Timo Hämäläinen: Hyvinvoinnin murros

1,550 views

Published on

Sitran johtava asiantuntija Timo Hämäläinen puhui hyvinvoinnin murroksesta Sitran Elinvoima-foorumin luentopäivässä 31.3.2011

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Timo Hämäläinen: Hyvinvoinnin murros

 1. 1. Hyvinvoinnin murrosElinvoimafoorumi 31.3.2011<br />Timo Hämäläinen, Ph.D., Dos.<br />Sitra Fellow<br />
 2. 2. Instrumentalistinen puhe dominoi yhteiskunnallista keskustelua<br />Talous<br />(globalisaatio, kilpai-lukyky, tehokkuus, tuottavuus, kasvu)<br />Hyvinvointivaltio<br />(rahoitus, palvelura-kenne, sosiaaliturva, tasa-arvo)<br />Arkielämän hyvinvointi??<br />(hyvinvointi?, onnellisuus?, hyvä elämä?) <br />Lähde: Habermas (1987, Vol. 2)<br />2<br />
 3. 3. Pekka Kuusi revisited<br /><ul><li>Pekka Kuusi – suomalaisenhyvinvointivaltionideologi –korostimateriaalisenhyvinvoinninmerkitystä ja talouskasvua 1960-luvun alunköyhässäSuomessa.
 4. 4. Valtaväestönperustarpeet on jotyydytetty.Vauraus ja vapaussekämarkkinoidenkasvanutvaikutusluoneetuusiahyvinvointihaasteita.
 5. 5. Hyvinvoinnistapuhutaankuitenkinedelleen 60-luvun viitekehyksessä (tulot, köyhyys, sosiaaliturva, asunnot, jne.)
 6. 6. Deprivaatio-ongelmatovatedelleentärkeitä.
 7. 7. Muttatarvitaanmyöshyvinvointikäsityksenpäivittämistä.</li></ul>31.3.2011<br />
 8. 8. Subjektiivisen hyvinvoinnin tekijät<br />ELINYMPÄRISTÖ<br /><ul><li>Luonnonmpäristö
 9. 9. Teknologiat
 10. 10. Väestö
 11. 11. Kulttuuri (arvot ja normit)
 12. 12. Instituutiot (lait ja</li></ul> sääntely)<br /><ul><li>Yhteiskuntapolitiikka
 13. 13. Talous
 14. 14. Työelämä
 15. 15. Media & markkinointi</li></ul>HENKINEN KOHERENSSI<br /><ul><li> Maailman </li></ul> ymmärrettävyys<br />- Arjen hallittavuus<br />SUBJEKTIIVINEN<br />HYVINVOINTI<br />ARIKIELÄMÄN<br />AKTIVITEETIT<br />JA ROOLIT<br />- Työntekijä<br /><ul><li>Kuluttaja
 16. 16. Perheenjäsen
 17. 17. Sukulainen
 18. 18. Ystävä
 19. 19. Harrastaja
 20. 20. Kansalaisaktivisti
 21. 21. Kansalainen</li></ul>ELÄMÄN MERKITYK-SELLISYYS<br /><ul><li> Itsensä ylittäminen
 22. 22. Muiden palveleminen
 23. 23. Korkeampi päämäärä</li></ul>RESURSSIT JA <br />TOIMINTAMAH-<br />DOLLISUUDET<br /> - Tulotaso<br /> - Osaaminen<br /> - Fyysinen terveys ja <br /> mielenterveys<br /> - Sosiaalinen pääoma<br /> - Informaatio<br />- Aika<br />- Poliittinen valta<br />- Luonnonvarat<br />MASLOWIN TARPEET<br /><ul><li>Itsensä toteuttaminen
 24. 24. Itsekunnioitus ja </li></ul> sosiaalinen arvostus<br /><ul><li> Lähimmäisen rakkaus</li></ul> ja yhteisöllisyys<br /><ul><li> Turvallisuus
 25. 25. Fysiologiset tarpeet</li></li></ul><li>Life satisfaction and happiness 2007<br />31.3.2011<br />5<br />Source: Second European Quality of Life Survey<br />
 26. 26. Standard deviation of life satisfaction<br />31.3.2011<br />6<br />Source: Second European Quality of Life Survey<br />
 27. 27. 31.3.2011<br />7<br />
 28. 28. Olemme siirtyneet ”loputtomien valintojen yhteiskuntaan” (problem of choice)<br /><ul><li>Suomalaisen talouspolitiikan ja hyvinvointivaltion keskeinen tavoite on ollut lisätä kansalaisten käytössä olevia resursseja, toimintamahdollisuuksia ja vapauksia.
 29. 29. Tämä tavoite on saavutettu erinomaisesti: Suomalaisilla on nykyään enemmän resursseja, toimintamahdollisuuksia, vapauksia ja vaihtoehtoja kuin koskaan aiemmin.
 30. 30. Samalla arkielämästä on kuitenkin tullut aiempaa epävarmem-paa, monimutkaisempaa ja dynaamisempaa, ja siitä kunnialla selviäminen vaatii erilaista osaamista kuin aiemmin.
 31. 31. Vauraaseen ja vapaaseen yhteiskuntaan liittyy myös valinnan pakko. </li></ul>31.3.2011<br />8<br />
 32. 32. Päätöksenteko on vaikeutunut<br /><ul><li>Yhteiskunnan murros, erikoistuminen ja monimutkaistu-minen ovat lisänneet päätöksenteonepävarmuutta ja ”ulkoisvaikutuksia”.
 33. 33. Saatavilla olevan ja ihmisten prosessoiman tiedon määrä on räjähtänyt, aivojen kapasiteetti ei ole kasvanut (”infoähky”).
 34. 34. Vanhat ajattelu- ja toimintamallit eivät enää toimi odotetusti muuttuneessa maailmassa.
 35. 35. Perinteiset käyttäytymisnormit eivät enää rajaa ja tue päätöksentekoa sekä käyttäytymistä samoin kuin ennen. (normien rapautuminen)
 36. 36. Rationaalinen päätöksenteko on vaikeutunut. Pitkän aikavälin suunnittelu sekä oman toiminnan seurausten ymmärtäminen aiempaa vaikeampaa.
 37. 37. Mielenterveys- ja elämänhallintaongelmat kärjistyvät; lyhytjänteiset, kapea-alaiset ja epäeettiset päätökset muodostuvat ongelmaksi</li></ul>31.3.2011<br />9<br />
 38. 38. Maailma on hämmentävä paikka!<br /><ul><li> Ilmaston lämpeneminen
 39. 39. Terrorismi
 40. 40. Talouden globalisaatio
 41. 41. Työelämän muutos
 42. 42. Finanssi- ja talouskriisi
 43. 43. Maahanmuutto</li></ul>- Yhteiskunnan polarisoituminen<br /><ul><li> Jokela & Kauhajoki
 44. 44. Euromaiden rahoituskriisi
 45. 45. Arabimaiden vallankumoukset</li></ul>- jne.<br />31.3.2011<br />10<br />Lähde: O’Hara 2008<br />
 46. 46. Arjenerilaistentehtävienjaroolienyhteensovittamisenhaasteet<br />PERHE<br />Synergiat ja<br />konfliktit<br />YSTÄVÄT<br />Kullakinomat: <br /><ul><li>Päämäärät
 47. 47. Käytännöt
 48. 48. Kontekstit
 49. 49. Viitekehykset
 50. 50. Kielet
 51. 51. Normit</li></ul>TYÖ<br />+-<br />+-<br />SUKULAISET<br />KULUTTAJA<br />+-<br />HARRASTUS 1<br />+-<br />KANSALAINEN<br />HARRASTUS 2<br />
 52. 52. Crisis and opportunity<br />Lähde: O’Hara (2008)<br />
 53. 53. Yhteiskunnallinenmurrosjahenkinenhyvinvointi<br />Epävarmuu-<br />den kasvu<br />Ymmärrettävyys<br />Valintojen<br />ongelmat<br />Mielenterveys, <br />subjektiivinen<br />hyvinvointi (QoL)<br />Hallittavuus<br />Koherens-<br />sin tunne<br />Individualismi,<br />normittomuus,<br />kulutusyhteis-<br />kunta, materia-<br />lismi & instru-<br />mentalismi<br />Merkityksellisyys<br />Lähteet: Aaron Antonovsky;<br />Monica Ericsson & Bengt Lindström<br />
 54. 54. “Harmaanalueen” mielenterveys-ongelmatlisääntyneet<br />Koherenssin<br />tunne<br />TerveysSairaus<br />“harmaaalue”<br />Työelämän<br />vaatimukset<br />Työkyvyn ja työ-<br />kyvyttömyydn raja<br />
 55. 55. Henkisenhyvinvoinninkehityshuolestuttaa<br /><ul><li>Erityisopetusta saavien nuorten määrä on kasvanut 90-luvun puolivälistä alkaen (Tilastokeskus)
 56. 56. Nuorten (16 - 29 v.) mielenterveyden häiriöiden vuoksi saamat sairauslomat ja työkyvyttömyyseläkkeet kasvoivat voimakkaasti vuosina 2000 - 2007 (Raitasalo ja Maaniemi 2008)
 57. 57. Nuorten nukahtamis- ja unihäiriöt ovat kasvaneet jatkuvasti vuosina 1996 – 2004 (Rimpelä, Luopa, Räsänen ja Jokela 2006)
 58. 58. Nuorten psyykelääkkeiden käyttö lisääntyi selvästi viime vuosikymmenen aikana (Autti-Rämö, Seppänen, Raitasalo, Martikainen ja Sorander 2009)
 59. 59. 15 – 25 prosenttia nuorista kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä (Marttunen ja Kaltiala-Heino 2007)</li></ul>-----------------------------------------<br /><ul><li>20 – 25 prosentilla väestöstä on psyykkisiä stressioireita (Lönnqvist 2008),
 60. 60. Työperäiset univaikeudet ovat kasvaneet selvästi vuosina 1990 - 2003 (Härmä ja Sallinen 2006),
 61. 61. Mielialalääkkeiden käyttö on kahdeksankertaistunut vuodesta 1990 (Lääkelaitos),
 62. 62. Asukasta kohti laskettu alkoholinkulutus kasvoi 18 prosenttia 1995 - 2008 (THL),
 63. 63. Mielenterveyden häiriöt ovat 2000-luvulla nousseet suurimmaksi syyksi sairaus-poissaoloille ja uusille työkyvyttömyyseläkkeille (Raitasalo ja Maaniemi 2007, 2008). </li></ul>31.3.2011<br />15<br />
 64. 64. = ymmärrettävyys<br />= hallittavuus<br />= merkityksellisyys, <br />itsensätoteuttaminen<br />Lähde:AnnaBroberg<br />
 65. 65. Hyvinvointi ja työelämä<br />Työn ennakoitavuus<br />ja työntekijän<br />joustomahdolli-<br />suudet?<br />ELINYMPÄRISTÖ<br /><ul><li>Luonnonympäristö
 66. 66. Teknologiat
 67. 67. Väestö
 68. 68. Kulttuuri (arvot ja normit)
 69. 69. Instituutiot (lait ja</li></ul> sääntely)<br /><ul><li>Yhteiskuntapolitiikka
 70. 70. Talous
 71. 71. Työelämä
 72. 72. Media</li></ul>Vaikeuttaako vai <br />tukeeko arjen <br />sujumista?<br />HENKINEN KOHERENSSI<br /><ul><li> Maailman </li></ul> ymmärrettävyys<br />- Arjen hallittavuus<br />SUBJEKTIIVINEN<br />HYVINVOINTI<br />ARIKIELÄMÄN<br />AKTIVITEETIT<br />JA ROOLIT<br />- Työntekijä<br /><ul><li>Kuluttaja
 73. 73. Perheenjäsen
 74. 74. Sukulainen
 75. 75. Ystävä
 76. 76. Harrastaja
 77. 77. Kansalaisaktivisti
 78. 78. Kansalainen</li></ul>ELÄMÄN MERKITYK-SELLISYYS<br /><ul><li> Itsensä ylittäminen
 79. 79. Muiden palveleminen
 80. 80. Korkeampi päämäärä</li></ul>Työpaikan <br />vastuullisuus<br />ja yhteiskunnalli-<br />nen kontribuutio?<br />RESURSSIT JA <br />TOIMINTAMAH-<br />DOLLISUUDET<br /> - Tulotaso<br /> - Osaaminen<br /> - Fyysinen terveys ja <br /> mielenterveys<br /> - Sosiaalinen pääoma<br /> - Informaatio<br /> - Aika<br />- Poliittinen valta<br />- Luonnonvarat<br />MASLOWIN TARPEET<br /><ul><li>Itsensä toteuttaminen
 81. 81. Itsekunnioitus ja </li></ul> sosiaalinen arvostus<br /><ul><li> Lähimmäisen rakkaus</li></ul> ja yhteisöllisyys<br /><ul><li> Turvallisuus
 82. 82. Fysiologiset tarpeet</li></ul>Työpaikan <br />ihmissuhteet,<br />työn arvostus,<br />kehitysmah-<br />dollisuudet?<br />Riittävätkö<br />resurssit <br />arjen haasteista<br />selviämiseen?<br />Onko työ ja <br />muu elämä<br />tasapainossa?<br />
 83. 83. Päätöksenteon keskeiset ongelmat?<br />Lyhytjänteisyys<br />Itsekkyys<br />31.3.2011<br />18<br />
 84. 84. 1. Lyhytjänteisyys kasvussa<br /><ul><li>Ihmiset tekevät omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia päätöksiä usein hyvin lyhytnäköisesti. Heillä on erityisen suuria vaikeuksia arvioida päätöstensä ja toimintansa hyvinvointivaikutuksia, jos niiden: </li></ul> - vaikutus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen ja/tai jos heidän <br /> - elinympäristössään tapahtuu suuria muutoksia<br /> (Kahneman & kumpp. 2006).<br /><ul><li>Ihmisten valinnan mahdollisuudet (choice) ovat lisääntyneet:</li></ul> - resurssit, vapaudet ja liikkuvuus ovat kasvaneet<br /> - käyttäytymistä ohjaavat normit ja sääntely ovat vapautuneet ja<br /> - markkinoiden tarjonta on lisääntynyt<br /><ul><li>Aika on kuitenkin edelleen rajallinen ja aiempaa niukempi resurssi (24/7).
 85. 85. Markkinatalous ja nyky-yhteiskunta tarjoavat monia uusia elämäntapoja ja toimintamalleja, jotka ovat parantavat yksilön hyvinvointia lyhyellä tähtäimellä (instantgratification), mutta vähentävät hänen hyvinvointiaan pitkällä aikavälillä.
 86. 86. Valinnan mahdollisuuksien kasvusta on seurannut elämän aktiviteettien ruuhkau-tuminen, kiireen lisääntyminen, lyhytjänteisyyden kasvu sekä sitoutumisen ja uskollisuuden (loyalty) vähentyminen. (”olisiko ruoho vihreämpää aidan..?”)</li></ul>31.3.2011<br />19<br />
 87. 87. 20<br />
 88. 88. Uusien varusmiesten paino (kg)<br />Lähde: Santtila & kumpp., Puolustusvoimat <br />31.3.2011<br />
 89. 89. 2. Itsekkyys kasvussa<br /><ul><li>Individualismin vahvistuminen arvona.
 90. 90. Oman toiminnan seurausten ymmärtämisen vaikeutuminen monimutkaisessa maailmassa.
 91. 91. Kulttuurin pirstoutuminen ja yhteisten käyttäytymisnormien rapautuminen.
 92. 92. Markkinaideologia legitimoi lyhytjänteiset ja itsekkäät valinnat (”näkymätön käsi” hoitaa yhteisen edun).</li></li></ul><li>31.3.2011<br />23<br />
 93. 93. Miten lyhytjänteisyys, itsekkyys ja polku-riippuvuus heikentävät hyvinvointia? <br />Yksittäisiin päätöksiin liittyy usein pieniä negatiivisia sivuvaikutuksia (”mikroulkoisvaikutuksia”), joihin ei kiinnitetä huomiota, mutta jotka kumuloituvat suuriksi ongelmiksi:<br /><ul><li>ajan kuluessa, kun yksilö toistaa samoja päätöksiä ja käyttäytymismalleja
 94. 94. suuressa joukossa, kun lukuisat ihmiset tekevät samanlaisia päätöksiä</li></li></ul><li>Lyhytnäköisillä ja itsekkäillä päätöksillä on kumuloituvia hyvinvointivaikutuksia<br /><ul><li>Epäterveellinen ravitsemus ja riittämätön liikunta  ylipaino ja siihen liittyvät sairaudet (diabetes 2, metabolinen oireyhtymä)
 95. 95. Alkoholin, tupakan ja huumeiden käyttö  riippuvuudet, sairaudet ja kuolleisuus
 96. 96. Ylikulutus  ylivelkaantuminen
 97. 97. Kova panostus omaan työuraan ja harrastuksiin  läheissuhteet ja lasten kasvatus kärsivät, työperäiset mielenterveysongelmat lisääntyvät
 98. 98. Lasten hankkimisen lykkääminen  lapsettomuus, väestön vanheneminen
 99. 99. Matkustamisen ja autoilun lisääntyminen, suurten autojen yleistyminen  ympäristöongelmien kasvu</li></ul>25<br />
 100. 100. Mitenhyvinvointiavoitaisiinedistää?<br />Ihmislähtöisyys, ihmissuhteet, eettisyyys (henkilökohtainenvastuu) jahumanismikunniaan.<br /><ul><li>Subjektiivinen, ihmistenkokemahyvinvointiyhteiskunnantärkeimmäksipäämääräksi – talous ja hyvinvointivaltiotakaisininstrumenteiksi. SiirytäänBKT:stähyvinvoinninmiittaamiseen.</li></ul>Huomiohenkiseenhyvinvointiin ja koherenssiin, elämänmerkityksellisyyteen, yhteisöllisiintarpeisiin (Maslowinylemmät), ajankäyttöönjahenkiseenjaksamiseen.<br /><ul><li>Tarvitaanuudenlaisiatietoja ja taitoja (elämänhallintataidot, hyvinvointitieto, yleissivistys, ihmissuhdetaidot, syntetisointi-kyky, metakognitiivisettaidot, jne.)
 101. 101. Elinympäristönkehittäminenihmistentarpeistalähtien: luontosuhde, rakennettuympäristö, teknologia, kulttuuri ja sääntely, yksityiset ja julkisetpalvelut, työorganisaatiot, markkinointija media.</li></li></ul><li>Lähtökohtana ihminen ja hyvä elämä<br />Innovatiiviset <br />yhteistyöympäristöt<br />palvelujentuottajat<br />Avoin innovaatiotoiminta<br />Liikku-<br />minen<br />Toimeentulo & Työ / Talouden hoito, verot, vakuutukset<br />Läheisyys, <br />sosiaaliset verkostot<br />Itseilmaisu<br />Tiedon haku, jäsentäminen, sivistys<br />omaajan/elämänhallinta<br />Viihtyminen ja harrastaminen<br />Asiakas- ja <br />käyttäjänäkökulma<br />Oppiminen / koulu, kurssit,<br />kerhot<br />Systeemi-innovaatiot<br />Osallistu-<br />minen / demokratia, <br />eAgora<br />Hyvä elämä<br />Palveluarkkitehtuuri<br />Hyvinvointi<br /> ja terveys<br />Kodinpalvelut / siivous, kunnossapito, päivähoito<br />Tekninen arkkitehtuuri <br />Asuminen & ympäristö, <br />turvallisuus <br />Ravinto ja vaatteet<br />Innovaatiopolitiikka<br />Yhteiset visiot<br />Lähde: Ossi Kuittinen<br />

×