SlideShare a Scribd company logo
1 of 206
WELCOME TO
KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK
Gmail Images …
…
…
START
LOADING
WIKA
Type here Type here Type here Type here Type here
Type here
Type here
Type here Type here Type here
Type here
Type here
Type here Type here Type here Type here Type here
Type here
KASAYSAYAN AT PINAGMULAN NG WIKA
Teorya ng Wika ayon sa:
1. Bibliya
2. Antropologo
- Naniniwala na ang kaunauna-hang wika ay
katulad sa hayop.
- Dahil ang tao ay may mataas na kakayahang mag-isip,
napaunlad at napalawak nila ang wika.
3. Mananaliksik
- batay sa kanilang ginawang pananaliksik
ang wika ay humigit-kumulang sa isang
milyong taon at patuloy na nililinang.
-Ang wika at kultura ay nagsimula sa payak na
paraan at proseso na patuloy na umuunlad
hanggang sa ito ay nagkaiba-iba at naging
masalimuot .
4. Paham
- mga aklat na nagtataglay ng
mga teorya sa pinagmulan ng
wika at kalikasan.
a.Teoryang Bow-wow
- tunog na panggagaya sa mga
hayop
b.Teoryang DING-DONG
- ang bawat bagay ay may sariling tunog
c. Teoryang POOH-POOH
- bunga ng masisidhing damdamin tulad ng
pagkatakot.
d. Teoryang YO-HE-HO
- ang tao ay likas na nakagagawa ng tunog sa
pamamagitan ng pwersang pangkatawan.
e. Teoryang YUM-YUM
-sa pagkumpas
f. Teoryang Ta-ra-ra- boom-de-ay
- tunog na nalilikha mula sa mga ritwal
ng mga sinaunang tao. (pagtatanim,
pangingisda, pakikidigma o
pagpapakasal)
5. Linggwistiko
-Sila ang nagmamalasakit sa pagkakabuo, pag-
unlad, pagbabago at mga pag-aaral hinggil sa
kaganapan ng wika.
- Nagtataglay ng mga historikal na pananaw at
pag-aaral alinsunod sa pangyayaring
napapanahon.
Ayon kay Michael Halliday (1973)
•Pitong Frame na tungkulin ng
wika na dapat sanayin upang ang
isang indibidwal ay higit na
magamit ang kasanayang
pangwika sa isang sitwasyon.
•Tungkulin ng wika na ginagamit
ng tao sa pagpapanatili at
pagpapatatag ng relasyong
panlipunan o sosyal.
Hello! Mark, magandang gabi! Hi! magandang gabi. Sino po sila?
Sir Angelo mo ito, Mark. Maaaring ka bang
dumaan dito sa bahay mamaya?
Kayo pala sir. Bakit po sir? Ano ang
gagawin ko sa bahay niyo sir?
May kaunting salusalo dito sa bahay
selebrasyon sa promotion ko kanina. Aba, maganda ‘yan sir. Pupunta po ako.
Sige, yayain mo na rin sina Justine at
Jaime.
Inaasahan ko ang iyong pagdating ha! Sige
paalam.
Sige sir, susunduin ko sila.
Salamat po sa pag-imbita sir. Paalam
sir.
PASALITA
Pormulasyong panlipunan,
pangungumusta, pagpapalitan ng
biro.
PASULAT
Liham pangkaibigan
Cristina, maaari mo bang kunin
sa kwarto ko ang aking salamin
sa mata?
Margarita (Amo) Cristina (katulong)
Opo madam, Saan po nakalagay
Madam?
Sa aking tukador. Kinuha ng yaya ang salamin
Madam, heto na po ang salamin.
Salamat, Cristina.
Madam, maaari po ba akong
magpaalam sa sabado? Uuwi po
kasi ako sa amin para mabisita ang
aking nanay na may sakit.
Ah, ganun ba? sige basta bumalik
ka din agad ha!
Kunin mo na din ‘yung sahod mo
para may pambili ka ng gamot.
Dagdagan ko na lang Salamat po Madam. Pangako
babalik po ako kaagad.
•Romeo: Juliet, maaari ba kita maging
kasintahan?
•Juliet: Aba! bata pa tayo Romeo. Huwag ka
nga! Maaari bang kapag na sa tamang edad na
lamang tayo?
•Romeo: Sige Juliet, aantayin ko ang takdang
panahon.
•Juliet: Sana makapag-aantay ka Romeo.
•Ginagamit ang wika upang magawa ng
isang indibidwal ang kanyang nais gawin.
•Nagagamit ang wika upang mag-utos,
makiusap, humingi, magmungkahi at
magpahayag ng sariling kagustuhan.
PASALITA
Pakikitungo, Pangangalakal at
Pag-uutos
PASULAT
Liham Pangangalakal
Magnanakaw
Holdap, akin na yang pera at
bag mo, kung ayaw mong
masaktan!
Sige po, kunin niyo na
lahat. ‘wag niyo lang po
akong sasaktan.
Pulis
Tumatakbo ang magnanakaw nang namataan ng pulis.
Susuko na po ako, huwag lang po
ninyo akong barilin. Napilitan lang
po akong magnakaw dahil sa may
sakit ang tatay ko.
Hoy! tigil pulis ‘to! Itaas mo
ang iyong kamay kung nais
mong mabuhay pa.
Halika, sa prisinto ka na lang
magpaliwanag!
Biktima
•Kontrolado/kumokontrol/ gumagabay sa
kilos at asal ng iba.
•Kaya niyang pakilusin ang sinuman
matapos niyang magamit nang ganap
ang wika.
PASALITA
Pagbibigay Direksyon
PASULAT
Resipe
• Candy: Troy, ilarawan mo ang kahulugan ng pag-ibig?
• Troy: Candy, ang pag-ibig parang hangin napakahalaga sa buhay natin ito upang
makahinga. Tulad ng hangin hindi mo agad makikita subalit kusa mo itong
mararamdaman. Ikaw, Candy ramdam mo ba ang pag-ibig ko?
• Candy: Sorry ka Troy, tulad ng hangin ‘di ko nakikita eh.
• (Nagtawanan ang dalawa)
•Juancho: Alam mo Karyle, hindi lahat
ng buhay ay buhay.
•Karyle: Bakit mo naman nasabi iyan,
Juancho? (Napakunot noon)
•Juancho: Kasi tulad ko, buhay pero
patay na patay sa iyo.
(Ayeeeh! Kinilig naman si Karyle.)
•Naipapahayag ang mga sariling
damdamin, pananaw, opinyon at
maging personalidad ng isang
indibidwal.
PASALITA
Pormal o di-pormal na
talakayan
PASULAT
Editoryal
•Shimy: Christian, kung sakaling
may makilala kang genie, ano ang
hihilingin mo sa kanya?
•Christian: Siyempre, ang
makalipad tulad ng isang ibon
para makapaglakbay ako sa
paraang gusto ko at makita ang
buong mundo.
•Nalulubos ang gamit ng wika kapag
nailapat sa pagsulat o pagbigkas ng mga
akdang pampanitikan.
•Malikhain ang tunguhin nito kung kaya
karaniwan nang mapapansin ito sa mga
gawang masining o estetiko.
PASALITA
Paglalarawan Pagsasalaysay
PASULAT
Akdang Pampanitikan
Maria Isabel Reyes po. Ano ang iyong pangalan?
Ano ang iyong piniling pasukan na
trabaho sa aming kumpanya?
Nais ko po maging isang manunulat ng
iyong pahayagan, sir.
May nauna ka bang trabaho bago ka nag-
apply dito sa amin kumpanya?
Dati po ako manunulat ng isang balita sa
Pablaak na Pahagan, sir.
Bakit ninais mong magtabaho’t
mamasukan sa amin?
Nais ko pong mahasa pa ang aking
kasanayan sa pagsusulat ng mga
balita at mga artikulo sa pahayagan.
Kilala ang iyong pahayagan na
nagbibigay ng maraming impomasyon
sa lipunan. Nais ko po maging bahagi
ng inyong pahayagan bilang isang
manunulat.
Mula sa ginawa
mong artikulo,
mahusay ang iyong
ginawa. Masasabi
kong kailangan ka
namin. Ngayon
palang tanggap ka
na.
•Tungkuling ng wika na ginagamit
sa paghahanap o paghingi ng
mga impormasyon.
PASALITA
Pagtatanong, Pananaliksik, at
Pakikipanayam
PASULAT
Sarbey
• Petrolyo sumipa na mababang presyo, mga Pilipinong manggagawa sa
Qatar posibleng mawalan ng trabaho.
• Pangulong Rodrigo Duterte, inaprubahan na ang Face-to-face
classes sa 120 na pampubliko at pribadong paaralan.
•Nagbibigay ng impormasyon o
mga datos.
PASALITA
Pag-uulat at Pagtuturo
PASULAT
Pamanahong Papel
Mga Konseptong Pangwika
Pambansang Wika
Filipino
-Naging wikang pambansa alinsunod sa
isinasaad ng Konstitusyon 1987.
-Batay sa maraming wikain sa Pilipinas, kasama
ang Ingles at Kastila.
Ito ang sumisimbolo sa ating
pambansang pagkakakilanlan
artikulo XIV seksyon 6,1987
Wikang Panturo
• Ang opisyal na wikang gamit sa
klase.
• Ito ang wika ng talakayang guro-
estudyante.
Opisyal na Wika
• Tinatawag na opisyal na wika ang isang
wika na binigyan ng natatanging pagkilala
sa Konstitusyon bilang wikang gagamitin
sa mga opisyal na transaksyon ng
pamahalaan.
Opisyal na Wika
• Ayon sa Artikulo IV, Seksyon 7,
ang wikang opisyal ng Pilipinas ay
Filipino at hanggga’t walang
itinatadhana ang batas, Ingles .
Bilingguwalismo at Multilingguwalismo
• Bilingguwalismo
Tumutukoy sa dalawang wika na
ginagamit nang may pantay na
kahusayan
• Multilingguwalismo
- Kakayahang magsalita ng
maraming wika. Ito ay pinaiiral na
patakarang pangwika sa edukasyon.
* Mother tongue based multilinggual
education ( MLE)
Unang Wika
 “Wikang sinuso sa ina” o inang
wika.
Pangalawang Wika
• Ang tawag sa iba pang mga wikang
matututuhan ng isang tao
pagkaraang matutuhan ang kanyang
unang wika.
Heterogenous- Wika na umiiral
sa multikultural na komunidad
dahil multilinggual ang mga
kasapi nito kaya’t iba-iba,
samot-sari at marami ang
wikang gingamit.
Homogenous –
linggwistikong komunidad na
umiiral lamang sa sektor,
grupo o yunit na
nakauunawa sa iisang gamit
ng wika.
Subalit hindi ganito ang wika
dahil nagkakaroon ito ng
pagkakaiba-iba kaya’t
ipinakikita nito ang pagiging
heterogenous at ang barayti ng
wika ang patunay nito.
Walang buhay na wika ang
maituturing na homogenous dahil ang
bawat isa ay binubuo ng mahigit isang
barayti.
Masasabing homogenous ang wika
kung ang lahat ng gumagamit nito ay
pare-parehong magsalita.
Varayti ng Wika
- batay sa lugar, panahon at katayuan
sa buhay. Nakikita ito kaugnay ng
pinanggagalingang lugar ng
tagapagsalita o grupo ng tagapagsalita
sa isa sa tatlong dimension: espasyo,
panahon at katayuang sosyal.
-barayti ng wika na nag-iiba sa
heograpikal na aspeto..
Dayalek
 Ito ang barayti ng wikang ginagamit ng
partikular na pangkat ng mga tao mula
sa isang partikular na lugar tulad ng
lalawigan, rehiyon, o bayan.
Gamit na salita para sa isang bagay, o
magkakaiba ang pagbuo ng pangungusap
na siyang nagpapaiba sa dayalek ng lugar.
Jargon
- mga salitang ginagamit ng mga
partikular na grupo at propesyon
(propesyonal).Hal. “Objection your
honor” salitang ginagamit sa korte
Argot
- Mga salitang kalye.Ginagamit
ito ng mga mabababang uri ng
tao (pabalbal)
Diglosia
-Isang sosyolinggwistikang sitwasyon
kung saan ginagamit na wika ay hindi pareho
dahil na rin sa mga pangsosyal na salik.
Ayon kay Fersugon, ito’y may dalawang
klasipikasyon: ang pormal o highly valued na
tinuturo sa eskuwelahan at ginagamit sa mga
interbyu; ang di-pormal o less valued na
ginagamit sa ordinaryong komunikasyon.
Anomie
- Disoryentasyon ng wika o salita.
kaguluhan dahil sa kawalan ng
istrukturang pangsosyal. Ang
personal na alienation resulta ng
kawalan ng istrukturang
pangsosyal
Poliglot
-Taong nakakapagsulat at
nakapagsasalita ng maraming
lengguahe.
Hal. Ang Pilipinas ay isang polyglot
na bansa. Si Jose Rizal ay isang
poliglot
Idyolekto
- nakagawiang pamamaraan sa pagsasalita ng isang
individual o ng isang pangkat ng mga tao. ( uri ng
wikang ginagamit at iba pa)
- Indibidwal na estilo ng paggamit ng isang tao sa
kanyang wika.
Hal:
Tagalog - Bakit?
Batangas - Bakit ga?
Bataan - bakit ah?
 Kahit na iisa ang wika ay may
natatanging paraan ng
pagsasalita ang bawat isa.
Lumulutang ang mga
katangian at kakanyahang
natatangi ng taong nagsasalita.
 Walang dalawang taong
nagsasalita ng isang wika
ang bumibigkas nito nang
magkaparehong-
magkapareho
Sosyolek
- ang tawag sa barayti ng wika
na naayon sa social
relationship
- wikang ginagamit sa
komunidad
 Nakabatay sa katayuan o
antas panlipunan o dimensyong
sosyal ng mga taong
gumagamit ng wika.
 Kapansin-pansin kung paano
makikitang nagkakapangkat-
pangkat ang mga tao batay sa
ilang katangian.
 Ayon kay Rubrico (2009) ang sosyolek ang
pinakamahusay na palatandaan ng istratipikasyon
ng isang lipunan, na siyang nagsasaad sa
pagkakaiba ng paggamit ng wika ng mga tao na
nakapaloob dito batay sa kanilang katayuan sa
lipunan at sa mga grupo na kanilang
kinabibilangan. Para matanggap ang isang tao sa
isang grupong sosyal, kailangan niyang
matutunan ang sosyolek na ito.
ETNOLEK
 Barayti ng wika mula sa mga
etnolingguwistikong grupo.
 Ang salitang etnolek ay nagmula sa salitang
etniko at dialek.
 Taglay nito ang mga salitang nagiging bahagi
na ng pagkakakilanlan ng isang pangkat-etniko
Halimbawa:
Vakul = tumutukoy sa gamit ng mga Ivatan na
pantakip sa ulo sa init man o sa ulan
Bulanon= full moon
Ang paggamit ng mga Ibaloy ng SH sa simula, gitna
at dulo ng salita tulad ng shuwa(dalawa) sadshak
(kaligayahan), pershen (hawak)
PIDGIN
 Ang pidgin ay umusbong na bagong wika o
tinatawag sa Ingles na ‘nobody’s native language’ o
katutubong wikang di pag-aari ninuman.
 Nangyayari ito kapag may dalawang taong
nagtatangkang mag-usap subalit pareho silang may
magkaibang unang wika kaya’t di magkaintindihan
dahil hindi nila alam ang wika ng isa’t isa.
CREOLE
 Ang wikang nagmula sa pidgin ay nagiging likas na
wika o unang wika na ng batang isinilang sa
komunidad ng pidgin. Nagamit na ito ng mahabang
panahon, kaya’t nabuo ito hangggang sa
magkaroon ng pattern o mga tuntuning sinusunod
na ng karamihan. Ito ngayon ang creole, ang
wikang nagmula sa isang pidgin at naging unang
wika sa isang lugar.
REGISTER
 Nakadepende ang wika sa
sitwasyon ng paggamit.
Register na Wika
-ito ay mga espesyalisadong
salitang ginagamit sa partikular na
larangan o disiplina.
hal: computer- cpu, mouse, mother
board, file, virus
Halimbawa:
I am going to give you a
prescription for your pain (Doktor
sa Pasyente)
Cream together butter, sugar and
beaten yolks until
Lingua Franca
-wikang malaganap na ginagamit ng tao kahit
may iba silang unang wika.
-Wikang nag-uugnay sa mga taong di
magkaunawaan sanhi ng pagkakaiba ng
lenggwahe.
Panahon ng Katutubo:
Bago pa man dumating ang
mgaEspanyol ay may sariling Sistema na
ang Pilipinas ng ekonomiya,
pamahalaan, relihiyon at lipunan
•Ang mga panitikan o mga kasulatan sa
panahong ito ay isinusulat sa mga tuyong
dahon, balat ng puno o inuukit sa mga
bato
•Alibata –katawagan sa katutubong
paraan ng pagsusulat
•Binubuo ng 3 patinig at 14 na katinig at
sa kabuoan ay 17 natitik
•Gumagamit ng dalawang pahilis
na guhit (//) bilang hudyat ng
pagtatapos
•Lanseta –katawagan sa mga
matutulis na bagay na ginagamit
noon sa pagsulat
•Dito rin umusbong at umunlad ang
mga panitikang-bayan katulad ng
karunungang-bayan (bugtong,
salawikain, sawikain, idyoma, atbp.) at
kuwentong-bayan (alamat, mito,
epiko, atbp.)
Noong panahong rin ito ay nagkaroon
ng kalakalan ang Pilipinas at ng Tsina
kaya naimpluwensiya rin tayo ng
WikangTsino
•Halimbawa ng mga Salitang hiram mula sa
Tsino: Hiya, Paslang, Pansit, Siomai, Susi,
Tanglaw, Bakya, Lawin, Tanso, Pakyaw at Suki
•Noong 1521, dumating ang Portugese pero
eksplorador ng Espanya na si Fernando
Magallanes (Ferdinand Magellan) sa lupain ng
Pilipinas para sana angkinin ito para sa korona ng
Espanya pero sa kasamaang palad ay napatay
siya
•Pero mayroon siyang mga kasamahan na
nakabalik sa Espanya at nagbalita sa nangyari.
•Noong 1565, ay dumating si Miguel Lopez
de Legazpi sa isang bahagi ng Luzon
(kasalukuyang Maynila) at tinumba niya ang
puwersa ng mga rajah sa Maynila.
•At dahil sa pagkagapi ng Pilipinas ay
tuluyan na tayong nasakop ng Espanya at
tumagal ito ng 333 na taon.
•Ang pagdating ng mgaEspanyol ang nagdulot
ng mala-rebolusyonaryong pagpalit ng mga
ating naging kagawian noong panahon ng
katutubo
•Malaki ang nagbago sa larangan ng relihiyon,
edukasyon, agham, lipunan, politika, musika,
panitikan at wika
•Sinasabi noon ng mga Espanyol na ang
mga Pilipino ay mga indio o mga hindi
sibilisadong tao
•Pinag-aralan ng mga misyonerong
Espanyol ang mga katutubong wika para
makapag-turo sila ng Wikang Kastila sa
mga katutubong Pilipino
Panahon ng Espanyol:
•Haring Philip II
•Asawa ni Reyna Mary I
ng Inglatera na tinatawag
din na “Bloody Mary”
•Pinasimulan ang
pagtuturo ng wikang
Kastila sa lahat ng
katutubong Pilipino
•Nagbago ang Sistema ng pagsulat
ng mga Pilipino:
Binubuo na ito ng 20 na titik na
nahahati sa 5 patinig at 15 na
katinig Patinig –a, e, i, o, u Katinig –
b, k, d, g, h, l, m, n, ng, p, r, s, t, w, y
•Doctrina Christiana
•Kauna-unahang aklat na
inilimbag sa Pilipinas gamit
ang silograpiko
•Ito ay inilathala ng 1593
•Isinulat ito ni Padre de
Placencia at Padre Domingo
Nieva
•Vocabulario de la
Lengua Tagala
•Kauna-unahang
talasalitaan saTagalog
•Isinulat ni Padre Pedro
de San Buenaventura
noong 1613
•Pasyon
•Ito ay aklat
napatungkol sa buhay,
ministro at
pagpapakasakit ni Hesu
Kristo
•Ito’y binabasa tuwing
Mahal naAraw
Halimbawa ng mga Salitang Hiram sa
Wikang Kastila:
•Apellido –Apelyido •Jabón –Sabon
•Alcalde –Alkalde •Pasaporte –Pasaporte
•Opinión –Opinyon •Agosto –Agosto
•Comunidad –Komunidad
•Viernes –Biyernes
•Noong huling bahagi ng 1700s at sa
kalagitnaan ng 1800s ay tumindi ang
damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino dahil
sa nakikitang pang-aapi ng mga Espanyol sa mga
kapwa Pilipino
•Kaya naisipan nilang gamitin ang
WikangTagalog at Wikang Espanyol para
maipabatid ang nais nilang paglaya sa mga
kamay ng Espanyol
•Noong 1872 ay sinimulan ng mga
propagandista ang kanilang kilos
laban sa mga Espanyol gamit ang
kanilang pagsulat ng mga
propaganda na maglalabas ng mga
katiwalian at kasamaan ng mga
Espanyol
•La Solidaridad
•Ito ay ang katawagan sa grupong itinatag ng
mga ilustrado noong Disyembre 13, 1888
•Ito ay pinangunahan ni Graciano Lopez-
Jaena
•Naglalabas rin sila ng mga pahayagan na
naglalaman ng kondisyon ng Pilipinas sa
kamay ng mga Espanyol
Panahon ng Himagsikan:
•Jose Rizal
•Isa sa mga nangunang
katauhan sa panahon ng
himagsikan dahil sa
pagsulat niya ng NoliMe
Tangere at El
Filibusterismo
Panahon ng Himagsikan:
•Graciano Lopez-Jaena
•Pinuno ng La Solidaridad
•Unang propagandistang
nakarating sa Espanya
•Nag-ambag ng Malaki sa
kilusang propaganda
Panahon ng Himagsikan:
•Marcelo H. Del Pilar
•Isang malaking kritikong
mga Espanyol at ito ang
naging dahilanniya para
ipatapon siya sa Espanyol
noong 1888
•Siya ang humalili kay Jaena
bilang editor ng pahayagan
ng La Solidaridad
Panahon ng Himagsikan:
•Andres Bonifacio
•Supremo ng Katipunan
•Ama ng Rebolusyon
•Nagsulat ng “Pag-Ibig
sa Tinubuang Lupa”
Pagkatapos magapi ng mga
Amerikano ang mga Espanyol sa
labanan sa Manila Bay at sa iba
pang lugar, ay napasakamay na ng
mga Amerikano ang buong Pilipinas
sa pamumuno niAlmirante George
Dewey
• Thomasites– katawagan sa 500
Amerikanong naging guro ng mga
Pilipino sa Wikang Ingles.
• Public Education System–Naging
laganap ang pagpapatayo ng
pampublikong paaralan na libre sa lahat
sa panahong ito
•Sa panahong ito ay pinayagan
ng makilahok ang mga Pilipino
sa Senado at naging
demokratiko na ang Sistema
ng pamahalaan.
•William Cameron Forbes
•Gobernador-Heneral ng
Pilipinas mula 1908
hanggang 1913
•Nagpahayag ng pagnanais
na turuan lahat ng mga
Pilipino na magsalita o
gumamit ng Wikang Ingles
•Henry Jones Ford
•Isang pulitiko at
negosyante
•Iginiit niya na gumastos ng
Malaki ang mga Amerikano
para mapalitan ng tuluyan
ang Wikang Kastila ng
Wikang Ingles
•Noong 1934, tinalakay ni Lope K.
Santos na dapat maging batayan
ng magiging pambansang wika
ang mga wikang umiiral at
ginagamit saPilipinas
•Noong Nobyembre 1935,
natalo ni Manuel L. Quezon si
Emilio Aguinaldo at Gregorio
Aglipay sa eleksyon at nahalal
siya bilang Pangulo ng
Komonweltng Pilipinas
•Noong 1936, sa pagpapatibay ng unang pambansang asemblea
ng Pilipinas ay binuo ang Surian ng Wikang Pambansa
•Tungkulinng Surian ng Wikang Pambansa:
1.Gumawa ng pag-aaral sa mga pangkalahatang
wika sa Pilipinas
2.Magpaunlad at magpatibay ng isang wikang
panlahat na Wikang Pambansa batay sa isa sa mga
umiiral na katutubong wika
3. Bigyang-halaga ang wikang
pinakamaunlad ayon sa balangkas,
mekanismo at panitikang tinatanggap.
•Noong 1940, sinimulan na ang pagtuturo ng
wikang Pilipino batay sa Tagalog sa mga
pampubliko at pampribadong paaralan
•Noong Disyembre 8, 1941, ay sinorpresang
inatake ng mga Hapones ang base-militar ng
mga Amerikano sa Pearl Harbor na ikinagulat ng
mga Amerikano
•Kasabay rin ng pag-atake sa Pearl Harbor ang
pagsakop sa Indonesia, French Indochina,
Singapore at ang Pilipinas
•Sa panahong ito, pinagbawalan ang
paggamit ng Wikang Ingles sapagkat
pinaglalaban ng mga Hapones na
masugpo ang mga impluwensiyang
Amerikano o Europeo sa mga bansang
nasakop nila
•Dahil doon ay namayani ang Wikang Pilipino
batay sa Tagalog sa iba’t-ibang uri at anyo ng
panitikan
•Itinuro sa mga paaralan (pampubliko o
pampribado man) ang wika ng Nihonggo ng mga
sundalo at itinuturo rin ang Wikang Tagalog
•Bukas ang mga paaralan sa lahat ng antas
•Ordinansa Militar Blg. 13
•Nag-uutos na gawing opisyal na wika
ang Tagalog at ang Nihonggo (Hapones)
•Naitatag rin ang Philippine Executive
Commission na pinamumunuan ni Jorge
Vargas
•Jose Villa Panganiban
•Isa siyang propesor,
lingguwista, makata at
awtor ng mga dula
•Isa siyang masugid na
tagasunod na ang Pilipino
ang “Wikang Pambansa”
•Hulyo 4, 1946 – ibinigay na ng mga
Amerikano ang Kalayaan na inaasam ng
mga Pilipino. Kasabay rin ang
pagpapahayag ng Batas Komonwelt Blg.
570
•Batas Komonwelt Blg. 570 –Isinasaad na
ang Tagalog ang Wikang Opisyal ng
Pilipinas
•Ramon Magsaysay
•Ikapitong pangulo ng
Pilipinas
•Nagpalabas ng dalawang
proklamasyon ukol sa
pagdiriwang ng Linggo ng
Wika
•Proklamasyong Blg. 12 – nilagdaan ni
Pang. Masaysay noong Marso 26, 1951 na
sinasaad na Marso 29 –Abril 4 ang linggo
ng Wikang Pambansa
•Proklamasyong Blg. 186– paglipat ng
linggo ng Wikang Pambansa mula ika-13
hanggang ika-19 ng Agosto
•Gregorio Hernandez Jr.
•Dating kalihim ng Edukasyon sa
administrasyong Magsaysay
•Pinag-utos ang pag-awit ng Lupang
Hinirang sa lahat ng paaralan at sa
wikang Pilipino
•Kautusang Tagapagpaganap Blg.
96– Nilagdaan ni Pangulong
Ferdinard Marcos noong 1967 na
nagsasaad na ang gagamiting
pangalan sa lahat ng gusali at
tanggapan ay wikang Pilipino
•Memorandum Sirkular Blg. 384 (1969) –
Nilagdaan ni Alejandro Malchor na
nagsasaad na may kapangyarihan o
kakayahan pamahalaan ang lahat ng
komunikasyong Pilipino salahat ng
kagawaran, tanggapan at iba pang sangay
ng pamahalaan
•ArtikuloXV, Seksyon III (1973 Constitution) –
Ditounang ginamitang salitang“Filipino” bilang
WikangPambansa ng Pilipinas
•Kautusang Tagapagpaganap Blg.25 (1974) –
Nilagdaan ni Juan Manuel, kalihim ng Kagawaran ng
Edukasyon, Kultura at Isports, ang isang kautusan na
nagpapatupad ng pagtuturo ng edukasyong bilingwal
sa lahat ng kolehiyo at pamantasan
•ArtikuloXIV, Seksyon VI (1987 Constitution) –
“Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang
nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa
umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika.
Alinsunod sa tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na
maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga
hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at puspusang
itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal
na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang
pang-edukasyon. “
•Kautusang Tagapagpaganap
Blg.52(1987) – Nilagdaan ni Lourdes
Quisumbing, kalihim ng Kagawaran ng
Edukasyon, Kultura at Isports, ang isang
kautusan na nagpapatupad ng
pagtuturo ng edukasyong bilingwal sa
lahat ng antas ng paaralan
•Proklamasyon Blg.1041 (1997) –
Nilagdaan ni Fidel V. Ramos noong
Hulyo 15, 1997 na nagpapahayag ng
taunang pagdiriwang ng Buwan ng
Wikang Pambansa tuwing buwan ng
Agosto (Agosto 1-31)
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.pptx
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.pptx
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.pptx
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.pptx
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.pptx
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.pptx

More Related Content

What's hot

TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO
TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO
TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO NicoleGala
 
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULATFILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULATAllan Lloyd Martinez
 
Unang wika at Pangalawang wika
Unang wika at Pangalawang wikaUnang wika at Pangalawang wika
Unang wika at Pangalawang wikaAr Jay Bolisay
 
Mga Konseptong Pangwika
Mga Konseptong PangwikaMga Konseptong Pangwika
Mga Konseptong PangwikaKaren Fajardo
 
6 naparaan ng pagbabahagi ng wika
6 naparaan ng pagbabahagi ng wika6 naparaan ng pagbabahagi ng wika
6 naparaan ng pagbabahagi ng wikaREGie3
 
Wikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Opisyal at Wikang PanturoWikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Opisyal at Wikang PanturoREGie3
 
Tekstong impormatibo
Tekstong impormatiboTekstong impormatibo
Tekstong impormatiboREGie3
 
7 communicative strategies
7 communicative strategies7 communicative strategies
7 communicative strategiesJezreel_Nick
 
Kakayahang diskorsal
Kakayahang diskorsalKakayahang diskorsal
Kakayahang diskorsalj1300627
 
MGA KONSEPTONG PANGWIKA (FILIPINO 11)
MGA KONSEPTONG PANGWIKA (FILIPINO 11)MGA KONSEPTONG PANGWIKA (FILIPINO 11)
MGA KONSEPTONG PANGWIKA (FILIPINO 11)Allan Lloyd Martinez
 
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdfLINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdfjamila baclig
 
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptx
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptxlesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptx
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptxMarife Culaba
 
Mga Sitwasyong Pangwika
Mga Sitwasyong Pangwika Mga Sitwasyong Pangwika
Mga Sitwasyong Pangwika RosetteMarcos
 
Wikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang PanturoWikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang PanturoJoeffrey Sacristan
 
Kakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatiboKakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatiboEmma Sarah
 

What's hot (20)

TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO
TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO
TEKSTONG DESKRIPTIBO - FILIPINO
 
Gamit ng Wika sa Lipunan
Gamit ng Wika sa LipunanGamit ng Wika sa Lipunan
Gamit ng Wika sa Lipunan
 
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULATFILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
FILIPINO SA PILING LARANGAN: PAGSUSULAT
 
Unang wika at Pangalawang wika
Unang wika at Pangalawang wikaUnang wika at Pangalawang wika
Unang wika at Pangalawang wika
 
Barayti ng wika
Barayti ng wikaBarayti ng wika
Barayti ng wika
 
Mga Konseptong Pangwika
Mga Konseptong PangwikaMga Konseptong Pangwika
Mga Konseptong Pangwika
 
6 naparaan ng pagbabahagi ng wika
6 naparaan ng pagbabahagi ng wika6 naparaan ng pagbabahagi ng wika
6 naparaan ng pagbabahagi ng wika
 
Wikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Opisyal at Wikang PanturoWikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Opisyal at Wikang Panturo
 
Tekstong impormatibo
Tekstong impormatiboTekstong impormatibo
Tekstong impormatibo
 
7 communicative strategies
7 communicative strategies7 communicative strategies
7 communicative strategies
 
Kakayahang diskorsal
Kakayahang diskorsalKakayahang diskorsal
Kakayahang diskorsal
 
MGA KONSEPTONG PANGWIKA (FILIPINO 11)
MGA KONSEPTONG PANGWIKA (FILIPINO 11)MGA KONSEPTONG PANGWIKA (FILIPINO 11)
MGA KONSEPTONG PANGWIKA (FILIPINO 11)
 
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdfLINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
LINGGUWISTIKONG KOMUNIDAD AT URI NG WIKA.pdf
 
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptx
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptxlesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptx
lesson 6 Cohesive-Devices FINAL.pptx
 
Mga Sitwasyong Pangwika
Mga Sitwasyong Pangwika Mga Sitwasyong Pangwika
Mga Sitwasyong Pangwika
 
Wikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang PanturoWikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang Panturo
 
Gamit ng wika sa lipunan
Gamit ng wika sa lipunanGamit ng wika sa lipunan
Gamit ng wika sa lipunan
 
Konseptong Pangwika
Konseptong PangwikaKonseptong Pangwika
Konseptong Pangwika
 
Kakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatiboKakayahang komunikatibo
Kakayahang komunikatibo
 
Tekstong Prosidyural
Tekstong ProsidyuralTekstong Prosidyural
Tekstong Prosidyural
 

Similar to Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.pptx

komunikasyonatpananaliksiksawikaatkulturangpilipino-220925071932-a1901ed9.pptx
komunikasyonatpananaliksiksawikaatkulturangpilipino-220925071932-a1901ed9.pptxkomunikasyonatpananaliksiksawikaatkulturangpilipino-220925071932-a1901ed9.pptx
komunikasyonatpananaliksiksawikaatkulturangpilipino-220925071932-a1901ed9.pptxAlfredCyrusRedulfin1
 
baraytingwika-180926023656.pptxkuqgdiqgiwdk
baraytingwika-180926023656.pptxkuqgdiqgiwdkbaraytingwika-180926023656.pptxkuqgdiqgiwdk
baraytingwika-180926023656.pptxkuqgdiqgiwdkronaldfrancisviray2
 
SESSION4_FILDIS_ARALIN 3-Wika at Sosyolohiya.pptx
SESSION4_FILDIS_ARALIN 3-Wika at Sosyolohiya.pptxSESSION4_FILDIS_ARALIN 3-Wika at Sosyolohiya.pptx
SESSION4_FILDIS_ARALIN 3-Wika at Sosyolohiya.pptxAbigailChristineEPal1
 
KOMPAN FIRST QUARTER week 1-4.pptx
KOMPAN FIRST QUARTER week 1-4.pptxKOMPAN FIRST QUARTER week 1-4.pptx
KOMPAN FIRST QUARTER week 1-4.pptxEverDomingo6
 
barayti ng wika lesson 1.pptx
barayti ng wika lesson 1.pptxbarayti ng wika lesson 1.pptx
barayti ng wika lesson 1.pptxZarica Onitsuaf
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.(mula sa simula).ppt
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.(mula sa simula).pptKomunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.(mula sa simula).ppt
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.(mula sa simula).pptMichellePlata4
 
baraytingwika-180926023656-converted.pptx
baraytingwika-180926023656-converted.pptxbaraytingwika-180926023656-converted.pptx
baraytingwika-180926023656-converted.pptxSherwinAlmojera1
 
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101Shirley Veniegas
 
Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)princessalcaraz
 
KPWKP Gamit ng Wika.pptx
KPWKP Gamit ng Wika.pptxKPWKP Gamit ng Wika.pptx
KPWKP Gamit ng Wika.pptxKaren Fajardo
 
baraytingwika-180926023656 (1).pdf
baraytingwika-180926023656 (1).pdfbaraytingwika-180926023656 (1).pdf
baraytingwika-180926023656 (1).pdfCbaJrmsuKatipunan
 
Barayti ng wika
Barayti ng wikaBarayti ng wika
Barayti ng wikaREGie3
 
FIL 111 Komunikasyon sa Akademikong Filipino.Barayti ng wika.pptx
FIL 111 Komunikasyon sa Akademikong Filipino.Barayti ng wika.pptxFIL 111 Komunikasyon sa Akademikong Filipino.Barayti ng wika.pptx
FIL 111 Komunikasyon sa Akademikong Filipino.Barayti ng wika.pptxMaryGraceYgotParacha
 

Similar to Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.pptx (20)

komunikasyonatpananaliksiksawikaatkulturangpilipino-220925071932-a1901ed9.pptx
komunikasyonatpananaliksiksawikaatkulturangpilipino-220925071932-a1901ed9.pptxkomunikasyonatpananaliksiksawikaatkulturangpilipino-220925071932-a1901ed9.pptx
komunikasyonatpananaliksiksawikaatkulturangpilipino-220925071932-a1901ed9.pptx
 
baraytingwika-180926023656.pptxkuqgdiqgiwdk
baraytingwika-180926023656.pptxkuqgdiqgiwdkbaraytingwika-180926023656.pptxkuqgdiqgiwdk
baraytingwika-180926023656.pptxkuqgdiqgiwdk
 
SESSION4_FILDIS_ARALIN 3-Wika at Sosyolohiya.pptx
SESSION4_FILDIS_ARALIN 3-Wika at Sosyolohiya.pptxSESSION4_FILDIS_ARALIN 3-Wika at Sosyolohiya.pptx
SESSION4_FILDIS_ARALIN 3-Wika at Sosyolohiya.pptx
 
barayti-ng-wika.pptx
barayti-ng-wika.pptxbarayti-ng-wika.pptx
barayti-ng-wika.pptx
 
KOMPAN FIRST QUARTER week 1-4.pptx
KOMPAN FIRST QUARTER week 1-4.pptxKOMPAN FIRST QUARTER week 1-4.pptx
KOMPAN FIRST QUARTER week 1-4.pptx
 
barayti ng wika lesson 1.pptx
barayti ng wika lesson 1.pptxbarayti ng wika lesson 1.pptx
barayti ng wika lesson 1.pptx
 
gamit ng wika sa lipunan.pptx
gamit ng wika sa lipunan.pptxgamit ng wika sa lipunan.pptx
gamit ng wika sa lipunan.pptx
 
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.(mula sa simula).ppt
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.(mula sa simula).pptKomunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.(mula sa simula).ppt
Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.(mula sa simula).ppt
 
BARAYTI NG WIKA.pptx
BARAYTI NG WIKA.pptxBARAYTI NG WIKA.pptx
BARAYTI NG WIKA.pptx
 
baraytingwika-180926023656-converted.pptx
baraytingwika-180926023656-converted.pptxbaraytingwika-180926023656-converted.pptx
baraytingwika-180926023656-converted.pptx
 
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
Sining ng pakikipagtalastasan fil 101
 
Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)Konseptong pangwika(modyul1)
Konseptong pangwika(modyul1)
 
KPWKP Gamit ng Wika.pptx
KPWKP Gamit ng Wika.pptxKPWKP Gamit ng Wika.pptx
KPWKP Gamit ng Wika.pptx
 
Barayti ng wika
Barayti ng wikaBarayti ng wika
Barayti ng wika
 
Barayti ng wika
Barayti ng wikaBarayti ng wika
Barayti ng wika
 
komuniskasyon ppt.pptx
komuniskasyon ppt.pptxkomuniskasyon ppt.pptx
komuniskasyon ppt.pptx
 
baraytingwika-180926023656 (1).pdf
baraytingwika-180926023656 (1).pdfbaraytingwika-180926023656 (1).pdf
baraytingwika-180926023656 (1).pdf
 
Barayti ng wika
Barayti ng wikaBarayti ng wika
Barayti ng wika
 
baraytingwika.pptx
baraytingwika.pptxbaraytingwika.pptx
baraytingwika.pptx
 
FIL 111 Komunikasyon sa Akademikong Filipino.Barayti ng wika.pptx
FIL 111 Komunikasyon sa Akademikong Filipino.Barayti ng wika.pptxFIL 111 Komunikasyon sa Akademikong Filipino.Barayti ng wika.pptx
FIL 111 Komunikasyon sa Akademikong Filipino.Barayti ng wika.pptx
 

More from Eliezeralan11

MAIKLING KUWENTO.pptx
MAIKLING KUWENTO.pptxMAIKLING KUWENTO.pptx
MAIKLING KUWENTO.pptxEliezeralan11
 
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptxJean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptxEliezeralan11
 
TEKSTONG PROSIDYURAL.pptx
TEKSTONG PROSIDYURAL.pptxTEKSTONG PROSIDYURAL.pptx
TEKSTONG PROSIDYURAL.pptxEliezeralan11
 
Personal Development.pptx
Personal Development.pptxPersonal Development.pptx
Personal Development.pptxEliezeralan11
 
Executive, Legislative, Judiciary.pptx
Executive, Legislative, Judiciary.pptxExecutive, Legislative, Judiciary.pptx
Executive, Legislative, Judiciary.pptxEliezeralan11
 
1Contemporary Philippine Arts from the Regions Presentation.pptx (1) (1).pptx
1Contemporary Philippine Arts from the Regions Presentation.pptx (1) (1).pptx1Contemporary Philippine Arts from the Regions Presentation.pptx (1) (1).pptx
1Contemporary Philippine Arts from the Regions Presentation.pptx (1) (1).pptxEliezeralan11
 
Contemporary Phil. Arts.pptx
Contemporary Phil. Arts.pptxContemporary Phil. Arts.pptx
Contemporary Phil. Arts.pptxEliezeralan11
 
bARAYTI NG WIKA.pptx
bARAYTI NG WIKA.pptxbARAYTI NG WIKA.pptx
bARAYTI NG WIKA.pptxEliezeralan11
 
BARAYTI NG WIKA 1.pptx
BARAYTI NG WIKA 1.pptxBARAYTI NG WIKA 1.pptx
BARAYTI NG WIKA 1.pptxEliezeralan11
 
week 1 komunikasyon 3.pptx
week 1 komunikasyon 3.pptxweek 1 komunikasyon 3.pptx
week 1 komunikasyon 3.pptxEliezeralan11
 
week 1 komunikasyon 2.pptx
week 1 komunikasyon 2.pptxweek 1 komunikasyon 2.pptx
week 1 komunikasyon 2.pptxEliezeralan11
 
week 1 komunikasyon 1.pptx
week 1 komunikasyon 1.pptxweek 1 komunikasyon 1.pptx
week 1 komunikasyon 1.pptxEliezeralan11
 
KASAYSAYAN NG WIKA.pptx
KASAYSAYAN NG WIKA.pptxKASAYSAYAN NG WIKA.pptx
KASAYSAYAN NG WIKA.pptxEliezeralan11
 
pdfslide.tips_kasaysayan-ng-wikang-pambansa-sa-panahon-ng-rebolusyong-pilipin...
pdfslide.tips_kasaysayan-ng-wikang-pambansa-sa-panahon-ng-rebolusyong-pilipin...pdfslide.tips_kasaysayan-ng-wikang-pambansa-sa-panahon-ng-rebolusyong-pilipin...
pdfslide.tips_kasaysayan-ng-wikang-pambansa-sa-panahon-ng-rebolusyong-pilipin...Eliezeralan11
 
Filipino sa Piling Larang-Self Copy.pptx
Filipino sa Piling Larang-Self Copy.pptxFilipino sa Piling Larang-Self Copy.pptx
Filipino sa Piling Larang-Self Copy.pptxEliezeralan11
 

More from Eliezeralan11 (18)

MAIKLING KUWENTO.pptx
MAIKLING KUWENTO.pptxMAIKLING KUWENTO.pptx
MAIKLING KUWENTO.pptx
 
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptxJean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
 
TEKSTONG PROSIDYURAL.pptx
TEKSTONG PROSIDYURAL.pptxTEKSTONG PROSIDYURAL.pptx
TEKSTONG PROSIDYURAL.pptx
 
POV.pptx
POV.pptxPOV.pptx
POV.pptx
 
Kakayahang.pptx
Kakayahang.pptxKakayahang.pptx
Kakayahang.pptx
 
Personal Development.pptx
Personal Development.pptxPersonal Development.pptx
Personal Development.pptx
 
Executive, Legislative, Judiciary.pptx
Executive, Legislative, Judiciary.pptxExecutive, Legislative, Judiciary.pptx
Executive, Legislative, Judiciary.pptx
 
american era.pptx
american era.pptxamerican era.pptx
american era.pptx
 
1Contemporary Philippine Arts from the Regions Presentation.pptx (1) (1).pptx
1Contemporary Philippine Arts from the Regions Presentation.pptx (1) (1).pptx1Contemporary Philippine Arts from the Regions Presentation.pptx (1) (1).pptx
1Contemporary Philippine Arts from the Regions Presentation.pptx (1) (1).pptx
 
Contemporary Phil. Arts.pptx
Contemporary Phil. Arts.pptxContemporary Phil. Arts.pptx
Contemporary Phil. Arts.pptx
 
bARAYTI NG WIKA.pptx
bARAYTI NG WIKA.pptxbARAYTI NG WIKA.pptx
bARAYTI NG WIKA.pptx
 
BARAYTI NG WIKA 1.pptx
BARAYTI NG WIKA 1.pptxBARAYTI NG WIKA 1.pptx
BARAYTI NG WIKA 1.pptx
 
week 1 komunikasyon 3.pptx
week 1 komunikasyon 3.pptxweek 1 komunikasyon 3.pptx
week 1 komunikasyon 3.pptx
 
week 1 komunikasyon 2.pptx
week 1 komunikasyon 2.pptxweek 1 komunikasyon 2.pptx
week 1 komunikasyon 2.pptx
 
week 1 komunikasyon 1.pptx
week 1 komunikasyon 1.pptxweek 1 komunikasyon 1.pptx
week 1 komunikasyon 1.pptx
 
KASAYSAYAN NG WIKA.pptx
KASAYSAYAN NG WIKA.pptxKASAYSAYAN NG WIKA.pptx
KASAYSAYAN NG WIKA.pptx
 
pdfslide.tips_kasaysayan-ng-wikang-pambansa-sa-panahon-ng-rebolusyong-pilipin...
pdfslide.tips_kasaysayan-ng-wikang-pambansa-sa-panahon-ng-rebolusyong-pilipin...pdfslide.tips_kasaysayan-ng-wikang-pambansa-sa-panahon-ng-rebolusyong-pilipin...
pdfslide.tips_kasaysayan-ng-wikang-pambansa-sa-panahon-ng-rebolusyong-pilipin...
 
Filipino sa Piling Larang-Self Copy.pptx
Filipino sa Piling Larang-Self Copy.pptxFilipino sa Piling Larang-Self Copy.pptx
Filipino sa Piling Larang-Self Copy.pptx
 

Recently uploaded

KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxRoseAnneOcampo1
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhcharlyn050618
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanJoannaJoyMercado
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilajohnrohannebasale
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay pptpacnisjezreel
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxMelanieDionisio3
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxLAWRENCEJEREMYBRIONE
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxLoudimsMojica
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASJamaerahArtemiz
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxEumariePudadera1
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)JEANELLEBRUZA
 
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralinErickaCagaoan
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.JudyAnnRazonCobol
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................LovelyPerladoRodrinR
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week moduleMera76
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfcompwatch556
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10cathyrinebuhisan2
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangeregeronimopaulyn69
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttJuliaFaithMConcha
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfVielMarvinPBerbano
 

Recently uploaded (20)

KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptxKABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
KABANATA 1 NG FLORANTE AT LAURAAAAA.pptx
 
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhhAP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
AP-10-Q4-W3-4.pptxbbbbbhhhhhhbbbhbbbhhhhhh
 
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralanCO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
CO42023-2024.pptx, karahasan sa paaralan
 
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nilaTauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
Tauhan sa Noli me Tangere at ang mga ganap o ginagampanan nila
 
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppttula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
tula: Hele ng Ina sa Kaniyang Panganay ppt
 
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptxQuarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
Quarter 4-MUSIC- Grade 3-Paggammit ng Wastong Tempo.pptx
 
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptxFilipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
Filipino-COTUgnayang-Sanhi-at-Bunga.pptx
 
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptxNASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
NASYONALISMO-SA-EUROPE-AT-IBANG-PANIG-NG-DAIGDIG-PPT.pptx
 
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINASSektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
Sektor ng Industriya-Ekonomiks 9-PILIPINAS
 
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptxPPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
PPT FINAL DEMO in araling panlipunan grade 8.pptx
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
15. Dacdac, Karyll F. DLP o banghay aralin
 
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
Alibughang Anak.pdf Kwento ng isang anak na matigas ang ulo.
 
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
ap_20240410_090105_0000.pdf.....................................................
 
araling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week modulearaling panlipuan fourth quarte first week module
araling panlipuan fourth quarte first week module
 
Kabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdfKabanata 11---------------------------.pdf
Kabanata 11---------------------------.pdf
 
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
El Filibusterismo Kabanata 7-10 (Grade10
 
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangereKABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
KABANATA-7. Ang suyuan sa asotea Noli me tangere
 
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.pptttttttttttttttttttttttttttttkarapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
karapatang-pantao-2.ppttttttttttttttttttttttttttttt
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 

Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino.pptx

 • 1. WELCOME TO KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK Gmail Images … … …
 • 4. WIKA Type here Type here Type here Type here Type here Type here
 • 5.
 • 6.
 • 7. Type here Type here Type here Type here Type here Type here
 • 8.
 • 9. Type here Type here Type here Type here Type here Type here
 • 10.
 • 11.
 • 12.
 • 13.
 • 14.
 • 15.
 • 16.
 • 17.
 • 18.
 • 19.
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23.
 • 24.
 • 25.
 • 26.
 • 27.
 • 28.
 • 29.
 • 30.
 • 31.
 • 32.
 • 33.
 • 34.
 • 35. KASAYSAYAN AT PINAGMULAN NG WIKA Teorya ng Wika ayon sa: 1. Bibliya 2. Antropologo - Naniniwala na ang kaunauna-hang wika ay katulad sa hayop.
 • 36. - Dahil ang tao ay may mataas na kakayahang mag-isip, napaunlad at napalawak nila ang wika. 3. Mananaliksik - batay sa kanilang ginawang pananaliksik ang wika ay humigit-kumulang sa isang milyong taon at patuloy na nililinang.
 • 37. -Ang wika at kultura ay nagsimula sa payak na paraan at proseso na patuloy na umuunlad hanggang sa ito ay nagkaiba-iba at naging masalimuot .
 • 38. 4. Paham - mga aklat na nagtataglay ng mga teorya sa pinagmulan ng wika at kalikasan.
 • 39. a.Teoryang Bow-wow - tunog na panggagaya sa mga hayop b.Teoryang DING-DONG - ang bawat bagay ay may sariling tunog
 • 40. c. Teoryang POOH-POOH - bunga ng masisidhing damdamin tulad ng pagkatakot. d. Teoryang YO-HE-HO - ang tao ay likas na nakagagawa ng tunog sa pamamagitan ng pwersang pangkatawan.
 • 41. e. Teoryang YUM-YUM -sa pagkumpas f. Teoryang Ta-ra-ra- boom-de-ay - tunog na nalilikha mula sa mga ritwal ng mga sinaunang tao. (pagtatanim, pangingisda, pakikidigma o pagpapakasal)
 • 42. 5. Linggwistiko -Sila ang nagmamalasakit sa pagkakabuo, pag- unlad, pagbabago at mga pag-aaral hinggil sa kaganapan ng wika. - Nagtataglay ng mga historikal na pananaw at pag-aaral alinsunod sa pangyayaring napapanahon.
 • 43.
 • 44.
 • 45.
 • 46.
 • 47.
 • 48.
 • 49.
 • 50. Ayon kay Michael Halliday (1973) •Pitong Frame na tungkulin ng wika na dapat sanayin upang ang isang indibidwal ay higit na magamit ang kasanayang pangwika sa isang sitwasyon.
 • 51. •Tungkulin ng wika na ginagamit ng tao sa pagpapanatili at pagpapatatag ng relasyong panlipunan o sosyal.
 • 52. Hello! Mark, magandang gabi! Hi! magandang gabi. Sino po sila? Sir Angelo mo ito, Mark. Maaaring ka bang dumaan dito sa bahay mamaya? Kayo pala sir. Bakit po sir? Ano ang gagawin ko sa bahay niyo sir? May kaunting salusalo dito sa bahay selebrasyon sa promotion ko kanina. Aba, maganda ‘yan sir. Pupunta po ako. Sige, yayain mo na rin sina Justine at Jaime. Inaasahan ko ang iyong pagdating ha! Sige paalam. Sige sir, susunduin ko sila. Salamat po sa pag-imbita sir. Paalam sir.
 • 54. Cristina, maaari mo bang kunin sa kwarto ko ang aking salamin sa mata? Margarita (Amo) Cristina (katulong) Opo madam, Saan po nakalagay Madam? Sa aking tukador. Kinuha ng yaya ang salamin Madam, heto na po ang salamin. Salamat, Cristina. Madam, maaari po ba akong magpaalam sa sabado? Uuwi po kasi ako sa amin para mabisita ang aking nanay na may sakit. Ah, ganun ba? sige basta bumalik ka din agad ha! Kunin mo na din ‘yung sahod mo para may pambili ka ng gamot. Dagdagan ko na lang Salamat po Madam. Pangako babalik po ako kaagad.
 • 55. •Romeo: Juliet, maaari ba kita maging kasintahan? •Juliet: Aba! bata pa tayo Romeo. Huwag ka nga! Maaari bang kapag na sa tamang edad na lamang tayo? •Romeo: Sige Juliet, aantayin ko ang takdang panahon. •Juliet: Sana makapag-aantay ka Romeo.
 • 56. •Ginagamit ang wika upang magawa ng isang indibidwal ang kanyang nais gawin. •Nagagamit ang wika upang mag-utos, makiusap, humingi, magmungkahi at magpahayag ng sariling kagustuhan. PASALITA Pakikitungo, Pangangalakal at Pag-uutos PASULAT Liham Pangangalakal
 • 57.
 • 58. Magnanakaw Holdap, akin na yang pera at bag mo, kung ayaw mong masaktan! Sige po, kunin niyo na lahat. ‘wag niyo lang po akong sasaktan. Pulis Tumatakbo ang magnanakaw nang namataan ng pulis. Susuko na po ako, huwag lang po ninyo akong barilin. Napilitan lang po akong magnakaw dahil sa may sakit ang tatay ko. Hoy! tigil pulis ‘to! Itaas mo ang iyong kamay kung nais mong mabuhay pa. Halika, sa prisinto ka na lang magpaliwanag! Biktima
 • 59. •Kontrolado/kumokontrol/ gumagabay sa kilos at asal ng iba. •Kaya niyang pakilusin ang sinuman matapos niyang magamit nang ganap ang wika. PASALITA Pagbibigay Direksyon PASULAT Resipe
 • 60. • Candy: Troy, ilarawan mo ang kahulugan ng pag-ibig? • Troy: Candy, ang pag-ibig parang hangin napakahalaga sa buhay natin ito upang makahinga. Tulad ng hangin hindi mo agad makikita subalit kusa mo itong mararamdaman. Ikaw, Candy ramdam mo ba ang pag-ibig ko? • Candy: Sorry ka Troy, tulad ng hangin ‘di ko nakikita eh. • (Nagtawanan ang dalawa)
 • 61. •Juancho: Alam mo Karyle, hindi lahat ng buhay ay buhay. •Karyle: Bakit mo naman nasabi iyan, Juancho? (Napakunot noon) •Juancho: Kasi tulad ko, buhay pero patay na patay sa iyo. (Ayeeeh! Kinilig naman si Karyle.)
 • 62. •Naipapahayag ang mga sariling damdamin, pananaw, opinyon at maging personalidad ng isang indibidwal. PASALITA Pormal o di-pormal na talakayan PASULAT Editoryal
 • 63. •Shimy: Christian, kung sakaling may makilala kang genie, ano ang hihilingin mo sa kanya? •Christian: Siyempre, ang makalipad tulad ng isang ibon para makapaglakbay ako sa paraang gusto ko at makita ang buong mundo.
 • 64. •Nalulubos ang gamit ng wika kapag nailapat sa pagsulat o pagbigkas ng mga akdang pampanitikan. •Malikhain ang tunguhin nito kung kaya karaniwan nang mapapansin ito sa mga gawang masining o estetiko. PASALITA Paglalarawan Pagsasalaysay PASULAT Akdang Pampanitikan
 • 65. Maria Isabel Reyes po. Ano ang iyong pangalan? Ano ang iyong piniling pasukan na trabaho sa aming kumpanya? Nais ko po maging isang manunulat ng iyong pahayagan, sir. May nauna ka bang trabaho bago ka nag- apply dito sa amin kumpanya? Dati po ako manunulat ng isang balita sa Pablaak na Pahagan, sir. Bakit ninais mong magtabaho’t mamasukan sa amin? Nais ko pong mahasa pa ang aking kasanayan sa pagsusulat ng mga balita at mga artikulo sa pahayagan. Kilala ang iyong pahayagan na nagbibigay ng maraming impomasyon sa lipunan. Nais ko po maging bahagi ng inyong pahayagan bilang isang manunulat. Mula sa ginawa mong artikulo, mahusay ang iyong ginawa. Masasabi kong kailangan ka namin. Ngayon palang tanggap ka na.
 • 66. •Tungkuling ng wika na ginagamit sa paghahanap o paghingi ng mga impormasyon. PASALITA Pagtatanong, Pananaliksik, at Pakikipanayam PASULAT Sarbey
 • 67.
 • 68. • Petrolyo sumipa na mababang presyo, mga Pilipinong manggagawa sa Qatar posibleng mawalan ng trabaho. • Pangulong Rodrigo Duterte, inaprubahan na ang Face-to-face classes sa 120 na pampubliko at pribadong paaralan.
 • 69. •Nagbibigay ng impormasyon o mga datos. PASALITA Pag-uulat at Pagtuturo PASULAT Pamanahong Papel
 • 70.
 • 71.
 • 72.
 • 73.
 • 74.
 • 75.
 • 76.
 • 77.
 • 78.
 • 79.
 • 80.
 • 81.
 • 82.
 • 83.
 • 84.
 • 85.
 • 86.
 • 87.
 • 88.
 • 89.
 • 90.
 • 91.
 • 92.
 • 93.
 • 94.
 • 95.
 • 96.
 • 97.
 • 98.
 • 100. Pambansang Wika Filipino -Naging wikang pambansa alinsunod sa isinasaad ng Konstitusyon 1987. -Batay sa maraming wikain sa Pilipinas, kasama ang Ingles at Kastila.
 • 101. Ito ang sumisimbolo sa ating pambansang pagkakakilanlan artikulo XIV seksyon 6,1987
 • 102. Wikang Panturo • Ang opisyal na wikang gamit sa klase. • Ito ang wika ng talakayang guro- estudyante.
 • 103. Opisyal na Wika • Tinatawag na opisyal na wika ang isang wika na binigyan ng natatanging pagkilala sa Konstitusyon bilang wikang gagamitin sa mga opisyal na transaksyon ng pamahalaan.
 • 104. Opisyal na Wika • Ayon sa Artikulo IV, Seksyon 7, ang wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggga’t walang itinatadhana ang batas, Ingles .
 • 105. Bilingguwalismo at Multilingguwalismo • Bilingguwalismo Tumutukoy sa dalawang wika na ginagamit nang may pantay na kahusayan
 • 106. • Multilingguwalismo - Kakayahang magsalita ng maraming wika. Ito ay pinaiiral na patakarang pangwika sa edukasyon. * Mother tongue based multilinggual education ( MLE)
 • 107. Unang Wika  “Wikang sinuso sa ina” o inang wika.
 • 108. Pangalawang Wika • Ang tawag sa iba pang mga wikang matututuhan ng isang tao pagkaraang matutuhan ang kanyang unang wika.
 • 109. Heterogenous- Wika na umiiral sa multikultural na komunidad dahil multilinggual ang mga kasapi nito kaya’t iba-iba, samot-sari at marami ang wikang gingamit.
 • 110. Homogenous – linggwistikong komunidad na umiiral lamang sa sektor, grupo o yunit na nakauunawa sa iisang gamit ng wika.
 • 111. Subalit hindi ganito ang wika dahil nagkakaroon ito ng pagkakaiba-iba kaya’t ipinakikita nito ang pagiging heterogenous at ang barayti ng wika ang patunay nito.
 • 112. Walang buhay na wika ang maituturing na homogenous dahil ang bawat isa ay binubuo ng mahigit isang barayti. Masasabing homogenous ang wika kung ang lahat ng gumagamit nito ay pare-parehong magsalita.
 • 114. - batay sa lugar, panahon at katayuan sa buhay. Nakikita ito kaugnay ng pinanggagalingang lugar ng tagapagsalita o grupo ng tagapagsalita sa isa sa tatlong dimension: espasyo, panahon at katayuang sosyal. -barayti ng wika na nag-iiba sa heograpikal na aspeto.. Dayalek
 • 115.  Ito ang barayti ng wikang ginagamit ng partikular na pangkat ng mga tao mula sa isang partikular na lugar tulad ng lalawigan, rehiyon, o bayan.
 • 116. Gamit na salita para sa isang bagay, o magkakaiba ang pagbuo ng pangungusap na siyang nagpapaiba sa dayalek ng lugar.
 • 117. Jargon - mga salitang ginagamit ng mga partikular na grupo at propesyon (propesyonal).Hal. “Objection your honor” salitang ginagamit sa korte
 • 118. Argot - Mga salitang kalye.Ginagamit ito ng mga mabababang uri ng tao (pabalbal)
 • 119. Diglosia -Isang sosyolinggwistikang sitwasyon kung saan ginagamit na wika ay hindi pareho dahil na rin sa mga pangsosyal na salik. Ayon kay Fersugon, ito’y may dalawang klasipikasyon: ang pormal o highly valued na tinuturo sa eskuwelahan at ginagamit sa mga interbyu; ang di-pormal o less valued na ginagamit sa ordinaryong komunikasyon.
 • 120. Anomie - Disoryentasyon ng wika o salita. kaguluhan dahil sa kawalan ng istrukturang pangsosyal. Ang personal na alienation resulta ng kawalan ng istrukturang pangsosyal
 • 121. Poliglot -Taong nakakapagsulat at nakapagsasalita ng maraming lengguahe. Hal. Ang Pilipinas ay isang polyglot na bansa. Si Jose Rizal ay isang poliglot
 • 122. Idyolekto - nakagawiang pamamaraan sa pagsasalita ng isang individual o ng isang pangkat ng mga tao. ( uri ng wikang ginagamit at iba pa) - Indibidwal na estilo ng paggamit ng isang tao sa kanyang wika. Hal: Tagalog - Bakit? Batangas - Bakit ga? Bataan - bakit ah?
 • 123.  Kahit na iisa ang wika ay may natatanging paraan ng pagsasalita ang bawat isa. Lumulutang ang mga katangian at kakanyahang natatangi ng taong nagsasalita.
 • 124.  Walang dalawang taong nagsasalita ng isang wika ang bumibigkas nito nang magkaparehong- magkapareho
 • 125. Sosyolek - ang tawag sa barayti ng wika na naayon sa social relationship - wikang ginagamit sa komunidad
 • 126.  Nakabatay sa katayuan o antas panlipunan o dimensyong sosyal ng mga taong gumagamit ng wika.  Kapansin-pansin kung paano makikitang nagkakapangkat- pangkat ang mga tao batay sa ilang katangian.
 • 127.  Ayon kay Rubrico (2009) ang sosyolek ang pinakamahusay na palatandaan ng istratipikasyon ng isang lipunan, na siyang nagsasaad sa pagkakaiba ng paggamit ng wika ng mga tao na nakapaloob dito batay sa kanilang katayuan sa lipunan at sa mga grupo na kanilang kinabibilangan. Para matanggap ang isang tao sa isang grupong sosyal, kailangan niyang matutunan ang sosyolek na ito.
 • 128. ETNOLEK  Barayti ng wika mula sa mga etnolingguwistikong grupo.  Ang salitang etnolek ay nagmula sa salitang etniko at dialek.  Taglay nito ang mga salitang nagiging bahagi na ng pagkakakilanlan ng isang pangkat-etniko
 • 129. Halimbawa: Vakul = tumutukoy sa gamit ng mga Ivatan na pantakip sa ulo sa init man o sa ulan Bulanon= full moon Ang paggamit ng mga Ibaloy ng SH sa simula, gitna at dulo ng salita tulad ng shuwa(dalawa) sadshak (kaligayahan), pershen (hawak)
 • 130. PIDGIN  Ang pidgin ay umusbong na bagong wika o tinatawag sa Ingles na ‘nobody’s native language’ o katutubong wikang di pag-aari ninuman.  Nangyayari ito kapag may dalawang taong nagtatangkang mag-usap subalit pareho silang may magkaibang unang wika kaya’t di magkaintindihan dahil hindi nila alam ang wika ng isa’t isa.
 • 131. CREOLE  Ang wikang nagmula sa pidgin ay nagiging likas na wika o unang wika na ng batang isinilang sa komunidad ng pidgin. Nagamit na ito ng mahabang panahon, kaya’t nabuo ito hangggang sa magkaroon ng pattern o mga tuntuning sinusunod na ng karamihan. Ito ngayon ang creole, ang wikang nagmula sa isang pidgin at naging unang wika sa isang lugar.
 • 132. REGISTER  Nakadepende ang wika sa sitwasyon ng paggamit.
 • 133. Register na Wika -ito ay mga espesyalisadong salitang ginagamit sa partikular na larangan o disiplina. hal: computer- cpu, mouse, mother board, file, virus
 • 134. Halimbawa: I am going to give you a prescription for your pain (Doktor sa Pasyente) Cream together butter, sugar and beaten yolks until
 • 135. Lingua Franca -wikang malaganap na ginagamit ng tao kahit may iba silang unang wika. -Wikang nag-uugnay sa mga taong di magkaunawaan sanhi ng pagkakaiba ng lenggwahe.
 • 136.
 • 137.
 • 138. Panahon ng Katutubo: Bago pa man dumating ang mgaEspanyol ay may sariling Sistema na ang Pilipinas ng ekonomiya, pamahalaan, relihiyon at lipunan
 • 139. •Ang mga panitikan o mga kasulatan sa panahong ito ay isinusulat sa mga tuyong dahon, balat ng puno o inuukit sa mga bato •Alibata –katawagan sa katutubong paraan ng pagsusulat •Binubuo ng 3 patinig at 14 na katinig at sa kabuoan ay 17 natitik
 • 140. •Gumagamit ng dalawang pahilis na guhit (//) bilang hudyat ng pagtatapos •Lanseta –katawagan sa mga matutulis na bagay na ginagamit noon sa pagsulat
 • 141. •Dito rin umusbong at umunlad ang mga panitikang-bayan katulad ng karunungang-bayan (bugtong, salawikain, sawikain, idyoma, atbp.) at kuwentong-bayan (alamat, mito, epiko, atbp.)
 • 142. Noong panahong rin ito ay nagkaroon ng kalakalan ang Pilipinas at ng Tsina kaya naimpluwensiya rin tayo ng WikangTsino •Halimbawa ng mga Salitang hiram mula sa Tsino: Hiya, Paslang, Pansit, Siomai, Susi, Tanglaw, Bakya, Lawin, Tanso, Pakyaw at Suki
 • 143.
 • 144. •Noong 1521, dumating ang Portugese pero eksplorador ng Espanya na si Fernando Magallanes (Ferdinand Magellan) sa lupain ng Pilipinas para sana angkinin ito para sa korona ng Espanya pero sa kasamaang palad ay napatay siya •Pero mayroon siyang mga kasamahan na nakabalik sa Espanya at nagbalita sa nangyari.
 • 145. •Noong 1565, ay dumating si Miguel Lopez de Legazpi sa isang bahagi ng Luzon (kasalukuyang Maynila) at tinumba niya ang puwersa ng mga rajah sa Maynila. •At dahil sa pagkagapi ng Pilipinas ay tuluyan na tayong nasakop ng Espanya at tumagal ito ng 333 na taon.
 • 146. •Ang pagdating ng mgaEspanyol ang nagdulot ng mala-rebolusyonaryong pagpalit ng mga ating naging kagawian noong panahon ng katutubo •Malaki ang nagbago sa larangan ng relihiyon, edukasyon, agham, lipunan, politika, musika, panitikan at wika
 • 147. •Sinasabi noon ng mga Espanyol na ang mga Pilipino ay mga indio o mga hindi sibilisadong tao •Pinag-aralan ng mga misyonerong Espanyol ang mga katutubong wika para makapag-turo sila ng Wikang Kastila sa mga katutubong Pilipino
 • 148. Panahon ng Espanyol: •Haring Philip II •Asawa ni Reyna Mary I ng Inglatera na tinatawag din na “Bloody Mary” •Pinasimulan ang pagtuturo ng wikang Kastila sa lahat ng katutubong Pilipino
 • 149. •Nagbago ang Sistema ng pagsulat ng mga Pilipino: Binubuo na ito ng 20 na titik na nahahati sa 5 patinig at 15 na katinig Patinig –a, e, i, o, u Katinig – b, k, d, g, h, l, m, n, ng, p, r, s, t, w, y
 • 150. •Doctrina Christiana •Kauna-unahang aklat na inilimbag sa Pilipinas gamit ang silograpiko •Ito ay inilathala ng 1593 •Isinulat ito ni Padre de Placencia at Padre Domingo Nieva
 • 151. •Vocabulario de la Lengua Tagala •Kauna-unahang talasalitaan saTagalog •Isinulat ni Padre Pedro de San Buenaventura noong 1613
 • 152. •Pasyon •Ito ay aklat napatungkol sa buhay, ministro at pagpapakasakit ni Hesu Kristo •Ito’y binabasa tuwing Mahal naAraw
 • 153. Halimbawa ng mga Salitang Hiram sa Wikang Kastila: •Apellido –Apelyido •Jabón –Sabon •Alcalde –Alkalde •Pasaporte –Pasaporte •Opinión –Opinyon •Agosto –Agosto •Comunidad –Komunidad •Viernes –Biyernes
 • 154.
 • 155. •Noong huling bahagi ng 1700s at sa kalagitnaan ng 1800s ay tumindi ang damdaming nasyonalismo ng mga Pilipino dahil sa nakikitang pang-aapi ng mga Espanyol sa mga kapwa Pilipino •Kaya naisipan nilang gamitin ang WikangTagalog at Wikang Espanyol para maipabatid ang nais nilang paglaya sa mga kamay ng Espanyol
 • 156. •Noong 1872 ay sinimulan ng mga propagandista ang kanilang kilos laban sa mga Espanyol gamit ang kanilang pagsulat ng mga propaganda na maglalabas ng mga katiwalian at kasamaan ng mga Espanyol
 • 157.
 • 158. •La Solidaridad •Ito ay ang katawagan sa grupong itinatag ng mga ilustrado noong Disyembre 13, 1888 •Ito ay pinangunahan ni Graciano Lopez- Jaena •Naglalabas rin sila ng mga pahayagan na naglalaman ng kondisyon ng Pilipinas sa kamay ng mga Espanyol
 • 159.
 • 160. Panahon ng Himagsikan: •Jose Rizal •Isa sa mga nangunang katauhan sa panahon ng himagsikan dahil sa pagsulat niya ng NoliMe Tangere at El Filibusterismo
 • 161. Panahon ng Himagsikan: •Graciano Lopez-Jaena •Pinuno ng La Solidaridad •Unang propagandistang nakarating sa Espanya •Nag-ambag ng Malaki sa kilusang propaganda
 • 162. Panahon ng Himagsikan: •Marcelo H. Del Pilar •Isang malaking kritikong mga Espanyol at ito ang naging dahilanniya para ipatapon siya sa Espanyol noong 1888 •Siya ang humalili kay Jaena bilang editor ng pahayagan ng La Solidaridad
 • 163.
 • 164. Panahon ng Himagsikan: •Andres Bonifacio •Supremo ng Katipunan •Ama ng Rebolusyon •Nagsulat ng “Pag-Ibig sa Tinubuang Lupa”
 • 165.
 • 166.
 • 167. Pagkatapos magapi ng mga Amerikano ang mga Espanyol sa labanan sa Manila Bay at sa iba pang lugar, ay napasakamay na ng mga Amerikano ang buong Pilipinas sa pamumuno niAlmirante George Dewey
 • 168. • Thomasites– katawagan sa 500 Amerikanong naging guro ng mga Pilipino sa Wikang Ingles. • Public Education System–Naging laganap ang pagpapatayo ng pampublikong paaralan na libre sa lahat sa panahong ito
 • 169. •Sa panahong ito ay pinayagan ng makilahok ang mga Pilipino sa Senado at naging demokratiko na ang Sistema ng pamahalaan.
 • 170. •William Cameron Forbes •Gobernador-Heneral ng Pilipinas mula 1908 hanggang 1913 •Nagpahayag ng pagnanais na turuan lahat ng mga Pilipino na magsalita o gumamit ng Wikang Ingles
 • 171. •Henry Jones Ford •Isang pulitiko at negosyante •Iginiit niya na gumastos ng Malaki ang mga Amerikano para mapalitan ng tuluyan ang Wikang Kastila ng Wikang Ingles
 • 172.
 • 173.
 • 174.
 • 175. •Noong 1934, tinalakay ni Lope K. Santos na dapat maging batayan ng magiging pambansang wika ang mga wikang umiiral at ginagamit saPilipinas
 • 176. •Noong Nobyembre 1935, natalo ni Manuel L. Quezon si Emilio Aguinaldo at Gregorio Aglipay sa eleksyon at nahalal siya bilang Pangulo ng Komonweltng Pilipinas
 • 177. •Noong 1936, sa pagpapatibay ng unang pambansang asemblea ng Pilipinas ay binuo ang Surian ng Wikang Pambansa •Tungkulinng Surian ng Wikang Pambansa: 1.Gumawa ng pag-aaral sa mga pangkalahatang wika sa Pilipinas 2.Magpaunlad at magpatibay ng isang wikang panlahat na Wikang Pambansa batay sa isa sa mga umiiral na katutubong wika
 • 178. 3. Bigyang-halaga ang wikang pinakamaunlad ayon sa balangkas, mekanismo at panitikang tinatanggap. •Noong 1940, sinimulan na ang pagtuturo ng wikang Pilipino batay sa Tagalog sa mga pampubliko at pampribadong paaralan
 • 179.
 • 180. •Noong Disyembre 8, 1941, ay sinorpresang inatake ng mga Hapones ang base-militar ng mga Amerikano sa Pearl Harbor na ikinagulat ng mga Amerikano •Kasabay rin ng pag-atake sa Pearl Harbor ang pagsakop sa Indonesia, French Indochina, Singapore at ang Pilipinas
 • 181. •Sa panahong ito, pinagbawalan ang paggamit ng Wikang Ingles sapagkat pinaglalaban ng mga Hapones na masugpo ang mga impluwensiyang Amerikano o Europeo sa mga bansang nasakop nila
 • 182. •Dahil doon ay namayani ang Wikang Pilipino batay sa Tagalog sa iba’t-ibang uri at anyo ng panitikan •Itinuro sa mga paaralan (pampubliko o pampribado man) ang wika ng Nihonggo ng mga sundalo at itinuturo rin ang Wikang Tagalog •Bukas ang mga paaralan sa lahat ng antas
 • 183. •Ordinansa Militar Blg. 13 •Nag-uutos na gawing opisyal na wika ang Tagalog at ang Nihonggo (Hapones) •Naitatag rin ang Philippine Executive Commission na pinamumunuan ni Jorge Vargas
 • 184.
 • 185. •Jose Villa Panganiban •Isa siyang propesor, lingguwista, makata at awtor ng mga dula •Isa siyang masugid na tagasunod na ang Pilipino ang “Wikang Pambansa”
 • 186.
 • 187. •Hulyo 4, 1946 – ibinigay na ng mga Amerikano ang Kalayaan na inaasam ng mga Pilipino. Kasabay rin ang pagpapahayag ng Batas Komonwelt Blg. 570 •Batas Komonwelt Blg. 570 –Isinasaad na ang Tagalog ang Wikang Opisyal ng Pilipinas
 • 188. •Ramon Magsaysay •Ikapitong pangulo ng Pilipinas •Nagpalabas ng dalawang proklamasyon ukol sa pagdiriwang ng Linggo ng Wika
 • 189. •Proklamasyong Blg. 12 – nilagdaan ni Pang. Masaysay noong Marso 26, 1951 na sinasaad na Marso 29 –Abril 4 ang linggo ng Wikang Pambansa •Proklamasyong Blg. 186– paglipat ng linggo ng Wikang Pambansa mula ika-13 hanggang ika-19 ng Agosto
 • 190.
 • 191.
 • 192.
 • 193. •Gregorio Hernandez Jr. •Dating kalihim ng Edukasyon sa administrasyong Magsaysay •Pinag-utos ang pag-awit ng Lupang Hinirang sa lahat ng paaralan at sa wikang Pilipino
 • 194.
 • 195. •Kautusang Tagapagpaganap Blg. 96– Nilagdaan ni Pangulong Ferdinard Marcos noong 1967 na nagsasaad na ang gagamiting pangalan sa lahat ng gusali at tanggapan ay wikang Pilipino
 • 196. •Memorandum Sirkular Blg. 384 (1969) – Nilagdaan ni Alejandro Malchor na nagsasaad na may kapangyarihan o kakayahan pamahalaan ang lahat ng komunikasyong Pilipino salahat ng kagawaran, tanggapan at iba pang sangay ng pamahalaan
 • 197. •ArtikuloXV, Seksyon III (1973 Constitution) – Ditounang ginamitang salitang“Filipino” bilang WikangPambansa ng Pilipinas •Kautusang Tagapagpaganap Blg.25 (1974) – Nilagdaan ni Juan Manuel, kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports, ang isang kautusan na nagpapatupad ng pagtuturo ng edukasyong bilingwal sa lahat ng kolehiyo at pamantasan
 • 198. •ArtikuloXIV, Seksyon VI (1987 Constitution) – “Ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Samantalang nililinang, ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at sa iba pang mga wika. Alinsunod sa tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang Pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang midyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. “
 • 199. •Kautusang Tagapagpaganap Blg.52(1987) – Nilagdaan ni Lourdes Quisumbing, kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at Isports, ang isang kautusan na nagpapatupad ng pagtuturo ng edukasyong bilingwal sa lahat ng antas ng paaralan
 • 200. •Proklamasyon Blg.1041 (1997) – Nilagdaan ni Fidel V. Ramos noong Hulyo 15, 1997 na nagpapahayag ng taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wikang Pambansa tuwing buwan ng Agosto (Agosto 1-31)