Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Restonomien palkka- ja     työllisyystutkimus 2011     HAAGA-HELIA     osaraportti      (ei sisällä av...
Sisältö                           PALKKA                   27Tutkimuksen tavoi...
Tutkimuksen tavoitteetTutkimuksen tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakoulusta valmistuneiden restonomien palkka- jaur...
Tutkimuksen toteutusTiedonkeruumenetelmä  Tiedonkeruumenetelminä käytettiin paperilomake- ja internet kyselyä. Vastaajil...
Tutkimuksen toteutusVertailtavuus vuoden 2005 tutkimukseen on hyvä. Tutkimus toteutettiin ajallisesti samanavuodenaikana j...
OtoskokoVuonna 2011 käsitelty aineisto kattoi yhteensä 1 060 lomaketta. HAAGA-HELIASSAopiskelevia oli 47% koko aineistosta...
KYSELYYN VASTANNEIDEN PERUSTIEDOT                    Koulutustaso, 8      Opiskelumuoto, 10   ...
Vastaajat: koulutustaso, sukupuoli, ikä      - Koulutustaso ennen opintoja                     ...
Vastaajat: koulutusohjelma, kesto          Missä restonomikoulutusohjelmassa opiskeli?              ...
Vastaajat: opiskelumuoto, valmistuminen                                          ...
TYÖTyökokemus, 12                Työnantajan sektori, 16          Sitoutuneisuus työnantajaan, 21...
Työkokemus, työt opiskelun ohessa Työkokemus               Keskiarvo    Mediaani             ...
Työtilanne                      Mikä on työtilanteesi päätoimesi osalta nyt?             ...
Alaiset, alue                           Vastaajan työnantaja                  ...
Nykyisen työsuhteen kesto                         Mikä on nykyisen päätoimesi työsuhteen kesto?  ...
Toimiala, koko               Vastaajan työnantajan toimiala                     0%   ...
Ylityöt, työttömyys                    Olenko tehnyt ylitöitä päätoimessa               ...
Minkä ajan kuluttua valmistumisen jälkeen sai                                      k...
Työtehtävät  Millaisissa tehtävissä ....  - työskenteli valmistumisen jälkeen?          - työskentelee nykyis...
Työtehtävät 2                                  Työtehtävät:               ...
Sitoutuneisuus työnantajaan                 Haluatko työskennellä nykyiselle päätoimen työnantajallesi  ...
Työsuhteet, kiinnostus yrittäjyyteen      Montako eri työsuhdetta (vähintään 3                   ...
Ulkomailla työskentely                 Miten todennäköistä on, että työskentelee työuran aikana ulkomaill...
Työllistymisen kanavat 1      Tekijät, joiden avulla sai ensimmäisen työpaikan valmistumisen jälkeen        ...
Työllistymisen kanavat 2    Tekijät, joiden avulla sait nykyisen työpaikkasi                     ...
Työsuhteet, vertailu               Tekijät, joiden avulla sai ensimmäisen ja nykyisen työpaikan      ...
PALKKA                 Restonomien bruttotulot, 28  Restonomien toivepalkka, 30             ...
Restonomien bruttotulot                Mikä oli päätoimesta saamasi tulo (euroa /maaliskuu 2011)? Säännöll...
Restonomien nettotulot                   Mikä oli päätoimesta saamasi nettopalkka maaliskuussa 2011 (ne...
Restonomien toivepalkka                 Mikä olisi mielestäsi sopivan suuruinen bruttopalkka (= palkka en...
0%    20%   40%    60%   80%   100%                    Kuulutko tällä hetkellä kannustav...
OSAAMINENOpitut työelämävalmiudet, 31Opitut työelämä-valmiudet, vertailu, 32-33                      ...
Arvioit saadusta restonomikoulutuksen tarjoamista työelämävalmiuksista,                          ...
Arvioit saadusta restonomikoulutuksen tarjoamista                                     ...
JATKO-OPINNOTOpiskelu restonomiopintojen jälkeen, 34Halukkuus suorittaa maisteritutkinto, 35Jatko-opinnot yliopistossa: li...
Restonomien työllisyystutkimus
Restonomien työllisyystutkimus
Restonomien työllisyystutkimus
Restonomien työllisyystutkimus
Restonomien työllisyystutkimus
Restonomien työllisyystutkimus
Restonomien työllisyystutkimus
Restonomien työllisyystutkimus
Restonomien työllisyystutkimus
Restonomien työllisyystutkimus
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Restonomien työllisyystutkimus

89,637 views

Published on

Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Restonomien työllisyystutkimus

 1. 1. Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 HAAGA-HELIA osaraportti (ei sisällä avoimia vastauksia) HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu HAAGA Alumni HAAGA-PERHO Petteri Ohtonen Kristiina Jaakonaho Jukka Väyrynen Martina Westman 1Malli kalvopohjasta 10.11.2006
 2. 2. Sisältö PALKKA 27Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus 3 Säännöllinen bruttoansio 28Tutkimuksen toteutus 4-6 Restonomien nettotulot 29 Restonomien toivepalkka 30 Bonuspalkka, sivutulot 31KYSELYYN VASTANNEIDEN PERUSTIEDOT 7 OSAAMINEN 32Koulutustaso, ikä, sukupuoli, siviilisääty 8 Opitut työelämävalmiudet 33-34Ammattikorkeakoulu, koulutusohjelma 9Opiskelumuoto, valmistumisvuosi 10 JATKO-OPINNOT 35Opintojen kesto 11 Opiskelu restonomiopintojen jälkeen 36 Halukkuus suorittaa maisterin tutkinto 37 Jatko-opinnot yliopistossa: 37TYÖ 11 Lisensiaatin ja tohtorin tutkintoTyökokemuksen kesto 12Työt opiskelun ohessa 12 RESTONOMITUTKINNON TUNNETTUUSTyötilanne 13 JA AMMATTIKORKEAKOULUJEN IMAGOT 38 Tutkintojen tunnettuus 39Työantajan sijainti 14 Imagot 40-41Alaiset 14Nykyisen työsuhteen kesto 15 TIIVIS YHTEENVETO PÄÄTULOKSISTA 42Työnantajan sektori 16Työnantajan hlöstön määrä 16Ylityöt, työttömyys 17Työllistyminen valmistumisen jälkeen 18Työtehtävät 19-20Sitoutuneisuus työnantajaan 21Työsuhteiden määrä 22Yrittäjyys 22Ulkomailla työskentely 23Työllistymisen kanavat 24-25 2
 3. 3. Tutkimuksen tavoitteetTutkimuksen tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakoulusta valmistuneiden restonomien palkka- jaurakehitystä. Tavoitteena on myös selvittää: valmistuneiden restonomien työuran kehitystä (tehtäviä, toimenkuvia, työsuhdemuoto) palkkatasoa ja eri palkkausmuotoja opiskelupaikan merkitys työuraan ja palkkaukseenTutkimus antaa seurantatietoa soveltuvin osin edelliseen, vuonna 2005 tehtyyn tutkimukseen.Tutkimuksen toimeksiantajana on HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ja HAAGA-HELIA alumni.Tutkimuksen toteutus on tehty yhteistyönä HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ja Haaga-Perhontoimesta.Tutkimus ei ole päällekkäinen korkeakoulujen sijoittumisseurantatutkimuksen kanssa, vaan tutkii vainrestonomi (AMK) ja restonomi (ylempi AMK) tutkintonimikkeillä vuosina 1994-2011 valmistuneita(pidempi ajanjakso).Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa,jälleenmyydä tai julkaista ilman toimeksiantajan lupaa. 3
 4. 4. Tutkimuksen toteutusTiedonkeruumenetelmä Tiedonkeruumenetelminä käytettiin paperilomake- ja internet kyselyä. Vastaajille annettiin mahdollisuus vastata kyselyyn internetissä, osoitteessa: http://www.palkkatutkimus.fi Kirjekysely postitettiin kaikkiaan 5.300 henkilölle. Vastaajamääräksi tuli 1060. Hylättyjä lomakkeita oli 25 kpl (vastaaja ei kuulunut kohderyhmään, vaillinaisesti täytetty lomake jne). Palautusprosentiksi tuli 20. Henkilöiden yhteystiedot saatiin HAAGA-HELIA Alumnista ja eri ammattikorkeakoulujen rekistereistä. Vastaajien nykyiset osoitetiedot hankittiin Väestörekisteristä. Opiskelijarekisteri saatiin seuraavista ammattikorkeakouluista: HAAGA-HELIA, Kajaani, Laurea, Mikkeli. Muut ammattikorkeakoulut välittivät tietoa kyselystä erilaisilla sähköisillä tiedotuskanavilla. Palautuman nostamiseksi vastanneiden kesken arvottiin viisi 50 euron lahjakorttia S-ryhmän toimipisteisiin.Kohderyhmä Tutkimuksen kohderyhmänä on restonomi (amk) –nimikkeen alla opiskelleet, vuosina 1994-2010 valmistuneet henkilöt Suomessa. Kohderyhmä tavoitettiin yhteistyössä toimivien ammattikorkeakoulujen ja HAAGA-HELIA Alumnin avulla. Kohderyhmäkriteerit olivat samat kuin vuonna 2005.Tekijät Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasivat Haaga-Perhossa tutkimuspäällikkö Petteri Ohtonen, HAAGA- HELIASSA alumnikoordinaattori Jukka Väyrynen ja lehtori Kristiina Jaakonaho. 4
 5. 5. Tutkimuksen toteutusVertailtavuus vuoden 2005 tutkimukseen on hyvä. Tutkimus toteutettiin ajallisesti samanavuodenaikana ja vastaajamäärät ovat lähes samat. Vuoden 2011 tutkimukseen mukaan lähteneitäammattikorkeakouluja oli jonkin verran vähemmän kuin edellisellä kerralla. Toki kyselyyn on voinutvastata vapaasti netissä muistakin ammattikorkeakouluista, mutta tutkimuslupa saatiin ajoissa vain4:stä. Vuoden 2011 Vuoden 2005 tutkimus tutkimus Ajankohta Kesä-elokuu Touko-elokuu Vastaajamäärä 1060 1042 - posti - 815 kpl - internet - 245 kpl Palautus% 20 25 Kattavuus Mukana 4 amk Mukana 9 amk 5
 6. 6. OtoskokoVuonna 2011 käsitelty aineisto kattoi yhteensä 1 060 lomaketta. HAAGA-HELIASSAopiskelevia oli 47% koko aineistosta. Lomakkeet jakautuivat seuraavasti: kpl %• suomenkielinen 1 142 98• englanninkielinen 9 1• ruotsinkielinen 9 1• kirjelomake vastauksia 815 77• internet vastauksia 245 23• HAAGA-HELIASSA opiskelleet 539 47 6
 7. 7. KYSELYYN VASTANNEIDEN PERUSTIEDOT Koulutustaso, 8 Opiskelumuoto, 10 Ikä, sukupuoli, 8 Valmistumisvuosi, 10 Koulutusohjelma, kesto 9 7Valokuva: Varjot, Kristiina Jaakonaho 9/2011
 8. 8. Vastaajat: koulutustaso, sukupuoli, ikä - Koulutustaso ennen opintoja 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% Sukupuoli Restonomitaso: 76% nainen 82% 79% 9% 24% ammattikoulu 11% mies 18% 9% 21% 59% lukio 58% Ikä 52% 0% 24% alle 20 v. 0% opistoaste 22% 0% 29% 31% 20 – 30 v. 40% 5% 54% ammattikorkeakoulu 5% 43% 6% 31 – 40 v. 37% 2% 28% yliopisto, korkeakoulu 1% 21% 1% 41 – 50 v. 16% HAAGA-HELIA 2011 14% 2% 4% joku muu koulutus 2% 2011 51 – 60 v. 6% HAAGA-HELIA 2011 2% 2005 4% 1% 2011 61 v. + 1% Ylempi amk: 2005 51% Siviilisääty ammattikorkeakoulu 59% 21% naimaton 22% 4% 24% yliopisto 5% 76% avo-/avioliitossa 75% 71% 45% 3%joku muu koulutus, mikä? 35% leski tai eronnut 3% 5% 8
 9. 9. Vastaajat: koulutusohjelma, kesto Missä restonomikoulutusohjelmassa opiskeli? Opintojen kestot 0% 10% 20% 30% 40% 50% 1% Mediaani Keskiarvo palvelujen tuottamisen ja johtamisen ko 27% 26% 45% Vuosia 0 2 4 6 hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon ko 25% 23% 3% HAAGA-HELIA 2011 3,1 matkailun ko 13% 19% (ylempi) 3,0 23% matkailun liikkeenjohdon ko 12% 10% HAAGA-HELIA 2011 3,9 hotelli-, ravintola- ja matkailualan 16% (alempi) 9% 3,8 liikkeenjohdon ko hotelli- ja ravintola-alan ko Ylempi 2,9 12% restonomitutkinto 2,8 palveluliiketoiminnan ko (restonomi ylempi 3% 4% AMK) 6% Alempi 3,7 degree programme in hotel, restaurant and 3% tourism management 3% restonomitutkinto 3,5 2% HAAGA-HELIA 2011 hotelli- ja ravintola-alan ko (keittiömestari) 1% 2011 0% 2005 matkailun ko (restonomi ylempi, AMK) 1% 9Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 10. 10. Vastaajat: opiskelumuoto, valmistuminen Valmistumisvuosi Miten opiskelit restonomiksi? 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Alempi restonomitutkinto 69% 2011-2009 22% päiväopiskelu 72% 24% 77% 2009-2005 32% 38% 2004-2000 32% 30% 31% iltaopiskelu, monimuoto- 25% 13% opiskelu Ennen vuotta 2000 7% 3% Ylempi restonomitutkinto 1% 2011-2009 43% täydennyskoulutus 1% 58% 21% 2009-2005 13% 14% 2004-2000 22% 0% HAAGA-HELIA 2011 17% joku muu, mikä? 1% 2011 22% Ennen vuotta 2000 11% 1% 2005 HAAGA-HELIA 2011 2011 10Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 11. 11. TYÖTyökokemus, 12 Työnantajan sektori, 16 Sitoutuneisuus työnantajaan, 21Työt opiskelun ohessa, 12 Työnantajan hlöstön määrä, 16 Työsuhteiden määrä, 22Työtilanne, 13 Työnantajan toimiala, 16 Yrittäjyys, 22Työantajan sijainti, 14 Ylityöt, 17 Työskentely ulkomailla, 23Alaiset, 14 Työttömyys, 17 Työllistymisen kanavat, 24-25Nykyisen työsuhteen kesto, 15 Työllistyminen valmistumisen jälkeen, 18 Työsuhteet, vertailu, 26 Työtehtävät, 19-20 11 Valokuva: ready, steady, go , Eija Kjelin
 12. 12. Työkokemus, työt opiskelun ohessa Työkokemus Keskiarvo Mediaani 0 5 10 15 20 Vuosia Olitko töissä restonomiopintojesi ohessa? HAAGA-HELIA 2011: Hotelli-, 5,0 ravintola- ja matkailualalta ennen 0% 20% 40% 60% 80% 100%120% restonomiopintoja 3,0 HAAGA-HELIA 2011: Hotelli-, 96% 11,8 ravintola- ja matkailualalta kyllä 91% yhteensä 10,4 83% HAAGA-HELIA 2011: Kaikilta 15,3 4% toimialoilta yhteensä 14,5 en 9% 17% HAAGA-HELIA 2011 2011 2005Hotelli-, ravintola- ja matkailualalta 4,6 ennen mitään restonomiopintoja 2,0Hotelli-, ravintola- ja matkailualalta 9,7 yhteensä 8,0 13,5 Kaikilta toimialoilta yhteensä 12,0 12 Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011
 13. 13. Työtilanne Mikä on työtilanteesi päätoimesi osalta nyt? 0% 20% 40% 60% 80% 75% Jos työskentelet osa-aikaisesti, miksi? töissä toisen palveluksessa 68% vakituisessa kokopäivätyössä 63% 0% 20% 40% 60% 5% töissä toisen palveluksessa 9% määräaikaisessa kokopäivätyössä 15% 33% kokoaikatyötä ei ole 7% äitiys-, isyys-, tai tarjolla 6% 38% vanhempainvapaalla 7% 4% töissä toisen palveluksessa osa- 53% 6% sopii nykyiseen aikatyössä 5% elämäntilanteeseeni 46% 5% toimin yrittäjänä 3% 3% 18% 3% muu syy, mikä? opiskelen 2% 22% 2% 1% HAAGA-HELIA 2011 työttömänä 2% 2% HAAGA-HELIA 2011 2011 0% 2011 töissä freelancerina / 1% 2005 henkilöstövuokrausyrityksessä 1% 13Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 14. 14. Alaiset, alue Vastaajan työnantaja 0% 20% 40% 60% 80% 100% Onko sinulla alaisia nykyisessä työssäsi? Sijainti 0% 20% 40% 60% 80% Pääkaupunkiseudun 80% 43% 64% kyllä 37% talousalue 46% 42% 57% 3% ei 63% Oulun talousalue 4% 58% 5% Montako alaista? 1% Jyväskylän talousalue 3% 27% 8% 1 - 4 henkilöä 29% 32% 1% 24% Kuopion talousalue 3% 5 - 9 hlöä 23% 3% 25% 3% 26% Tampereen talousalue 3% 10 - 20 hlöä 24% 19% 9% 7% 4% 21 - 30 hlöä 8% Turun talousalue 3% 8% 4% 3% 31 - 40 hlöä 3% 1% 3% Lahden talousalue 2% 3% 2% 41 - 50 hlöä 3% 3% 0% 5% Rovaniemen talousalue 1% 51 - 100 hlöä 6% 4% 7% HAAGA-HELIA 2011 3% HAAGA-HELIA 2011 1% 101 - 250 hlöä 3% Vaasan talousalue 1% 2011 2% 2011 4% 2005 3% 2005 8% 251 tai enemmän 1% joku muu talousalue, mikä? 1% 17% 15% 14Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011
 15. 15. Nykyisen työsuhteen kesto Mikä on nykyisen päätoimesi työsuhteen kesto? 0% 10% 20% 30% 40% Vuosia 0 2 4 6 19% Alle vuosi 4,71 20% Keskiarvo 4,57 31% 1-3 -vuotta 31% 3,00 37% 4-10 -vuotta Mediaani 38% 3,00 13% Yli 10 vuotta HAAGA-HELIA 2011 11% 2011 15Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 16. 16. Toimiala, koko Vastaajan työnantajan toimiala 0% 10% 20% 30% Vastaajan työnantajan henkilöstön määrä Ravintola-ala: ruokaravintola 17% 15% Opetus ja koulutus 8% 12% 0% 10% 20% 30% 40% Majoitusala: hotelli 15% 11% Ruokapalveluala (esim. suurkeittiö) 6% 4% 8% Ravintola-ala: baari / yökerho 6% 1 - 4 henkilöä 4% HAAGA-HELIA 2011 6% 5% Ravintola-ala: kahvila 5% 2011 6% Matkailuala: lentoliikenne 9% 5% 2005 6% 7% 5-9 4% Tukku- ja vähittäiskauppa 6% 6% Messu-, kongressi- ja kokouspalvelut 4% 4% Puhtaus- ja kiinteistöpalvelut 3% 12% 4% 2% 10-29 11% Elintarviketeollisuus 3% 11% Matkailuala: laivaliikenne 4% 3% Hyvinvointipalvelut (esim. kylpylät… 2% 5% 3% 30 - 49 5% Tapahtumanjärjestäjäpalvelut 3% 3% 7% Kuluttajapalvelut 1% 2% 2% 18% Ravintola-ala: pikaruokaravintola 2% 50 – 249 19% Ravintola-ala: kioski / huoltamo 2% 2% 20% Ravintola-ala: joku muu 2% 2% 2% 15% Majoitusala: hostelli 1% 250 – 499 14% Majoitusala: lomakeskus 1% 1% 11% Majoitusala: joku muu 1% 1% 1% 9% Matkailuala: maaliikenne 1% 500 – 999 11% Matkailuala: ohjelmapalvelut 1% 1% 10% Matkailualan julkiset toimijat 1% 1% 32% Turvallisuuspalvelut 1% 1% HAAGA-HELIA 2011 1000 tai enemmän 32% Ympäristö- ja toimitilapalvelut 1% 31% 1% 2011 Majoitusala: maatilamajoitus tms. 0% 0% 27% 16 Joku muu, mikä? 26%Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 17. 17. Ylityöt, työttömyys Olenko tehnyt ylitöitä päätoimessa viimeisen 3 kk:n aikana? Onko ollut työttömänä tai lomautettuna 0% 20% 40% 60% 80% viimeisen 12 kk:n aikana? 68% kyllä 65% 66% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 32% en 35% 5% HAAGA-HELIA 2011 34% kyllä, työttömänä 10% 2011 16% 2005 Montako tuntia viikossa? 2% 38% kyllä, lomautettuna 1% 1 – 4 tuntia 42% 1% 31% 93% 29% 5 - 9 tuntia 28% en 89% 31% 84% 14% 10 - 14 tuntia 13% 16% 5% 15 - 19 tuntia 5% HAAGA-HELIA 2011 5% 2011 4% 20 - 24 tuntia 4% 2005 5% 10% 25 tuntia tai enemmän 8% 12% 17Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 18. 18. Minkä ajan kuluttua valmistumisen jälkeen sai kokopäivätyötä?? Koska sait töitä 0% 20% 40% 60% 80% olin valmistumishetkellä 73% valmistumisen 65% kokopäivätyössä 53% 14% jälkeen? välittömästi valmistumisen jälkeen 13% 16% 3% 1 - 3 kuukauden kuluessa 8% 11% 3% 4 - 6 kk:n kuluessa 4% 5% 1% 7 - 9 kk:n kuluessa 2% 2% 1% 10 - 12 kk:n kuluessa 1% 2% 1% 1,1 - 1,5 vuoden kuluessa 1% 2% 0% 1,6 - 2 vuoden kuluessa 1% 1% 1% HAAGA-HELIA 2011 2,1 - 3 vuoden kuluessa 1% 2011 1% 0% 2005 3,1 v. kuluessa tai myöhemmin 1% 0% 3% en ole saanut kokopäivätyötä 5% 6% 18Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 19. 19. Työtehtävät Millaisissa tehtävissä .... - työskenteli valmistumisen jälkeen? - työskentelee nykyisessä - haluaisi olla 5 vuoden päätoimessa? päästä? HAAGA-HELIA 2011 0% 20% 40% 2011 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% suoritustason 34% 60% asiantuntija-, tehtävät 38% 42% suoritustason tehtävät suunnittelija- tai 60% 44% keh.tehtävät asiantuntija-, 34% 22% suunnittelija- tai 26%työnjohdolliset tehtävät 33% opetustehtävät 18% keh.tehtävät 28% asiantuntija-, päällikkötason 28% 13% päällikkötason 23% suunnittelija- tai tehtävät 24% keh.tehtävät 14% tehtävät 26% 17% työnjohdolliset 22%päällikkötason tehtävät liikkeenjohdolliset 35% 12% tehtävät 20% tehtävät 25% 5% liikkeenjohdolliset 17% 18% opetustehtävät työnjohdolliset 8% tehtävät 10% tehtävät 20% liikkeenjohdolliset 5% 14% 17% tehtävät opetustehtävät yrittäjän tehtävät 4% 16% 14% 2% 6% yrittäjän tehtävät suoritustason 6% 2% yrittäjän tehtävät 4% tehtävät 9% 19 Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 20. 20. Työtehtävät 2 Työtehtävät: - HAAGA-HELIA 2011 Työskenteli valmistumisen jälkeen Nykyinen päätoimi Haluaisi olla 5 vuoden päästä 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% suoritustason työnjohdolliset asiantuntija-, päällikkötason opetustehtävät liikkeenjohdolliset yrittäjän tehtävät tehtävät tehtävät suunnittelija- tai tehtävät tehtävät keh.tehtävät 20Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 21. 21. Sitoutuneisuus työnantajaan Haluatko työskennellä nykyiselle päätoimen työnantajallesi viiden vuoden kuluttua? kyllä en en osaa sanoa 2005 37% 26% 37% 2011 34% 25% 41% HAAGA-HELIA 2011 32% 29% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 21Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 22. 22. Työsuhteet, kiinnostus yrittäjyyteen Montako eri työsuhdetta (vähintään 3 Onko kiinnostunut ryhtymään yrittäjäksi? kk:n pituista) on ollut valmistumisen jälkeen, nykyinen työsuhteesi mukaan 0% 20% 40% 60% lukien? 0% 20% 40% 60% 80% 38% en ole, miksi? 4% 43% 0 työsuhdetta 5% 7% 56% 48% 1 – 2 työsuhdetta 61% pidän sitä mahdollisena 65% 45% 28% 3 – 4 työsuhdetta 24% 21% 8% suunnittelen asiaa 9% 7% 5 – 6 työsuhdetta 8% HAAGA-HELIA 2011 5% 2% 6% 2011 7 – 8 työsuhdetta 1% olen jo yrittäjä 1% 6% 1% 9 – 10 työsuhdetta 0% 1% 0% 11 – 12 työsuhdetta 0% HAAGA- 0% HELIA 2011 0% 2011 13 – 14 työsuhdetta 0% 0% 15 työsuhdetta tai 0% 0% enemmän 0% 22Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 23. 23. Ulkomailla työskentely Miten todennäköistä on, että työskentelee työuran aikana ulkomailla? erittäin epätodennäköistä melko epätodennäköistä melko todennäköistä erittäin todennäköistä 2005 25% 32% 21% 10% 2011 15% 25% 28% 23% 9% HAAGA-HELIA 2011 17% 22% 25% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 23Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 24. 24. Työllistymisen kanavat 1 Tekijät, joiden avulla sai ensimmäisen työpaikan valmistumisen jälkeen 0% 20% 40% 23% työharjoittelu/ opinnäytetyö saman työnantajan… 25% 25% 21% otin itse suoraan yhteyttä työnantajaan 22% 30% 13% työnantaja tarjosi työpaikkaa 13% 23% 13% henkilökohtaisten suhteiden (tuttavat/sukulaiset) avulla 11% 12% 12% lehti-ilmoituksen kautta 10% 14% 8% sähköisten työnhakupalveluiden avulla (Jobstep,… 8% 7% yrityksen nettisivujen kautta 7% 5% työvoimatoimiston kautta 7% 8% 3% työvoiman vuokrausyrityksen kautta 3% 1% perustin oman yrityksen 1% HAAGA-HELIA 2011 1% 1% 2011 siirryin perheyrityksen palvelukseen 1% 1% 0% 2005 sosiaalisen median avulla (Facebook, Linkedin jne.) 1% 8% jotain muuta kautta 7% 7% 24Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 25. 25. Työllistymisen kanavat 2 Tekijät, joiden avulla sait nykyisen työpaikkasi 0% 20% 40% 24% työnantaja tarjosi työpaikkaa 23% 25% 16% otin itse suoraan yhteyttä työnantajaan 16% 25% 13% henkilökohtaisten suhteiden (tuttavat/sukulaiset) avulla 14% 13% 10% työharjoittelu/ opinnäytetyö saman työnantajan… 13% 14% 14% lehti-ilmoituksen kautta 12% 18% 11% sähköisten työnhakupalveluiden avulla (Jobstep, Monster… 10% 7% yrityksen nettisivujen kautta 8% 6% työvoimatoimiston kautta 8% 8% 4% perustin oman yrityksen 3% 3% 3% työvoiman vuokrausyrityksen kautta 3% HAAGA-HELIA 2011 1% 2011 siirryin perheyrityksen palvelukseen 1% 1% 2005 1% sosiaalisen median avulla (Facebook, Linkedin jne.) 1% 5% jotain muuta kautta 5% 7% 25Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 26. 26. Työsuhteet, vertailu Tekijät, joiden avulla sai ensimmäisen ja nykyisen työpaikan HAAGA-HELIA 2011 Ensimmäisen työpaikka Nykyinen työpaikka 0% 20% 40% työharjoittelu/ opinnäytetyö saman työnantajan palveluksessa 23% 10% otin itse suoraan yhteyttä työnantajaan 21% 16% työnantaja tarjosi työpaikkaa 13% 24% henkilökohtaisten suhteiden (tuttavat/sukulaiset) avulla 13% 13% lehti-ilmoituksen kautta 12% 14% sähköisten työnhakupalveluiden avulla (Jobstep, Monster jne.) 8% 11% yrityksen nettisivujen kautta 7% 7% työvoimatoimiston kautta 5% 6% työvoiman vuokrausyrityksen kautta 3% 3% perustin oman yrityksen 1% 4% siirryin perheyrityksen palvelukseen 1% 1% sosiaalisen median avulla (Facebook, Linkedin jne.) 0% 1% jotain muuta kautta 8% 5% 26Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 27. 27. PALKKA Restonomien bruttotulot, 28 Restonomien toivepalkka, 30 Restonomien nettotulot, 29 Bonuspalkka, sivutulot, 31 27Valokuva: Loiste, Kristiina Jaakonaho 9/2011
 28. 28. Restonomien bruttotulot Mikä oli päätoimesta saamasi tulo (euroa /maaliskuu 2011)? Säännöllisen työajan ansio ennen ennakonpidätystä (=bruttotulo). 0% 10% 20% 30% Euroa 0 2 000 4 000 5% Alle 1500 euroa 7% 3086 12% 1500-2000e 15% Keskiarvo 21% 2789 2001-2500e 25% 22% 2501-3000e 20% 2860 14% 3001-3500 euroa 12% Mediaani 27% 2600 Yli 3500 euroa 21% HAAGA-HELIA 2011 2011 Huom: laskennassa maksimipalkka on 10 000€/kk. 28Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 29. 29. Restonomien nettotulot Mikä oli päätoimesta saamasi nettopalkka maaliskuussa 2011 (nettopalkka = palkka ennakonpidätyksen, työntekijän eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun jälkeen)?). 0% 10% 20% 30% 40% 50% Euroa 0 1 000 2 000 3 000 4 000 8% Alle 1500 euroa 15% 2178 38% Keskiarvo 1500-2000e 41% 1983 28% 2001-2500e 27% 2100 15% Mediaani 2501-3000e 11% 1950 10% Yli 3000 euroa 6% HAAGA-HELIA 2011 2011 Huom: laskennassa maksimipalkka on 10 000€/kk. 29Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 30. 30. Restonomien toivepalkka Mikä olisi mielestäsi sopivan suuruinen bruttopalkka (= palkka ennen ennakonpidätystä) nykyisessä työtehtävässäsi? 0% 10% 20% 30% 40% Euroa 0 2 000 4 000 0% Alle 1500 euroa 1% 3363 4% 1500-2000e Keskiarvo 8% 3108 18% 2001-2500e 23% 26% 2501-3000e 3200 27% Mediaani 22% 3001-3500 euroa 3000 19% 29% Yli 3500 euroa 22% HAAGA-HELIA 2011 2011 30Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 31. 31. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kuulutko tällä hetkellä kannustavan (bonus-) palkkausjärjestelmän piiriin? 43% kyllä 37% 29% Bonuspalkka, en 53% 59% 68% sivutulot en osaa sanoa 4% 4% 4% Oliko sinulla päätoimen palkan lisäksi sivutuloja ? 12% kyllä 12% 14% 88% ei 88% 86% Saatko mielestäsi tällä hetkellä viimeisimpää restonomintutkintoasi vastaavaa palkkaa? 53% kyllä 50% 44% 47% en 50% 56% Saatko mielestäsi nykyisiin työtehtäviisi HAAGA-HELIA 2011 nähden sopivaa palkkaa? 2011 52% 2005 kyllä 50% 47% 48% en 50% 53% 31Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 32. 32. OSAAMINENOpitut työelämävalmiudet, 31Opitut työelämä-valmiudet, vertailu, 32-33 32 9/2011
 33. 33. Arvioit saadusta restonomikoulutuksen tarjoamista työelämävalmiuksista, HAAGA-HELIA 2011 0% 20% 40% 60% 80% 100% palveluosaaminen 6% 24% 52% 17% kielitaito 11% 28% 47% 13% Opitut liiketoimintaosaaminen viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 8% 9% 32% 37% 51% 43% 10% 9% työelämä- itsensä johtaminen ja kehittäminen oppimimaan oppiminen 11% 13% 37% 35% 41% 39% 11% 11% valmiudet taloudellinen osaaminen myynti- ja markkinointiosaaminen 1% 14% 13% 29% 35% 48% 43% 8% 7% johtamisosaaminen 2% 14% 38% 38% 8% kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen 3% 19% 38% 32% 9% organisaatio- ja yrittäjyysosaaminen 1% 16% 39% 38% 5% laatuosaaminen 3% 19% 40% 33% 5% ruoka- ja juomatuoteosaaminen 8% 19% 30% 33% 11% tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaaminen 4% 29% 40% 23% 4% ruokatuotanto-osaaminen 10% 26% 34% 25% 5% ympäristöosaaminen 7% 26% 38% 26% 3% toimialan järjestelmä- ja tietotekniikkaosaaminen 7% 30% 37% 23% 3% verkosto-osaaminen 9% 28% 37% 21% 4% elämysosaaminen 9% 31% 41% 17% 2% estetiikkaosaaminen 16% 40% 32% 11% turvallisuusosaaminen 14% 40% 34% 11% design-osaaminen 36% 42% 19% 2% ei anna valmiuksia antaa heikot valmiudet antaa keskinkertaiset valmiudet antaa hyvät valmiudet antaa erinomaiset valmiudet 33Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 9/2011
 34. 34. Arvioit saadusta restonomikoulutuksen tarjoamista työelämävalmiuksista 1 2 3 4 5 palveluosaaminen 3,8 3,7 kielitaito 3,6 3,4 liiketoimintaosaaminen 3,6 3,3 Opitut viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen itsensä johtaminen ja kehittäminen 3,5 3,5 3,5 työelämä- 3,4 oppimimaan oppiminen 3,5 3,4 valmiudet, taloudellinen osaaminen 3,5 3,2 myynti- ja markkinointiosaaminen 3,4 3,2 vertailu johtamisosaaminen 3,4 3,2 kansainvälisyys- ja kulttuuriosaaminen 3,3 3,2 organisaatio- ja yrittäjyysosaaminen 3,3 3,1 laatuosaaminen 3,2 3,1 ruoka- ja juomatuoteosaaminen 3,2 2,8 tutkimus- ja kehittämistoiminnan osaaminen 2,9 3,1 ruokatuotanto-osaaminen 2,9 2,7 ympäristöosaaminen 2,9 2,9 toimialan järjestelmä- ja… 2,8 2,8 verkosto-osaaminen 2,8 2,8 elämysosaaminen 2,7 2,7 estetiikkaosaaminen 2,4 2,4 HAAGA-HELIA 2011 turvallisuusosaaminen 2,4 2,5 Kaikki vastaajat design-osaaminen 1,9 34Restonomien palkka- ja työllisyystutkimus 2011 1,9 9/2011
 35. 35. JATKO-OPINNOTOpiskelu restonomiopintojen jälkeen, 34Halukkuus suorittaa maisteritutkinto, 35Jatko-opinnot yliopistossa: lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, 35 35 9/2011

×