Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Juha Herkman: Sukupolvien kohtaamattomuuden ongelma

1,011 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Juha Herkman: Sukupolvien kohtaamattomuuden ongelma

  1. 1. Juha Herkman 1.12.2011 Viestinnän, median ja teatterin tutkimuskeskus COMET, Tampereen yliopisto1.12.2011 Herkman: Sukupolvien kohtaamattomuus?
  2. 2. Idea Puoluedemokratia Yleisödemokratia Konvergenssikulttuuri 1950-luku -> 1980-luku -> 2000-luku ->Mediasukupolvi -sanomalehtisukupolvi - televisiosukupolvi - nettisukupolviIdentiteetit - kansallisia - moninaisia - kansainvälisiä - luokkapohjaisia - epäselviä - yhteisöllisiäViestimet - poliittiset - sitoutumattomat - internet sanomalehdet lehdet - radio ja televisio - aikakauslehdet - julkinen palvelu - kaupallinen radio ja televisioPolitiikan - luokkapohjainen - mediajulkisuus - asiakysymyksetlähtökohta - ideologinen - imagot - avoimuus - puoluepohjainen - henkilöt - vuorovaikutusPoliittiset - politiikan instituutiot - johtavat poliitikot - sosiaalisuuspäätökset - eliitti - eliitti - ”joukkoäly” - valtio - hallitusKansalaisen - äänestäjä - yleisö - vuorovaikuttajarooli 1.12.2011 Herkman: Sukupolvien kohtaamattomuus?
  3. 3.  Anthony Giddens (1995): ”elämänpolitiikka” (life politics) Chantal Mouffe (2002): ”post-politiikka” Puoluepolitiikka korvautuu yksilöllisiin elämänvalintoihin liittyvillä kamppailuilla Identiteetit (esim. sukupuoli, seksuaalisuus, kansallisuus, etnisyys) Kulutuspäätökset Aktivismi, kansalaisliikkeet1.12.2011 Herkman: Sukupolvien kohtaamattomuus?
  4. 4.  Äänestäjäkyselyt: internetin merkitys (nuorten äänestäjien kohdalla) kasvaa Poliittinen markkinointi sosiaalisessa mediassa ja internetissä lisääntyy Nettiyhteisöjen merkitys äänestyksissä kasvaa (esim. Perussuomalaisten menestys ja maahanmuuttokritiikki/nationalismi) Sukupolvien välinen kuilu?1.12.2011 Herkman: Sukupolvien kohtaamattomuus?
  5. 5. PUOLUEDEMOKRATIA/YLEISÖDEMOKRATIA KONVERGENSSIKULTTUURI Pysyvyys  Liikkuvuus, muutos Instituutiot  Löyhät ryhmittymät Byrokratia  Anarkia Perinteisen median  Sosiaalisen median logiikka logiikka  Vuorovaikutus Strateginen viestintä  Avoin päätöksenteko Suljettu päätöksenteko  Yhteisö Yleisö  Osallistuminen Seuraaminen1.12.2011 Herkman: Sukupolvien kohtaamattomuus?
  6. 6. VASTAAN PUOLESTA Politiikan instituutioiden  Toteutuneet muutokset pysyvyys ja jähmeys esimerkkeinä Rakenteellisen vallan  Kansainvälisyyden kansallinen merkitys lisääntyminen Edustuksellisen demokratian suosio  Puoluepolitiikan kriisi Tyytyväisyys, poliittinen  Uudet poliittisen passiivisuus aktiivisuuden muodot Konvergenssikulttuurin  Nopeat muutokset: utopistisuus (90-9-1) tutkimus laahaa perässä Sosiaalistuminen?  Emme tiedä!1.12.2011 Herkman: Sukupolvien kohtaamattomuus?

×