Advertisement

Energopārvaldības sistēma Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

Elektrumlv
Mar. 30, 2023
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Energopārvaldības sistēma Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā

  1. Energopārvaldības sistēma (EPS) Jelgavas valstspilsētas pašvaldība 30.03.2023
  2. EPS vērtība - Energoresursu izmaksas veido lielu pašvaldības budžeta izdevumu daļu - Pašvaldības ēkās ir ļoti dažādas vajadzības un aprīkojums - Ēku un infrastruktūras pārvaldībā iesaistīts daudz darbinieku Visaptverošs datu monitorings un patēriņa pārvaldība
  3. EPS Jelgavā Informācijas un izpratnes paaugstināšana iesaistītajiem darbiniekiem Energosnieguma rādītāji • Patēriņš mēnesī • Patēriņš gadā • Siltumenerģijas patēriņš pret ārgaisa temperatūru • Siltummezglu ienākošā un izejošā temperatūra Monitorings un analīze • Mēneša patēriņš, • Dienu patēriņš • Objektu apmeklēšana, • Detalizēta analīze Objekti • 12 pirmsskolas izglītības iestādes, • 11 skolas, • 21 citas ēkas • Ielu apgaismojums Tehniski- ekonomiskais pamatojums, Iepirkumi, projektēšana
  4. Energoresursu patēriņa dinamika 6.94 6.15 5.16 5.97 2019 2020 2021 2022 elektroenerģija Samazinājums pret 2019. gadu -14% 11.47 10.4 12.44 10.79 2019 2020 2021 2022 siltumenerģija Samazinājums pret 2019. gadu -6%
  5. Energoresursu patēriņa dinamika izglītības iestāžu ēkās Samazinājums pret 2019. gadu -16% Samazinājums pret 2019. gadu -7% 2.6 1.99 1.8 2.2 2019 2020 2021 2022 elektroenerģija izglītības iestādēs 8.96 8.17 9.68 8.36 2019 2020 2021 2022 siltumenerģija izglītības iestādēs
  6. Samazinājums pret 2019. gadu, ņemot vērā ārgaisa temperatūru -7%
  7. Lielākie izaicinājumi • Datu vienmēr ir pārāk maz un tie var būt arvien detalizētāki • Dati par ēku faktisko gaisa temperatūru un atbilstību noteiktajam • Darbinieku motivācija • Iekārtu un aprīkojuma izmantošanas efektivitāte • Ēku tehniskais stāvoklis un nolietojums
  8. Paldies! Ivo Berkolds “Smart Meter”, SIA Jelgavas valstspilsētas pašvaldības energopārvaldnieks +371 22006646 ivo.berkolds@dome.jelgava.lv
Advertisement