Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työeläkejärjestelmä kuvina

782 views

Published on

Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Kuvat ovat vapaasti ladattavissa. Ppt-kuvaston muistiinpanosivuilta löydät kuvakohtaisia lisätietoja tulkinnan avuksi. Muistathan mainita lähteen aina kuvia lainatessasi.

Aihepiirit:

- Eläkejärjestelmä ja hallinto
- Eläkkeen määräytyminen
- Eläketaso
- Eläkemenot
- Työeläkevakuutetut
- Eläkkeensaajat
- Työeläkkeelle siirtyneet ja eläkkeellesiirtymisikä
- Työeläkekuntoutus
- Työeläkkeiden rahoitus
- Työeläkelaitosten sijoitustoiminta

Esitetyt tilastotiedot perustuvat mm. Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin, Kelan ja Työeläkevakuuttajat TELA:n keräämiin tietoihin sekä eläkelaitosten tilinpäätöksiin. Tutustu Etk.fi:ssä myös kustannustenjaon tilastoihin: http://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/vakuutusmatemaattiset-palvelut/kustannustenjako-kuvina/.

Työeläkejärjestelmä kuvina -paketti Etk.fi:ssä: http://www.etk.fi/tietoa-etk-sta/kuvat/tyoelakejarjestelma-kuvina/

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työeläkejärjestelmä kuvina

 1. 1. Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 30.4.2020
 2. 2. Eläkejärjestelmä ja sen hallinto
 3. 3. 3ELÄKETURVAKESKUS Sosiaalivakuutus vuonna 2018 40 mrd. €
 4. 4. Eläkevakuutuksesta Suomessa vuonna 2018 4ELÄKETURVAKESKUS
 5. 5. Eläkkeensaajan perusturva 5ELÄKETURVAKESKUS
 6. 6. Kokonaiseläke vuonna 2020
 7. 7. Työeläkejärjestelmän toimeenpano 7ELÄKETURVAKESKUS
 8. 8. Työeläkelakien valmistelu ja voimaantulo 8ELÄKETURVAKESKUS
 9. 9. Eläkkeen määräytyminen
 10. 10. Eläkkeensaajan perusturva 10ELÄKETURVAKESKUS
 11. 11. 11ELÄKETURVAKESKUS Kokonaiseläke vuonna 2020
 12. 12. Kokonaiseläke vuonna 2020, asumistuki mukana 12ELÄKETURVAKESKUS
 13. 13. Eläkettä karttuu ansioista 13ELÄKETURVAKESKUS
 14. 14. Vanhuuseläkeikä nousee ikäluokittain 14ELÄKETURVAKESKUS
 15. 15. Työeläke-etuuksien ikärajat 15ELÄKETURVAKESKUS
 16. 16. Indeksitarkistukset turvaavat eläketason 16ELÄKETURVAKESKUS
 17. 17. Eläketaso
 18. 18. Keskimääräinen kokonaiseläke 31.12.2019 18ELÄKETURVAKESKUS
 19. 19. Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31.12.2019 19ELÄKETURVAKESKUS
 20. 20. Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2000–2019 20ELÄKETURVAKESKUS
 21. 21. Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2015–2085 21ELÄKETURVAKESKUS
 22. 22. Eläkemenot
 23. 23. 23ELÄKETURVAKESKUS Työ- ja Kelan eläkemeno eläkelajin mukaan vuonna 2019
 24. 24. Lakisääteinen kokonaiseläkemeno vuosina 2014–2019, milj. euroa 24ELÄKETURVAKESKUS
 25. 25. 25ELÄKETURVAKESKUS Eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 2005–2085
 26. 26. TyEL:n meno- ja maksuprosentti suhteessa palkkasummaan vuosina 1962–2085 26ELÄKETURVAKESKUS
 27. 27. Työeläkevakuutetut
 28. 28. Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet 17–68-vuotiaat 31.12.2018
 29. 29. Työsuhteessa tai yrittäjänä työskennelleet työeläkevakuutetut eläkelain mukaan 31.12.2018 29ELÄKETURVAKESKUS
 30. 30. Eläkkeensaajat
 31. 31. Kaikki eläkkeensaajat 31.12.2019 31ELÄKETURVAKESKUS
 32. 32. Eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan vuosina 2001–2019 32ELÄKETURVAKESKUS
 33. 33. Koko väestö ja eläkkeensaajat 31.12.2019 33ELÄKETURVAKESKUS
 34. 34. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairaus- pääryhmän mukaan vuosina 2010–2019 34ELÄKETURVAKESKUS
 35. 35. Työeläkkeelle siirtyneet ja eläkkeellesiirtymisikä
 36. 36. Työeläkkeelle vuosina 2000–2019 siirtyneet eläkelajin mukaan 36ELÄKETURVAKESKUS
 37. 37. Työeläkejärjestelmästä vuosina 2000–2019 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairaus- pääryhmän mukaan 37ELÄKETURVAKESKUS
 38. 38. Työeläkkeelle vuosina 2000–2019 siirtyneet ikäryhmittäin ja siirtyneiden keskiarvoikä 38ELÄKETURVAKESKUS
 39. 39. Työeläkkeelle vuonna 2019 siirtyneet 50–68-vuotiaat 39ELÄKETURVAKESKUS
 40. 40. Työeläkkeellesiirtymisikä vuosina 2000–2019 40ELÄKETURVAKESKUS
 41. 41. Työeläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2019 41ELÄKETURVAKESKUS
 42. 42. Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2050: toteuma, tavoite ja ennuste 42ELÄKETURVAKESKUS
 43. 43. Työeläkekuntoutus
 44. 44. Työeläkekuntoutujat iän mukaan vuosina 2004–2018 44ELÄKETURVAKESKUS
 45. 45. 45ELÄKETURVAKESKUS Työeläkekuntoutuksen kustannukset vuosina 2002–2018
 46. 46. Tilanne kuntoutuksen jälkeen vuosina 2009–2018 46ELÄKETURVAKESKUS
 47. 47. Vuonna 2013 kuntoutuksensa päättäneiden työssä pysyvyys 47ELÄKETURVAKESKUS
 48. 48. Työeläkkeiden rahoitus
 49. 49. Eläkkeiden lakikohtainen rahoitus 49ELÄKETURVAKESKUS
 50. 50. Työeläkejärjestelmän rahavirrat vuonna 2019 (ennakkotieto) 50ELÄKETURVAKESKUS
 51. 51. 51ELÄKETURVAKESKUS Työeläkemaksuprosentit vuonna 2020
 52. 52. 52ELÄKETURVAKESKUS Keskimääräinen TEL-/TyEL-maksu vuosina 1962–2020
 53. 53. Työeläkevarat ja työeläkevarojen suhde brutto- kansantuotteeseen vuosina 2010–2019 53ELÄKETURVAKESKUS
 54. 54. Työeläkelaitosten sijoitustoiminta
 55. 55. Työeläkesijoitusten tuotot käyvin arvoin vuosina 1998–2019 55ELÄKETURVAKESKUS
 56. 56. Työeläkesijoitukset omaisuuslajeittain vuosina 2009–2019 56ELÄKETURVAKESKUS
 57. 57. Työeläkesijoitukset alueittain vuosina 2009–2019 57ELÄKETURVAKESKUS

×