Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Poliittisen viestinnan-sisapiirit-twitterissa

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Poliittisen viestinnan-sisapiirit-twitterissa

 1. 1. Poliittisen viestinnän sisäpiiritTwitterissä FM EliisaVainikka (Tampereen yliopisto) @evainikka DI Jukka Huhtamäki (Tampereen teknillinen yliopisto) @jnkka
 2. 2. Politiikan ja median yhteen- kutoutuneet verkostot  Mitä tapahtuu median ja politiikan leikkauspisteessä sosiaalisessa mediassa?  Mitkä kaikki seikat vaikuttavat: arvoasemat ja paikat systeemissä, henkilökohtaiset verkostot, tunnettuus, algoritmit ja palvelujen rakenteet  Millä tavoin suomalaisten politiikan eliitin ja politiikan toimittajien verkostot ovat yhteydessä toisiinsa?  MitenTwitter auttaa ymmärtämään johtavien poliitikkojen ja toimittajien välistä suhdetta ja mitenTwitter välineenä tuottaa näitä suhteita?
 3. 3. Verkostoanalyysi menetelmänä  Tutkimusmenetelmä, jossa keskitytään erityisesti toimijoiden välisten suhteiden analyysiin  Peruskäsitteitä solmut ja yhteydet  Listat ”eliittipoliitikoista” ja - toimittajista  Listojen perusteella kerättiin verkostodata  Verkostot visualisoitiin Gephi-ohjelmalla
 4. 4. Politiikan eliitin seurattavat Verkostovisualisointi poliitikkojenTwitter- seurattavista (puoluekannan mukaan) Poliitikkojen 10 suosituinta seurattavaa 1) @MikaelJungner 1) @alexstubb 1) @lassemannisto 1) @TarjaHalonen 2) @JuttaUrpilainen 3) @HennaVirkkunen 4) @anttikaikkonen 5) @orastynkkynen 6) @kokoomus 7) @SuomenKuvalehti 34 poliitikkoa ja 4495 seurattavaa, ka. 132 3346 (74%) yksilöllistä seurattavaa Suurin seuraajien määrä 22 (4 kpl)
 5. 5. Politiikan eliitin seurattavat Verkostovisualisointi poliitikkojenTwitter- seurattavista (vaalipiirin mukaan)
 6. 6. Somen soratiet ja valtaväylät  Politiikan ”Twitter-eliitti” käyttää palvelua aktiivisesti, osallistuu keskusteluihin, heitä seurataan paljon, mutta heistä kaikki eivät ole institutionaalisissa asemissa päivänpolitiikassa  Poliitikot seuraavat aktiivisesti muita poliitikkoja, 8/10 suosituimmista seurattavista on muita poliitikkoja, 4/10 suosituimmista seurattavista alkuperäisen otoksen ulkopuolisia  LuonnollisestiAlexander Stubb nousee näyttävästi esiin aineistossa, Mediasta poliitikot seuraavat useimmin Suomen Kuvalehteä  KaikilleTwitter ei olekaan paras väline äänestäjien tavoittamiseen (yleisönosastot, plokit, torikahvilat…)
 7. 7. Politiikan toimittajien seurattavat Verkostovisualisointi valittujen toimittajien Twitter-seurattavista Toimittajien 10 suosituinta seurattavaa 1) @MikaelJungner 2) @filsdeproust 3) @markojunkkari 4) @alexstubb 5) @JuttaUrpilainen 6) @jmpentikainen 7) @TimoHaapala 8) @pekkasauri 9) @juhasipila 10) @paavoarhinmaki 39 toimittajaa ja 7932 seurattavaa, ka. 203 5026 (63%) yksilöllistä seurattavaa Suurin seuraajien määrä 36 (1 kpl)
 8. 8. Politiikan toimittajien seurattavat  Twitteriä luonnollisella tavalla käyttävät toimittajat seuraavat laajalti myös muita kuin toimittajien verkostoon kuuluvia henkilöitä  Suurin yhteyksien määrä: Jussi Pullinen, HS (laajimmin verkostoitunut)  Toimittajien verkoston seuratuin solmu kansanedustaja Mikael Jungner  Eniten seuratut nimekkäitä poliitikkoja  Useita henkilöitä kymmenen suosituimman seurattavan listalla, jotka ovat toimineet sekä politiikan että median alueella: Mikael Jungner, Mikael Pentikäinen, Pekka Sauri  Kollegojen keskuudessa eniten seuratut toimittajat: Marko Junkkari (HS),Timo Haapala (MTV)  Toimittajien 10 suosituimman seurattavan joukossa Jutta Urpilainen ainoa nainen, ei yhtään naistoimittajaaTop 10 -listalla
 9. 9. Poliitikkojen ja toimittajien yhdistetty verkosto  Yhdistetty toimittajien ja politiikan eliitin verkosto seuraamisen perusteella  Tiheä seuraajaverkosto: Kaikki eliittiin kuuluvat seuraavat muita  Väri ilmaisee klusteria, jossa tiheämmät keskinäiset yhteydet kuin muihin verkostossa  Poliitikkojen ja toimittajien mediavälitteinen keskinäinen riippuvuus (Ekman & Widholm 2014) Visualisointi toimittajien ja poliitikkojen muodostamista klustereista
 10. 10. Poliitikkojen ja toimittajien yhdistetty verkosto Visualisointi toimittajien ja poliitikkojen muodostamista klustereista Chernyn (2012) pohjalta
 11. 11. Poliitikkojen ja toimittajien keskustelu- verkosto Keskusteluverkosto otokseen kuuluvan politiikan eliitin ja politiikan toimittajienTwitter-keskusteluista eurovaalien 2014 aikaan  Seuraava askel: verkosto Twitter-keskustelujen perusteella  Suunnattu verkosto, jossa yhteyden suunta on mainitsijasta mainittuun  Yhteys kahden solmun välille on syntynyt, kun joku on maininnut alkuperäisellä poliitikkojen tai toimittajien listalla olevan henkilön tviitissään  Esim. Stubb käy keskustelua poikkeuksellisen laajan toimijajoukon kanssa, otokseen valitun eliitin ulkopuolella, paljon ainutlaatuisia keskusteluja
 12. 12. Johtopäätöksiä  Twitter on erityisesti toimittajien väline  ”Eliitin media”? Pääkaupunkiseutukeskeisyys (merkitys alueellisen tasa-arvon kannalta?)  Twitterin käyttö keskittyy Etelä- ja Lounais-Suomeen  Myyttinen medioitunut keskus (Couldry 2012; Fenton & Barassi 2011)  Tutkimuksemme vahvistaa käsitystä tästä median ja politiikan leikkauspisteestä, jossa olemassa olevat valtarakenteet vahvistuvat, sosiaalisen median demokratisoiva vaikutus ei toteudu  Menetelmän haasteet?
 13. 13. Julkaisut  Iiris Ruoho, Jaana Kuusipalo, EliisaVainikka & Jukka Huhtamäki: Twitter Networks of Political Elite and Political Journalists – A Social Network Approach of the FinnishCase (tutkimusartikkeli vertaisarvioituun tiedejulkaisuun)  EliisaVainikka & Jukka Huhtamäki:Tviittien politiikkaa – Poliittisen viestinnän sisäpiiritTwitterissä (katsaus, tarjotaan Media & viestintä -lehteen)

×