Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työeläkemyllyn rattaat uusittu – riittääkö vesi?

109 views

Published on

Esitys Työeläkepäivässä 2018. Toimitusjohtaja Jukka Rantala, ETK

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työeläkemyllyn rattaat uusittu – riittääkö vesi?

 1. 1. Työeläkemyllyn rattaat uusittu – riittääkö vesi? Jukka Rantala 13.11.2018 Työeläkepäivä Pixabay
 2. 2. Työeläkemylly Rahastot tuottoineen Maksut Eläkkeet
 3. 3. Yhteenveto Työeläkemyllyn uusitut rattaat Riittääkö vesi? • Herkkyyslaskelmia maksutarpeesta Millaisia eläkkeitä odotettavissa? • PTS 2016 peruslaskelma
 4. 4. Työeläkemyllyn uusitut rattaat kunnossa – Olennaiset eläkelajit olemassa – Eläketaso kohtuullinen – Eläkkeen reaaliarvo säilyy, jopa paranee – Joustoakin löytyy » Elinajan odotteen muutokset otetaan huomioon » Kuntoutus » Osatyökykyä voi hyödyntää » Osittainen vanhuuseläke – Työpaikkaa voi vaihtaa ilman eläketurvan heikentymistä – Työnantajalle vaivaton – Tuottaa automaattisesti vakuutusturvaa jo työssäoloaikana – Rattaiden rakenne yksinkertainen– helppo huoltaa
 5. 5. Millaisia eläkkeitä odotettavissa?
 6. 6. PTS 2016:n keskeiset pitkän aikavälin oletukset • Eläkevarojen reaalituotto 3,5 %/v • Inflaatio 1,7 % /v • Ansiotason reaalikasvu 1,5 % /v Keskeiset väestöoletukset Tilastokeskuksen väestöennuste 2015 • Syntyvyys 1,7 lasta naista kohti • Nettomaahanmuutto 17 000 • Elinikä pitenee: esim. vuoteen 2085 mennessä 63-vuotiaan jäljellä olevan elinajan odote kasvaa nykyisestä 7 vuodella 28,7 vuoteen. Keskeiset taloudelliset oletukset 13.11.2018Jukka Rantala ELÄKETURVAKESKUS
 7. 7. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 Suhteessa keskiansioon % Euroa vuoden 2017 hintatasossa 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Keskimääräinen eläke Lähde: Eläketurvakeskus
 8. 8. Veden tarve peruslaskelman mukaan
 9. 9. 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 TyEL-meno ja maksu, prosenttia TyEL-palkkasummasta TyEL-meno TyEL-maksu Lähde: Eläketurvakeskus
 10. 10. Riittääkö vesi?
 11. 11. Eläkepolitiikka suppeasti ja laajasti ymmärrettynä • Suppea: mylly ja sen rattaat – Suunniteltavissa ja pitkälti hallittavissakin matemaattisin ja teknisin välinein • Laaja: vaikuttaminen vesivirtoihin – Talouspolitiikka, väestöpolitiikka, politiikka yleensä – Taloustieteet, yhteiskuntatieteet – Ensisijainen tavoite kuitenkin muualla kuin eläkkeiden rahoituksen turvaamisessa; esim. työllisyyspolitiikka 13.11.2018Jukka Rantala ELÄKETURVAKESKUS
 12. 12. Eri tekijöissä tapahtuvien muutosten vaikutus eläkemaksuun pitkällä aikavälillä Tekijä Vaikutus Vaikutettavissa Syntyvyys Suuri Ehkä jossain määrin Kuolevuus Kohtalainen Ei juurikaan Vanhuuseläkealkavuus Ei juurikaan On Työkyvyttömyysalkavuus Pienehkö Jossain määrin Maahanmuutto Suuri On Työllisyys Ei juurikaan On Ansiotason reaalikasvu Kohtalainen On Sijoitusten tuotto Erittäin suuri Jossain määrin Syntyvyys Suuri Ehkä jossain määrin Maahanmuutto Suuri On Ansiotason reaalikasvu Kohtalainen On Sijoitusten tuotto Erittäin suuri Jossain määrin
 13. 13. Syntyvyyden vaikutus eläkemaksuun 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 TyEL-maksu, prosenttia palkkasummasta Peruslaskelma Syntyvyys 1,82 Syntyvyys 1,5 Lähde: Eläketurvakeskus
 14. 14. Lähde: Tilastokeskus Syntyneiden lukumäärä Suomessa 1751-2017 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Elävänä syntyneet Elävänä syntyneet – alle 1v kuolleet
 15. 15. Lähde: Tilastokeskus Syntyvyys Suomessa 1900-2018 0 1 2 3 4 5 6 Syntyvyys Elävänä syntyneet – alle 1v kuolleet
 16. 16. Syntyvyys Suomessa, EUssa ja maailmassa 1960-2017 0 1 2 3 4 5 6 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Suomi EU maailma Lähteet: World Bank ja Tilastokeskus
 17. 17. Ihannelapsiluvun kehitys Suomessa Lähteet: Väestöliitto 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 1977 1989 1990 1997 2001 2002 2006 2007 2011 2015 2018 yleinen lapsilukuihanne oma lapsilukuihannesyntyvyys
 18. 18. Syntyvyys ja maahanmuutto yhdistettynä Lähde: Eläketurvakeskus 2000000 2100000 2200000 2300000 2400000 2500000 2600000 2700000 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 2069 2072 2075 2078 2081 2084 Työllisten määrä Peruslaskelma, syntyvyys 1,7 ja nettomaahanmuutto 17 000 Syntyvyys 1,82 ja nettomaahanmuutto 17 000 Syntyvyys 1,5 ja nettomaahanmuutto 17 000 Syntyvyys 1,5 ja nettomaahanmuutto vuonna 2018 17 000 ja vuonna 2085 40 000, kasvu välillä lineaarista
 19. 19. Syntyvyys ja maahanmuutto yhdistettynä 0 5 10 15 20 25 30 35 TyEL-maksuprosentti Lähde: Eläketurvakeskus Peruslaskelma, syntyvyys 1,7 ja nettomaahanmuutto 17 000 Syntyvyys 1,82 ja nettomaahanmuutto 17 000 Syntyvyys 1,5 ja nettomaahanmuutto 17 000 Syntyvyys 1,5 ja nettomaahanmuutto vuonna 2018 17 000 ja vuonna 2085 40 000, kasvu välillä lineaarista
 20. 20. Talous Sijoitustuotot • Työllisyys • Ansiotason kasvu
 21. 21. Sijoitusten reaalituotto 1,5 % … 5,5 % Lähde: Eläketurvakeskus 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 TyEL-maksu, prosenttia palkkasummasta Peruslaskelma Tuotto 4,5 % Tuotto 2,5 % Tuotto 5,5 % Tuotto 1,5 %
 22. 22. Optimistinen ja pessimistinen talousskenaario 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2065 2070 2075 2080 2085 TyEL-maksu, prosenttia palkkasummasta Peruslaskelma Optimistinen Pessimistinen työllisyys +/- 3 %-yksikköä ansiotason reaalikasvu +/- 1 %-yksikkö sijoitusten reaalituotto +/- 1 %-yksikkö Lähde: Eläketurvakeskus
 23. 23. Yhteenveto • Uudistukset ovat merkittävästi vakauttaneet eläkejärjestelmää ja parantaneet sen sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä • Merkittäviä menopaineista lähteviä etuuksien uudistamistarpeita ei ole näkyvissä 20-30 vuoteen – YEL ja perhe-eläke muista syistä pohdinnan kohteena • Eläkejärjestelmä sopeutuu pitkällä aikavälillä automaattisesti osaan väestöllisiä ja taloudellisia muutoksia, mutta – Sijoitustuottojen pysyvä muutos heijastuu suoraan maksutasoon – Syntyvyyden kehitys kysymysmerkkinä: jatkuessaan alhainen syntyvyys alkaisi näkyä maksun korotuspaineena 2050-luvulla • Entä eläkepopulismi – katteettomat lupaukset – epäluottamuksen lietsominen - sukupolvisopimuksen irtisanominen?
 24. 24. Kiitos Pixabay

×