Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Redux - 4Developers

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
From mvc to redux: 停看聽
From mvc to redux: 停看聽
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 110 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Redux - 4Developers

 1. 1. PODRÓŻE W CZASIE Z ARCHITEKTURĄ REDUX
 2. 2. ELIASZ SAWICKI ‣ Blog: www.eliaszsawicki.com ‣ Twitter: @EliSawic
 3. 3. REDUX ‣ Skąd i po co? ‣ Jak to działa? ‣ Przemyślenia
 4. 4. SKĄD I PO CO?
 5. 5. CZEGO UŻYĆ?
 6. 6. REACT
 7. 7. KOMPONENTY
 8. 8. FLUX
 9. 9. FLUX Flux is the application architecture that Facebook uses for building client-side web applications. It complements React's composable view components by utilizing a unidirectional data flow. It's more of a pattern rather than a formal framework, and you can start using Flux immediately without a lot of new code.
 10. 10. FLUX ‣ application architecture ‣ unidirectional data flow ‣ pattern ‣ without a lot of new code
 11. 11. DAN ABRAMOV
 12. 12. FRUSTRACJA ▸ Frustracja (łac. frustratio - zawód, udaremnienie) – zespół przykrych emocji związanych z niemożliwością realizacji potrzeby lub osiągnięcia określonego celu. ▸ np. Gdy kolejny raz odtwarzasz stan aplikacji podczas pracy nad nową funkcjonalnością
 13. 13. DEV TOOLS
 14. 14. TIME TRAVEL
 15. 15. RECORDING
 16. 16. HOT RELOADING
 17. 17. FLUX NIE DO KOŃCA WSPIERAŁ
 18. 18. REDUX
 19. 19. RESWIFT
 20. 20. DUŻO ZALEŻY OD PLATFORMY
 21. 21. SKĄD I PO CO? ‣ wyszedł ze świata webowego ‣ inspirowany Fluxem ‣ oparty na chęci szybszej iteracji ‣ dużo zależy od platformy ‣ podejście
 22. 22. JAK TO DZIAŁA?
 23. 23. WYOBRAŹMY TO SOBIE
 24. 24. URZĄD SKARBOWY
 25. 25. EXCEL
 26. 26. WYSŁAĆ LIST
 27. 27. POPROSIĆ KSIĘGOWEGO
 28. 28. URZĄD SKARBOWY ODBIERA
 29. 29. PRZEKAZUJE DO URZĘDNIKA
 30. 30. URZĘDNIK AKTUALIZUJE AKTA
 31. 31. AKTUALIZUJE AKTA FIRMY
 32. 32. DOSTAJEMY INFORMACJĘ ZWROTNĄ
 33. 33. AKTUALIZACJA EXCELA
 34. 34. EXCEL LIST URZĄD SKARBOWY URZĘDNIK URZĘDNIK STAN STAN
 35. 35. REDUX
 36. 36. GŁÓWNE ELEMENTY ‣ State ‣ Actions ‣ Reducers ‣ Store
 37. 37. STATE
 38. 38. STATE
 39. 39. PROSTY STAN struct CompanyState { var isTaxPaidOnTime: Bool }
 40. 40. STAN APLIKACJI SKŁADA SIĘ Z PODSTANÓW struct ApplicationState { var companyState: CompanyState var loginState: LoginState var user: User var navigationState: NavigationState }
 41. 41. VIEW STATE
 42. 42. ACTIONS
 43. 43. AKCJA NIOSĄCA DANE struct ChangeTaxPaymentStatus: Action { let isPaid: Bool }
 44. 44. AKCJA OPARTA NA TYPIE struct IncreaseCounter: Action {}
 45. 45. VIEW ACTION STATE
 46. 46. ACTION CREATORS
 47. 47. TWORZENIE AKCJI func updateAccount() { getTaxInfo(completion: { tax in store.dispatch(ChangeTaxPaymentStatus(isPaid: tax.isPaid)) }) }
 48. 48. STORE
 49. 49. ODBIERA LISTY
 50. 50. ZARZĄDZA ZMIANAMI
 51. 51. INFORMUJE O ZMIANACH
 52. 52. INFORMACJE O ZMIANIE protocol Store { func subscribe(subscriber: Subscriber) }
 53. 53. WYSYŁANIE LISTÓW protocol Store { func subscribe(subscriber: Subscriber) func dispatch(action: Action) }
 54. 54. TWORZENIE STORE’A protocol Store { func subscribe(subscriber: Subscriber) func dispatch(action: Action) init(urzędnicy: Urzędnicy, state: State) }
 55. 55. TWORZENIE STORE’A protocol Store { func subscribe(subscriber: Subscriber) func dispatch(action: Action) init(reducer: Reducer, state: State) }
 56. 56. VIEW ACTION STORE STATE STATE
 57. 57. REDUCER
 58. 58. REDUCER (Action, State?) -> State
 59. 59. REDUCER APLIKACJI func appReducer(action: Action, state: AppState?) -> AppState { return AppState( companyState: companyReducer(action, user: state?.companyState), navState: navReducer(action, navState: state?.navState) ) }
 60. 60. REDUCER PODSTANU func companyReducer(action: Action, company: CompanyState?) -> CompanyState { var resultCompany = company ?? CompanyState() switch action { case let action as ChangeTaxPaymentStatus: resultCompany.isTaxPaidOnTime = action.isPaid } return resultCompany }
 61. 61. REDUCER + FLUXREDUX
 62. 62. VIEW ACTION STORE REDUCER REDUCER STATE STATE
 63. 63. TO NIE WSZYSTKO
 64. 64. STORE APLIKACJI let mainStore = Store<AppState>(reducer: counterReducer, state: nil)
 65. 65. SUBSCRIBE class CounterViewController: UIViewController, StoreSubscriber { override func viewWillAppear(_ animated: Bool) { mainStore.subscribe(self) } override func viewWillDisappear(_ animated: Bool) { mainStore.unsubscribe(self) } }
 66. 66. NEW STATE class CounterViewController: UIViewController, StoreSubscriber { func newState(state: AppState) { ... } }
 67. 67. DISPATCH ACTION class CounterViewController: UIViewController, StoreSubscriber { @IBAction func upButtonTapped(_ sender: UIButton) { mainStore.dispatch(CounterIncrease()) } @IBAction func downButtonTapped(_ sender: UIButton) { mainStore.dispatch(CounterDecrease()) } }
 68. 68. PROSTE AKCJE struct CounterIncrease: Action {} struct CounterDecrease: Action {}
 69. 69. ACTION CREATOR struct CounterSetValue: Action { var value: Int } func setCounterValue() { countRepository.getCount { count in store.dispatch(CounterSetValue(value: count)) } }
 70. 70. REDUCER func counterReducer(action: Action, state: AppState?) -> AppState { var state = state ?? AppState() switch action { case _ as CounterIncrease: state.counter += 1 case _ as CounterDecrease: state.counter -= 1 case let valueAction as CounterSetValue: state.counter = valueAction.value default: break } return state }
 71. 71. REAKCJA NA ZMIANE class CounterViewController: UIViewController, StoreSubscriber { func newState(state: AppState) { counterLabel.text = "Counter: (state.counter)" } }
 72. 72. GŁÓWNE ELEMENTY ‣ State ‣ Actions ‣ Reducers ‣ Store
 73. 73. MOJE PRZEMYŚLENIA
 74. 74. WARTO?
 75. 75. ZALEŻY
 76. 76. POZNAWAJMY INNE PODEJŚCIA
 77. 77. UNIDIRECTIONAL DATA FLOW
 78. 78. AKCJE NIE POSIADAJĄ CALLBACKÓW
 79. 79. UNIKAJMY CYKLI ZDARZEŃ
 80. 80. ROOT A B
 81. 81. ROOT A B
 82. 82. JEDNO ŹRÓDŁO PRAWDY
 83. 83. PRZECHOWYWANIE STANU class ComponentA { var state: State? var componentB: ComponentB func applyState(state: State) { self.state = state componentB.applyState(state) } } class ComponentB { var state: State? func applyState(state: State) { self.state = state } }
 84. 84. USTAWIANIE STANU class ComponentA { var componentB: ComponentB func applyState(state: State) { componentB.applyState(state) } } class ComponentB { func applyState(state: State) { } }
 85. 85. STATE MANAGER
 86. 86. STANDARDY NIE SĄ ZŁE
 87. 87. WYKONANIE ZADANIA?
 88. 88. ACTION CREATOR
 89. 89. ZMIANA STANU
 90. 90. REDUCER
 91. 91. GDZIE JEST STAN?
 92. 92. STORE
 93. 93. UŁATWIA PRACĘ
 94. 94. DESIGN FOR ITERATION
 95. 95. DEV TOOLS
 96. 96. ŁATWY DOSTĘP DO EKRANÓW, NAD KTÓRYMI PRACUJEMY
 97. 97. PRZYGOTOWANE ODPOWIEDZI
 98. 98. FAKE REQUEST
 99. 99. WIREMOCK
 100. 100. UNIT TESTY
 101. 101. SNAPSHOT TESTY
 102. 102. IOS SNAPSHOT TESTCASE
 103. 103. PRZEMYŚLENIA ‣ unidirectional data flow ‣ jedno źródło prawdy ‣ standardy nie są złe ‣ design for iteration
 104. 104. ZAWSZE JEST INNA DROGA

×