Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2018

97 views

Published on

Medianen för kvinnors arbetspensionsförsäkrade månadsinkomst var i fjol 610 euro lägre än för män. På den privata sektorn var skillnaden 850 euro och på den offentliga sektorn 330 euro i månaden. Kvinnornas pensionsförsäkrade månadsinkomst var 80 procent av männens månadsinkomster.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2018

 1. 1. Arbetspensionsförsäkrade i Finland 2018
 2. 2. 2PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Arbetspensionsförsäkrade som arbetade som anställda eller företagare 31.12.2018 efter pensionslag En person kan samtidigt vara försäkrad enligt flera lagar. Vid utgången av år 2018 var det totala antalet 2,4 miljoner arbetspensionsförsäkrade. 1Inkluderar 34 000 närståendevårdare, familjevårdare, förtroendevalda och liknande som omfattas av OffPL (kommunsektorn). 2Inkluderar 10 000 styrelsemedlemmar, konsulter, riksdagsledamöter och liknande som omfattas av OffPL (staten). 3Uppskattning. 3.12.2019
 3. 3. 3PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Personer i åldern 17–68 år som omfattades av arbetspensionssystemet 31.12 2018 efter kön 3.12.2019
 4. 4. 4PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Personer i åldern 17–68 år som omfattades av arbetspensionssystemet i slutet av året, åren 2008–2018 *Före år 2017 var den nedre åldersgränsen för att omfattas av arbetspensionslagarna 18 år. För företagare är den nedre åldersgränsen fortfarande 18 år. 3.12.2019
 5. 5. 5PENSIONSSKYDDSCENTRALEN De som arbetade i slutet av år 2018 efter arbetspensionslag och kön En person kan omfattas av flera lagar. På raderna Privata sektor, Offentliga sektor och Alla förekommer en person endast en gång. *Inkluderar OffPL (FPA), Finlands Banks pensionsstadga och Ålands landskapsregerings pensionsstadga. **Uppskattning. 3.12.2019
 6. 6. 6PENSIONSSKYDDSCENTRALEN De som arbetade i slutet av 2008–2018 efter arbetspensionslag, de största pensionslagarna, 2008=100 3.12.2019
 7. 7. De som omfattades av arbetspensionslagarna för första gången åren 2008–2018 efter sektor och kön 3.12.2019PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 7
 8. 8. 8PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Personer som år 2018 tjänade in förmåner för registrerade oavlönade perioder och StPEL* efter förmånsslag och kön *Lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier **Stapelns nedre del=inkomstrelaterad dagpenning. Stapelns övre del=arbetsmarknadsstöd och grunddagpenning enligt utkomstskyddet för arbetslösa. Pensionen tillväxer inte av dessa, men de tas i beaktande när inkomsterna för den återstående tiden beräknas. En person kan under ett år få flera olika pensionsslag. Då finns personen i figurerna med i alla de förmånsslag för vilka förmån registrerats för hen. Uppgifter om trafik- och olycksfallsförsäkringen för år 2018 finns inte att tillgå. 3.12.2019
 9. 9. 9PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade genomsnittliga månadsinkomster* år 2018, de största pensionslagarna *Den genomsnittliga månadsinkomsten har räknats genom att dividera de pensionsgrundande arbetsinkomsterna under året med antalet månader i arbete. **Personer i arbetsavtals- och tjänsteförhållande. 3.12.2019
 10. 10. Löntagarnas arbetspensionsförsäkrade median- inkomster år 2018, de största pensionslagarna 10PENSIONSSKYDDSCENTRALEN *Personer i arbetsavtals- och rtjänsteförhållande. 3.12.2019
 11. 11. 11PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Storleksfördelningen av löntagarnas arbets- pensionsförsäkrade inkomster år 2018 efter kön Den genomsnittliga månadsinkomsten har räknats genom att dividera den arbetspensions- försäkrade årsinkomsten med antalet månader i arbete. Medelinkomst €/mån 7 500– 7 000–7 499 6 500–6 999 6 000–6 499 5 500–5 999 5 000–5 499 4 500–4 999 4 000–4 499 3 500–3 999 3 000–3 499 2 500–2 999 2 000–2 499 1 500–1 999 1 000–1 499 500–999 –499 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 % Kvinnor (1 311 000) 024681012141618% Män (1 274 000) 3.12.2019

×