introduction to Management)Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 41
 42. 42. Mångfaldsindex i Volvo Attitude SurveyMÅNGFALD Kön Känner du dig respekterad av din närmsta chef? Ålder Visar din närmsta chef intresse för din professionella utveckling? Ursprung Känner du dig respekterad av dina kollegor? Är ni fria från trakasserier i din arbetsgrupp? Är din arbetsgrupp bra på att integrera nya medarbetare? Samarbetar ni bra inom din arbetsgrupp? Är din arbetsgrupp fri från konflikter som negativt påverkar arbetet? Kan ni fritt framföra era åsikter i din arbetsgrupp? Arbetar du i en miljö där man uppskattar att människor är olika? INKLUDERINGMångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 42 Source: Joerg Schmitz & Nancy Curl - The guide to Inclusive Leaders
 43. 43. Tips• Definiera vad mångfald är och vilken företagskultur och struktur som främjar mångfald• Tydliggör varför mångfald är bra för er organisation• Ta fram aktiviteter och åtgärder – och genomför dem. Det bästa är att integrera i ordinarie verksamhet• Öka medvetenheten om egna fördomar och hinder. Ett sätt är att bjuda in till seminarium med ämnen som kan uppfattas om kontroversiella. Det sätter fart på tankarna och utmanar var och ens föreställningar• Skapa ett arbetsklimat som välkomnar olikheterMångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 43
 44. 44. Fler tipsBli medlem i Diversity Charter – ett nätverk för framgångsrikt mångfaldsarbete.Du får tillgång till goda exempel, verktyg och erfarenhetsutbytewww.diversitycharter.seMångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 44
 45. 45. Frågor eller funderingar?Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 45
 46. 46. Frågor ellerfunderingar?Mångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 46
 47. 47. Back up slidesMångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 47
 48. 48. Exempel på ett mångfaldsprojekt - Konceptbilen YCC Publicitetsmässigt den största succén någonsin i Volvos historia Innovationer som används i våra bilar idagMångfald på Volvo PV - Netsurvey, HR, Åsa Lindström, alindst5Issue date: 2011-04-14, Security Class: ProprietaryPage 48
 49. 49. Tack!© NetsurveyAll rights reserved 49

×