Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IV засідання МО

118 views

Published on

засідання МО вчителів природничо-математичного циклу

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IV засідання МО

 1. 1. Підвищення якості освіти шляхом розвитку творчих здібностей учнів для успішної соціалізації в суспільстві 26.03.2018 р. ІV засідання методичного об'єднання вчителів природничо-математичного циклу
 2. 2. 1.Шляхи формування компетентностей учнів при вивченні математики та інформатики Доповідач Романченко О.В. 2.Організація роботи на уроках з предметів природно-математичного циклу , як системний фактор соціалізації особистості в сучасному європейскому суспільстві Доповідач Улизько Т.М. 3.Про підготовку учнів 9-го і 11-го класу до ДПА, ЗНО Вчителі МО
 3. 3. В чому полягає сутність компетентнісного підходу?
 4. 4. Що таке компетенція? Що таке компетентність?
 5. 5. Державний стандарт середньої освіти: Компетенція - суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини Компетентність - набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці Ти повинен це вміти! Я це вмію!
 6. 6. Державний стандарт Ключова компетентність - спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів Предметна (галузева) компетентність - набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань
 7. 7. ІКТ- компетентність Інформаційна культура особистості ІКТ- грамотність
 8. 8. ІКТ- грамотність це використання цифрових технологій, інструментів комунікації і мереж для отримання доступу до інформації, управління нею, її інтеграції, оцінки та створення для функціонування в сучасному суспільстві
 9. 9. ІКТ- компетентність впевнене володіння учнями всіма складовими навичками ІКТ- грамотності для вирішення виникаючих питань у навчальній та іншій діяльності, при цьому акцент робиться на сформованість узагальнених пізнавальних, етичних і технічних навичок
 10. 10. Підходи формування ІКТ • словесні методи навчання (розповідь, пояснення, бесіда, висування гіпотези, робота з підручником і книгою) • наочні методи (спостереження, ілюстрація, демонстрація наочних посібників, презентацій) • практичні методи (усні та письмові вправи, практичні комп'ютерні роботи).
 11. 11. На формування ІКТ впливають різні аспекти навчальної діяльності та дозвілля соціально- демографічні фактори діяльність вчителя інформатики освітня установа
 12. 12. STEM Інтерак- тивні інстру- менти Інтернет- ресурси Метод проектів Мульти- медіа
 13. 13. Можливості учнів успішно продовжувати освіту протягом усього життя (включаючи одержання освітніх послуг з використанням Інтернет); підготуватися до обраної професійної діяльності жити і працювати в інформаційному суспільстві, в умовах економіки, яка заснована на знаннях
 14. 14. Формування ІКТ-компетентності на уроках інформатики • Метод проектів • Міжпредметні зв’язки • Компетентнісні задачі • Завдання з «родзинкою» • Творчі завдання • Дистанційне навчання
 15. 15. Позакласна діяльність • Створити фільм про … • Організувати випуск класної/шкільної газети • Створити презентацію з навчального предмета • Супровід позакласних/позашкільних заходів • Адміністрування шкільного сайту
 16. 16. Участь у конкурсах, олімпіадах, змаганнях • Міжнародний конкурс «Бобер» • Веб-квести • Конкурс комп’ютерної графіки • Конкурс анімаційних фільмів • Конкурси з робототехніки • Олімпіади та турніри • МАН
 17. 17. Використання компетентнісних завдань для формування ключових та ІКТ- компетентностей учнів Завдання на формування однієї з компетентностей Завдання, що передбачають формування ключових та ІКТ- компетентностей Комплексні компетентнісні завдання, деталізовані ситуаціями Комплексні компетентнісні завдання без заданого плану розв’язування
 18. 18. Пропедевтика розв’язування комплексних компетентнісних завдань в 5-6 класах На основних уроках, впродовж серії уроків На уроках резерву, як узагальнення та систематизація Завдання для домашнього виконання з обговоренням у класі Для організації позакласної роботи, навчальної практики, літніх таборів Використання
 19. 19. Використання комплексних компетентнісних завдань на уроках інформатики у 7-9 класахОднимблоком • Наприкінці вивчення курсу Вкожномурозділі • Узагальнення та систематизація після кожного розділу
 20. 20. Приклад комплексного компетентнісного завдання з інформатики для 5 класу Розділ «Основи роботи з комп’ютером” Завдання. Бабуся п’ятикласниці Оленки вирішила придбати комп’ютер та навчитись працювати з ним. Допоможи їй це зробити.
 21. 21. Приклади підзадач-ситуацій • Бабуся в магазині техніки побачила різні пристрої, хоче визначити, які бувають комп’ютери та який їй обрати. Допоможи їй розібратися, які з пристроїв є комп’ютерами та як вони називаються. Ситуація 1 • Після придбання комп’ютера бабуся увімкнула його і побачила різні об’єкти на Робочому столі. Оленка пояснила їй, що на комп’ютерах встановлено багато програм. Без програм на комп’ютері нічого зробити не можна і для завантаження потрібної програми можна використати Головне меню або значки програм на Робочому столі. Бабуся хоче скористатися калькулятором для розрахунків вартості покупок. Допоможи їй. Ситуація 2
 22. 22. Приклади завдань для деталізації ситуації
 23. 23. Приклади завдань для деталізації ситуації
 24. 24. Складання компетентнісних задач має включати такі етапи: • опис змісту проблемної ситуації з опорою на раніше засвоєні знання чи власний досвід учнів; • формулювання вимог, що встановлюють початкові і граничні умови протікання навчальної діяльності; • розробку критеріїв ефективності здійснення етапів виконання завдання і результуючого продукту діяльності учнів; • розробку допомоги у формі запитання, завдання чи вправи, спрямованих на конкретизацію змісту описаної ситуації, уточнення сформульованих вимог, актуалізацію опорних знань і активізацію асоціативних і причинно-наслідкових зв’язків, необхідних для пошуку шляхів її вирішення; • розробку настанов щодо якісного виконання певних завдань.
 25. 25. 1. Ситуація Ти разом з другом вирішили скачати з Інтернету та встановити нову програму на комп’ютер. Біля її назви стоїть слово «Shareware». 2. Формулювання завдання для учнів Що означає це слово? Які ще позначення для програмного забезпечення можна зустріти? Підготуй повідомлення (або презентацію) для ознайомлення своїх однокласників з цим питанням. 4. Бланк для виконання завдання учнем Розробіть бланк для виконання завдання учнем та критерії для оцінювання результатів його роботи 3. Критерії оцінювання діяльності учня
 26. 26. Бланк та критерії оцінювання Кроки Відповідь Кількість балів Сформулюйте запит для пошуку відповіді на 1 питання 1 бал Запишіть назву та адресу сайту, де знайшли інформацію 1 бал Запишіть запит для пошуку відповіді на 2 питання 1 бал Запишіть назву та адресу сайту, де знайшли інформацію 1 бал Запишіть назви інших видів ліцензій на програмне забезпечення По 1 балу за кожний тип ліцензії Обґрунтуйте вибір програмного засобу для представлення знайденої вами інформації 3 бали
 27. 27. Ситуації 1. У вашого друга пропав пес. Напишіть оголошення про розшук собаки. 2. Ти бажаєш разом із друзями в неділю відвідати кінотеатр, переглянути новий фільм. 3. Твоя маленька сестра бажає переглядати улюблені мультики під час поїздки до бабусі в гості. 4. Твоїй бабусі подарували мультиварку, але інструкція виявилися на англійській мові, яку вона не знає.
 28. 28. Онлайн-інструментарій сучасного учителя
 29. 29. Ресурси для розміщення навчального матеріалу Сайт Блог Спільнота, соцмережі Класні кімнати
 30. 30. Способи отримання результатів Електронна пошта Коментарі у соцмережах, спільнотах Розміщення результатів на блозі Тести, форми Онлайн дошка
 31. 31. Google-інструменти Можливість створення власного ресурсу Спільне використання гугл-документів Розміщення на гугл-картах завдань Використання гугл форм для зворотнього зв’язку Розміщення на You Тube відеоматеріалів Створення власної фотогалереї Можливість розміщення на блозі чи сайті різних онлайн вправ
 32. 32. Онлайн вправи LearningApps.org http://learningapps.org/
 33. 33. Онлайн вправи LearningApps.org
 34. 34. Генератор дитячих ребусів http://rebus1.com/
 35. 35. Генератор дитячих ребусів
 36. 36. Дидактичні ігри umapalata.com http://www.umapalata.com
 37. 37. Онлайн стіна Рadlet https://ru.padlet.com/
 38. 38. Створення кросвордів онлайн http://puzzlecup.com/crossword-ru/?
 39. 39. Сервіс для створення мультемедійних плакатів https://www.thinglink.com/
 40. 40. Конструктор онлайн-тестів, опитувань, кросвордів та логічних ігор http://onlinetestpad.com/ua
 41. 41. Конструктор онлайн-тестів, опитувань, кросвордів та логічних ігор
 42. 42. Генератор QR-кодів http://goqr.me/
 43. 43. Дитячі навчальні ігри, навчальні відео для дошкільнят, найактуальніші шкільні підручники, онлайн уроки http://universinet.org/games
 44. 44. Онлайн сервіси для створення хмари слів https://worditout.com/word-cloud/create http://www.tagxedo.com/app.html https://wordart.com/ https://www.jasondavies.com/wordcloud/
 45. 45. Сервіси для створення інфографіки http://creately.com https://www.easel.ly/
 46. 46. Велика колекція навчальних ігор https://www.funbrain.com
 47. 47. Розширюйте світогляд, думайте про майбутнє
 48. 48. Зберігайте молодість
 49. 49. Переосмисліть свою учительську роль
 50. 50. Не бійтесь нового
 51. 51. Склянка наполовину повна! Розвивайте позитивне мислення
 52. 52. Відійдіть від лекцій та формалізму
 53. 53. Не бійтеся помилитися і вчіть цьому учнів
 54. 54. Товаришуйте з батьками та випускниками
 55. 55. Вірте у себе Будуйте авторитет Не будьте занадто правильними
 56. 56. Відпочивайте! Будьте з родиною!
 57. 57. • Використаний матеріал Богданова Ольга Олексіївна, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та ІТ МОІППО

×