Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ruokamatkailu_tutkimus_HennileenaKankaanranta

1,016 views

Published on

Lähiruoasta matkailun vetovoimaa – pienten ja keskisuurten elintarvikeyrittäjien toiminta Suomessa. Hennileena Kankaanrannan opinnäytetyössä selvitettiin elintarvikeyritysten toimintatapoja matkailualan yritysten paremmaksi palvelemiseksi.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ruokamatkailu_tutkimus_HennileenaKankaanranta

 1. 1. Lähiruoasta matkailun vetovoimaa –pienten ja keskisuurtenelintarvikeyrittäjien toiminta SuomessaHennileena KankaanrantaMatkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma – HAAGA-HELIA amk18.4.2013Kuvat Flickr.com
 2. 2. Tutkimuksesta• Tutkimuksen tavoitteeto selvittää suomalaisten pienten ja keskisuurten elintarvikeyrittäjien toimintamallejao saada tietoa yritysten toiminnasta ruokapalveluita tuottavien matkailuyritystenkäyttöön• Tutkimuskysymykseto Mitä elintarvikeyrityksiä sijaitsee case-yritysten ympärillä 50 kilometrin säteellä?o Miten elintarvikeyrittäjät toimivat asiakkaiden, markkinoinnin ja jakelun suhteen?o Mitkä ovat elintarvikeyrittäjien toiminnan suurimmat haasteet?o Mitkä ovat elintarvikeyrittäjien toiminnassa erityisen hyvin toimivia asioita?
 3. 3. Tutkimuksen rakenne• Teoriaosuuso keskustelua lähiruoan käsitteen määrittelystäo lähiruoan vaikutukseto lähiruoan hyödyntäminen matkailuyrityksissä• Tutkimusmenetelmät ja –aineistoo Keskeiseen kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustumineno Tutkittavan kohderyhmän kartoituso Kyselyn laadinta• Tulokset ja niiden analysointi• Johtopäätökset ja pohdinta
 4. 4. [Tulokset] Perustiedot• Elintarvikeyritykset keskittyneet vahvasti eteläiseen Suomeen• 95 % vastanneista on mikroyrityksiä, 67 % työllistää 1-2 henkilöä• Uusia elintarvikeyrityksiä perustetaan, alle 5 vuotta toiminnassa olleita 19 %5891517perinteinen / aitosuoraan asiakkaalle /kuluttajallesuomalainen / kotimainenlaatu / laadukas /ainutlaatuinenlähi / paikallinenAvainsanojen esiintyminen liikeideoidenkuvauksissaSanojen esiintymismäärä• Vastanneiden tuotteetmonipuolisia
 5. 5. [Tulokset] Asiakkaat• Yksityiset tärkeinasiakasryhmä• Matkailuyritykset neljänneksitärkein asiakasryhmä3710152327374813671814151924485132229RuokapiiritKuntaToiset pientuottajatTukutRavintolat, kahvilat, hotellit ja muutmatkailuyrityksetVähittäiskaupatKetjukaupat (S-ryhmä, K-ryhmä, M-ketju,Suomen Lähikauppa Oy, Stockmann)YksityisetTärkein asiakasryhmä (%) Toiseksi tärkein asiakasryhmä (%) Yhteensä (%)
 6. 6. [Tulokset] Asiakkaat• Matkailuyritykset asiakkainasuhteellisen pienessä roolissa• Asiakkaat pääasiassa lähialueilta• 57 % vastaajista suosii lähialueenasiakkaita kaukana sijaitseviensijaan22231576En osaa sanoaYli 80 %60−80 %Noin puolet20−40 %Alle 20 %Ravintoloiden, kahviloiden, hotellienja muiden matkailuyritysten osuuskoko asiakaskunnastaVastaajien määrä (%)0601311610En osaa sanoaYli 80 %60−80 %Noin puolet20−40 %Alle 20 %Noin 100 km säteellä yrityksestäsijaitsevien asiakkaiden osuus kaikistaasiakkaistaVastaajien määrä (%)
 7. 7. [Tulokset] Markkinointi• Keskittyy internetiin• Henkilökohtaisen kontaktinkautta markkinointi• 10 % ei markkinoi1012691920293438384565Emme markkinoi tuotteitamme.Muu kanavaOmat julkaisut, flyerit, julisteet muillapaikkakunnillaSuoramarkkinointi kotitalouksiinOmat julkaisut, flyerit, julisteet omallapaikkakunnallaSuoramarkkinointi yrityksiinLähiruokaan keskittyneet sivustotSanoma-, paikallis- ja aikakauslehdetMarkkinointi ruokamessuilla taimuissa ruokatapahtumissaYhteydenotto potentiaaliseenasiakkaaseenSosiaalisen median kanavat (esim.Facebook, Twitter...)Omat nettisivutMarkkinointikanavatVastaajien määrä (%)
 8. 8. [Tulokset] Markkinointi• Suuntautuu lähinnäkuluttaja-asiakkaille• Markkinoinnista koetaansaatavan hyötyä(noin 85 % vastanneista) 16152364Markkinointi ei ole erityisestisuunnattu millekään ryhmälle.Ravintola-, kahvila-, majoitus- jamuille matkailuyrityksilleMuille yritysasiakkailleKuluttaja-asiakkailleMarkkinoinnin suuntautuminenVastaajien määrä (%)
 9. 9. [Tulokset] Logistiikka• Oma kuljetuspalvelu• Tukena muita jakelutapoja• Muita huomioita:o Kallistao Aikaa vievääo Pienet toimituseräto Erikoiskuljetusta vaativattuotteet1119304179Yhteistyössä muidenpientuottajien kanssaMatkahuolto tai Posti/ItellaUlkoistettu kuljetuspalveluAsiakas noutaa tuotteet itseOma kuljetuspalveluTuotteiden jakelutapa yritysasiakkailleVastaajien määrä (%)
 10. 10. [Tulokset] Kysyntä ja tarjonta• Tuotteille on kysyntää• Tarvetta / halua suuremmille tuotantomäärille?162934210Paljon enemmän kysyntää kuin tarjontaa(tuotteet loppuvat kesken)Jonkin verran enemmän kysyntää kuintarjontaaKysyntä ja tarjonta ovat tasapainossaJonkin verran enemmän tarjontaa kuinkysyntääPaljon enemmän tarjontaa kuin kysyntää(tuotteet jäävät käteen)Kysynnän ja tarjonnan suhdeVastaajien määrä (%)
 11. 11. [Tulokset] Toiminnan haasteet• Kustannukset• Hintakilpailu ja suurten toimijoiden ylivalta• Viranomaissäädökset ja byrokratia• Työtuntien määrä ja aikaa vievä toiminta, oma jaksaminen• Toiminnan sesonkiluonteisuus ja ajoittain haastavat sääolosuhteet• Markkinointi ja asiakkaiden puute
 12. 12. [Tulokset] Hyvin toimivat asiat• Laadukas tuote• Hyvät asiakassuhteet sekä toimiva asiakaspalvelu• Oman yrityksen sijainti omasta ja asiakkaan näkökulmasta• Markkinointi• Suoramyynti tilalta• Oma ammatillinen osaaminen ja henkilöstön ammattitaito
 13. 13. Yhteenvetona• Matkailuyritykset asiakkaina suhteellisen pienessä roolissa• Elintarvikeyritykset suuntaavat markkinointiaan lähinnä kuluttaja-asiakkaille• Logistiikkaan ratkaisuja – kustannustehokkuus ja ajan säästö• Tarvetta suuremmille tuotantomäärille mahdollisesti olisi• Ongelmiksi koetaan ulkopuolisten tahojen toiminta sekä kustannukset• Elintarvikeyritykset tyytyväisiä omaan tuotteeseen ja omaan toimintaan• Millaisia yhteistyön muotoja elintarvike- ja matkailuyritysten välille voisi kehittää?
 14. 14. Kiitos!

×