Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Henkilöstö mukaan strategian muokkaamiseen

607 views

Published on

Eläketurvakeskuksen viestintäjohtaja Kati Kalliomäen esitys Fountain Parin aamutilaisuudessa 1.9.2016

 • Be the first to comment

Henkilöstö mukaan strategian muokkaamiseen

 1. 1. Näin eläketurvakeskuslaiset saatiin houkuteltua mukaan strategian muokkaamiseen Kati Kalliomäki Fountain Parkin aamutilaisuus 1.9.2016
 2. 2. Esityksen sisältö • Pari sanaa Eläketurvakeskuksesta • Strategiatyö vaihe vaiheelta: – Alkuvuosi 2015 – Syksy 2015 – Alkuvuosi 2016 – Syksy 2016 • Strategia valmiina vuosille 2017-2021 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 3. 3. Mikä on Eläketurvakeskus ja mitä se tavoittelee?
 4. 4. on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.
 5. 5. Asiantuntijatieto käyttöön
 6. 6. Eläketurvaa koskevassa yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa käytetään luotettavaa ja ajankohtaista asiantuntijatietoa Teemme ja julkaisemme systemaattisesti eläketurvan arviointiin ja kehittämiseen tarvittavia selvityksiä, laskelmia sekä ennakoivia arvioita. Tuotamme työeläketurvan kannalta merkityksellistä tutkimustietoa. – tietoa siis tarjotaan, mikä merkitsee aktiivista viestintää – tietoa tarjotaan päätöksenteon tueksi, jolloin viestintää tulee kohdentaa – tietoa tarjotaan julkiseen keskusteluun, mikä tarkoittaa keskusteluun osallistumista Strategiset tavoitteet | VAIKUTTAVUUS JA TULOKSELLISUUS
 7. 7. Työeläketurva tutuksi
 8. 8. Työeläketurva ja sen merkitys yksilölle ja yhteiskunnalle tunnetaan Viestimme yhteiskunnan vaikuttajille työeläketurvan tarkoituksesta ja merkityksestä. Viestimme kansalaisille työeläketurvan perusteista ja sen roolista eläketurvan kokonaisuudessa. Edistämme kansalaisten mahdollisuuksia hankkia tietoa omasta eläketurvastaan. Strategiset tavoitteet | VAIKUTTAVUUS JA TULOKSELLISUUS
 9. 9. Miten uuteen strategiakauteen 2017-2021 valmistauduttiin? Aloitus tammikuussa 2015
 10. 10. Strategiatyötä tehtiin alkuunsa omin voimin • Johto käynnisti suunnittelun heti alkuvuonna 2015 – Uutisoitiin henkilöstölle intranetissä • Tärkeimmät sidosryhmät haastateltiin kevään 2015 aikana • Toimintaympäristön skenaariotyö alkuvuonna 2015 – Ryhmään haettiin jäsenet talon sisältä • Perustettiin intranetiin strategiatyölle oma, vuorovaikutteinen osio: ”strategian määräaikaishuolto” – Käynnistyi toukokuussa 2015, sisälsi heti tietoa sidosryhmähaastatteluista ja skenaariotyöstä – Kuka tahansa saattoi kommentoida toiminta-ajatusta ja arvoja johdon esikysymysten avulla – Avattiin myös keskustelu ETK:n omasta visiosta 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 11. 11. Haettiin vauhtia myös ulkopuolelta: Miltä eläketurva kansalaisten mielestä näyttää? Fountain Parkin verkkoaivoriihi 05-06/15 Yli 1000 vastaajaa ja yli 3000 avovastausta 25.8.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS 18,87% (204) 2,22% (24) 6,29% (68) 12,85% (139) 3,51% (38) 23,40% (253) 8,51% (92) 19,70% (213) 4,62% (50)
 12. 12. Kansalaisten tuomio: Eläkejärjestelmä on labyrintti • Työeläkettä pidetään todella monimutkaisena • Epäillään, että eläkejärjestelmästä on tehty ja tehdään sekava siksi, että kansalaisia voisi huijata • Jatkuva muutos katsotaan pelottavaksi: kaikki menee vain entistä sekavammaksi • Eläkemuodot ovat iloisesti sekaisin eläkelabyrintissä. Kansaneläke, työeläke ja yksilöllinen eläkevakuutus yhtä kaikki => Ns. huono tilanne ei ollut yllätys, mutta silti verkkoaivoriihi antoi suoranaisia Ahaa-elämyksiä mm. eläkeuudistuksen viestintään ja perusperiaatteiden korostamiseen. Antia ammennettu useaan otteeseen ETK:n sisällä ja ulkopuolellakin. 25.8.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 13. 13. Miten uuteen strategiakauteen 2017-2021 valmistauduttiin? Jatkui kesän jälkeen 2015
 14. 14. Koko henkilökunta kutsuttiin koolle • Syyskuussa 2015 pidettiin kaksi infoa henkilökunnalle – Kutsua vahvisti toimitusjohtajan leikkimielinen videotervehdys ”Kaikki mukaan yhteiseen strategiaseikkailuun” – Koko johto mukana kahdessa samansisältöisessä infossa – Vedettiin yhteen mm. intranetissä käynnistynyt arvo- & visio- ja toiminta-ajatustyö sekä kansalaisten verkkoaivoriihen päätulokset – Ulkopuolisena vieraana Tuomo Lähdeniemi kävi esittelemässä etk:laisille suunnatun verkkoaivoriihen, jossa jokainen saattoi käydä jättämässä kehitysideoitaan ja arvioimassa toisten ideoita. 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 15. 15. Verkkoaivoriihi henkilökunnalle: Miltä ETK näyttää vuonna 2020? Tulokset valmiina 10/15 Vastaajia aivoriihessä oli yli 300 ja ehdotuksia saatiin laidasta laitaan. Avoimia kommentteja oli lähes 1 000. 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 16. 16. Toimitusjohtaja avasi kolumnissaan keskustelun visioehdotuksesta 12/15 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 17. 17. Miten uuteen strategiakauteen 2017-2021 valmistauduttiin? Jatkui keväällä 2016
 18. 18. Strategia valmistui ja joutui messuille • Johto ja hallitus työstivät strategiaa siten, että se oli valmis maaliskuussa 2016 – Tiedotettiin heti henkilökunnalle • Uusitusta strategiasta järjestettiin toukokuussa kaksi strategiabrunssia, joissa messuasettajina johto • Brunsseilla henkilökunta sai antaa ideoitaan toteutuksesta 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 19. 19. ”Miten strategia saadaan käytäntöön” Fountain Parkin verkkoaivoriihi 06/16 • Tavoite: haastaa etk:laiset miettimään, miten tulevien vuosien strategia viedään käytäntöön. Samalla kysyttiin arviota strategian onnistumisesta ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksista – 161 vastaajaa, 347 vierailua – 317 avovastausta – 83 arviointia strategian onnistumisesta ja siitä, onko henkilöstöllä ollut riittävä mahdollisuus vaikuttaa strategiaan. 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 20. 20. Etk:laiset saivat arvioida kaikkia strategian osa-alueita 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 21. 21. Samalla kysyttiin myös lopputuotteesta ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksista 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 22. 22. Miten uuteen strategiakauteen 2017-2021 valmistauduttiin? Syksy 2016 tositoimia
 23. 23. Valmista tuli – nyt pannaan tuulemaan! • Paraikaa käynnissä strategian toiminnallistaminen eli mm. käynnissä ensi vuoden ja tulevan strategiakauden suunnittelu osasto- ja yksikkötasolla • Strategialle on saatu uusi visuaalinen ilme, ja samalla koko ETK:n ilme on kirkastunut 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 24. 24. Etk:laiset ovat ylpeitä työstään ja ETK:n johto ylpeä työntekijöistään. Strategiatyö vahvisti molemminpuolista tunnetta! 1.9.2016Kati Kalliomäki ELÄKETURVAKESKUS
 25. 25. Kiitos ja ollaan yhteyksissä! kati.kalliomaki@etk.fi @KatiKalliomaki

×