Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chistiznanie v dejstvie_vakarel

953 views

Published on

ЧистоЗание в Действие в с.Вакарел

Published in: Environment
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chistiznanie v dejstvie_vakarel

  1. 1. Учениците от първи до осми клас от Вакарелското училище се запознахме с етиките и принципите на Пермакултурата в часовете на класния ръководител през месец март.  Измислихме свои идеи, с които да се погрижим за Природата и нейните ресурси. Реализирахме своите уникални идеи с помощта на учители и родители.
  2. 2.  Учениците от Вакарелското училище обичат природата и се отнасят отговорно към нея. Дейностите, които извършихме през последните месеци заедно с учители и родители, стимулираха процеса на "учене чрез преживяване" за придобиване на познания и практични умения за устойчив начин на живот. Изготвил: Николай Филев, председател на Ученическия парламент от ОУ “Христо Смирненски”- с. Вакарел

×