Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sitran Trendilista 2012

2,397 views

Published on

  • Be the first to comment

Sitran Trendilista 2012

  1. 1. Sitran trendilista 201211.10.2012
  2. 2. Sitran tulevaisuusajattelun työkaluKoostuu seuraavista elementeistä:• Ajatus systeemisyydestä johon trendit ja ilmiöt liittyvät• Megatrendit• Muutoksen ilmiöt joita tarkastelemme Sitran linssin läpi 11.10.2012 2 © Sitra
  3. 3. Systeemisyys kaiken ytimessä Kehitys systeemiin syntyy kun sen halutaan tuottavan tiettyä tulosta; esimerkiksi vaurautta, luonnonvaroja, hyvinvointia, inhimillisyyttä. Talous Ekologia Systeemit ovat kuitenkin kestokyvyltään rajallisia ja niiden on jatkuvasti kehityttävä ja adaptoiduttava muuttuviin olosuhteisiin tai ne romahtavat. Yhteiskunta Ihminen Kestävä systeemi tuottaa kulloinkin haluttua tulosta ja toimii aina hetken yhteen osasysteemien kanssa ennen seuraavaa adaptaation pakkoa. 11.10.2012 3 © Sitra
  4. 4. Kiihtyvä Kamppailu Globaalit Suomi ikääntyy teknologinen luonnonvaroistadominoefektit muiden edellä muutos kohti kiihtyy tuntematonta Ilmaston- Länsimaidenvelkaantuminen Megatrendit muutoksen yhä vakavammat seuraukset Yhä kipeämpi Kaupungis- Sosiaaliset ja tarve Länsimaiden tuminen henkiset uusiutuville painoarvo kiihtyy ja tarpeet energia- pieneneemonipuolistuu korostuvat muodoille 11.10.2012 4 © Sitra
  5. 5. Sitra tarkastelee murroksen ilmiötä eri linssien läpi Talous Instituutiot ja rakenteet Ihminen ja arki • Hitaan kasvun haasteet • Hierarkioiden murtuminen • Lohas –elämäntavat (Lifestyles of health, • Vallitsevien talousparadigmojen • Demokratian kriisi well-being and sustainability) kyseenalaistaminen • Yhteiskuntarauhan • Hyvinvointierojen voimakas • Uudet omistamisen ja tuotannon horjuminen kasvu tavat • Kokeilukulttuuri • CoCoCo – yhteisöt yhdessä • Halvan ja kertakäyttöisen loppu • Yritykset yhteiskunnallisina • Taitojen ja kykyjen • Sääntelyn kasvu • Toimijoina korostuminen • Kestävä liiketoiminta • Tavoitteiden kautta • Aidon arvostus • Menestyjät ymmärtävät ihmistä toimiminen • Lisääntyvä yksilönvapaus • Globaalien valtasuhteiden muutos • Supermoninainen haastaa elämänhallinnan yhteiskunta • Resurssiviisas talous • Kiihtyvä kulutus • Pakotettu ja vapaaehtoinen • Ylikansallisen päätöksenteon • Yksilön ja yhteisöjen vastuun avoimuus kehittymättömyys lisääntyminen Luonnonympäristö kaiken ihmisen toiminnan puitteina 11.10.2012 5 © Sitra

×