Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Olipa kerran vakuutuslääkäri niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014

742 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Olipa kerran vakuutuslääkäri niin satuapa hyvinkin! 23.1.2014

 1. 1. Olipa kerran vakuutuslääkäri - niin satuapa hyvinkin! Kati Kalliomäki FK:n vakuutuslääkäriviestintäpäivässä 23.1.2014
 2. 2. Vaikea viestintäyhtälö: vakuutus + lääkäri Jari Elsilän pilapiirros Kalevassa 15.8.2012 (www.kaleva.fi/jari/2012-08-15)
 3. 3. Ministeri Paula Risikko: ”Kansanedustajia ja virkamiehiä työllistävä kysymys.” Vakuutuslääkärijärjestelmälle tulee tehdä jotakin Eläketurvakeskus 3
 4. 4. Laaja ohjausryhmä ja viisi alaryhmää, joista yksi tiedottamista kehittävä ryhmä • Kati Kalliomäki, Eläketurvakeskus (puheenjohtaja) • Peter Lindström, Eläketurvakeskus (sihteeri) • Reima Palonen, Potilasvakuutuskeskus • Kirsi Pohjolainen, Tapaturmavakuutuslaitosten liitto • Marja-Leena Seppälä, Kela • Minna Sirkka, Työeläkevakuuttajat TELA ry • Antti Tuulensuu, Liikennevakuutuskeskus (viestintäihmiset punaisella) Eläketurvakeskus 4
 5. 5. Tiedottamista käsittelevän ryhmän toimeksianto • Oikoa vääriä käsityksiä vakuutuslääkärijärjestelmästä ja parantaa kansalaisten tietämystä • Tehdä tunnetuksi hoitavan lääkärin ja vakuutuslääkärin erilaisia rooleja • Lisätä tietoutta etuuksien myöntöperusteista • Esimerkkiehdotuksia: – valmistellaan esite – neuvotaan, mitä tehdä, jos tulee hylky tai jos toimeentulo loppuu – käytetään viestintävälineitä laajasti (netti ja some) Eläketurvakeskus 5
 6. 6. Taustatukea ja –näkemyksiä on haettu mm. • Eläketurvakeskuksen kansalaisviestinnän ryhmästä (jäsenet työeläkelaitoksista) • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta • Telan työkyky- ja kuntoutusasiain neuvottelukunnasta • Eläketurvakeskuksen lakiosastolta • Finanssineuvonnasta ja • luonnollisesti useita eri taustatahoja (mm. Oikeutta vakuutetuille ry, Potilasliitto, Lääkäriliitto) kokoavalta ohjausryhmältä. Eläketurvakeskus 6
 7. 7. Vakuutuslääkärijärjestelmää kehittäneen työryhmän ehdotukset julkaistiin 21.01.2014 Tiedotustilaisuuden antia Eläketurvakeskus 7
 8. 8. Julkistamispäivän myönteissävyisiä otsikoita • 12 eri verkkovälineessä: ”Vakuutuslääkäreille kaavaillaan yliopistokoulutusta” • Kauppalehti ja Verkkouutiset: ”Vakuutuslääkärikiistoihin tulossa puolueeton taho” • Potilaan lääkärilehti: ”Vakuutuspäätöksiin enemmän perusteluita” • Yle.fi: ”Risikko: Potilaan osallisuutta vahvistettava vakuutuskäsittelyssä” ”FK: Puolueeton taho mukaan vakuutuslääketieteellisiin korvauskiistoihin” ”Pitäisikö vakuutuslääkärin nähdä potilaansa?” • HS.fi: ”Vakuutuslääkärin perusteltava paremmin kielteiset työkyvyttömyyspäätökset” ”Ministeriön työryhmä vaatii vakuutuslääkärien toimintaan isoa muutosta” ”Vakuutuslääkärin päätös perusteltava selkeästi” Eläketurvakeskus 8
 9. 9. Seuraavan päivän vähän kriittisempiä otsikoita • STT ja 7 eri printtilehteä maakunnista: ”Yhdistys siivoaisi vakuutusyhtiöt korvauspäätöksistä” • Karjalainen: Yhdistys moittii työryhmän tuloksia” … mutta myös jotain myönteistä… • Ilkka ja Pohjalainen: ”Vakuutus- ja hoitavalla lääkärillä eri roolit” … lisäksi some… • Twitter: @Oikeusturva kiivaasti keskustelemassa, myös Ylen toimittaja ja muutamia kansalaisia Eläketurvakeskus 9
 10. 10. Tiedottamisen keskeiset haasteet yksilön kannalta Vakuutuslääkäri ei hoida potilaita, vaan toimii asiantuntijana osana korvaus- ja muutoksenhakutoimintaa Eläketurvakeskus 10
 11. 11. Viestintä hakee vastauksia etuudenhakijoiden usein esittämiin kysymyksiin, joita ovat: • Miksi vakuutuslääkäri ratkaisee tapauksen näkemättä potilasta? • Mitä on terveys, mitä on työ- ja toimintakyky? • Mikä on diagnoosi, mikä on päätös? • Miksi päätös ei perustu diagnoosiin? • Miten yksi vakuutuslääkäri voi päättää asiasta? • Miksi kaksi samasta ongelmasta kärsivää voi saada erilaisen päätöksen? • Miksi sairautta ja tapaturmaa käsitellään eri tavalla? • Miksi samasta ongelmasta saa eritasoista korvausta? Eläketurvakeskus 11
 12. 12. Ydinviestejä • Hoitavalla lääkärillä ja asiantuntijalääkärillä on eri tehtävät: – Lääkäri hoitaa potilasta. – Asiantuntijalääkäri arvioi etuuden saamisen edellytyksiä. • Yksilön terveys on eri asia kuin hänen työ- ja toimintakykynsä. • Diagnoosi kuvaa terveysongelmaa, päätös annetaan etuudesta. • Etuuksien myöntö perustuu lakiin. • Valtaosa hakijoista saa myöntävän päätöksen. • Korvattavalla työtapaturmalla tai sairaudella pitää olla yhteys työhön. Eläketurvakeskus 12
 13. 13. Pidetään mielessä: vakuutetun ymmärryskyky ”satuolentoja” kohtaan ja vakuutetun etu. Kiitos! Eläketurvakeskus 13

×