Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työeläkeindikaattorit 2018

18 views

Published on

Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2018

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työeläkeindikaattorit 2018

 1. 1. Työeläkeindikaattorit 2018 Eläketurvakeskuksen raportteja 03/2018
 2. 2. Työuran pituus Ydinindikaattorit
 3. 3. Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 2003–2017, kaikki työeläkkeelle siirtyneet 325.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 4. 4. Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1996–2050: toteuma, tavoite ja ennuste 425.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 5. 5. 15-vuotiaan työvoimaan kuulumisajan ja työllisen ajan odote vuosina 2008–2017 525.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 6. 6. Työllisyysaste ikäryhmittäin vuosina 2008–2017 625.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 7. 7. Vuonna 2017 eläkkeelle siirtyneiden työuran pituus, vuotta 725.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 8. 8. Työuran pituus Täydentävät indikaattorit
 9. 9. Eläkkeellesiirtymisiän odote, keskiarvo ja mediaani työeläkejärjestelmässä vuosina 2008–2017 925.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 10. 10. 60- ja 62-vuotiaan eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 2008–2017, kaikki työeläkkeelle siirtyneet 1025.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 11. 11. 1125.9.2018ELÄKETURVAKESKUS Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista vuosina 2006, 2016 ja 2017 25–49-vuotiaat
 12. 12. 1225.9.2018ELÄKETURVAKESKUS Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista vuosina 2006, 2016 ja 2017 50–69-vuotiaat
 13. 13. Työkyvyttömyyseläkkeiden ikävakioitu alkavuus työeläkejärjestelmässä 18–62-vuotiailla vuosina 2008–2017 sukupuolen mukaan 1325.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 14. 14. 15-vuotiaan työvoimaan kuulumisajan odote Pohjoismaissa ja EU-maissa keskimäärin vuosina 2008–2017 1425.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 15. 15. 55–67-vuotiaiden työllisyysaste vuosina 2008, 2016 ja 2017 1525.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 16. 16. 20–29-vuotiaiden työllisyysaste vuosina 2007–2016 1625.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 17. 17. 55–64-vuotiaiden työllisyysaste Pohjoismaissa ja EU-maissa keskimäärin vuosina 2007–2016 1725.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 18. 18. Eläkkeiden taso Ydinindikaattorit
 19. 19. Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonais- eläke eläkelajin mukaan vuosina 2008–2017 vuoden 2017 rahassa 1925.9.2018ELÄKETURVAKESKUS *Vanhuuseläke ei sisällä osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. **Sisältää työttömyyseläkkeet vuoteen 2014 asti.
 20. 20. Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonais- eläke vuosina 2008–2017 prosentteina kyseisen vuoden keskiansiosta eläkelajin mukaan 2025.9.2018ELÄKETURVAKESKUS *Vanhuuseläke ei sisällä osittaista varhennettua vanhuuseläkettä. **Sisältää työttömyyseläkkeet vuoteen 2014 asti.
 21. 21. Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonais- eläke vuoden 2015 rahassa ja prosentteina kunkin vuoden keskiansiosta vuosina 2015–2085 2125.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 22. 22. Vuonna 2017 työstä työeläkkeelle siirtyneiden eläkkeiden korvausasteet, % 2225.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 23. 23. Vuonna 2017 voimaan tulleen eläkeuudistuksen mukaiset eläkkeiden korvausasteet vuosina 1955, 1962 ja 1985 syntyneille henkilöille, % 2325.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 24. 24. Eläkkeiden taso Täydentävät indikaattorit
 25. 25. Omaeläkkeensaajien keskimääräinen kokonais- eläke ja osuus eläketulosta desiileittäin vuosina 2008–2017 2525.9.2018ELÄKETURVAKESKUS Omaeläkkeensaajadesiilien keski- määräinen kokonaiseläke vuosina 2008–2017 vuoden 2017 rahassa Omaeläkkeensaajadesiilien osuus eläketulosta vuosina 2008–2017, %
 26. 26. Työeläkkeelle vuonna 2017 siirtyneiden eläkkeen suhde edeltävään ansioon 2625.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 27. 27. Eläkeläiskotitalouksien toimeentulo 2725.9.2018ELÄKETURVAKESKUS Kotitalouksien käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden vuosina 2007–2016, keskiarvo vuoden 2016 rahassa Eläkeläiskotitalouksien toimeentulo suhteessa palkansaajiin ja kaikkiin kotitalouksiin vuosina 2007–2016
 28. 28. Eläkeläisten ja koko väestön pienituloisuusaste 60 ja 50 prosentin pienituloisuusrajalla vuosina 2007–2016 2825.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 29. 29. Eläkemenot ja rahoitus Ydinindikaattorit
 30. 30. Lakisääteiset eläkemenot suhteessa brutto- kansantuotteeseen vuosina 2005–2085 3025.9.2018ELÄKETURVAKESKUS 1 Liikennevakuutuslaki, työtapaturma- ja ammattitautilaki, laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, laki sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävissä. 2 Sisältää kansaneläkkeet ja takuueläkkeet. 3 Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta.
 31. 31. Työeläkemeno suhteessa työtulosummaan vuosina 2005–2085 3125.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 32. 32. 3225.9.2018ELÄKETURVAKESKUS TyEL:n meno- ja maksuprosentti suhteessa palkkasummaan vuosina 1962–2085
 33. 33. 3325.9.2018ELÄKETURVAKESKUS Eläkevarat, karttuneet eläkeoikeudet ja rahastointiaste vuosina 2014 ja 2015 2,5 prosentin reaalisella diskonttokorolla. Rahamäärät ovat käyvin hinnoin.
 34. 34. Eläkemenot ja rahoitus Täydentävät indikaattorit
 35. 35. Työ- ja kansaneläkemeno eläkelajin mukaan vuosina 2008–2017 vuoden 2017 rahassa 3525.9.2018ELÄKETURVAKESKUS
 36. 36. Keskimääräiset työeläkemaksut vuosina 2008–2017 eläkelain mukaan, % 3625.9.2018ELÄKETURVAKESKUS 1 TyEL-maksuprosenteissa on otettu huomioon työnantajakohtaiset asiakashyvitykset ja tilapäiset maksunalennukset. 2 Kevan jäsenyhteisöjen maksu sisältää palkka- ja eläkemenoperusteiset maksuosat. 3 Evankelis-luterilaisen kirkon maksuprosentit eivät sisällä eläkerahastomaksua, joka oli 1,2 % kirkollisverosta vuonna 2013–2015 ja 4,0 % vuosina 2016–2017. 4 Työntekijöille vahvistetut maksuprosentit sisältyvät taulukon lukuihin, ja ne ovat kaikille samat lukuun ottamatta MEL:n mukaan vakuutettuja ennen vuotta 2016, jolloin työnantajat ja työntekijät maksoivat eläkevakuutusmaksun puoliksi. Osa luvuista on arvioita.
 37. 37. Työeläkevarat suhteessa työtulosummaan vuosina 2008–2017 eläkelain mukaan, % 3725.9.2018ELÄKETURVAKESKUS TyEL Työntekijän eläkelaki MEL Merimieseläkelaki YEL Yrittäjän eläkelaki MYEL Maatalousyrittäjän eläkelaki Muut julkiset: Suomen Pankin eläkesääntö, Kansaneläkelaitoksen eläkesääntö, Ahvenanmaan maakuntahallituksen eläkesääntö
 38. 38. Työeläkesijoitusten keskimääräinen reaalinen tuotto prosentteina sitoutuneesta pääomasta vuosina 1997–2017 3825.9.2018ELÄKETURVAKESKUS *Yksityisalat: Vuodelle 1997 käytetty työeläkeyhtiöiden sijoitusten keskituottoa. Julkiset alat: Vuosille 1997–1999 käytetty Kevan sijoitusten keskituottoa. Lähde: TELA
 39. 39. 3925.9.2018ELÄKETURVAKESKUS Sisäinen reaalituotto yksityisalojen palkansaajien työeläkemaksulle syntymävuoden mukaan, %

×