Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Centro Cultural Hola

271 views

Published on

Introducción a la primera quedada del Centro Cultural Hola en Islandia

Published in: Entertainment & Humor
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Centro Cultural Hola

  1. 1. Cultura- Menning Centro Cultural - Menningarmiðstöð HOLA Café Lingua Fecha/Dagsetning Tema/ Efni 16/9/2013 Cultura(s)/ Menning 14/10/2014 Investigación/ Vísindi 18/11/2013 Arte/ List #CulturaIslandia #Spánn-Islandia
  2. 2. ¿Qué es Cultura?/ Hvað er menning? R.A.E. “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” UNESCO: „... samsafn þ eirra trú arlegu, efnislegu, vitræ og tilfinningalegu nu þ tta sem einkenna hvert á samfé lag eð a samfé lagshó p. Listir og bó kmenntir teljast til menningar, en einnig lífsstíll, sambú arform, ð mannleg gildi, hefð ir og skoð anir.“
  3. 3. Globalización/ Hnattvæðing La globalización es un proceso que atañe a la comunicación (importaciones, negociaciones, etc.) Atañe a la cultura. ¿estamos globalizados? ¿Es un peligro para la cultura o una oportunidad? Campesinos como “cultura pura” Hnattvæðing er ferli sem snýr að samskiptum (innflutningur, Samningaviðræður, osfrv.) Það tengist menningu. Erum við hnattvædd? Er það hættulegt eða er það tækifæri fyrir menninguna?Bændur sem "hreinasta form menningu"
  4. 4. Intercambio Globalización es también: movimientos migratorios. ¿Cómo afectan a la cultura? “Acogidas vikingas” ¿Cómo la cultura afecta a la inmigración? ecuación migratoria Hnattvæðing er einnig: fólksflutningar.Hvernig hafa þær áhrif á menningu?Að fóstra börn annarra á þjóðveldistímanum Hvernig hefur menning áhrif á innflytjendur? fólksflutninga jafnan
  5. 5. Por tanto/ svo... Menning er ekki kyrrstæð, allar þær breytur sem skilgreina hana velta á því samfélagi / samfélögum sem skapa hana. Hver einstaklingur með sína eigin menningu (hvernig hann framkvæmir hlutina, sú þekking sem hann býr yfir, hefðir osfrv.) hefur áhrif á umhverfið sem hann býr í og umhverfið hefur áhrif á einstaklinginn. La cultura no es estática, todas las variables que la definen dependen de la sociedad/sociedades que la crean. Cada individuo con su propia cultura (su modo de hacer, lo que sabe, tradiciones, etc.) afecta al medio en el que vive y el medio afecta al individuo.
  6. 6. „Hvað er líkt og ólíkt með Íslandi og Spáni?“ Kristinn como islandés “acogido” en España puede ser un ejemplo vivo de ese almacenamiento de culturas que conviven en cada uno. Íslendingurinn Kristinn var fóstraður á Spáni og er lifandi dæmi um hvernig ólík menning kemst fyrir í einum og sama einstaklingnum og mótar hann..
  7. 7. „Hvað er líkt og ólíkt með Íslandi og Spáni?“ Kristinn como islandés “acogido” en España puede ser un ejemplo vivo de ese almacenamiento de culturas que conviven en cada uno. Íslendingurinn Kristinn var fóstraður á Spáni og er lifandi dæmi um hvernig ólík menning kemst fyrir í einum og sama einstaklingnum og mótar hann..

×