Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mördaren Kurt

387 views

Published on

ett projekt i bild-svenska med elever i årskurs 4 på Växthusets förskola och skola våren 2011

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mördaren Kurt

  1. 1. Mördaren Kurt
  2. 2. <ul><li>Kurt är en mördare. Hans mål är att döda alla jordens invånare. Han har precis dödat Kalle Anka och serverade honom på silverfat. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Sen kommer en robotdrake som är jätteömtålig. Om någon skulle ta eld på honom så skulle hela världen sprängas. Draken äter upp honom. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Kurt är i drakens mage och tar upp en tändsticka och spränger draken så hela världen sprängs. Kurts mål blev lyckat. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Slut! </li></ul><ul><li>Av: MOSEN, Farlig katt och Olly </li></ul>

×