Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme ve Teknoloji Yönetimi
Proje Çalışması
Süreçlerin Yeniden Ya...
1. GİRİŞ
Örgütlerin günümüz küresel pazarında hayatta kalabilmesi ve
rekabet edebilme özelliğini koruyabilmesi için değişi...
2. SÜREÇ KAVRAMI
2.1 Süreç Tanımı
Örgütler için süreç, belirli bir dizi girdiyi müşteri için faydalı bir çıktıya
dönüştüre...
2. SÜREÇ KAVRAMI
2.2 Sürecin Temel Öğeleri
Girdi: Süreci harekete geçiren ve sürecin dış çevresinden katılan unsurlardır. ...
2. SÜREÇ KAVRAMI
2.2 Sürecin Temel Öğeleri
Şekil 2.2 Sürecin Temel Öğeleri
2. SÜREÇ KAVRAMI
2.3 Sürecin Özellikleri
Etkin işleyen süreçlerde aşağıdaki temel özeliklere sahiptir;
 Tanımlanabilirlik...
2. SÜREÇ KAVRAMI
2.4 Süreçlerin Sınıflandırılması
Temel Süreçler: Örgütün dış müşterilerinden gelen talep üzerine dış
müşt...
2. SÜREÇ KAVRAMI
2.5 Süreç Hiyerarşisi
Ana Süreçler: Örgütler için stratejik öneme sahip üst seviyede
süreçlerdir. Ana sür...
2. SÜREÇ KAVRAMI
2.5 Süreç Hiyerarşisi
Şekil 2.3 Süreç Hiyerarşisi
3.SÜREÇ YÖNETİMİ
3.1 Süreç Yönetimi Tanımı
Süreç yönetimi, süreçlerin tanımlanmasını, birbirleriyle olan
etkileşimlerini, ...
3.SÜREÇ YÖNETİMİ
3.2 Süreç Yönetiminin Önemi
 Şirketin etkinliği ve verimliliğini arttırır.
 Yönetim hedeflerine ulaşmay...
3.SÜREÇ YÖNETİMİ
3.3 Süreç Yönetimi Organizasyon Yapısı
Süreç sahibi: Sürecin bütünü konusunda bilgi sahibi olan, süreç
çı...
3.SÜREÇ YÖNETİMİ
3.4 Süreç Haritası
Süreç haritası, süreçte yapılan işlerin görsel hale getirildiği ve
süreçteki iş akışın...
3.SÜREÇ YÖNETİMİ
3.4 Süreç Haritası
Şekil 3.2 Süreç Haritası Örneği (İlişki Haritası) : Müşteri Talebinin Karşılanma Süreci
3.SÜREÇ YÖNETİMİ
3.4 Süreç Haritası
Şekil 3.3 Süreç Haritası Örneği (Çapraz Fonksiyonlu) : Müşteri Talebinin Karşılanma Sü...
3.SÜREÇ YÖNETİMİ
3.5 Süreç Performans Ölçütleri
Performans ölçütü, örgütün kullandığı kaynakları, ürettiği mal ve
hizmetle...
4. SÜREÇ İYİLEŞTİRME
4.1 Süreç İyileştirme Kavramı
Süreç iyileştirme; sürecin kaynaklarının en iyi şekilde kullanılarak,
s...
4. SÜREÇ İYİLEŞTİRME
4.2 Süreç İyileştirme Aşamaları
Geleneksel süreç iyileştirme yöntemi aşağıdaki adımlardan oluşur:
 S...
4. SÜREÇ İYİLEŞTİRME
4.3 Süreç İyileştirmede Öncelik Belirleme
Süreçlerin planlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, sü...
5. ÖNGÖRÜLEN SÜREÇ MODELİ
1. Süreçlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması
2. Süreçlerin Sınıflandırılması
3. Süreç Organizasyon...
6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç
Modelinin Uygulanması
6.1 Kurumun Tanımı
Temelleri 1989 yılında atılmış olan SÖNMEZLER ET-BAL...
6.2 Süreçlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması
Bu çalışmada, öngörülen süreç modelinin SÖNMEZLER ET
kurumunda işçilerin çalış...
6.3 Süreçlerin Sınıflandırılması
Ana Süreçler: İşçilerin işyerinde çalışma süreci
Süreçler: İşçilerin işyerine giriş ve iş...
6.4 Süreç Organizasyon Yapısının Belirlenmesi
Süreç sahibi: Yönetici
Süreç sorumlusu: Birim Sorumlusu
Süreç ekibi: Birim S...
6.5 Süreç Temel Öğelerinin Tanımlanması
Girdi: Kartlı geçiş sistemi
Çıktı: Çalışma sürelerinin denetlenmesi
Müşteri: Şirke...
6.6 Süreç Haritalarının Çizilmesi
6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç
Modelinin Uygulanması
Şekil 6.1 Süreç Haritası Örneği: İşçi...
6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç
Modelinin Uygulanması
6.2 Süreç Haritası Örneği: İşçilerin İşyerine Giriş ve İşyerinden Çıkış...
6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması
 Çalışanların Normal Çalışma Saatlerinin İş Kanununa göre Ölçütleri
 Çalı...
6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması
Çalışanların Normal Çalışma Saatlerinin İş Kanununa göre Ölçütleri
Normal ç...
6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması
Çalışanların Telafi Çalışması Saatlerinin İş Kanununa göre
Ölçütleri
Telafi...
6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması
Çalışanların Fazla Mesai Saatlerinin İş Kanununa göre Ölçütleri
Fazla çalış...
6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması
Kartlı Geçiş Sistemi ile İşyeri Güvenliğinin Sağlanması
Kartlı geçiş sistem...
6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması
Çalışanların Yeni Süreçten Memnuniyet Durumu Anketi
Sönmezler Et kurumu çal...
6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç
Modelinin Uygulanması
Kişiler / Sorular 1* 2* 3* 4* 5*
1 3 4 4 5 5
2 5 5 5 5 5
3 3 3 5 4 5
4 ...
6.8 Öncelikli Süreçlerin Tespiti
Ana Süreçler: İşçilerin işyerinde çalışma süreci
Süreçler: İşçilerin işyerine giriş ve iş...
6.9 Süreç Hedeflerinin Tanımlanması
İşçilerin işyerine giriş ve işyerinden çıkış sürecinin denetlenmesinde
kartlı geçiş si...
6.10 Süreç İyileştirme/Geliştirme
Süreç iyileştirme sürekliliği olan bir kavram olması nedeniyle süreçler
var oldukça iyil...
6.11 Analiz ve Performans Değerlendirme
 “Süreçler belirli ve yeterli detayda açıklanmış mı?”
 “Süreç sorumlusu atanmış ...
Kurum geleneksel bir yapıya sahip olmasına rağmen yenilikleri takip
eden ve kendini geliştiren bir yapıdadır. Çalışanların...
Aras, A. A., 2005. Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, KalDer, Ankara.
Bourlton, R. T., 2001. Business Process Management, Sams...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

İTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİ

366 views

Published on

İTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİ
Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması ve Çalışma
Saatlerinin Denetlenmesi Sürecine Yönelik bir
Uygulama

Published in: Education
 • Be the first to comment

İTÜ İşletme ve Teknoloji Yönetimi - BİTİRME PROJESİ

 1. 1. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme ve Teknoloji Yönetimi Proje Çalışması Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması ve Çalışma Saatlerinin Denetlenmesi Sürecine Yönelik bir Uygulama Öğrenci : Elif Arslançeri - 417151009 Danışman : Prof. Dr. Tufan Vehbi Koç
 2. 2. 1. GİRİŞ Örgütlerin günümüz küresel pazarında hayatta kalabilmesi ve rekabet edebilme özelliğini koruyabilmesi için değişimlere hızlı bir şekilde ayak uydurması ve sistemlerini daha iyi yönetmesi gerekmektedir. Bu çalışmada süreç yönetimi ve süreç iyileştirme konuları araştırılmış, süreç iyileştirme için bir model oluşturulmuş ve bir kuruluşta gerçek bir uygulama örneği verilmiştir.
 3. 3. 2. SÜREÇ KAVRAMI 2.1 Süreç Tanımı Örgütler için süreç, belirli bir dizi girdiyi müşteri için faydalı bir çıktıya dönüştüren, tanımlanabilen, ölçülebilen, yönetilebilen ve birbirine bağlı değer yaratan etkileşim içindeki faaliyetler dizisidir. Şekil 2.1 Süreç Modeli
 4. 4. 2. SÜREÇ KAVRAMI 2.2 Sürecin Temel Öğeleri Girdi: Süreci harekete geçiren ve sürecin dış çevresinden katılan unsurlardır. Süreç girdileri arasında sermaye, işgücü, zaman, malzeme, makine ve donanım sayılabilir. Çıktı: Girdilerin, süreç içinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak şekilde değer yaratmasını sağlayan dönüşümün sonucunda ortaya çıkan ürün veya hizmettir. Müşteri: Sürecin çıktılarını kullanan, örgüt içinden veya dışından olan kişi veya kuruluşlardır. Tedarikçi: Girdileri temin eden örgüt içinden veya dışından olan kişi veya kuruluşlardır. Süreçteki faaliyetler: Girdilerini, çıktıya dönüştüren süreç içerisinde yer alan faaliyetlerdir. Müşteri ihtiyaç ve beklentileri: Sürecin çıktısı olan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak müşteri için tanımlanmış özelliklerdir. Süreç performans ölçütleri: Sürecin, müşteri ihtiyaçlarını karşılama düzeyini ölçmeye yarayan göstergelerdir. Örneğin, yapılan eğitim adedi, müşteriye cevap verme süresi, hatalı ödenen maaş oranı vb.
 5. 5. 2. SÜREÇ KAVRAMI 2.2 Sürecin Temel Öğeleri Şekil 2.2 Sürecin Temel Öğeleri
 6. 6. 2. SÜREÇ KAVRAMI 2.3 Sürecin Özellikleri Etkin işleyen süreçlerde aşağıdaki temel özeliklere sahiptir;  Tanımlanabilirlik  Yinelenilirlik  Tutarlılık  Ölçülebilme  Katma değer yaratabilme  Dönüştürme
 7. 7. 2. SÜREÇ KAVRAMI 2.4 Süreçlerin Sınıflandırılması Temel Süreçler: Örgütün dış müşterilerinden gelen talep üzerine dış müşteriye bir ürün ya da hizmet sunulmasını sağlar. Yönetim (Stratejik) Süreçleri: Örgütün hedefleri doğrultusunda tüm süreçlerin faaliyetler planlamasını ve performans ölçümlerinin düzenli olarak raporlanmasını içerir. Destek Süreçleri: Değişik uzmanlık alanlarından oluşur ve diğer süreçleri destekler.
 8. 8. 2. SÜREÇ KAVRAMI 2.5 Süreç Hiyerarşisi Ana Süreçler: Örgütler için stratejik öneme sahip üst seviyede süreçlerdir. Ana süreçler bir kuruluşun vizyon, misyon ve hedeflerini doğrudan ilgilendiren kritik niteliğe sahip süreçlerdir. Süreçler: Ana süreçleri oluşturan ve birbirleri ile etkileşimde olan süreçlerdir. Süreçler ise kuruluşun bölümlerini ilgilendirir. Süreçlerin alt süreçleri olabilir veya alt süreçleri olmayıp sadece işlemler içerebilir. Alt Süreçler: Süreçleri oluşturan ve iki veya daha fazla fonksiyonu ilgilendiren faaliyetlerdir. Aktiviteler: Aynı fonksiyon içinde bir veya birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen ve alt süreçleri oluşturan faaliyetlerdir.
 9. 9. 2. SÜREÇ KAVRAMI 2.5 Süreç Hiyerarşisi Şekil 2.3 Süreç Hiyerarşisi
 10. 10. 3.SÜREÇ YÖNETİMİ 3.1 Süreç Yönetimi Tanımı Süreç yönetimi, süreçlerin tanımlanmasını, birbirleriyle olan etkileşimlerini, ihtiyaçların belirlenmesini, sürekli ve düzenli olarak izlenmesi ve geliştirilmesini sağlayan faaliyetlerdir, yalın anlamıyla süreçlerin sistematik olarak yönetilmesidir.
 11. 11. 3.SÜREÇ YÖNETİMİ 3.2 Süreç Yönetiminin Önemi  Şirketin etkinliği ve verimliliğini arttırır.  Yönetim hedeflerine ulaşmayı sağlar.  Katma değer üretmeyen adımlar ortadan kalkar.  Kaynakların daha hızlı ve etkin kullanımını sağlar.  Maliyetleri azaltıp geliri yükseltmeyi sağlar.  Dış çevre analizinin sürekliliği gerektirir.  Değişme ve hızlı adaptasyon sağlar.  İyileşmelerin ve gelişmelerin sürekliliğini sağlar.  Çalışanların organizasyondaki yerinin netleşmesini sağlar.  Pek çok iş, bir tek iş halinde birleştirilir.  Süreç yönetimi, müşteriye odaklanmayı sağlar.
 12. 12. 3.SÜREÇ YÖNETİMİ 3.3 Süreç Yönetimi Organizasyon Yapısı Süreç sahibi: Sürecin bütünü konusunda bilgi sahibi olan, süreç çıktılarından sorumlu olan, sürecin bütününü yöneten kişidir. Süreç sorumlusu: Sürecin ilgili kısımlarını yürüten süreç sahibine bağlı çalışan kişidir. Süreç ekibi: Süreç ve süreci oluşturan alt süreçler bazında iyileştirme ve geliştirme yapan ekiptir.
 13. 13. 3.SÜREÇ YÖNETİMİ 3.4 Süreç Haritası Süreç haritası, süreçte yapılan işlerin görsel hale getirildiği ve süreçteki iş akışının anlatıldığı diyagramdır. İlişki haritası ve çapraz fonksiyonlu süreç haritası olmak üzere iki tip akış süreç haritası vardır. Sekil 3.1 Bilgi Akış Şeması Sembolleri
 14. 14. 3.SÜREÇ YÖNETİMİ 3.4 Süreç Haritası Şekil 3.2 Süreç Haritası Örneği (İlişki Haritası) : Müşteri Talebinin Karşılanma Süreci
 15. 15. 3.SÜREÇ YÖNETİMİ 3.4 Süreç Haritası Şekil 3.3 Süreç Haritası Örneği (Çapraz Fonksiyonlu) : Müşteri Talebinin Karşılanma Süreci
 16. 16. 3.SÜREÇ YÖNETİMİ 3.5 Süreç Performans Ölçütleri Performans ölçütü, örgütün kullandığı kaynakları, ürettiği mal ve hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip etmesi için sistematik biçimde veri toplanması, verilerin analiz edilmesi ve raporlanması sürecidir. Etkinlik, sürecin kalitesidir, süreç çıktılarının müşteri ihtiyaçlarını karşılama oranıdır. Müşteri odaklıdır. Doğru çıktıyı, doğru zamanda ve doğru fiyatta sağlamaktır. Verimlilik, sürecin üretkenliğidir, girdilerin çıktıya dönüşmesinde kaynakların kullanılma oranıdır. Kaynaklar odaklıdır. Örgütler, verimli çalışmak için, faaliyetlerini yerine getirmede kullandığı kaynakları minimize etmeli, değer katmayan aktiviteleri elimine etmelidir. Uyumluluk, sürecin çıktı beklentileri, girdi kalitesi gibi değişen koşullara verdiği cevaplardır.
 17. 17. 4. SÜREÇ İYİLEŞTİRME 4.1 Süreç İyileştirme Kavramı Süreç iyileştirme; sürecin kaynaklarının en iyi şekilde kullanılarak, sürecin performans düzeyinin arttırılmasıdır. Süreç iyileştirme, iş akışından katma değer oluşturmayan adımların çıkarılmasıdır. Süreçler hataları ortadan kaldırma, gecikmeleri en aza indirme, maliyetleri düşürme, kalite artışı sağlama, anlaşılır ve kolay uygulanabilir olma, müşterinin ihtiyaçlarını hızlı karşılayabilme, örgüte rekabet avantajı sağlayabilme amacıyla sürekli iyileştirilmelidir.
 18. 18. 4. SÜREÇ İYİLEŞTİRME 4.2 Süreç İyileştirme Aşamaları Geleneksel süreç iyileştirme yöntemi aşağıdaki adımlardan oluşur:  Süreçlerin Tanımlanması  Süreçlerin Performansının Ölçülmesi  Süreç Analizi  Süreç İyileştirme  Süreç Kontrolü
 19. 19. 4. SÜREÇ İYİLEŞTİRME 4.3 Süreç İyileştirmede Öncelik Belirleme Süreçlerin planlar doğrultusunda yürütülmesini sağlamak, süreç performansını görmek ve iyileştirme gereken noktaları belirlemek amacıyla başarıyı en fazla etkileyen süreçlerin belirlenmesi gerekmektedir. Şekil 4.1 Süreç İyileştirmede Öncelik Belirleme Matrisi
 20. 20. 5. ÖNGÖRÜLEN SÜREÇ MODELİ 1. Süreçlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması 2. Süreçlerin Sınıflandırılması 3. Süreç Organizasyon Yapısının Belirlenmesi 4. Süreç Temel Öğelerinin Tanımlanması 5. Süreç Haritalarının Çizilmesi 6. Süreç Hedeflerinin Tanımlanması 7. Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması 8. Öncelikli Süreçlerin Tespiti 9. Süreç İyileştirme / Geliştirme 10. Analiz ve Performans Değerlendirme
 21. 21. 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması 6.1 Kurumun Tanımı Temelleri 1989 yılında atılmış olan SÖNMEZLER ET-BALIKESİR, karkas et alanında faaliyet göstermektedir. Et sektöründeki deneyim, güvenilirlik ve kalite anlayışını ISO 9001 ve HASSP belgeleriyle de onaylamış ve kalite ve müşteri memnuniyetini sağlamayı kendine öncelikli ilke edinmiştir. Toptan et sektörünün en önemli kuruluşlarından birisi olan SÖNMEZLER ET, durmaksızın gelişmekte ve alanında kalıcı üstünler sağlamaktadır.
 22. 22. 6.2 Süreçlerin Belirlenmesi ve Tanımlanması Bu çalışmada, öngörülen süreç modelinin SÖNMEZLER ET kurumunda işçilerin çalışma saatleri ana süreci üzerinde uygulaması yapılacaktır. Bu ana sürecin seçilmesinin nedeni kurumdaki işçilerin çalışma saatlerinin denetlenmesinin önemi ve gerekliliğidir. Çalışma sürelerinin işveren ve çalışanlar için günlük olarak denetlenmesi gerekmektedir. Bu sayede işveren verilen iş ve çalışma süresi bazlı performans değerlendirmesi yapabilecek, çalışanlar ise normal çalışma süresini aşan fazla çalışma süreleri hakkında daha bilinçli olacaklardır. Bu kapsamda kuruma kartlı geçiş sistemleri kurulması, çalışanların günlük olarak giriş ve çıkışları kartlarıyla yapması hedeflenmiştir. 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 23. 23. 6.3 Süreçlerin Sınıflandırılması Ana Süreçler: İşçilerin işyerinde çalışma süreci Süreçler: İşçilerin işyerine giriş ve işyerinden çıkış süreci Alt Süreçler: 1. İşçilerin işyerine gelmesi 2. İşçilerin iş kıyafetlerini giymesi 3. İşçilerin kişisel temizliklerini yapması 4. İşçilerin çalışacakları makinelerin başına geçmesi 5. Yöneticinin işin başlaması için onay vermesi 6. Birim sorumlusunun işin başlaması onayını iletmesi 7. İşçilerin sorumlu oldukları görevde çalışmaya başlaması 8. İşçilerin sorumlu oldukları işi bitirmesi 9. İşçilerin birim sorumlusuna biten işle ilgili bilgi vermesi 10. Birim sorumlusunun işi denetlemesi 11. Birim sorumlusunun yöneticiyi bilgilendirmesi 12. Yöneticinin işin bitmesi için onay vermesi 13. Birim sorumlusunun işin bitmesi onayını iletmesi 14. İşçilerin iş kıyafetlerini çıkarması 15. İşçilerin işyerinden çıkması 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 24. 24. 6.4 Süreç Organizasyon Yapısının Belirlenmesi Süreç sahibi: Yönetici Süreç sorumlusu: Birim Sorumlusu Süreç ekibi: Birim Sorumlusu ve İşçiler 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 25. 25. 6.5 Süreç Temel Öğelerinin Tanımlanması Girdi: Kartlı geçiş sistemi Çıktı: Çalışma sürelerinin denetlenmesi Müşteri: Şirket Çalışanları ve Süreç Ekibi Tedarikçi: Kartlı geçiş sistemi sağlayıcı firma Süreçteki faaliyetler:  Çalışanlara kartlı sistem hakkında eğitim verilmesi  Çalışanların kartlı sistemi günlük kullanımının sağlanması  Kartlı sistem kullanımının denetlenmesi  Kartlı sistemin getirilerinin raporlanarak faydaların analizi Müşteri ihtiyaç ve beklentileri:  Çalışma sürelerinin denetlenmesiyle normal çalışma saatlerinin tespiti  Telafi çalışması ve fazla mesai saatlerinin tespiti ve ayırımı  Giriş çıkışların denetim altında olmasıyla işyeri güvenliğinin sağlanması  Çalışanların işe gecikmelerinin ve işteki aksaklıkların önlenmesi  Çalışanların işten çıkış saatlerinin denetim altında olması 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 26. 26. 6.6 Süreç Haritalarının Çizilmesi 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması Şekil 6.1 Süreç Haritası Örneği: İşçilerin İşyerine Giriş ve İşyerinden Çıkış Süreci
 27. 27. 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması 6.2 Süreç Haritası Örneği: İşçilerin İşyerine Giriş ve İşyerinden Çıkış Yeni Süreci 6.6 Süreç Haritalarının Çizilmesi
 28. 28. 6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması  Çalışanların Normal Çalışma Saatlerinin İş Kanununa göre Ölçütleri  Çalışanların Telafi Çalışması Saatlerinin İş Kanununa göre Ölçütleri  Çalışanların Fazla Mesai Saatlerinin İş Kanununa göre Ölçütleri  Kartlı Geçiş Sistemi ile İşyeri Güvenliğinin Sağlanması  Çalışanların Yeni Süreçten Memnuniyet Durumu Anketi 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 29. 29. 6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması Çalışanların Normal Çalışma Saatlerinin İş Kanununa göre Ölçütleri Normal çalışma süresi, işçinin işgücünü işverenin emrine sunduğu sürelerin, kanunda çalışma süresinden sayılan sürelerin, toplamından oluşur. Kısaca, işçinin çalıştırıldığı işte geçirdiği süredir. 4857 sayılı İş Kanununun 63üncü maddesine göre; genel olarak normal çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Genellikle bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır. Fakat tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde 11 saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde de dağıtılabilir. İş Kanunu’nun 68nci maddesi uyarınca verilen ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 30. 30. 6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması Çalışanların Telafi Çalışması Saatlerinin İş Kanununa göre Ölçütleri Telafi çalışması, zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi gibi işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi yada işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışmadır. Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek ve hangi tarihte çalışmaya başlanacağını ilgili işçilere bildirmek zorundadır. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz. 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 31. 31. 6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması Çalışanların Fazla Mesai Saatlerinin İş Kanununa göre Ölçütleri Fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır. 4857 Sayılı İş Kanununda ücret bölümünde, fazla çalışma ücretini düzenleyen 41. maddede fazla çalışmaya ilişkin belirlemeler yapılmıştır. Fazla çalışma, işverenin isteğiyle ve bilgisi altında yapılmış olmalıdır. Zorunlu durum nedeniyle fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 32. 32. 6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması Kartlı Geçiş Sistemi ile İşyeri Güvenliğinin Sağlanması Kartlı geçiş sisteminin en büyük avantajlarından birisi tam güvenliğin sağlanmasıdır. Personel kartı giriş ve çıkış yapmak istediğinde cihaz ya da turnike üzerinde okutur. İzinsiz girişlerin önüne geçildiği için kuruma herhangi bir kişi tarafından girilmesi kısıtlandırılır. İşletme giriş ve çıkışları bir disiplin altında tutulur. Ayrıca kartlı sistemler kullanıcı tanımlı giriş ve çıkış saatlerini belgeler ve raporlar. Online internet üzerinden web tabanlı yada offline olarak masaüstü yazılımı olarak çalışabilen yazılımlarla giriş çıkışların logları tutulduğu gibi analiz edilerek istenilen zamanda talep edilen şekilde raporlara dökülebilmektedir. 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 33. 33. 6.7 Süreç Performans Ölçütlerinin Tanımlanması Çalışanların Yeni Süreçten Memnuniyet Durumu Anketi Sönmezler Et kurumu çalışanlarına yeni süreci anlatarak, değerlendirme soruları soruldu ve 1-5 arası (Çok İyi=5 İyi=4 Orta=3 Kötü=2 Çok Kötü=1) puanlanma yapıldı. 1. Çalışma saatlerinin denetlenmesini gerekli buluyor musunuz? 2. Fazla mesai saatlerinin ay sonunda raporlanmasını ister miydiniz? 3. Kartlı sistemlerin kullanımını destekliyor musunuz? 4. İş başlama ve bitiş zili çalma uygulamasını destekliyor musunuz? 5. Yeni süreçle ilgili kapsamlı bir eğitim almak ister miydiniz? 6. Yeni sürecin, kurumun yenilikleri takibi ve kendini geliştirmesi bakımından faydalı olacağını düşünüyor musunuz? 7. Kartlı Sistemlere kurumun güvenliği bakımından ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? 8. Süreç ekibinde bulunmak ister miydiniz? 9. Süreç sorumlusu yani ekip sorumlusuna ulaşabilme durumunuz nedir? 10. Genel bir değerlendirme yaparsanız bu süreçten ne ölçüde memnun olurdunuz? 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 34. 34. 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması Kişiler / Sorular 1* 2* 3* 4* 5* 1 3 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 3 3 3 5 4 5 4 4 3 5 4 3 5 5 5 5 5 5 6 3 4 4 5 4 7 4 4 4 4 5 8 3 3 5 4 5 9 5 5 5 5 5 10 4 4 5 5 5 Çalışanların Yeni Süreçten Memnuniyet Durumu Anketi Tablo 6.1 Sönmezler Et çalışanlarının Yeni Süreç için yaptığı memnuniyet anketi puanlaması
 35. 35. 6.8 Öncelikli Süreçlerin Tespiti Ana Süreçler: İşçilerin işyerinde çalışma süreci Süreçler: İşçilerin işyerine giriş ve işyerinden çıkış süreci Yeni Alt Süreçler: 1. İşçilerin işyerine gelmesi 2. İşçilerin kartlarını okutması 3. İşçilerin kişisel temizliklerini yapması 4. İşçilerin iş kıyafetlerini giymesi 5. İşçilerin çalışacakları makinelerin başına geçmesi 6. İşin başlaması için zil çalması 7. İşçilerin sorumlu oldukları görevde çalışmaya başlaması 8. İşçilerin sorumlu oldukları işi bitirmesi 9. İşçilerin birim sorumlusuna biten işle ilgili bilgi vermesi 10. Birim sorumlusunun işi denetlemesi 11. İşin bitmesi için zil çalması 12. Birim sorumlusunun denetimini tamamlaması ve işçiye geri bildirimi 13. İşçilerin kartlarını okutması 14. İşçilerin iş kıyafetlerini çıkarması 15. İşçilerin işyerinden çıkması 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 36. 36. 6.9 Süreç Hedeflerinin Tanımlanması İşçilerin işyerine giriş ve işyerinden çıkış sürecinin denetlenmesinde kartlı geçiş sistemlerinin uygulamaya alınmasıyla birlikte öncelikli olan alt süreçler çalışanların işyerine giriş ve çıkışlarda kartlarını okutmasıdır. Bu süreç için SÖNMEZLER ET kurumunun stratejik hedefi; Çalışanların işyerine giriş çıkış kontrollerini kartlı sistemle sağlayarak çalışma sürelerinin net olarak belirlenmesi ve raporlanmasıdır 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 37. 37. 6.10 Süreç İyileştirme/Geliştirme Süreç iyileştirme sürekliliği olan bir kavram olması nedeniyle süreçler var oldukça iyileştirme ve geliştirmesi devam eder. İşçilerin işyerine giriş ve işyerinden çıkış sürecinin denetlenmesinde süreç ekibine işçilerin de dahil olmasıyla birlikte kartlı geçiş sistemlerinin kurum için faydaları ve iyileştirilmesi gereken yönler sürekli olarak süreç sorumlusuna bildirilecek ve yöneticici kontrolünde gerekli iyileştirmeler yapılacaktır. 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 38. 38. 6.11 Analiz ve Performans Değerlendirme  “Süreçler belirli ve yeterli detayda açıklanmış mı?”  “Süreç sorumlusu atanmış mı?”  “Süreç kontrol altında mı?”  “Prosedür uygulanıyor ve sürekliliği sağlanıyor mu?”  “Sürecin gereklilikleri açıkça belirlenmiş ve anlaşılmış mı?”  “Uygunsa süreç izleniyor mu?”  “Başarılan/gerçeklesen sonuçlar sürecin etkinliğini gösteriyor mu?”  “Süreç sürekli gelişim gösteriyor mu?”  “Süreç problemleri gelecekteki risklere işaret ediyor mu?”  “Süreç çıkartılması veya gereksiz faaliyet var mı?”  “Etkililiği ve verimliliği arttırmak için, bu süreç ve bazı faaliyetleri diğer süreçlerle birleştirilebilir mi?” Çalışma Saatlerinin Denetlenmesi Süreci için uygulama sonunda bu sorular düzenli olarak cevaplanarak sürekli olarak gelişim ve iyileştirme sağlanmalıdır. 6. UYGULAMA: Öngörülen Süreç Modelinin Uygulanması
 39. 39. Kurum geleneksel bir yapıya sahip olmasına rağmen yenilikleri takip eden ve kendini geliştiren bir yapıdadır. Çalışanların haklarını gözetme, kurumun ve çalışanların güvenliğini arttırma ve çalışanlarım memnuniyetini sağlama kurumun stratejik amaç ve hedefleri arasındadır. Kurum çalışanları da bu alanda yeni bir uygulamanın destekçisidir. Çalışmada oluşturulan süreç modellemesiyle; çalışanların iş yerine geç gelmesi veya geç çıkması, çalışanların fazla çalışma saatleri, işlerin aksaması ve giriş çıkışlardaki güvenlik açığı gibi kurumdaki sorunlar ortaya koyularak bu sorunlar ortadan kaldırılmaya çalışılmış ve süreç yönetiminin sağlayacağı verim artışının önemi açıklanmıştır. 7. SONUÇ VE ÖNERİLER
 40. 40. Aras, A. A., 2005. Sürdürülebilir Süreç Yönetimi, KalDer, Ankara. Bourlton, R. T., 2001. Business Process Management, Sams Publishing, U.S.A. Cimit M., 2004: Süreç İyileştirme ve Alüminyum Yassı Ürün Sektöründe bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. ISO-9001:2000, 2004. Etkin Süreç Yönetimi, International Organization for Standardization, İstanbul. Jeston, J. ve Nelis, J., 2008: Business Process Management: Practical Guidelines to Successful Implementations, Butterworth-Heinemann is an Imprint of Elsevier, Oxford, UK. Kalpic, B., and Bernus, P., 2006: Business Process Modelling Through the Knowledge Management Perspective. Journal of Knowledge Management. Vol. 10, no. 3, pp. 40-56. Keleş, N., Ayar, Đ., Akkurt, A., Berkkan, K., Dilek, R. ve Dursun, O., 2010.Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Süreç Yönetimi Çalışma Programı, Seminer Notları. Kılıç R. ve Türker E., 2005: Süreç Yönetimi'nin Efqm Mükemmellik Modeli'ndeki Önemi (Eczacıbaşı Vitra A.S. Örneği). Mevzuat Dergisi. Vol 4, no 87,pp. 24-27 Maliye, B., 2007. Toplam Kalite Yönetimi, Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı, Ankara. Melan, E., 1993. Process Management, Mc Graw-Hill, Newyork. Melnyk, S. A, Stewart, D. M. ve Swink, M., 2004: Metrics and Performance Measurement in Operations Management Dealing with the Metrics Maze, Journal of Operations Management, Vol. 22, s. 209-217. Oğuz A., 2011: Süreç Yönetimi ve Bir Gayrimenkul Değerlendirme Tekniği Uygulaması: Vakıflar Genel Müdürlüğü Örneği, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul Okay I., 1998. İşletmelerde Süreç Yönetimine Geçiş ve Uygulama Sonuçları, 7.Ulusal Kalite Kongresi-Tebliğler ve Özgeçmişler, Tüsiad- KalDer, İstanbul, Kasım 11-12, s.69. Okay I., 1999: İşletmelerde Süreç Yönetimine Geçiş ve Uygulama Sonuçları, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Sansarcı, A., 2006: ISO / TS 16949’da Süreç Yönetimi Uygulamaları, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Schriner, J. A., 1999: Critical Success Factors-A Site-selection Key. Industry Week.Vol.248, no 16, pp.18 Turan S., 2002. Süreç Yönetimi, Bitirme Projesi, . İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İstanbul. Tütüncü, Ö., Doğan, Ö., ve Topoyan, M., (2004). Süreçlerle Yönetim ve Bir Hizmet İşletmesi Uygulaması, Selçuk Üniversitesi IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, Konya. Uygur Ö., 2011: Süreç Analizi ve Süreç İyileştirme Üzerine Tüketici Elektroniği Sektöründe Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. KAYNAKLAR

×