Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

221_internet gure herrian kuxkuxeroak.pdf

290 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

221_internet gure herrian kuxkuxeroak.pdf

 1. 1. Lan honen helburua, Ordizianinternet nola erabiltzen den,jendea non ibiltzen den, zertarakoerabiltzen den.
 2. 2. Lehenik eta behin, inkestak denen artean prestatu genituen gai hauek kontuan izanik:1:.Interneta erabiltzen duen.2:.Adina, interneten erabilera adin bakoitzean zeazteko.3:.Web gune bisitatuena:adin bakoitzean gune bisitatuena zeazteko.4:.Zertarako erabiltzen duen: a:.jolasteko b:.ikasteko c:lagunekin harremanetan jartzeko. d:.erosteko. e:.informatzeko.5:.Non erabiltzen duen: a:etxean. b:.lanean. c:.ikastetxean d:.kultur etxean. e:.ziber-kafetegian f:.gazte-lokalean g:.kalean6:.Onurak eta kalteak jendearen aldetik.7:.Iritzia orokorrean.Kalean ikasle bakoitzak,adin bakoitzetik 2pertsonei egin behar zien inkesta neska bati eta mutil bati. Adin talde hauek egin genituen:a)10-18urte bitarte. b) 19-30urte bitarte.c)31-40urte bitarte. d)46-60urte bitarte. e) 60urtetik gora.Ondoren denen inkestak bildu eta ondorio batzuk atera ditugu.
 3. 3. X110pertsona.X9 X6 X8%82bai%90bai %63bai gizonakumeak emakumea k
 4. 4. ZERATARAKO ERABILTZEN DA? Informatzeko Erosteko %7 %22Jolasteko Lanerako%10 %26 Ikasteko Lagunekin %12 harremanetan jartzeko %23
 5. 5. A Atari bisitatuenak, tuenti, posta elektronikoa eta facebook dira.TARIB Tuenti %31 Posta elektronikoaI Face book %26S %17ITATUENA
 6. 6. NONER EtxeanA %61LBILTZEND Lantokian %18AGEHIE
 7. 7. ONUR •Informazio ugari aurki • Birusak sartzen dira.A daiteke. • Pribatasuna galtzekoK • Harremanetan errez arriskua dago. jarri zaitezke. • Mendekotasuna sor • Jolasteko aukerak dezake.E ematen ditu, • Publizitate asko du.T • Lan tresna egokia da. • Iruzurrak gerta daitezke. •Bizitza erosoagoa • Manipulatu zaitzakete.A bihurtzen du. • Erosketak egitekoK balio du. • Tresna erabilerrazaA da.LTEAK
 8. 8. Gure ustez ikerketa honek, balio behar digujakiteko nola erabiltzen duen internet jendeak etahaiek egindako akatsak guk ez egitea. NEHURRIAK:•Segurtasuna handiagotu beharko zen.•Pribatutasuna gordetzeko, bakoitzari buruzkoinformazio gutxi jarri beharko zen.• Eta jendea ezagutzerako garaian kontu handia izan.
 9. 9. Eranskina I: Galdeketa orria Interneten erabilera Ordizian Kuxkuxeroak taldea Jakintza ikastola • Zer zara? Neska Mutila • Zenbat urte dituzu? 10 eta 18 urte bitartean 19 eta 30 urte bitartean 31 eta 45 urte bitartean 46 eta 60 urte bitartean 60 urtetik gora • Internet erabiltzen al duzu? Bai Ez • (Aurreko entzuna EZEZKOA bada). Zergatik ez duzu erabiltzen? _______________________________________________________________ • Zertarako erabiltzen duzu? Jolaserako Lanerako Informatzeko Lagunekin harremanetan egoteko Ikasteko Erosteko • Zenbat denbora ematen duzu Interneten astean? Ordu bat baino gutxiago Ordu bat eta hiru ordu bitartean Hiru ordu eta sei ordu bitartean Sei ordu baino gehiago • Zein ataritan ibiltzen zara batez ere? ___________________________________________________________ • Non konektatu ohi zara? Etxean Lanean Eskolan Kultur-etxean
 10. 10. ___________________________________________________________ • Non konektatu ohi zara? Etxean Lanean Eskolan Kultur-etxean Ziber-kafetegian Kalean Gazte-lokaleanInterneten erabilera Ordizian Kuxkuxeroak taldea Jakintza ikastola • Zein dira, zure ustez, Internetek izan ditzakeen onurak? ◦ ◦ ◦ • Zein dira, zure ustez, Internetek izan ditzakeen kalteak? ◦ ◦ ◦ • Zein iritzi duzu Interneti buruz, orokorrean? ____________________________________________________________
 11. 11. Eranskina I: Galdeketa orria Interneten erabilera Ordizian Kuxkuxeroak taldea Jakintza ikastola • Zer zara? Neska Mutila • Zenbat urte dituzu? 10 eta 18 urte bitartean 19 eta 30 urte bitartean 31 eta 45 urte bitartean 46 eta 60 urte bitartean 60 urtetik gora • Internet erabiltzen al duzu? Bai Ez • (Aurreko entzuna EZEZKOA bada). Zergatik ez duzu erabiltzen? _______________________________________________________________ • Zertarako erabiltzen duzu? Jolaserako Lanerako Informatzeko Lagunekin harremanetan egoteko Ikasteko Erosteko • Zenbat denbora ematen duzu Interneten astean? Ordu bat baino gutxiago Ordu bat eta hiru ordu bitartean Hiru ordu eta sei ordu bitartean Sei ordu baino gehiago • Zein ataritan ibiltzen zara batez ere? ___________________________________________________________ • Non konektatu ohi zara? Etxean Lanean Eskolan Kultur-etxean
 12. 12. ___________________________________________________________ • Non konektatu ohi zara? Etxean Lanean Eskolan Kultur-etxean Ziber-kafetegian Kalean Gazte-lokaleanInterneten erabilera Ordizian Kuxkuxeroak taldea Jakintza ikastola • Zein dira, zure ustez, Internetek izan ditzakeen onurak? ◦ ◦ ◦ • Zein dira, zure ustez, Internetek izan ditzakeen kalteak? ◦ ◦ ◦ • Zein iritzi duzu Interneti buruz, orokorrean? ____________________________________________________________
 13. 13. Eranskina II: Datuak INTERNETEN ERABILERA ORDIZIAN (2011) • Datu orokorrak: ◦ Inkestatutako pertsona kopurua: 194 ◦ Emakume: 97 ◦ Gizon: 97 ◦ Erabiltzaileak orokorrean: ▪ Bai: %71 ▪ Ez: %29 ◦ Erabiltzaileak sexuaren arabera: ▪ Emakumeak: Bai %71 Ez %29 ▪ Gizonak. Bai %70 Ez %30 ◦ Erabiltzaileak adinaren arabera: ▪ 10 eta 18 urte bitartekoak: Bai: %98 Ez: %2 ▪ 19 eta 30 urte bitartekoak: Bai: %89 Ez: %11 ▪ 31 eta 45 urte bitartekoak: Bai: %90 Ez: %10 ▪ 46 eta 60 urte bitartekoak: Bai: %74 Ez: %26 ▪ 60 urtetik gorakoak: Bai: %8 Ez: %92 • Erabiltzen ez dutenek, zergatik ez dute erabiltzen? ◦ Ez dakite erabiltzen: %36 ◦ Ez du beharrik: %16 ◦ Ez zaio gustatzen: %14 ◦ Ez du ordenagailurik: %13 ◦ Ez dute ulertzen: %5 ◦ Ez du erabili nahi: %5 ◦ Ez du horretarako adinik: %5 ◦ Ez du denborarik: %4 ◦ Aspertu egiten dio: %2
 14. 14. • Zertarako erabiltzen da? ◦ Jolasteko: %10 ◦ Lanerako: %26 ◦ Informatzeko. %22 ◦ Lagunekin harremanetan egoteko: %23 ◦ Ikasteko: %12 ◦ Erosketak egiteko: %7• Zenbat denboraz konektatzen da jendea astean? ◦ 1 ordu baino gutxiago: %21 ◦ Ordu 1 eta 3 ordu bitartean: %33 ◦ 3 ordu eta 6 bitartean: %27 ◦ 6 ordu baino gehiago: %19• Zein dira atari bisitatuenak? ◦ Posta elektronikoa: %26 ◦ Tuenti: %31 ◦ Facebook. %17 ◦ Youtube: %4 ◦ Wikipedia: %11 ◦ Egunkariak: %8 ◦ Habbo: %3• Non konektatu ohi da jendea? ◦ Etxean: %61 ◦ Lantokian: %18 ◦ Eskolan/ikastolan: %10 ◦ Kultur-etxean: %7 ◦ Ziber-kafetegian: %1 ◦ Kalean: %2 ◦ Gazte-lekua: %1
 15. 15. • Zein onura ditu Internetek? ◦ Informazio ugari topa daiteke: %37 ◦ Harremanak egin daitezke: %36 ◦ Jolasteko aukera ematen du: %2 ◦ lan-tresna egokian da: %15 ◦ Bizitza eroso bihurtzen du: %5 ◦ Erosketak egiteko balio du: %2 ◦ Tresna erabilerraza da: %3• Zein alderdi negatiboak ditu? ◦ Birusak sartzen dira: %31 ◦ Pribatutasuna galtzeko arriskua dago: %15 ◦ Mendekotasuna sor dezake: %31 ◦ Publizitate asko du: %2 ◦ Iruzurrak gerta daitezke: %14 ◦ Manipulatu zaitzakete: %7• Erabiltzailek interneti buruz duten iritzi orokorra: ◦ Ondo erabiliz gero, ona da: %67 ◦ Lan-tresna ona da: %14 ◦ Asmakuntza ona da: %10 ◦ Tresna baliagarria da: %3 ◦ Beharrezko tresna da: %2 ◦ Tresna interesgarria da: %2 ◦ Tresna garrantzitsua da: %2

×