Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zaproszenie Firm do badania wiedzy o QA

508 views

Published on

Stwórzmy wspólnie wartościowy raport na temat stanu wiedzy zespołów projektowych IT na temat Quality Assurance.
Opracowanie pojawi się w formie zbiorczej, co daje gwarancję anonimowości Twojej Firmy.
Patronat merytoryczny objęło Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych.
Zapraszamy do kontaktu!

Published in: Software
  • Be the first to comment

Zaproszenie Firm do badania wiedzy o QA

  1. 1. CO TwÓJ ZESPÓŁ WIE O Quality Assurance?
  2. 2. to część zarządzania jakością ukierunkowana na zapewnienie zaufania, że wymagania dotyczące jakości będą spełnione [ISO 9000:2005] Zapewnienie jakości QUALITY ASSURANCE
  3. 3. O BADANIU Cel: ocena świadomości pracowników IT w temacie zapewnienia jakości - dziedziny, jej celów i poszczególnych czynności, metod, technik oraz narzędzi wspierających praces QA. Badanie obejmie organizacje różnej wielkości i specyfiki z terenu całej Polski. W efekcie powstanie specjalistyczny raport wskazujący obecny stan wiedzy oraz potencjalne problemy i obszary do poprawy. Raport obejmie zestaw dobrych praktyk oraz rekomendacji dotyczących wdrażania procesów QA w organizacji IT. Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, organizacja non-profit czynnie wspierająca inicjatywy projakościowe w Polsce i zagranicą. Patronat merytoryczny: Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu sektora IT.
  4. 4. • Niepowtarzalną możliwość aktywnego udziału w pierwszym zakrojonym na taką skalę badaniu postrzegania jakości w branży IT w Polsce • Wkład w budowanie dobrych praktyk w przemyśle IT • Bezpłatny egzemplarz raportu z badania dostarczający cennych analiz, wskazówek i porad dotyczących wdraża- nia i usprawniania procesów QA, także w Twojej firmie Oferujemy: KORZYŚCI
  5. 5. Krok 1. Wyrażenie chęci udziału w badaniu przesłane na adres: badanie@sjsi.org Krok 2. E-mail od nas z instrukcją oraz dwiema ankietami online: • Ankieta profilu firmy • Ankieta wiedzy o QA Krok 3. Przeprowadzenie badania i poinformowanie nas o jego zakończeniu. Zachęcamy do podzielenia się informacją o badaniu ze współpracownikami, znajomymi, partnerami - im większy zasięg badania, tym bardziej wiarygodne i użyteczne wyniki. Potrzebujemy jedynie 15 minut REALIZACJA
  6. 6. NASZ ZESPół Asystentka Rady Programowej TestWarez 2018, certyfikowana i pełno- etatowa testerka w SPEEDNET Sp. z o.o. Aktywnie uczestniczy w udoskonalaniu procesów jakości. Doświadczony tester, konsultant, analityk, kierownik projektów. Obecnie Head of QA w TestArmy Group S.A. Certyfikowany ScrumMaster oraz akredytowany trener ISTQB. Analityk biznesowy/systemowy, trener w dziedzinie inżynierii wymagań, analizy biznesowej i testowania. Redaktor naczelna Quale Magazine. Autorka wielu publikacji z obszaru zarządzania jakością, testowania, analizy biznesowej i zarządzania zespołem. Elżbieta Badtke Łukasz Pietrucha Karolina Zmitrowicz linkedin.com/in/elzbieta-badtke/ linkedin.com/in/lpietrucha/ linkedin.com/in/karolinazmitrowicz/
  7. 7. W KONTAKCIE ZOSTAŃMY badanie@sjsi.org

×