Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Kotilainen globaali medluku_tre2011

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Uuden median lukutaidot
Uuden median lukutaidot
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Advertisement

Similar to Kotilainen globaali medluku_tre2011 (20)

Kotilainen globaali medluku_tre2011

 1. 1. Sirkku Kotilainen FT, professori, Tampereen yliopisto Dosentti, Jyväskylän ja Turun yliopistot sirkku.kotilainen@uta.fi
 2. 2. Media Julkisen tuotannon, ilmaisun ja käytön teknologiset välineet Sosiaalisesta mediasta puhuttaessa mukana myös keskinäisviestintä (esim. mese, skype) Esim. McQuail 2000
 3. 3. Mediakasvatus on ohjausta, tukea, opetusta Ohjausta mediataitoihin monin tavoin sisällöllisesti mediateemoihin tukeutuen (keskustellen, mediatuotoksia rakentaen jne.) Ohjausta ja tukea median avulla välineellisesti: esim. koulun tai nuorisotyön verkkoareenoilla Aina ei voida erotella, vaan media on sisältö ja väline! Kotilainen 2007
 4. 4. Lasten ja nuorten globaalit mediaympäristöt: kaksi näkökulmaa 1. kulttuurierot lasten ja nuorten mediakokemuksissa monikulttuuriset mediasuhteet 2. internetin myötä on lisääntynyt globaali julkisuus ja kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet kulttuurienvälinen toiminta varsinkin verkossa
 5. 5. Kulttuurieroja mediakokemuksissa Oikeus saada tietoa (pääsy, saatavuus) esim. lapsille suunnattujen kansallisten tv-ohjelmien puute kehittyvissä maissa Oikeus tulla suojelluksi haitallisilta mediasisällöiltä, esim. vanhemmilla ei kaikissa kulttuureissa ole tapana seurata lasten median käyttöä Oikeus tuottaa itse tietoa ja ilmaista itseään: osallistumismahdollisuuksia median avulla ei kaikille tarjolla (vrt. YK Lapsen Oikeudet; Carlsson & Feilitzen 2006)
 6. 6. Huomio monikulttuurisiin mediasuhteisiin Mitä haasteita monikulttuurisuus asettaa (media)lukutaidoille ja niiden oppimiselle? Millä tavoin multimodaalinen media ja medialukutaidot voisivat voimauttaa esimerkiksi hiljattain maahanmuuttaneita?
 7. 7. Kulttuurienvälinen toiminta verkossa Voi alkaa jo vauvana vanhempien sylissä You Tubessa, Facebookissa tai Skypessä Alkaa vakiintua noin 8 ikävuodesta lähtien englannin kielen oppimisen myötä verkkopelien ja sosiaalisten fanisivustojen ym. kautta. Sukupuoleen liittyviä eroja: poikakulttuurit ja tyttökulttuurit myös suhteissa kv mediaan.
 8. 8. Yksi päivä mediaa ympäri maailmaa (YMP tutkimus 2009-2011) I visited – again – the online newspaper and read some interesting news. Many of the news items were about the chaos caused by the ash cloud [from a volcanic eruption in Iceland]. When reading about Finnair [the Finnish airline company] I couldn’t avoid thinking whether the media were treating it in a unfair manner; after all the company had tried to get the stranded passengers to Finland, for example by sending buses to Germany; they had not left them totally without help. (Finland, girl, 14)
 9. 9. Medialukutaidoista In the collected diaries, media literacies appear as reflections on one's own media uses and as criticisms of the media, or ‘judgements’ according to Jenkins et al. (2009). These judgements include youngsters' concerns about other people's media uses and express their hopes about protecting other people from possible harmful effects of the media. Moreover, the young people are willing to participate in renewing the contents, when they describe the kind of media contents they have found recommendable. Also critical tones towards continually renewing digital users’ environment came up. (Kotilainen, Suoninen, Hirsjärvi, Kolomainen 2011)
 10. 10. Seurauksia mediakasvatukselle Kulttuurien välistä sensitiivisyyttä mediapedagogiseen työhön (kulttuurierojen huomiointi) Median globaalien julkisten areenoiden huomiointi medialukutaidon edistämisessä nuorten parissa
 11. 11. Kulttuurienvälisen medialukutaidon edistäminen Globaalinkin median ja viestinnän arvottamisen, arvioinnin ja tulkinnan taito (kriittisyys) Itsearvioinnin ja henkilökohtaisen suojautumisen taitoa, esim. itsen julkinen esittäytyminen (oman mediasuhteen reflektio) Taitoja ja rohkeutta osallistua julkisuudessa ja median avulla (ilmaisu, luovuus ja tekniset valmiudet) Globaalinkin median toiminnan ja viestinnän etiikan hallintaa (eettinen vuorovaikutus) (esim. Kotilainen 2010)
 12. 12. Haasteita globaalissa kehityksessä Eurooppa-vetoista keskustelua: paikallisuuksien huomiointi? Missä vaiheessa demokratian kehittyminen eri maissa? Entä yleensä koulutuksen arvostus yleensä? (Jacquinot-Delaunay, Carlsson et. al. 2008)
 13. 13. Lähteitä Carlsson, U. & Feilitzen, C. (2006) Yearbook 2005/2006: In the service of young people? Studies and Reflections on Media in the Digital Age. NORDICOM at University of Göteborg. Jacquinot-Delaunay, G., Carlsson, U., Tayie, S., Perez-Tornero, J. M. (eds.) (2008) Empowerment through Media Education. An intercultural dialogue. NORDICOM at University of Göteborg. Kotilainen, S. (2007) Mediakulttuuri nuorisotyössä. Teoksessa Hoikkala & Sell (toim.) Nuorisotyötä on tehtävä. Menetelmät, rajat ja mahdollisuudet. Nuorisotutkimusverkosto. Kotilainen, S. (2009) Lasten ja nuorten mediakulttuurit kasvatuksen haasteena, julkaisussa Lampinen, J. & Melen-Paaso, M. (toim.) (2009) Tulevaisuus meissä: Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Helsinki: Opetusministeriön julkaisuja 2009: 40, 96-100. Kotilainen, S. (2010) Global Digital Culture Requires Skills in Media Literacies, in Carlsson, U. (ed.) Children and Youth in the Digital Media Culture from a Nordic Horizon. NORDICOM at Univeristy of Göteborg, 65- 74. McQuail, Denis (2000) McQuail’s Mass Communication Theory. Sage Publications

×