Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voimassaolevista ja alkaneista YEL-vakuutuksista

25 views

Published on

YEL-vakuutettuja yrittäjiä oli vuonna 2018 207 000 henkilöä. Heistä joka neljäs asetti eläkkeensä perustana olevan YEL-työtulon minimiin tai sen tuntumaan. Uusista yrittäjistä alarajan tuntumaan vakuutti kaksi viidestä, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Voimassaolevista ja alkaneista YEL-vakuutuksista

  1. 1. Voimassaolevista ja alkaneista YEL- vakuutuksista 9.5.2019
  2. 2. 29.5.2019ELÄKETURVAKESKUS Voimassaolevien YEL-vakuutusten työtulojen jakauma työtulon mukaan vuosina 2014–2018
  3. 3. 39.5.2019ELÄKETURVAKESKUS Voimassaolevien YEL-vakuutusten työtulojen keskiarvo vuosina 2000–2018 Kunakin vuonna voimassaolevien YEL-työtulojen keskiarvoja verrataan tässä siten, että kaikkien kyseisenä vuonna voimassaolevien YEL-vakuutusten keskimääräinen YEL-työtulo on korotettu palkkakertoimella vuoteen 2018. Yrittäjän vahvistettua YEL- työtuloa korotetaan automaattisesti palkkakertoimella vuosittain.
  4. 4. 49.5.2019ELÄKETURVAKESKUS Voimassaolevien YEL-vakuutusten työtulojen jakauma iän mukaan vuosina 2014–2018 Kunakin vuonna voimassaolevien YEL-työtulojen keskiarvoja verrataan tässä siten, että kaikkien kyseisenä vuonna voimassaolevien YEL-vakuutusten keskimääräinen YEL-työtulo on korotettu palkkakertoimella vuoteen 2018. Yrittäjän vahvistettua YEL- työtuloa korotetaan automaattisesti palkkakertoimella vuosittain.
  5. 5. 59.5.2019ELÄKETURVAKESKUS Voimassaolevien YEL-vakuutusten lukumäärä vuosina 2000–2018
  6. 6. 69.5.2019ELÄKETURVAKESKUS Alkavien YEL-vakuutusten työtulojen jakauma työtulon mukaan vuosina 2014–2018
  7. 7. 79.5.2019ELÄKETURVAKESKUS Alkavien YEL-vakuutusten työtulojen keskiarvo ja mediaani vuosina 2000–2018 Alkavien YEL-vakuutusten työtulojen keskiarvo ja mediaani on tässä muunnettu vuoden 2018 rahaan kuluttajahintaindeksillä.

×