Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2016

1,035 views

Published on

Tiedote, Eläkkeellesiirtymisiän odote 15.2.2017, Jari Kannisto, Eläketurvakeskus

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2016

 1. 1. Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2016 Jari Kannisto 15.2.2017
 2. 2. Aiheet 215.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS • Työeläkkeelle siirtyneiden määrä • Eläkkeellesiirtymisiän kehitys • Työllisyys • Työllisen ajan odote
 3. 3. Eläkkeelle siirtymisen myöhentämistavoitetta seurataan 315.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS • Eläkkeellesiirtymisiän odotteen avulla, joka – vastaa periaatteeltaan elinajan odotetta – kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, jos eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tilastovuoden tasolla – on väestön ikärakenteesta riippumaton. • Ikääntyneiden työllisyysasteen avulla • Työllisen ajan odotteen avulla, joka – kuvaa niiden vuosien määrää, joina tietyn ikäisen henkilön voidaan odottaa olevan työsuhteessa tai yrittäjänä jäljellä olevana elinaikanaan. – perustuu menetelmään, jossa käytetään poikkileikkausaineistoja kuolemanvaaraluvuista, työvoimaosuuksista ja työllisyysasteista.
 4. 4. Eläkkeellesiirtymisikä vuonna 2016 415.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS • Eläkkeellesiirtymisikä oli – 61,1 vuotta (25-vuotiaan odote), – 62,8 vuotta (50-vuotiaan odote). • Eläkkeellesiirtymisikä ei muuttunut – 25-vuotiaan odote ei muuttunut edellisestä vuodesta, – 50-vuotiaan odote ei muuttunut edellisestä vuodesta. • Eläkealkavuudet pysyivät likimain ennallaan.
 5. 5. 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Henkilöä Vuosina 2000–2016 työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan Vuonna 2016 työeläkkeelle siirtyi 75 791 henkilöä (ilman osa-aikaeläkkeitä). Vuonna 2015 työeläkkeelle siirtyi 74 048 henkilöä (ilman osa-aikaeläkkeitä). * Osa-aikaeläkkeen aloittaneita ei lueta eläkkeelle siirtyneisiin. Osa-aikaeläke Maatalouden erityiseläke Työttömyys- eläke Työkyvyttö- myyseläke Vanhuuseläke 515.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS
 6. 6. Työeläkkeelle siirtyneiden määrä iän mukaan 615.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 -54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69- Lukumäärä Ikä eläkkeen alkaessa 2003 2009 2016
 7. 7. Eläkkeellesiirtymisiän odote Kaikki eläkkeelle siirtyneet 715.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Odote 25-vuotiaan odote 50-vuotiaan odote
 8. 8. Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista 25–49-vuotiaat 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 % Ikä tilastointivuoden lopussa 2014 2015 2016 815.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS
 9. 9. Työeläkkeelle siirtyneiden osuus vakuutetuista 50–69-vuotiaat 0 10 20 30 40 50 60 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 % Ikä tilastointivuoden lopussa 2014 2015 2016 915.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS
 10. 10. Työeläkkeelle siirtymisestä 1015.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS • Viime vuonna työeläkkeelle siirtyi 75 791 henkilöä, 1 700 enemmän kuin edellisenä vuonna • Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi 3,5 % – Vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli 56 800. – 75 % kaikista eläkkeelle siirtyneistä aloitti vanhuuseläkkeellä. • Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä nousi prosentin edellisestä vuodesta – Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneitä oli 18 800. • Osa-aikaeläkkeelle siirtyneiden määrä nousi selvästi – 4 900 henkilöä aloitti osa-aikaeläkkeellä, edellisenä vuonna 3 700. – Osa-aikaeläkkeelle on voinut jäädä vielä tänä vuonna tammikuussa, mutta enää niitä ei myönnetä • Eläkealkavuuksissa muutokset pieniä – Naisten alkavuus miehiä korkeampi nuorilla ja yli 63-vuotiailla
 11. 11. Eläkkeellesiirtymisiän odote Tavoite ja toteutuma 1115.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS 58.0 58.5 59.0 59.5 60.0 60.5 61.0 61.5 62.0 62.5 63.0 63.5 64.0 64.5 65.0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 Odote Vuonna 2009 sovittu tavoite 62,4 vuotta vuonna 2025* Tavoitteen saavuttaminen tasaisella vauhdilla edellyttäisi - vuoden 2008 lähtötasosta vajaan 0,2 vuoden nousua vuosittain, - vuoden 2016 tasosta runsaan 0,1 vuoden nousua vuosittain. Eläkkeellesiirtymisikä on noussut erityisesti työttömyyseläkkeen lakkauttamisen ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähenemisen vuoksi.
 12. 12. Tulevaisuus 1215.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS • 2005 eläkeuudistuksen lakimuutosten välittömät vaikutukset ovat jo pääosin näkyvissä eläkkeelle siirtymisessä – Eläkkeellesiirtymisikä on noussut. – Elinaikakertoimen vaikutusta on vielä aikaista arvioida. • Tuleva kehitys on riippuvainen käyttäytymismuutoksista – Eläkeaikeet ovat myöhentyneet. – Eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat monet eri tekijät. • Tuleva kehitys on riippuvainen talouden kehityksestä • Tuleva kehitys on riippuvainen työelämän kehityksestä • Vuonna 2017 eläkkeelle siirtyvien määrä tullee olemaan viime vuoden tasolla (ilman osittaista varhennettua vanhuuseläkettä). • Eläkeuudistus 2017 tulee nostamaan eläkkeellesiirtymisikää vanhuuseläkeiän alarajan nousun myötä.
 13. 13. Työikäisten (15–64-v), nuorten (25–34-v) ja ikääntyvien (55–64-v) työllisyysaste 2004–2016 1315.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % 15–64-v. 25–34-v 55–64-v Lähde: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus
 14. 14. 55–59- ja 60–64-vuotiaiden työllisyysaste 2004–2016 1415.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 04 06 08 10 12 14 16 04 06 08 10 12 14 16 % 55–59-vuotiaat 60–64-vuotiaat Lähde: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus Vuonna 2016 työllisyysaste: 55–59-vuotiailla 75,6 % ja 60–64-vuotiailla 47,4 %. Vuonna 2015 työllisyysaste: 55–59-vuotiailla 74,8 % ja 60–64-vuotiailla 45,3 %.
 15. 15. 55–67-vuotiaiden työllisyysasteita eri vuosina 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 % 2002 2007 2015 2016 Lähde: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus 1515.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS
 16. 16. 55–59- ja 60–64-vuotiaiden työttömyysasteet 2004–2016 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 04 06 08 10 12 14 16 04 06 08 10 12 14 16 % 55–59-vuotiaat 60–64-vuotiaat Lähde: Työvoimatutkimukset, Tilastokeskus Vuonna 2016 työttömyysaste: 55–59-vuotiailla 7,7 % ja 60–64-vuotiailla 7,2 %. Vuonna 2015 työttömyysaste: 55–59-vuotiailla 8,2 % ja 60–64-vuotiailla 7,7 %. 1615.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS
 17. 17. 55–64-vuotiaiden työllisyysaste pohjoismaissa sekä EU-maissa keskimäärin 2004–2015 1715.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % Islanti Ruotsi Norja Tanska Suomi EU 19 EU 28 Lähde: Eurostat, Employment, Labour Force Surveys
 18. 18. Ikääntyneiden (55–64-v) työllisyyskehityksestä puhuttaessa tulee huomioida ikäryhmäerot 1815.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS • Kokonaistyöllisyys ei ole juuri parantunut finanssikriisin jälkeisestä tasosta, mutta viime vuonna tapahtui pieni käänne – Työikäisen väestön työllisyysaste oli viime vuonna 68,7 % (nousua edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä), – Ikääntyneiden työllisyyskehitys on ollut 2000-luvulla hyvä – 55–59-vuotiaiden työllisyysaste oli viime vuonna tilasto-historian korkein (75,6 %), – 60–64-vuotiaiden työllisyysaste oli viime vuonna tilasto-historian korkein (47,4 %) – 25–34-vuotiaiden työllisyysaste on laskenut vuodesta 2008 lähtien 6,3 prosenttiyksikköä (viime vuonna 74,8 %) – lasku pysähtyi? • Ikääntyneiden työllisyydessä Suomi on yhä muiden pohjoismaiden perässä vuonna 2015 – Pohjoismaista lähinnä Suomea on Tanska, joka on muutaman prosenttiyksikön edellä - ero on kasvanut – EU27-maat ovat Suomea perässä 6,7 prosenttiyksikköä - ero pienenee.
 19. 19. 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Vuosia Työvoimaan kuulumisajan odote Työllisen ajan odote Työuran keston odote 15-vuotiaalle 2004-2016 1915.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS
 20. 20. Työllisen ajan odote 15-vuotiaalle 2004-2016 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 Vuosia Miehet Naiset 2015.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS
 21. 21. Työuran pituus • Työvoimaan kuulumisajan odote oli viime vuonna 37,5 vuotta – ei muutosta edellisvuodesta, – nousua 2000-luvulla 2,5 vuotta. • Työllisen ajan odote oli viime vuonna 34,1 vuotta – nousua edellisvuodesta 0,2 vuotta, – miehillä 34,4 vuotta (nousua edellisvuodesta 0,5 vuotta), – naisilla 33,7 vuotta (laskua 0,1 edellisvuodesta). • Työllisen ajan odote on noussut 2000-luvulla 2,6 vuotta – miehillä nousua 2000-luvulla 2,0 vuotta, – naisilla nousua 2000-luvulla 3,1 vuotta. 2115.02.2017Jari Kannisto ELÄKETURVAKESKUS

×