Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Muuttuvan median 180111

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 8 Ad

More Related Content

Similar to Muuttuvan median 180111 (20)

Advertisement

Muuttuvan median 180111

  1. 1. Muuttuvan mediamaiseman tutkimusprojekti TIEDAM4 18.1.2011 Eliisa Vainikka, tutkija, Journalismin tutkimusyksikkö eliisa.vainikka[ät]uta.fi Tapaamiset: 18.1., 25.1., 8.2., 15.2., 15.3., 29.3. ja 12.4. klo 9:30
  2. 2. Kurssin lähtökohdat <ul><li>Kirjallisuus on kaikkialla mukana arjessamme ja kulttuurissamme, sovituksina, tv-versioina, äänikirjoina, keskusteluina kirjoista… </li></ul><ul><li>” Kirjalliset teokset vaeltavat yhä vaivattomammin mediumista toiseen” (Lehtonen 2001, 103) </li></ul><ul><li>http://www.uta.fi/laitokset/tiedotus/jourtutkimus/tutkimus/uudet%20lukemis.php </li></ul><ul><li>http:// uulu.wordpress.com / </li></ul>
  3. 3. Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat <ul><li>Multimodaalisuuden käsite, Kress 2003: ”moderni lukutaito vaatii kykyä ilmaista ajatuksia monissa eri representaatio- ja merkitysjärjestelmissä (puhuttu tai kirjoitettu sana, liikkuva tai still-kuva, musiikki, 3D-mallit). Jokaisella mediumilla on omat, representaatiojärjestelmänsä, tiedon tuottamisen ja järjestämisen tapansa. Uuden mediamaiseman osallistujat oppivat navigoimaan näissä erilaisissa ja joskus ristiriitaisissa representaation muodoissa ja valitsemaan mikä on kussakin yhteydessä paras tapa ilmaista ajatuksiaan. “ </li></ul>
  4. 4. Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat <ul><li>Multiliteracies-lähtökohta: kielipohjaisia lähestymistapoja laajempi näkökulma lukemiseen, lukeminen kaikenlaisten tekstien kuluttamisena muodosta riippumatta </li></ul><ul><li>Multimodaalisuus, yksikään mediamuoto ei ole olemassa yksinään, eikä vain itsensä varassa (Lehtonen 2001, 86). </li></ul><ul><li>Lukeminen sosiaalisena toimintana, siirtymä yksilöllisestä lukemisesta yhteisölliseen lukemisen ja kirjoittamisen kulttuuriin </li></ul><ul><li>Keskustelu sosiaalisesta mediasta ja osallistumistaloudesta </li></ul>
  5. 5. Kurssin tavoitteet <ul><li>Kurssilla tavoitteena hankkia aineistoa tutkimusprojektiin </li></ul><ul><li>Mitä ja miten nuoret aikuiset lukevat? </li></ul><ul><li>Laadulliset aineistot 18-30-vuotiaat nuoret aikuiset (TAY, Tamk, Hidoi ry) </li></ul><ul><li>2 vaihtoehtoa: joko haastatellaan toinen toisiaan, autoetnografinen, refleksiivinen ote, luottamuksellinen ilmapiiri tai hankitaan journalistiikan/mediakulttuurin opiskelijoita haastateltaviksi, perinteisempi tutkimusasetelma </li></ul><ul><li>Haastattelujen tekeminen ja litterointi </li></ul><ul><li>Aineiston käsitteellistäminen </li></ul>
  6. 6. Ennakkotehtävä <ul><li>Käydään läpi pareittain tai pienryhmissä </li></ul><ul><li>Mitä ajatuksia herää? </li></ul><ul><li>Minkälainen käsitys nuorten aikuisten monimuotoisesta lukemisesta syntyy keskustelusta? </li></ul>
  7. 7. Kurssin lukemisto <ul><li>2 tekstiä / henkilö, eng tai suomeksi </li></ul><ul><li>Teksteistä valmistellaan alustus, joka esitetään muulle ryhmälle </li></ul><ul><li>On hyvä käsitellä tekstin keskeinen ydinasia sekä millä tavalla teksti auttaa meitä ymmärtämään moninaista mediankäytön kenttää ja millä tavalla sinun mielestäsi nämä kaksi tekstiä keskustelevat keskenään </li></ul>
  8. 8. Kurssin lukemisto <ul><li>Tavoitteena luoda yhteistä käsitystä siitä, mitä multimodaalisen lukemisen kenttä pitää sisällään ja minkälaista tietoa haastatteluissa on tarkoitus tuottaa, enemmän mediankäyttöä kuin lukemista perinteisessä mielessä </li></ul><ul><li>Ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia! </li></ul><ul><li>Poissaolotapauksissa on syytä tutustua oheislukemistoon ainakin osittain (erityisesti Luukka, Matikainen) ja keskustella muiden kurssilaisten kanssa tapaamisissa esitetyistä alustuksista </li></ul>

×