Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva rekisteriaineistojen valossa

820 views

Published on

Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva rekisteriaineistojen valossa

Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaari 12.5.2016
Signe Jauhiainen (PTT)

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva rekisteriaineistojen valossa

  1. 1. Maahanmuuttajien työurat ja eläketurva rekisteriaineistojen valossa Signe Jauhiainen ja Henna Busk Eläketurvakeskuksen tutkimusseminaari 12.5.2016
  2. 2. Tutkimuksen tavoitteet  Pellervon taloustutkimuksen, Eläketurvakeskuksen ja Kelan yhteinen tutkimushanke, mukana myös TEM ja Tela  Tutkimushankkeen tavoitteena on tarjota päätöksenteon tueksi tietoa maahanmuuttajien työurista, toimeentulosta ja eläketurvasta.  Tutkimuksessa luodaan kokonaiskuva maahanmuuttajien työurista. – Miten Suomessa asuttu aika jakaantuu eri työmarkkinatiloihin? – Onko työurissa eroja maahanmuuttajaryhmien välillä? – Miten maahanmuuttajien tulot kehittyvät maassaoloaikana?  Maahanmuuttajien työura on lyhyempi ja ansiot pienempiä, mikä johtaa myös pienempää eläkkeeseen. Osa maahanmuuttajista pysyttelee pitkiä aikoja työmarkkinoiden ulkopuolella. 12.5.2016
  3. 3. Tutkimusaineisto  Tutkimuksen aineistona on Tilastokeskuksen kokonaisaineisto vuosina 1995, 1996, 2000, 2001, 2005 ja 2006 Suomeen muuttaneista ulkomaan kansalaisista.  Aineistoon on yhdistetty tietoja Eläketurvakeskuksen rekistereistä.  Otoshenkilöistä on tiedot maahanmuuttovuodesta vuoteen 2013 asti.  Muuttaneiksi tilastoituvat ja aineistoon sisältyvät maahantulijat, joilla on ollut aikomus oleskella maassa vähintään 12 kuukautta.  Suomeen muutti tutkimusvuosina yhteensä lähes 58 000 ulkomaan kansalaista.  Tärkeitä taustamuuttujia ovat mm. sukupuoli, ikä, maahanmuuttoikä, maahanmuuttovuosi, maassaoloaika, kansalaisuus ja syntymävaltio. 12.5.2016
  4. 4. Työllisyys paranee maassaoloaikana (18-64-vuotiaat) 12.5.2016 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Työllistenosuus 1995-1996 2000-2001 2005-2006 Kantaväestö
  5. 5. Työllisinä keskimäärin 40 % maassaoloajasta 12.5.2016 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaikki Mies Nainen 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Palkansaaja Yrittäjä Työtön Opiskelija Eläkeläinen Ulkopuolella muut

×