Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

of

Redux - 4Developers Slide 1 Redux - 4Developers Slide 2 Redux - 4Developers Slide 3 Redux - 4Developers Slide 4 Redux - 4Developers Slide 5 Redux - 4Developers Slide 6 Redux - 4Developers Slide 7 Redux - 4Developers Slide 8 Redux - 4Developers Slide 9 Redux - 4Developers Slide 10 Redux - 4Developers Slide 11 Redux - 4Developers Slide 12 Redux - 4Developers Slide 13 Redux - 4Developers Slide 14 Redux - 4Developers Slide 15 Redux - 4Developers Slide 16 Redux - 4Developers Slide 17 Redux - 4Developers Slide 18 Redux - 4Developers Slide 19 Redux - 4Developers Slide 20 Redux - 4Developers Slide 21 Redux - 4Developers Slide 22 Redux - 4Developers Slide 23 Redux - 4Developers Slide 24 Redux - 4Developers Slide 25 Redux - 4Developers Slide 26 Redux - 4Developers Slide 27 Redux - 4Developers Slide 28 Redux - 4Developers Slide 29 Redux - 4Developers Slide 30 Redux - 4Developers Slide 31 Redux - 4Developers Slide 32 Redux - 4Developers Slide 33 Redux - 4Developers Slide 34 Redux - 4Developers Slide 35 Redux - 4Developers Slide 36 Redux - 4Developers Slide 37 Redux - 4Developers Slide 38 Redux - 4Developers Slide 39 Redux - 4Developers Slide 40 Redux - 4Developers Slide 41 Redux - 4Developers Slide 42 Redux - 4Developers Slide 43 Redux - 4Developers Slide 44 Redux - 4Developers Slide 45 Redux - 4Developers Slide 46 Redux - 4Developers Slide 47 Redux - 4Developers Slide 48 Redux - 4Developers Slide 49 Redux - 4Developers Slide 50 Redux - 4Developers Slide 51 Redux - 4Developers Slide 52 Redux - 4Developers Slide 53 Redux - 4Developers Slide 54 Redux - 4Developers Slide 55 Redux - 4Developers Slide 56 Redux - 4Developers Slide 57 Redux - 4Developers Slide 58 Redux - 4Developers Slide 59 Redux - 4Developers Slide 60 Redux - 4Developers Slide 61 Redux - 4Developers Slide 62 Redux - 4Developers Slide 63 Redux - 4Developers Slide 64 Redux - 4Developers Slide 65 Redux - 4Developers Slide 66 Redux - 4Developers Slide 67 Redux - 4Developers Slide 68 Redux - 4Developers Slide 69 Redux - 4Developers Slide 70 Redux - 4Developers Slide 71 Redux - 4Developers Slide 72 Redux - 4Developers Slide 73 Redux - 4Developers Slide 74 Redux - 4Developers Slide 75 Redux - 4Developers Slide 76 Redux - 4Developers Slide 77 Redux - 4Developers Slide 78 Redux - 4Developers Slide 79 Redux - 4Developers Slide 80 Redux - 4Developers Slide 81 Redux - 4Developers Slide 82 Redux - 4Developers Slide 83 Redux - 4Developers Slide 84 Redux - 4Developers Slide 85 Redux - 4Developers Slide 86 Redux - 4Developers Slide 87 Redux - 4Developers Slide 88 Redux - 4Developers Slide 89 Redux - 4Developers Slide 90 Redux - 4Developers Slide 91 Redux - 4Developers Slide 92 Redux - 4Developers Slide 93 Redux - 4Developers Slide 94 Redux - 4Developers Slide 95 Redux - 4Developers Slide 96 Redux - 4Developers Slide 97 Redux - 4Developers Slide 98 Redux - 4Developers Slide 99 Redux - 4Developers Slide 100 Redux - 4Developers Slide 101 Redux - 4Developers Slide 102 Redux - 4Developers Slide 103 Redux - 4Developers Slide 104 Redux - 4Developers Slide 105 Redux - 4Developers Slide 106 Redux - 4Developers Slide 107 Redux - 4Developers Slide 108 Redux - 4Developers Slide 109 Redux - 4Developers Slide 110
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Redux - 4Developers

Download to read offline

4Developers - Redux presentation

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Redux - 4Developers

 1. 1. PODRÓŻE W CZASIE Z ARCHITEKTURĄ REDUX
 2. 2. ELIASZ SAWICKI ‣ Blog: www.eliaszsawicki.com ‣ Twitter: @EliSawic
 3. 3. REDUX ‣ Skąd i po co? ‣ Jak to działa? ‣ Przemyślenia
 4. 4. SKĄD I PO CO?
 5. 5. CZEGO UŻYĆ?
 6. 6. REACT
 7. 7. KOMPONENTY
 8. 8. FLUX
 9. 9. FLUX Flux is the application architecture that Facebook uses for building client-side web applications. It complements React's composable view components by utilizing a unidirectional data flow. It's more of a pattern rather than a formal framework, and you can start using Flux immediately without a lot of new code.
 10. 10. FLUX ‣ application architecture ‣ unidirectional data flow ‣ pattern ‣ without a lot of new code
 11. 11. DAN ABRAMOV
 12. 12. FRUSTRACJA ▸ Frustracja (łac. frustratio - zawód, udaremnienie) – zespół przykrych emocji związanych z niemożliwością realizacji potrzeby lub osiągnięcia określonego celu. ▸ np. Gdy kolejny raz odtwarzasz stan aplikacji podczas pracy nad nową funkcjonalnością
 13. 13. DEV TOOLS
 14. 14. TIME TRAVEL
 15. 15. RECORDING
 16. 16. HOT RELOADING
 17. 17. FLUX NIE DO KOŃCA WSPIERAŁ
 18. 18. REDUX
 19. 19. RESWIFT
 20. 20. DUŻO ZALEŻY OD PLATFORMY
 21. 21. SKĄD I PO CO? ‣ wyszedł ze świata webowego ‣ inspirowany Fluxem ‣ oparty na chęci szybszej iteracji ‣ dużo zależy od platformy ‣ podejście
 22. 22. JAK TO DZIAŁA?
 23. 23. WYOBRAŹMY TO SOBIE
 24. 24. URZĄD SKARBOWY
 25. 25. EXCEL
 26. 26. WYSŁAĆ LIST
 27. 27. POPROSIĆ KSIĘGOWEGO
 28. 28. URZĄD SKARBOWY ODBIERA
 29. 29. PRZEKAZUJE DO URZĘDNIKA
 30. 30. URZĘDNIK AKTUALIZUJE AKTA
 31. 31. AKTUALIZUJE AKTA FIRMY
 32. 32. DOSTAJEMY INFORMACJĘ ZWROTNĄ
 33. 33. AKTUALIZACJA EXCELA
 34. 34. EXCEL LIST URZĄD SKARBOWY URZĘDNIK URZĘDNIK STAN STAN
 35. 35. REDUX
 36. 36. GŁÓWNE ELEMENTY ‣ State ‣ Actions ‣ Reducers ‣ Store
 37. 37. STATE
 38. 38. STATE
 39. 39. PROSTY STAN struct CompanyState { var isTaxPaidOnTime: Bool }
 40. 40. STAN APLIKACJI SKŁADA SIĘ Z PODSTANÓW struct ApplicationState { var companyState: CompanyState var loginState: LoginState var user: User var navigationState: NavigationState }
 41. 41. VIEW STATE
 42. 42. ACTIONS
 43. 43. AKCJA NIOSĄCA DANE struct ChangeTaxPaymentStatus: Action { let isPaid: Bool }
 44. 44. AKCJA OPARTA NA TYPIE struct IncreaseCounter: Action {}
 45. 45. VIEW ACTION STATE
 46. 46. ACTION CREATORS
 47. 47. TWORZENIE AKCJI func updateAccount() { getTaxInfo(completion: { tax in store.dispatch(ChangeTaxPaymentStatus(isPaid: tax.isPaid)) }) }
 48. 48. STORE
 49. 49. ODBIERA LISTY
 50. 50. ZARZĄDZA ZMIANAMI
 51. 51. INFORMUJE O ZMIANACH
 52. 52. INFORMACJE O ZMIANIE protocol Store { func subscribe(subscriber: Subscriber) }
 53. 53. WYSYŁANIE LISTÓW protocol Store { func subscribe(subscriber: Subscriber) func dispatch(action: Action) }
 54. 54. TWORZENIE STORE’A protocol Store { func subscribe(subscriber: Subscriber) func dispatch(action: Action) init(urzędnicy: Urzędnicy, state: State) }
 55. 55. TWORZENIE STORE’A protocol Store { func subscribe(subscriber: Subscriber) func dispatch(action: Action) init(reducer: Reducer, state: State) }
 56. 56. VIEW ACTION STORE STATE STATE
 57. 57. REDUCER
 58. 58. REDUCER (Action, State?) -> State
 59. 59. REDUCER APLIKACJI func appReducer(action: Action, state: AppState?) -> AppState { return AppState( companyState: companyReducer(action, user: state?.companyState), navState: navReducer(action, navState: state?.navState) ) }
 60. 60. REDUCER PODSTANU func companyReducer(action: Action, company: CompanyState?) -> CompanyState { var resultCompany = company ?? CompanyState() switch action { case let action as ChangeTaxPaymentStatus: resultCompany.isTaxPaidOnTime = action.isPaid } return resultCompany }
 61. 61. REDUCER + FLUXREDUX
 62. 62. VIEW ACTION STORE REDUCER REDUCER STATE STATE
 63. 63. TO NIE WSZYSTKO
 64. 64. STORE APLIKACJI let mainStore = Store<AppState>(reducer: counterReducer, state: nil)
 65. 65. SUBSCRIBE class CounterViewController: UIViewController, StoreSubscriber { override func viewWillAppear(_ animated: Bool) { mainStore.subscribe(self) } override func viewWillDisappear(_ animated: Bool) { mainStore.unsubscribe(self) } }
 66. 66. NEW STATE class CounterViewController: UIViewController, StoreSubscriber { func newState(state: AppState) { ... } }
 67. 67. DISPATCH ACTION class CounterViewController: UIViewController, StoreSubscriber { @IBAction func upButtonTapped(_ sender: UIButton) { mainStore.dispatch(CounterIncrease()) } @IBAction func downButtonTapped(_ sender: UIButton) { mainStore.dispatch(CounterDecrease()) } }
 68. 68. PROSTE AKCJE struct CounterIncrease: Action {} struct CounterDecrease: Action {}
 69. 69. ACTION CREATOR struct CounterSetValue: Action { var value: Int } func setCounterValue() { countRepository.getCount { count in store.dispatch(CounterSetValue(value: count)) } }
 70. 70. REDUCER func counterReducer(action: Action, state: AppState?) -> AppState { var state = state ?? AppState() switch action { case _ as CounterIncrease: state.counter += 1 case _ as CounterDecrease: state.counter -= 1 case let valueAction as CounterSetValue: state.counter = valueAction.value default: break } return state }
 71. 71. REAKCJA NA ZMIANE class CounterViewController: UIViewController, StoreSubscriber { func newState(state: AppState) { counterLabel.text = "Counter: (state.counter)" } }
 72. 72. GŁÓWNE ELEMENTY ‣ State ‣ Actions ‣ Reducers ‣ Store
 73. 73. MOJE PRZEMYŚLENIA
 74. 74. WARTO?
 75. 75. ZALEŻY
 76. 76. POZNAWAJMY INNE PODEJŚCIA
 77. 77. UNIDIRECTIONAL DATA FLOW
 78. 78. AKCJE NIE POSIADAJĄ CALLBACKÓW
 79. 79. UNIKAJMY CYKLI ZDARZEŃ
 80. 80. ROOT A B
 81. 81. ROOT A B
 82. 82. JEDNO ŹRÓDŁO PRAWDY
 83. 83. PRZECHOWYWANIE STANU class ComponentA { var state: State? var componentB: ComponentB func applyState(state: State) { self.state = state componentB.applyState(state) } } class ComponentB { var state: State? func applyState(state: State) { self.state = state } }
 84. 84. USTAWIANIE STANU class ComponentA { var componentB: ComponentB func applyState(state: State) { componentB.applyState(state) } } class ComponentB { func applyState(state: State) { } }
 85. 85. STATE MANAGER
 86. 86. STANDARDY NIE SĄ ZŁE
 87. 87. WYKONANIE ZADANIA?
 88. 88. ACTION CREATOR
 89. 89. ZMIANA STANU
 90. 90. REDUCER
 91. 91. GDZIE JEST STAN?
 92. 92. STORE
 93. 93. UŁATWIA PRACĘ
 94. 94. DESIGN FOR ITERATION
 95. 95. DEV TOOLS
 96. 96. ŁATWY DOSTĘP DO EKRANÓW, NAD KTÓRYMI PRACUJEMY
 97. 97. PRZYGOTOWANE ODPOWIEDZI
 98. 98. FAKE REQUEST
 99. 99. WIREMOCK
 100. 100. UNIT TESTY
 101. 101. SNAPSHOT TESTY
 102. 102. IOS SNAPSHOT TESTCASE
 103. 103. PRZEMYŚLENIA ‣ unidirectional data flow ‣ jedno źródło prawdy ‣ standardy nie są złe ‣ design for iteration
 104. 104. ZAWSZE JEST INNA DROGA

4Developers - Redux presentation

Views

Total views

99

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×