Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työeläkejärjestelmä kuvina

324 views

Published on

Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. Kuvat ovat vapaasti ladattavissa. Ppt-kuvaston muistiinpanosivuilta löydät kuvakohtaisia lisätietoja tulkinnan avuksi. Muistathan mainita lähteen aina kuvia lainatessasi.

Aihepiirit:

- Eläkejärjestelmä ja hallinto
- Eläkkeen määräytyminen
- Eläketaso
- Eläkemenot
- Työeläkevakuutetut
- Eläkkeensaajat
- Työeläkkeelle siirtyneet ja eläkkeellesiirtymisikä
- Työeläkekuntoutus
- Työeläkkeiden rahoitus
- Työeläkelaitosten sijoitustoiminta

Esitetyt tilastotiedot perustuvat mm. Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin, Kelan ja Työeläkevakuuttajat TELA:n keräämiin tietoihin sekä eläkelaitosten tilinpäätöksiin. Tutustu Etk.fi:ssä myös kustannustenjaon tilastoihin: http://www.etk.fi/tyoelakepalvelut/vakuutusmatemaattiset-palvelut/kustannustenjako-kuvina/.

Työeläkejärjestelmä kuvina -paketti Etk.fi:ssä: http://www.etk.fi/tietoa-etk-sta/kuvat/tyoelakejarjestelma-kuvina/

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työeläkejärjestelmä kuvina

 1. 1. Työeläkejärjestelmä kuvina Kuvapaketti sisältää keskeisiä tietoja työeläkejärjestelmästä ja sen toiminnasta. 24.1.2019
 2. 2. Eläkejärjestelmä ja sen hallinto
 3. 3. 3ELÄKETURVAKESKUS Sosiaalivakuutus vuonna 2017 39 mrd. €
 4. 4. 4ELÄKETURVAKESKUS Eläkevakuutuksesta Suomessa vuonna 2017
 5. 5. Eläkkeensaajan perusturva 5ELÄKETURVAKESKUS
 6. 6. Kokonaiseläke vuonna 2019
 7. 7. Maksetut työeläkkeet vuonna 2017 7ELÄKETURVAKESKUS
 8. 8. Työeläkejärjestelmän toimeenpano 8ELÄKETURVAKESKUS
 9. 9. Työeläkelakien valmistelu ja voimaantulo 9ELÄKETURVAKESKUS
 10. 10. Eläkkeen määräytyminen
 11. 11. Eläkkeensaajan perusturva 11ELÄKETURVAKESKUS
 12. 12. Kokonaiseläke vuonna 2019 12ELÄKETURVAKESKUS
 13. 13. Kokonaiseläke vuonna 2019, asumistuki mukana 13ELÄKETURVAKESKUS
 14. 14. Eläkettä karttuu ansioista 14ELÄKETURVAKESKUS
 15. 15. Vanhuuseläkeikä nousee ikäluokittain 15ELÄKETURVAKESKUS
 16. 16. Työeläke-etuuksien ikärajat 16ELÄKETURVAKESKUS
 17. 17. Indeksitarkistukset turvaavat eläketason 17ELÄKETURVAKESKUS
 18. 18. Eläketaso
 19. 19. Keskimääräinen kokonaiseläke 31.12.2017 19ELÄKETURVAKESKUS
 20. 20. Eläkkeensaajien kokonaiseläkejakauma 31.12.2017 20ELÄKETURVAKESKUS
 21. 21. Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2000–2017 21ELÄKETURVAKESKUS
 22. 22. Keskimääräinen kokonaiseläke ja sen suhde keskiansioon vuosina 2015–2085 22ELÄKETURVAKESKUS
 23. 23. Eläkemenot
 24. 24. Työ- ja Kelan eläkemeno vuonna 2017 24ELÄKETURVAKESKUS
 25. 25. Lakisääteinen kokonaiseläkemeno vuosina 2012–2017, milj. euroa 25ELÄKETURVAKESKUS
 26. 26. Eläkemenojen suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 2005–2085 26ELÄKETURVAKESKUS
 27. 27. TyEL:n meno- ja maksuprosentti suhteessa palkkasummaan vuosina 1962–2085 27ELÄKETURVAKESKUS
 28. 28. Työeläkevakuutetut
 29. 29. Työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet 17–68-vuotiaat 31.12.2017 29ELÄKETURVAKESKUS
 30. 30. 30ELÄKETURVAKESKUS Työsuhteessa tai yrittäjänä työskennelleet työeläkevakuutetut eläkelain mukaan 31.12.2017
 31. 31. Eläkkeensaajat
 32. 32. Kaikki eläkkeensaajat 31.12.2017 32ELÄKETURVAKESKUS
 33. 33. Eläkkeensaajat eläkkeen rakenteen mukaan vuosina 2000–2017 33ELÄKETURVAKESKUS
 34. 34. Koko väestö ja eläkkeensaajat 31.12.2017 34ELÄKETURVAKESKUS
 35. 35. Työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairaus- pääryhmän mukaan vuosina 2008–2017 35ELÄKETURVAKESKUS
 36. 36. Työeläkkeelle siirtyneet ja eläkkeellesiirtymisikä
 37. 37. Työeläkkeelle vuosina 2000–2017 siirtyneet eläkelajin mukaan 37ELÄKETURVAKESKUS
 38. 38. Työeläkejärjestelmästä vuosina 2000–2017 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet sairaus- pääryhmän mukaan 38ELÄKETURVAKESKUS
 39. 39. Työeläkkeelle vuosina 2000–2017 siirtyneet ikäryhmittäin ja siirtyneiden keskiarvoikä 39ELÄKETURVAKESKUS
 40. 40. Työeläkkeelle vuonna 2017 siirtyneet 50–68-vuotiaat 40ELÄKETURVAKESKUS
 41. 41. Työeläkkeellesiirtymisikä vuosina 2000–2017 41ELÄKETURVAKESKUS
 42. 42. Työeläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2017 42ELÄKETURVAKESKUS
 43. 43. Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2050: toteuma, tavoite ja ennuste 43ELÄKETURVAKESKUS
 44. 44. Työeläkekuntoutus
 45. 45. 45ELÄKETURVAKESKUS Työeläkekuntoutujat iän mukaan vuosina 2004–2017
 46. 46. 46ELÄKETURVAKESKUS Työeläkekuntoutuksen kustannukset vuosina 2000–2017
 47. 47. 47ELÄKETURVAKESKUS Tilanne kuntoutuksen jälkeen vuosina 2008–2017
 48. 48. 48ELÄKETURVAKESKUS Vuonna 2013 kuntoutuksensa päättäneiden työssä pysyvyys
 49. 49. Työeläkkeiden rahoitus
 50. 50. Eläkkeiden lakikohtainen rahoitus 50ELÄKETURVAKESKUS
 51. 51. 51ELÄKETURVAKESKUS Työeläkejärjestelmän rahavirrat vuonna 2017
 52. 52. 52ELÄKETURVAKESKUS Työeläkemaksuprosentit vuonna 2019
 53. 53. 53ELÄKETURVAKESKUS Keskimääräinen TEL-/TyEL-maksu vuosina 1962–2019
 54. 54. Työeläkevarat ja työeläkevarojen suhde brutto- kansantuotteeseen vuosina 2009–2017 54ELÄKETURVAKESKUS
 55. 55. Työeläkelaitosten sijoitustoiminta
 56. 56. Työeläkesijoitusten tuotot käyvin arvoin vuosina 1998–2017 56ELÄKETURVAKESKUS
 57. 57. Työeläkesijoitukset omaisuuslajeittain vuosina 2008–2017 57ELÄKETURVAKESKUS
 58. 58. Työeläkesijoitukset alueittain vuosina 2008–2017 58ELÄKETURVAKESKUS

×