Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DOKUMENTERADEFÖRBÄTTRINGAR AV ELEVERSSTUDIERESULTATKomplettering till ansökan om Förstelärare inom Uppsala Kommuninför läs...
Jag väljer att lyfta fram treområden:1. Det kollegiala lärandet  utvecklingenbörjar hos pedagogerna2. Utveckling av nya t...
Det kollegiala lärandet utvecklingen börjar hos pedagogerna• IT är en nyckel till förbättradestudieresultat för elever• I...
Utveckling av nya texttyper text, språk och uttryck i en modern samtid• Jag har arbetat för attutveckla arbetssätt därele...
Digitala verktyg förkommunikation kring lärande utveckla delakulturenGenom blogg och andra kommunikativaIT-verktyg kan el...
DOKUMENTERADE FÖRBÄTTRINGAR AVELEVERS STUDIERESULTATexempel i länkarTextanalys på bloggen - ettinlägg på min IT-pedagogblo...
KontaktElisabet JagellTrä- och metallslöjdlärare,IT-pedagog och IT-didaktikerelisabet.m.jagell@uppsalaskolor.net073 612 52...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dokumenterade förbättringar av elevers framsteg

1,995 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dokumenterade förbättringar av elevers framsteg

  1. 1. DOKUMENTERADEFÖRBÄTTRINGAR AV ELEVERSSTUDIERESULTATKomplettering till ansökan om Förstelärare inom Uppsala Kommuninför läsåret 2013/14, Elisabet Jagell
  2. 2. Jag väljer att lyfta fram treområden:1. Det kollegiala lärandet  utvecklingenbörjar hos pedagogerna2. Utveckling av nya texttyper text, språk och uttryck i en modernsamtid3. Digitala verktyg för kommunikationkring lärande  utveckla delakulturen
  3. 3. Det kollegiala lärandet utvecklingen börjar hos pedagogerna• IT är en nyckel till förbättradestudieresultat för elever• I tre år har jag drivit IT-utveckling påskolan.• 2010 – noll elevbloggar• 2013 – sju elevbloggar• Arbetet med bloggar gör pedagoger ochelever till medvetna digitala medborgare.• IT-medvetna pedagoger gynnarelevernas utveckling.• På sikt kommer detta även synas påstudieresultat i form av fler elever som nårsina mål.
  4. 4. Utveckling av nya texttyper text, språk och uttryck i en modern samtid• Jag har arbetat för attutveckla arbetssätt därelever får arbeta med måli svenska med de nyadigitala texttyperna• Dessa arbetsformer gerutrymme för mångalärstilar och ger eleverstolthet och glädje.• På sikt kommer dettasynas på studieresultat iform av fler elever som nårsina mål.
  5. 5. Digitala verktyg förkommunikation kring lärande utveckla delakulturenGenom blogg och andra kommunikativaIT-verktyg kan elevens arbete• synliggöras – eleven får enmottagare, skolarbetet blir på riktigt• stimuleras – när skolarbetet är påriktigt ökar motivationen• stärkas – arbete med t ex bloggrymmer mängder med möjligheter attarbeta mot mål i Lgr 11På sikt kommer detta även synas påstudieresultat i form av fler elever som nårsina mål.”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ettverktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” Lgr 11, del 2
  6. 6. DOKUMENTERADE FÖRBÄTTRINGAR AVELEVERS STUDIERESULTATexempel i länkarTextanalys på bloggen - ettinlägg på min IT-pedagogbloggdär jag berättar om hur viarbetar med kvalitativakommentarer.iMovie i slöjdsalen – ett inläggpå min slöjdpedagogblogg därjag berättar om hur vi arbetarmed de slöjdspecifika ordenmed hjälp av film.Storybirdkompisar - ett inläggpå Växthusets fyrors skolbloggom när eleverna fick kontaktmed en klass i Västerås.Att inte ge upp – hör någraelever i årskurs 3 reflektera överhur det är att misslyckas ochförsöka igen i ett inlägg på vårslöjdblogg Slöjdsalarna påVäxthuset (som vann prisetBästa blogg i Webbstjärnan i år).
  7. 7. KontaktElisabet JagellTrä- och metallslöjdlärare,IT-pedagog och IT-didaktikerelisabet.m.jagell@uppsalaskolor.net073 612 52 60Sidor som jag är ansvarig för eller inblandad i:Slöjdpedagogen - en blogg där jag försöker få fatt imitt lärande i ett för mig nytt ämne.I love IT – en blogg där jag delar tips och tankarkring IT och lärande.Slöjdsalarna - en blogg som visar vad vi arbetarmed i slöjdsalarna på Växthuset. Vi vann pris förbästa skolblogg nu i vår i tävlingen Webbstjärnan.O2:or – Växthusets fyrors blogg (2012/13).V5:or - Växthusets femmors skolblogg(2011/12), sidan har en mängd "systerbloggar" somtill exempel V5:ors ord och V5:ors länkarDrivbänken - en resurssida för att utveckla digitalkompetens. Min kollega Anna-Lena Ekstrand ochjag har byggt den ihop.Växthuset lär IT - en webb-anslagstavla förkompetensutvecklingen i IT på Växthusets skola därjag jobbar som IT-pedagog.Pedagogen och nätet - en sida som presenterar minB-uppsats på IKTB på Uppsala Universitet. Uppsatsenär i form av en webbtidning och handlar om hurpedagogen bäst närmar sig nätet som ett redskap iundervisningen.

×