Kirsimarja Blomqvist: Luottamus on taitolaji

2,571 views

Published on

Professori Kirsimarja Blomqvist puhui Sitran Elinvoima-foorumin luentopäivässä 31.3. luottamusjohtamisesta.

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,571
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kirsimarja Blomqvist: Luottamus on taitolaji

 1. 1.
 2. 2. LUOTTAMUS ON TAITOLAJI<br />Kirsimarja Blomqvist <br />Kauppatieteiden tiedekunta ja <br />Technology Business Research Center<br />Lappeenrannan teknillinen yliopisto<br />
 3. 3. MIKSI LUOTTAMUS ON KIINNOSTAVA ILMIÖ?<br /> Epävarmuus, kompleksisuus, asymmetrinen informaatio<br /> Tiedon luonne tuotannontekijänä<br /> Pyrkimys erikoistumiseen, riippuvuus<br /> Sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen <br /> Virtuaalisuus, teknologiavälitteisyys & kytkeytyneisyys<br />LUOTTAMUS ON SITÄ KRIITTISEMPÄÄ, <br />MITÄ SUUREMPI RISKI JA VÄHÄISEMPI KONTROLLI<br />Kirsimarja Blomqvist<br />
 4. 4. LUOTTAMUS TUKEE TIETOPÄÄOMAA<br />TIETOPÄÄOMA<br />Tietämys, taidot ja<br />asiantuntemus<br />INHIMILLINEN<br />PÄÄOMA<br />Verkostosuhteiden <br />laatu (normit ja luottamus)<br /> ja rakenne<br />Rohkeus ja sitkeys<br />toimia<br />SOSIAALINEN<br />PÄÄOMA<br />TUNNEPÄÄOMA<br />
 5. 5. MITÄ LUOTTAMUS ON?<br />“ Yksilön tai organisaation halu ja kyky <br />ottaa riskiä/ asettua alttiiksi”<br /><ul><li>Tunnetta ja järkeilyä
 6. 6. Asenne, päätöksiä ja käyttäytymistä</li></li></ul><li>LUOTTAMUKSEN TASOT JA LÄHESTYMISTAVAT<br />SOSIOLOGIA &<br />SOSIAALI-<br />PSYKOLOGIA<br />Sosiaalinen vaihdanta<br />TALOUSTIETEET<br />Transaktiokustannukset<br />Globaali <br />Kansallinen<br />Alueellinen<br />Organisaatioiden välinen<br />.<br />.<br />.<br />Organisaatio A<br />Organisaatio B<br />.<br />.<br />.<br />.<br />.<br />.<br />.<br />Luotettu <br />Luottaja<br />Organisaatio<br />Tiimi<br />Yksilöiden välinen<br />Yksilö<br />PSYKOLOGIA<br />Yksilön luottavaisuus &<br />ominaisuudet<br />HENKIÖITYVÄ JA EI-HENKILÖITYVÄ LUOTTAMUS<br />Kirsimarja Blomqvist<br />
 7. 7. LUOTTAMUS LIIKE-ELÄMÄSSÄ & TUTKIMUKSESSA<br />Tiimityö<br />Johtaminen<br />Kumppanuudet<br />Asiakassuhteet<br />Teknologian myynti<br />Palvelut<br />T&KEkosysteemit…<br />EIASM WORKSHOPSTRUST WITHIN AND BETWEEN ORGANIZATIONS 2000- <br />FINT, MONITIETEINEN YLI 100 LUOTTAMUSTUTKIJAN KANSAINVÄLINEN VERKOSTO <br />
 8. 8. LUOTTAMUS JA VERKOSTOYHTEISTYÖ<br />YHTEISTYÖ<br />KOMMUNIKAATIO<br />SITOUTUMINEN<br />LUOTTAMUS<br />LUOTTAMUS VÄHENTÄÄ TRANSAKTIOKUSTANNUKSIA JA<br />NOSTAA TRANSAKTIOHYÖTYJÄ<br />Kirsimarja Blomqvist<br />
 9. 9. LUOTTAMUS, KEHITTÄMINEN JA INNOVAATIOT<br />Laaja ja<br /> yrittäjämäinen<br />osallistuminen<br />Tila, aika ja<br />luottamus<br />Tuotteiden ja<br />palveluiden<br />innovaatiot<br />Uudet<br />sovellukset<br />Tiedon<br />luominen ja<br />siirto<br />Yhteistyö<br />LUOTTAMUS MAHDOLLISTAA TEHOKKAAT TIETOPROSESSIT<br />Sovellettu: Miles et al. (2000) & (2009)<br />
 10. 10. MITEN YKSILÖN TAI ORGANISAATION<br />LUOTETTAVUUTTA ARVIOIDAAN?<br />KYVYKKYYS<br />HYVÄNTAHTOISUUS<br />LUOTTAMUS<br />IDENTITEETTI<br />JÄRKI JA TUNNE<br />Kirsimarja Blomqvist<br />
 11. 11. LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN<br />B KUNNIOITTAA<br />A:N LUOTTAMUSTA<br />A KÄYTTÄYTYY<br />LUOTTAVAISESTI<br />MOLEMMINPUOLINEN<br />LUOTTAMUS<br />A LUOTTAA<br />B:HEN<br />LUOTTAMUS SYNNYTTÄÄ LUOTTAMUSTA<br />Kirsimarja Blomqvist<br />
 12. 12. LUOTTAMUS GLOBAALISSA MAAILMASSA<br /> IHMISTEN VÄLINEN LUOTTAMUS<br /> FYYSINEN YMPÄRISTÖ<br /> PERINTEINEN, HIDAS<br /> LUOTTAVAISUUS<br /> PASSIIVINEN<br /> IHMISET JA INSTITUUTIOT<br /> VIRTUAALINEN YMPÄRISTÖ<br /> MODERNI, NOPEA<br /> ANALYYTTISYYS<br /> AKTIIVINEN<br />HENKILÖITYVÄÄ & EI-HENKILÖITYVÄÄ<br />RATIONAALISTA & TUNNEPOHJAISTA<br />Blomqvist (2010)<br />
 13. 13. LUOTA TIETOISESTI - KRAMERIN 7 SÄÄNTÖÄ<br />Tunne itsesi – oletko luottavainen vai skeptikko?<br />Tunnista toisen tarpeet ja tilanne – kuuntele ja ymmärrä <br />Arvioi roolia ja henkilöä – molemmilla on merkitystä<br />Aloita varovasti – vähittäiset investoinnit<br />Vakuutus/vaihtoehdot – liikkumavaraa<br />Signaloi vahvasti – luottamus ja seuraukset luottamuksen pettämisestä<br />Analysoi ja arvioi tilanne uudelleen - älä luota lepsusti!<br />Kramer (2009)<br />
 14. 14. LUOTTAMUS, SUOMI JA TULEVAISUUDEN TYÖ<br />1.MITÄ TEHDÄ – RAKENTAA TIETOISESTI LUOTTAMUSTA<br /><ul><li>Makro- ja mikrotasoilla
 15. 15. Henkilöityvä ja ei-henkilöityvä luottamus</li></ul>2. LUOTTAMUKSEN ROOLI TULEVAISUUDEN TYÖSSÄ<br /><ul><li>Tietoprosessit
 16. 16. Verkostot
 17. 17. Luovuus
 18. 18. Yrittäjyys</li></ul>3. UUSI TYÖ: TIETOTYÖ, KÄSITYÖLÄISYYS JA PALVELU<br /><ul><li>Aineetonta, kompleksista ajattelua- ja ongelmanratkaisua taittavaa käsityöläisyyttä ja palvelua
 19. 19. Verkottunutta
 20. 20. Ajasta ja paikasta riippumatonta
 21. 21. Edellyttää luovuutta, riskinottokykyä ja sosiaalisia taitoja</li></li></ul><li>KIITOS!<br />Kirsimarja.blomqvist@lut.fi<br />
 22. 22. LAPPEENRANNAN LUOTTAMUSTUTKIMUS<br /><ul><li> Luottamuksen käsite, mittaaminen ja mittareiden kehitys
 23. 23. Luottamuksen dynamiikka, mm. nopea luottamus
 24. 24. Luottamus kumppanuuksissa
 25. 25. HRM, luottamus ja tuloksellisuus
 26. 26. Luottamus ja organisaation innovatiivisuus
 27. 27. Luottamus ja yrityksen tietoprosessit
 28. 28. Luottamus, sopimukset ja teollisuusoikeudet
 29. 29. Luottamus virtuaalitiimeissä
 30. 30. Luottamuksen rooli ja rakentuminen innovaatioekosysteemeissä
 31. 31. Luottamus kilpailutekijänä globaalissa liiketoimintaympäristössä
 32. 32. Luottamuksen roolin tilannesidonnaisuus: yksilöt ja erilaiset työtehtävät
 33. 33. Luottamuksen rakentaminen</li></ul>UUDEN TIEDON LUOMINEN JA TEORIAN KEHITTÄMINEN<br />
 34. 34. ESIMERKKEJÄ TUTKIMUKSESTAMME <br /> Blomqvist, K. (1997). The Many Faces of Trust in Scandinavian Journal of Management, 13:3, 271-286.<br /> Blomqvist K., Kyläheiko K. and Virolainen V. (2002). Filling The Gap In Traditional Transaction Cost Economics: TowardsTransaction Benefits Based Analysis Using Finnish Telecommunications As An Illustration in Journal of International Production Economics, vol. 70, 1-14<br /> Blomqvist K., Hurmelinna P., Seppänen R. (2005). Playing the Collaboration Game Right – Balancing Trust and Contracting in Technovation Vol. 25, No. 5, 497-504.<br /> Henttonen K., and Blomqvist K. (2005) Managing Distance in a Dynamic Environment – The Role of Trust in a Global Virtual Team in a Telecommunications Company in Journal of Strategic Change Vol.1. No.1, 71-82.<br /> Seppänen R., Blomqvist, K. and Sundqvist S (2007). Measuring Inter-organizational Trust - A Critical Review of the Empirical Research in 1990-2003, in Industrial Marketing Management Industrial Marketing Management 36, 249-265.<br /> Ellonen R., Blomqvist K. and Puumalainen K. (2008). Trust in Organizational Innovativeness, in European Journal of Innovation Management, 11:2, 160-181.<br /> Weck M. and Blomqvist K. (2008).The role of inter-organizational relationships in the development of patents: a knowledge-based approach in Research Policy Vol 37:8, 1329-1336. <br /> Miles, R.E., Miles, G.M, Snow C.C, Blomqvist K and Rocha H. (2009). The I-Form Organization in California Management Review, 51; 4 (Summer 2009): 59-74.<br /> Ritala P., Armila L. and Blomqvist K. (2009) Innovation orchestration capability - Defining the organizational and individual level determinants, International Journal of Innovation Management.<br /> Blomqvist K. (2009). Role, Nature and Evolution of Trust in Innovations Ecosystems, a paper presented in ISPIM conference, Vienna, June 24-25th, 2009.<br /> Blomqvist K. and Snow C. (2010). Trust as a Source of Competitiveness in a Knowledge Economy , a paper presented EIASM workshop on Trust within and between Organizations, Madrid, January 25-27, 2010.<br /> Vanhala M., Puumalainen K. and Blomqvist K. (2011). Impersonal Trust - the Development of the Construct and the Scale, Personnel Review 40:3.<br />

×