‫חדש‬ ‫עולמי‬ ‫
סדר‬
‫המסחר‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫האיקומרס‬
‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
1‫היכרות‬
2‫הקורס‬ ‫סילבוס‬
4‫באיקומרס‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
3‫איקומרס‬ ‫זה‬ ‫מה‬
‫היום‬ ‫המובילים‬ ‫הטרנדים‬ 5
‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מ...
?‫באינטרנט‬ ‫משהו‬ ‫קנה‬ ‫כאן‬ ‫מי‬
‫הקורס‬ ‫סילבוס‬
‫הקורס‬ ‫סילבוס‬
1 ‫שיעור‬3 ‫שיעור‬ 2 ‫שיעור‬
•
‫האיקומרס‬ ‫עולם‬
•
 ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
•‫את‬ ‫המובילים‬ ‫הטרנדים‬
‫האלקטרוני‬...
‫לרגע‬ ‫רציניים‬ ‫נהיה‬ ‫בואו‬
‫והעשרה‬ ‫קריאה‬ ,‫השתתפות‬ ,‫נוכחות‬
‫איקומרס‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫העולם‬ ‫ובכל‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬
‫איקומרס‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫העולם‬ ‫ובכל‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬
‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫וביקוש‬ ‫היצע‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬
‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫החנ...
?‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ …‫אז‬
‫אקדמית‬ ‫הגדרה‬ -‫איקומרס‬
‫עסקיים‬ ‫קשרים‬ ‫תפעול‬ ,‫עסקי‬ ‫מידע‬ ‫שיתוף‬
‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫באמצעות‬ ‫תעבורות‬ ‫וביצו...
‫אקדמית‬ ‫הגדרה‬ -‫איקומרס‬
‫עסקיים‬ ‫קשרים‬ ‫תפעול‬ ,‫עסקי‬ ‫מידע‬ ‫שיתוף‬
‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫באמצעות‬ ‫תעבורות‬ ‫וביצו...
‫בהגדרה‬ ‫נכלל‬ ‫מי‬ :‫איקומרס‬ ‫ועד‬ ‫מקומרס‬
‫האמיתי‬ ‫העולם‬
‫הוירטואלי‬ ‫העולם‬
‫קומרס‬ ‫איקומרס‬
‫באיקומרס‬ ‫המכירות‬ ‫סך‬ ‫הגיעו‬ 2013 ‫
ב‬
‫דולר‬ ‫ורבע‬ ‫לטריליון‬
‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫עולם‬
- 2014 ‫האיקומרס‬ ‫שוק‬B2C
‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫עולם‬
‫שוק‬ ‫צפוי‬ 2017 ‫ב‬
‫להוות‬ ‫האיקומרס‬
‫המסחר‬ ‫מכלל‬ 10%
‫בארה”ב‬ ‫הקמעונאי‬
‫האיקומרס‬ ‫עתיד‬ .‫חדש‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫סחר‬
- BRIC‫התשלום‬ ‫אמצעי‬ ,‫המסחר‬ ‫תשתית‬ ‫שיפור‬
‫מתפתחים‬ ‫בשווקים‬ ‫המובייל‬ ‫ו...
…‫הסעודית‬ ‫בערב‬ ‫ובינתיים‬
‫אלקטרוני‬ ‫במסחר‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫מודלים‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
1C2C
2B2C
3B2B
‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫מודלים‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫מסוג‬ ‫מסחר‬ 

‫ללקוחות‬ ‫שמאפשר‬
‫אחד‬ ‫לסחור‬ ‫פרטיים‬
.‫השני‬ ‫עם‬
Consumer...
Consumer to Consumer / C2C
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Consumer to Consumer / C2C
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫מודלים‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫מתאר‬ ‫זה‬ ‫מודל‬
‫בין‬ ‫מסחרית‬ ‫פעילות‬
‫ללקוח‬ ‫עסקי‬ ‫גורם‬
- ‫פרטי‬ 

.‫ק...
Business to Consumer / B2C
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Business to Consumer / B2C
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫מודלים‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫פעילות‬ ‫המתאר‬ ‫מודל‬
‫גורמים‬ ‫בין‬ ‫מסחרית‬
- ‫
עסקיים‬
.‫סיטונאית‬ ‫עסקה‬
...
Business to Business / B2B
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫באיקומרס‬ ‫חנויות‬ ‫סוגי‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Marketplace 2
Vertical Market 3
1Single Brand Shop
‫באיקומרס‬ ‫חנויות‬ ‫סוגי‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫בה‬ ‫וירטואלית‬ ‫חנות‬
‫של‬ ‫מוצרים‬ ‫נמכרים‬
.‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫מותג‬
‫מסחר‬ ‫מזיר...
Single Brand Shop ‫מותג‬ ‫חנות‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Single Brand Shop ‫מותג‬ ‫חנות‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Single Brand Shop ‫מותג‬ ‫חנות‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫באיקומרס‬ ‫חנויות‬ ‫סוגי‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫מסחר‬ ‫פלטפורמת‬
‫המאגדת‬ ,‫וירטואלית‬
,‫ומוכרים‬ ‫קונים‬
‫לבצע‬ ‫להם‬ ‫ומאפשרת...
Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫באיקומרס‬ ‫חנויות‬ ‫סוגי‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
.‫המוני‬ ‫משיווק‬ ‫ההפך‬
‫לקוחות‬ ‫לקהל‬ ‫פנייה‬
‫ודרישות‬ ‫רצונות‬ ‫עם‬
.‫מיוחד...
Vertical Market ‫נישה‬ ‫חנויות‬ - ‫אנכי‬ ‫שוק‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Vertical Market ‫נישה‬ ‫חנויות‬ - ‫אנכי‬ ‫שוק‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Vertical Market ‫נישה‬ ‫חנויות‬ - ‫אנכי‬ ‫שוק‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Vertical Market ‫נישה‬ ‫חנויות‬ - ‫אנכי‬ ‫שוק‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫באיקומרס‬ ‫המובילים‬ ‫הטרנדים‬
1‫פרסונליזציה‬
2‫קסטומיזציה‬
3‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
4‫מובייל‬
5‫מקומי‬
‫פרסונליזציה‬
‫פ‬
‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
‫הצרכנית‬ ‫התנהגותו‬ ‫ודפוסי‬ ‫הלקוח‬ ‫מאפייני‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוצר‬ ‫התאמת‬
‫הגולש‬ ‫של‬ ‫המקור‬ ‫ארץ‬ ‫
	זיהוי‬
‫לשפתו‬ ‫הביקורות‬ ‫והתאמת‬
:booking‫בחו”ל‬ ‫למלונות‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫ביקורות‬
‫אופטי...
:My Beauty Compare‫אישיים‬ ‫מאפיינים‬ ‫לפי‬ ‫מוצרים‬ ‫התאמת‬
‫לי‬ ‫רק‬ ‫שמתאים‬ ‫מה‬ :‫פרסונליזציה‬
:LYST‫האתר‬ ‫משתמשי‬ ‫ביצעו‬ ‫אותן‬ ‫קניות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לוהטים‬ ‫לבוש‬ ‫פריטי‬ ‫רשימות‬ ‫יצירת‬
‫כמוני‬ ‫קונים‬ ‫שמעניין‬...
‫באופליין‬ ‫גם‬ ‫פרסונליזציה‬
‫והשעה‬ ‫האוויר‬ ‫למזג‬ ‫בהתאם‬ ‫משתנה‬ ‫הפרסומת‬ :LaRedoute.fr
‫הפצה‬ ‫לנקודות‬ ‫המוצרים‬ ‫שליחת‬
‫ההזמנה‬ ‫ביצוע‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫קרובות‬
‫שלך‬ ‫הפרסונלי‬ ‫העתיד‬
‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הצריכה‬ ‫...
‫קסטומיזציה‬
‫ק‬
‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
‫רוכש‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫מאפיין‬ ‫הלקוח‬
‫באופנה‬ ‫קסטומיזציה‬
‫עצמי‬ ‫בעיצוב‬ ‫נעליים‬ :‫אונליין‬ ‫נייקי‬ ‫
חנות‬
‫בגאדג’טים‬ ‫קסטומיזציה‬
‫המוצר‬ ‫של‬ ‫ובייט‬ ‫ביט‬ ‫בכל‬ ‫שליטה‬ :Beats
‫בגאדג’טים‬ ‫קסטומיזציה‬
‫שלכם‬ ‫האישי‬ ‫לעיצוב‬ ‫השראה‬ ‫קבלו‬ :Beats
‫הרכב‬ ‫בעולם‬ ‫קסטומיזציה‬
‫מאפס‬ ‫המוסטנג‬ ‫את‬ ‫להרכיב‬ :‫אונליין‬ ‫
פורד‬
‫אישי‬ ‫שם‬ ‫עם‬ ‫שרשראות‬ :‫מישראל‬ ‫עולמי‬ ‫טרנד‬
‫יזראל‬ ‫אין‬ ‫מייד‬ ‫קסטומיזציה‬
‫שונות‬ ‫ושפות‬ ‫ערבית‬ ,‫אנגלית‬ ,‫בעברית‬
‫יזראל‬ ‫אין‬ ‫מייד‬ ‫קסטומיזציה‬
‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
‫ר‬
‫ומותג‬ ‫מוצר‬ ‫לקידום‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫שימוש‬
‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫גם‬ ‫הלבשה‬ ‫מוצרי‬ ‫קניית‬ :asos
‫מכירות‬ ‫כמניע‬ ‫קומרס‬ ‫סושיאל‬
‫בארה״ב‬ ‫לאחרונה‬ ‫הושק‬ .‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫הכפתור‬
‫קומרס‬ ‫הסושיאל‬ ‫עולם‬
:‫החנות‬ ‫
בדף‬
‫על‬ ‫לחיצה‬
‫כפתור‬
‫ל...
‫שלך‬ ‫הבחירות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫רלוונטיים‬ ‫מבצעים‬ ‫הצעת‬
‫קומרס‬ ‫הסושיאל‬ ‫עולם‬
:notification
‫עכשיו‬ ‫שהוספת‬ ‫המוצר‬
‫בה...
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬
‫ואופנה‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
‫ואופנה‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
‫לחברה‬ ‫לפרסומת‬ ‫הלקוחות‬ ‫צילומי‬ ‫הפיכת‬ :‫
קסטרו‬
‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫השיווק‬ ‫ערוצי‬ ‫כל‬ ‫שילוב‬ - ‫ערוצי‬ ‫רב‬ ‫שיווק‬ / Omnichannel
‫השיווקי‬ ‫והמכלול‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫השיווק‬ ‫ערוצי‬ ‫כל‬ ‫שילוב‬ - ‫ערוצי‬ ‫רב‬ ‫שיווק‬ / Omnichannel
‫השיווקי‬ ‫והמכלול‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
‫האתר‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫יוקרתיות‬ ‫ערב‬ ‫שמלות‬ ‫השכרת‬ :Rent The Runway
‫עסקי‬ ‫כמודל‬ ‫קומרס‬ ‫סושיאל‬
‫יוקרתיים‬ ‫מעצבים‬ ‫תיקי‬ ‫של‬ ‫ומכירה‬ ‫השכרה‬ :Bag Borrow or Steal
‫עסקי‬ ‫כמודל‬ ‫קומרס‬ ‫סושיאל‬
‫נבחרים‬ ‫מבלוגרים‬ ‫קניה‬ ‫המלצות‬ :Wanelo
‫עסקי‬ ‫כמודל‬ ‫קומרס‬ ‫סושיאל‬
‫בתנועה‬ ‫איקומרס‬
‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
‫מובייל‬
‫מ‬
‫מובייל‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
40% ‫מ‬ ‫יותר‬
‫באונליין‬ ‫מהקניות‬
‫באמצעות‬ ‫מבוצעות‬
‫סמארטפון‬
‫והמשלוח‬ ‫התחתית‬ ‫לרכבת‬ ‫בהמתנה‬ ‫סורקים‬ :‫וירטואלי‬ ‫סופרמרקט‬
‫הדרך׳‬ ‫׳על‬ ‫קניות‬ :‫מובייל‬
‫באמצעות‬ ‫בסופר‬ ‫קני...
‫גלאס‬ ‫גוגל‬ :‫רחוק‬ ‫רואים‬
‫מובייל‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
‫לסמארטפון‬ ‫התראה‬ ‫ומקבלים‬ ‫בשלט‬ ‫מופיעים‬ ‫אתם‬ :‫קולה‬ ‫
קוקה‬
‫לקוח‬ ‫מבוסס‬ ‫מובייל‬ ‫פרסום‬
‫הלקוח‬ ‫מיקום‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מוצר‬ ‫הצעת‬
‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
‫מקומי‬
‫מ‬
‫בדרך‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫למיקומו‬ ‫קופונים‬ ‫התאמת‬ :‫
ווייז‬
‫מקומי‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
‫שלי‬ ‫המשימות‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫יכול‬ ‫מסביבי‬ ‫מי‬ :‫רביט‬ ‫
טאסק‬
‫מקומי‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
‫חנות‬ ‫בתוך‬ ‫יותר‬ ‫מדויק‬ ‫מיקום‬ :Beacons
‫מקומי‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
‫קיבלו‬ ‫בחנות‬ ‫המוצרים‬ ‫לייקים‬ ‫כמה‬ :C&A Brazil
‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שילוב‬ :‫מקומי‬
‫תהיו‬ ‫שלא‬ ‫איפה‬ ‫השראה‬ ‫קבלו‬ :Pinterest
‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שילוב‬ :‫מקומי‬
‫החנות‬ ‫בתוך‬ ‫גולשים‬ ‫המלצות‬ :Pinterest
‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שילוב‬ :‫מקומי‬
‫שעה‬ ‫בתוך‬ ‫ומשלוח‬ ‫ראווה‬ ‫מחלון‬ ‫הזמנה‬
‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שילוב‬ :‫מקומי‬
‫שתקנה‬ ‫לפני‬ ‫נסה‬ - ‫בסינגפור‬ ‫גרופון‬ ‫חנות‬
‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שילוב‬ :‫מקומי‬
‫הלאה‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬
1‫איקומרס‬ ‫זה‬ ‫מה‬
2‫ליבה‬ ‫מושגי‬
4‫להתנסות‬ ,‫לנסות‬ ,‫להרשם‬
3‫האיקומרס‬ ‫עולם‬ ...
‫שיעיז‬ ‫לסוחר‬ ‫מפגיז‬ ‘‫טאצ‬ :‫הבא‬ ‫בפרק‬
אלעד גולדנברג: סדר עולמי חדש. האיקומרס משנה את חוקי המסחר
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

אלעד גולדנברג: סדר עולמי חדש. האיקומרס משנה את חוקי המסחר

925 views

Published on

האיקומרס כבר מזמן כאן והוא צובר תאוצה בשנים האחרונות בארץ ובעולם
יותר ויותר עסקים, יצרנים, קמעונאים, קטנים כגדולים מעוניין לפתח אפיק מכירה גלובלי באונליין
1 - עולם האיקומרס היום
2 - מושגי ליבה להיכרות עם האיקומרס
3 - הטרנדים החמים במסחר האלקטרוני

Published in: Business
2 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

אלעד גולדנברג: סדר עולמי חדש. האיקומרס משנה את חוקי המסחר

 1. 1. ‫חדש‬ ‫עולמי‬ ‫ סדר‬ ‫המסחר‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫משנה‬ ‫האיקומרס‬ ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
 2. 2. 1‫היכרות‬ 2‫הקורס‬ ‫סילבוס‬ 4‫באיקומרס‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ 3‫איקומרס‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫היום‬ ‫המובילים‬ ‫הטרנדים‬ 5 ‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬
 3. 3. ?‫באינטרנט‬ ‫משהו‬ ‫קנה‬ ‫כאן‬ ‫מי‬
 4. 4. ‫הקורס‬ ‫סילבוס‬
 5. 5. ‫הקורס‬ ‫סילבוס‬ 1 ‫שיעור‬3 ‫שיעור‬ 2 ‫שיעור‬ • ‫האיקומרס‬ ‫עולם‬ • ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ •‫את‬ ‫המובילים‬ ‫הטרנדים‬ ‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫עולם‬ •‫איקומרס‬ ‫פעילות‬ ‫מקימים‬ ‫איך‬ ‫מצליחה‬ •‫צריך‬ ‫אחד‬ ‫שכל‬ ‫צעדים‬ 5 ‫להכיר‬ •‫הליבה‬ ‫במושגי‬ ‫הידע‬ ‫העמקת‬ • ‫ואיקומרס‬ ‫לוגיסטיקה‬ • ‫באונליין‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ •‫שימושים‬ ‫וטיפים‬ ‫הקורס‬ ‫סיכום‬ ‫להצלחה‬
 6. 6. ‫לרגע‬ ‫רציניים‬ ‫נהיה‬ ‫בואו‬ ‫והעשרה‬ ‫קריאה‬ ,‫השתתפות‬ ,‫נוכחות‬
 7. 7. ‫איקומרס‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫העולם‬ ‫ובכל‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬
 8. 8. ‫איקומרס‬ ‫על‬ ‫יודעים‬ ‫העולם‬ ‫ובכל‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫וביקוש‬ ‫היצע‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ ‫בעולם‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫החנות‬ ‫מדף‬ ‫עולם‬ ‫חוצי‬ ‫ועסקים‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ ‫ובכסף‬ ‫בזמן‬ ‫חיסכון‬ ‫נישה‬ ‫מוצרי‬ ‫לקיום‬ ‫מקום‬
 9. 9. ?‫אלקטרוני‬ ‫מסחר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ …‫אז‬
 10. 10. ‫אקדמית‬ ‫הגדרה‬ -‫איקומרס‬ ‫עסקיים‬ ‫קשרים‬ ‫תפעול‬ ,‫עסקי‬ ‫מידע‬ ‫שיתוף‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫באמצעות‬ ‫תעבורות‬ ‫וביצוע‬ Tassabehji,R. 2003. ‫פיזית‬ ‫סחורה‬ ‫של‬ ‫ מסחר אלקטרוני‬ ‫כמו מידע‬ ‫מוחשיים‬ ‫בלתי‬ ‫ונכסים‬ :‫בסחר‬ ‫הכרוכים‬ ‫השלבים‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ מימוש מקוון‬ ‫לקוחות‬ ‫ושירות‬ ‫תשלום‬ ,‫הזמנה‬ ,‫שיווק‬ ‫לעסקאות‬ ‫השלמה‬ ‫ ביצוע מהלכי‬ ‫אופליין‬ ‫והן‬ ‫אונליין‬ ‫הן‬ ‫שבוצעו‬
 11. 11. ‫אקדמית‬ ‫הגדרה‬ -‫איקומרס‬ ‫עסקיים‬ ‫קשרים‬ ‫תפעול‬ ,‫עסקי‬ ‫מידע‬ ‫שיתוף‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫באמצעות‬ ‫תעבורות‬ ‫וביצוע‬ Tassabehji,R. 2003. ‫הלקוח‬ ‫ע"י‬ ‫ייחודי‬ ‫ פיתוח מוצר‬ ‫עצמי‬ ‫ובשירות‬ ‫מקוונת‬ ‫בתשתית‬ ‫שימוש‬ ‫תוך‬ ‫אונליין‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫ חיבור‬ ‫מתקדמים‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫להענקה‬ ‫ללקוחות‬ ‫מוסף‬ ‫ערך‬ ‫ובעלי‬
 12. 12. ‫בהגדרה‬ ‫נכלל‬ ‫מי‬ :‫איקומרס‬ ‫ועד‬ ‫מקומרס‬ ‫האמיתי‬ ‫העולם‬ ‫הוירטואלי‬ ‫העולם‬ ‫קומרס‬ ‫איקומרס‬
 13. 13. ‫באיקומרס‬ ‫המכירות‬ ‫סך‬ ‫הגיעו‬ 2013 ‫
ב‬ ‫דולר‬ ‫ורבע‬ ‫לטריליון‬
 14. 14. ‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫עולם‬ - 2014 ‫האיקומרס‬ ‫שוק‬B2C
 15. 15. ‫האלקטרוני‬ ‫המסחר‬ ‫עולם‬ ‫שוק‬ ‫צפוי‬ 2017 ‫ב‬ ‫להוות‬ ‫האיקומרס‬ ‫המסחר‬ ‫מכלל‬ 10% ‫בארה”ב‬ ‫הקמעונאי‬
 16. 16. ‫האיקומרס‬ ‫עתיד‬ .‫חדש‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫סחר‬ - BRIC‫התשלום‬ ‫אמצעי‬ ,‫המסחר‬ ‫תשתית‬ ‫שיפור‬ ‫מתפתחים‬ ‫בשווקים‬ ‫המובייל‬ ‫וחדירת‬
 17. 17. …‫הסעודית‬ ‫בערב‬ ‫ובינתיים‬
 18. 18. ‫אלקטרוני‬ ‫במסחר‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 19. 19. ‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫מודלים‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ 1C2C 2B2C 3B2B
 20. 20. ‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫מודלים‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ ‫מסוג‬ ‫מסחר‬ 
 ‫ללקוחות‬ ‫שמאפשר‬ ‫אחד‬ ‫לסחור‬ ‫פרטיים‬ .‫השני‬ ‫עם‬ Consumer to Consumer / C2C
 21. 21. Consumer to Consumer / C2C ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 22. 22. Consumer to Consumer / C2C ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 23. 23. ‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫מודלים‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ ‫מתאר‬ ‫זה‬ ‫מודל‬ ‫בין‬ ‫מסחרית‬ ‫פעילות‬ ‫ללקוח‬ ‫עסקי‬ ‫גורם‬ - ‫פרטי‬ 
 .‫קמעונאית‬ ‫עסקה‬ Business to Consumer / B2C
 24. 24. Business to Consumer / B2C ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 25. 25. Business to Consumer / B2C ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 26. 26. ‫אלקטרוני‬ ‫למסחר‬ ‫מודלים‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ ‫פעילות‬ ‫המתאר‬ ‫מודל‬ ‫גורמים‬ ‫בין‬ ‫מסחרית‬ - ‫
עסקיים‬ .‫סיטונאית‬ ‫עסקה‬ Business to Business / B2B
 27. 27. Business to Business / B2B ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 28. 28. ‫באיקומרס‬ ‫חנויות‬ ‫סוגי‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Marketplace 2 Vertical Market 3 1Single Brand Shop
 29. 29. ‫באיקומרס‬ ‫חנויות‬ ‫סוגי‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ ‫בה‬ ‫וירטואלית‬ ‫חנות‬ ‫של‬ ‫מוצרים‬ ‫נמכרים‬ .‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫מותג‬ ‫מסחר‬ ‫מזירת‬ ‫ההפך‬ (marketplace) Single Brand Shop ‫מותג‬ ‫חנות‬
 30. 30. Single Brand Shop ‫מותג‬ ‫חנות‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 31. 31. Single Brand Shop ‫מותג‬ ‫חנות‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 32. 32. Single Brand Shop ‫מותג‬ ‫חנות‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 33. 33. ‫באיקומרס‬ ‫חנויות‬ ‫סוגי‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ ‫מסחר‬ ‫פלטפורמת‬ ‫המאגדת‬ ,‫וירטואלית‬ ,‫ומוכרים‬ ‫קונים‬ ‫לבצע‬ ‫להם‬ ‫ומאפשרת‬ ‫בזירת‬ ‫עסקאות‬ .‫המסחר‬ Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬
 34. 34. Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 35. 35. Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 36. 36. Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 37. 37. Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 38. 38. Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 39. 39. Marketplace ‫מסחר‬ ‫זירת‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 40. 40. ‫באיקומרס‬ ‫חנויות‬ ‫סוגי‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ .‫המוני‬ ‫משיווק‬ ‫ההפך‬ ‫לקוחות‬ ‫לקהל‬ ‫פנייה‬ ‫ודרישות‬ ‫רצונות‬ ‫עם‬ .‫מיוחדות‬ Vertical Market ‫נישה‬ ‫חנויות‬ - ‫אנכי‬ ‫שוק‬
 41. 41. Vertical Market ‫נישה‬ ‫חנויות‬ - ‫אנכי‬ ‫שוק‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 42. 42. Vertical Market ‫נישה‬ ‫חנויות‬ - ‫אנכי‬ ‫שוק‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 43. 43. Vertical Market ‫נישה‬ ‫חנויות‬ - ‫אנכי‬ ‫שוק‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 44. 44. Vertical Market ‫נישה‬ ‫חנויות‬ - ‫אנכי‬ ‫שוק‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 45. 45. ‫באיקומרס‬ ‫המובילים‬ ‫הטרנדים‬ 1‫פרסונליזציה‬ 2‫קסטומיזציה‬ 3‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ 4‫מובייל‬ 5‫מקומי‬
 46. 46. ‫פרסונליזציה‬ ‫פ‬ ‫מובילים‬ ‫טרנדים‬ ‫הצרכנית‬ ‫התנהגותו‬ ‫ודפוסי‬ ‫הלקוח‬ ‫מאפייני‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מוצר‬ ‫התאמת‬
 47. 47. ‫הגולש‬ ‫של‬ ‫המקור‬ ‫ארץ‬ ‫ זיהוי‬ ‫לשפתו‬ ‫הביקורות‬ ‫והתאמת‬ :booking‫בחו”ל‬ ‫למלונות‬ ‫ישראלים‬ ‫של‬ ‫ביקורות‬ ‫אופטימלית‬ ‫לקוח‬ ‫חווית‬ :‫פרסונליזציה‬
 48. 48. :My Beauty Compare‫אישיים‬ ‫מאפיינים‬ ‫לפי‬ ‫מוצרים‬ ‫התאמת‬ ‫לי‬ ‫רק‬ ‫שמתאים‬ ‫מה‬ :‫פרסונליזציה‬
 49. 49. :LYST‫האתר‬ ‫משתמשי‬ ‫ביצעו‬ ‫אותן‬ ‫קניות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫לוהטים‬ ‫לבוש‬ ‫פריטי‬ ‫רשימות‬ ‫יצירת‬ ‫כמוני‬ ‫קונים‬ ‫שמעניין‬ ‫מה‬ :‫פרסונליזציה‬
 50. 50. ‫באופליין‬ ‫גם‬ ‫פרסונליזציה‬ ‫והשעה‬ ‫האוויר‬ ‫למזג‬ ‫בהתאם‬ ‫משתנה‬ ‫הפרסומת‬ :LaRedoute.fr
 51. 51. ‫הפצה‬ ‫לנקודות‬ ‫המוצרים‬ ‫שליחת‬ ‫ההזמנה‬ ‫ביצוע‬ ‫בטרם‬ ‫עוד‬ ‫קרובות‬ ‫שלך‬ ‫הפרסונלי‬ ‫העתיד‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הצריכה‬ ‫הרגלי‬ ‫זיהוי‬ :Amazon Anticipatory Shipping
 52. 52. ‫קסטומיזציה‬ ‫ק‬ ‫מובילים‬ ‫טרנדים‬ ‫רוכש‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫מאפיין‬ ‫הלקוח‬
 53. 53. ‫באופנה‬ ‫קסטומיזציה‬ ‫עצמי‬ ‫בעיצוב‬ ‫נעליים‬ :‫אונליין‬ ‫נייקי‬ ‫ חנות‬
 54. 54. ‫בגאדג’טים‬ ‫קסטומיזציה‬ ‫המוצר‬ ‫של‬ ‫ובייט‬ ‫ביט‬ ‫בכל‬ ‫שליטה‬ :Beats
 55. 55. ‫בגאדג’טים‬ ‫קסטומיזציה‬ ‫שלכם‬ ‫האישי‬ ‫לעיצוב‬ ‫השראה‬ ‫קבלו‬ :Beats
 56. 56. ‫הרכב‬ ‫בעולם‬ ‫קסטומיזציה‬ ‫מאפס‬ ‫המוסטנג‬ ‫את‬ ‫להרכיב‬ :‫אונליין‬ ‫ פורד‬
 57. 57. ‫אישי‬ ‫שם‬ ‫עם‬ ‫שרשראות‬ :‫מישראל‬ ‫עולמי‬ ‫טרנד‬ ‫יזראל‬ ‫אין‬ ‫מייד‬ ‫קסטומיזציה‬
 58. 58. ‫שונות‬ ‫ושפות‬ ‫ערבית‬ ,‫אנגלית‬ ,‫בעברית‬ ‫יזראל‬ ‫אין‬ ‫מייד‬ ‫קסטומיזציה‬
 59. 59. ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫ר‬ ‫ומותג‬ ‫מוצר‬ ‫לקידום‬ ‫החברתית‬ ‫ברשת‬ ‫שימוש‬ ‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
 60. 60. ‫הפייסבוק‬ ‫דרך‬ ‫גם‬ ‫הלבשה‬ ‫מוצרי‬ ‫קניית‬ :asos ‫מכירות‬ ‫כמניע‬ ‫קומרס‬ ‫סושיאל‬
 61. 61. ‫בארה״ב‬ ‫לאחרונה‬ ‫הושק‬ .‫פייסבוק‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫הכפתור‬ ‫קומרס‬ ‫הסושיאל‬ ‫עולם‬ :‫החנות‬ ‫ בדף‬ ‫על‬ ‫לחיצה‬ ‫כפתור‬ ‫להוספת‬ ‫תוביל‬ ‫ל‬ ‫המוצר‬ ‘want’ ‘wishlist’
 62. 62. ‫שלך‬ ‫הבחירות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫רלוונטיים‬ ‫מבצעים‬ ‫הצעת‬ ‫קומרס‬ ‫הסושיאל‬ ‫עולם‬ :notification ‫עכשיו‬ ‫שהוספת‬ ‫המוצר‬ ‫בהנחה‬
 63. 63. ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬
 64. 64. ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬
 65. 65. ‫ואופנה‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
 66. 66. ‫ואופנה‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬ ‫לחברה‬ ‫לפרסומת‬ ‫הלקוחות‬ ‫צילומי‬ ‫הפיכת‬ :‫ קסטרו‬
 67. 67. ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫השיווק‬ ‫ערוצי‬ ‫כל‬ ‫שילוב‬ - ‫ערוצי‬ ‫רב‬ ‫שיווק‬ / Omnichannel ‫השיווקי‬ ‫והמכלול‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
 68. 68. ‫הלקוח‬ ‫עם‬ ‫השיווק‬ ‫ערוצי‬ ‫כל‬ ‫שילוב‬ - ‫ערוצי‬ ‫רב‬ ‫שיווק‬ / Omnichannel ‫השיווקי‬ ‫והמכלול‬ ‫חברתיות‬ ‫רשתות‬
 69. 69. ‫האתר‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫יוקרתיות‬ ‫ערב‬ ‫שמלות‬ ‫השכרת‬ :Rent The Runway ‫עסקי‬ ‫כמודל‬ ‫קומרס‬ ‫סושיאל‬
 70. 70. ‫יוקרתיים‬ ‫מעצבים‬ ‫תיקי‬ ‫של‬ ‫ומכירה‬ ‫השכרה‬ :Bag Borrow or Steal ‫עסקי‬ ‫כמודל‬ ‫קומרס‬ ‫סושיאל‬
 71. 71. ‫נבחרים‬ ‫מבלוגרים‬ ‫קניה‬ ‫המלצות‬ :Wanelo ‫עסקי‬ ‫כמודל‬ ‫קומרס‬ ‫סושיאל‬
 72. 72. ‫בתנועה‬ ‫איקומרס‬ ‫מובילים‬ ‫טרנדים‬ ‫מובייל‬ ‫מ‬
 73. 73. ‫מובייל‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬ 40% ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫באונליין‬ ‫מהקניות‬ ‫באמצעות‬ ‫מבוצעות‬ ‫סמארטפון‬
 74. 74. ‫והמשלוח‬ ‫התחתית‬ ‫לרכבת‬ ‫בהמתנה‬ ‫סורקים‬ :‫וירטואלי‬ ‫סופרמרקט‬ ‫הדרך׳‬ ‫׳על‬ ‫קניות‬ :‫מובייל‬ ‫באמצעות‬ ‫בסופר‬ ‫קניות‬ ‫תמונות‬ ‫סריקת‬ ‫בסמארטפון‬ ‫המוצרים‬
 75. 75. ‫גלאס‬ ‫גוגל‬ :‫רחוק‬ ‫רואים‬ ‫מובייל‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
 76. 76. ‫לסמארטפון‬ ‫התראה‬ ‫ומקבלים‬ ‫בשלט‬ ‫מופיעים‬ ‫אתם‬ :‫קולה‬ ‫ קוקה‬ ‫לקוח‬ ‫מבוסס‬ ‫מובייל‬ ‫פרסום‬
 77. 77. ‫הלקוח‬ ‫מיקום‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מוצר‬ ‫הצעת‬ ‫מובילים‬ ‫טרנדים‬ ‫מקומי‬ ‫מ‬
 78. 78. ‫בדרך‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫למיקומו‬ ‫קופונים‬ ‫התאמת‬ :‫ ווייז‬ ‫מקומי‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
 79. 79. ‫שלי‬ ‫המשימות‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫יכול‬ ‫מסביבי‬ ‫מי‬ :‫רביט‬ ‫ טאסק‬ ‫מקומי‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
 80. 80. ‫חנות‬ ‫בתוך‬ ‫יותר‬ ‫מדויק‬ ‫מיקום‬ :Beacons ‫מקומי‬ :‫מובילים‬ ‫טרנדים‬
 81. 81. ‫קיבלו‬ ‫בחנות‬ ‫המוצרים‬ ‫לייקים‬ ‫כמה‬ :C&A Brazil ‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שילוב‬ :‫מקומי‬
 82. 82. ‫תהיו‬ ‫שלא‬ ‫איפה‬ ‫השראה‬ ‫קבלו‬ :Pinterest ‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שילוב‬ :‫מקומי‬
 83. 83. ‫החנות‬ ‫בתוך‬ ‫גולשים‬ ‫המלצות‬ :Pinterest ‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שילוב‬ :‫מקומי‬
 84. 84. ‫שעה‬ ‫בתוך‬ ‫ומשלוח‬ ‫ראווה‬ ‫מחלון‬ ‫הזמנה‬ ‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שילוב‬ :‫מקומי‬
 85. 85. ‫שתקנה‬ ‫לפני‬ ‫נסה‬ - ‫בסינגפור‬ ‫גרופון‬ ‫חנות‬ ‫ואופליין‬ ‫אונליין‬ ‫שילוב‬ :‫מקומי‬
 86. 86. ‫הלאה‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ 1‫איקומרס‬ ‫זה‬ ‫מה‬ 2‫ליבה‬ ‫מושגי‬ 4‫להתנסות‬ ,‫לנסות‬ ,‫להרשם‬ 3‫האיקומרס‬ ‫עולם‬ ‫את‬ ‫המובילים‬ ‫הטרנדים‬
 87. 87. ‫שיעיז‬ ‫לסוחר‬ ‫מפגיז‬ ‘‫טאצ‬ :‫הבא‬ ‫בפרק‬

×