‫הבא‬ ‫הדור‬ - ‫משלוחים‬ ‫בין‬ ‫מסע‬
‫גבולות‬ ‫חוצה‬ ‫איקומרס‬ ‫בעולם‬ ‫קריאטיבית‬ ‫לוגיסטיקה‬
‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
?‫זו‬ ‫ישראלית‬ ‫בטבעת‬ ‫לי‬ ‫התינשאי‬
?‫אמיתי‬ ‫שזה‬ ‫יודעים‬ ‫איך‬ ‫אז‬
‫יהלום‬ ‫לקנות‬ ‫חלום‬ ‫לא‬ ‫כבר‬
‫שעבר‬ ‫בשיעור‬ ‫דיברנו‬ ‫מה‬ ‫על‬
1‫העסקי‬ ‫מהמודל‬ ‫כחלק‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬
2‫ב‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬Pre-Sale
3‫ב‬ ‫לקוחות‬ ‫...
‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫זהו‬
‫מאירופה‬ ‫עשיר‬ ‫עתיקות‬ ‫אספן‬ .1 ‫דוגמא‬
4‫מזוייף‬ ‫שהוא‬ ‫התברר‬ ‫אך‬ ‫מוצר‬ ‫רכש‬
‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫זהו‬
2‫ח‬‫הקניה‬ ‫בתהליך‬ ‫חבילות‬ ‫של‬ ‫להי...
‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫זהו‬
-‫ב‬ ‫קרמיקה‬ ‫בכלי‬ ‫סוחרת‬ .2 ‫דוגמא‬etsy
3‫מאושרת‬ ‫אשראי‬ ‫עסקת‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫לכן‬ ‫בכמויות‬ ‫קונה‬
4‫במשלוח‬ ‫ישברו‬ ‫שהזמינה‬ ‫שפריטים‬ ‫חוששת‬
‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השיר...
‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫זהו‬
‫לנכדים‬ ‫מגניבות‬ ‫מתנות‬ ‫שמחפשת‬ ‫סבתא‬ .3 ‫דוגמא‬
2‫בשירות‬ ‫עדיין‬ ‫בוטחת‬ ‫לא‬ ‫הסבתא‬
3
‫וחוששת‬ ‫מרוחק‬ ‫באיזור‬ ‫מתגוררת‬ ‫
היא‬
‫בזמן‬ ‫יגיע‬ ‫לא‬ ‫שהמשלוח‬
‫הלקוח‬ ‫...
‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬
3‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬
4‫חדש‬ ‫טכנולוגי‬ ‫עידן‬ :‫ומלאי‬ ‫שילוח‬
2‫שחשבתם‬ ‫מה‬ ‫ל...
‫נוספים‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
2Authentication
1Checkout Flow
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫אלקטרוני‬ ‫במסחר‬ ‫
תשלום‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
‫שהלקוח‬ ‫פעולות‬ ‫סדר‬
‫לביצוע‬ ‫עד‬ ‫עובר‬
‫מוצר‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬
‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫שירות‬ ‫או‬
.‫לרכוש‬ ‫מעו...
Checkout
Flow
: ‫בדרך‬ ‫שלבים‬
‫לרכישת‬
‫אונליין‬
View item
page
Shopping
Shipping
Add items
to cart
Up-sale /
Merchandisi...
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
.1 ‫שלב‬
‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow
.1 ‫שלב‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow
.2 ‫שלב‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow
.2 ‫שלב‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow
.3 ‫שלב‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow
.3 ‫שלב‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow
.4 ‫שלב‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow
.4 ‫שלב‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Authentication /
‫אדם‬ ‫של‬ ‫זיהוי‬ ‫תהליך‬
‫על‬ ‫אבטחה‬ ‫במערכות‬
‫משתמש‬ ‫שם‬ ‫בסיס‬
.‫וסיסמא‬
‫אותנטיפיק...
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Authentication /‫אותנטיפיקציה‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Authentication /‫אותנטיפיקציה‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Authentication /‫אותנטיפיקציה‬
‫ליבה‬ ‫מושגי‬
Authentication /‫אותנטיפיקציה‬
‫שחשבתם‬ ‫מה‬ ‫לא‬ :‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬
‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬
‫ובחינם‬ ‫מהיר‬ ‫סופר‬ ‫לשילוח‬ ‫מצפים‬ ‫לקוחות‬
‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫נמכרים‬ ‫לשילוח‬ ‫מורכבים‬ ‫מוצרים...
‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬
:Shop HBO‫מפורסמות‬ ‫טלויזיה‬ ‫מסדרות‬ ‫פריטים‬ ‫מכירת‬
‫
	הכיסא‬
‫הכס‬ ‫ממשחקי‬
:Mortar
‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬
‫למוצר‬ ‫דוגמא‬
‫עצמי‬ ‫איסוף‬ .72,363$ ‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫בריטי‬ ‫טנק‬
:Mortar
‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬
‫למוצר‬ ‫דוגמא‬
‫עצמי‬ ‫איסוף‬ .72,363$ ‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫בריטי‬ ‫טנק‬
‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬
:Aircraft Shopper‫אונליין‬ ‫מטוסים‬ ‫מכירת‬
‫למוצר‬ ‫דוגמא‬
‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬
:Aircraft Shopper
‫למוצר‬ ‫דוגמא‬
‫יורק‬ ‫מניו‬ ‫איסוף‬ .‫ראשונה‬ ‫יד‬ ‫מנהלים‬ ‫מטוס‬
‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬
‫באונליין‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫צריך‬ ‫למה‬‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬
Google Shopping Express eBay NowAmazon Prime
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
:Amazon Prime‫הגבלה‬ ‫לא‬ ‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬ ‫חבילות‬
:‫כלול‬ ‫הכל‬ ‫
חבילות‬
‫של...
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
:Amazon & USPS‫ראשון‬ ‫בימי‬ ‫גם‬ ‫שילוח‬ ‫שירות‬ .‫החגים‬ ‫לתקופת‬ ‫במיוחד‬
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
:eBay Now‫שעה‬ ‫בתוך‬ ‫הלקוח‬ ‫לבית‬ ‫ומשלוח‬ ‫באונליין‬ ‫הזמנה‬
5$ ‫להזמנה‬‫קרובה...
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
:Google Shopping Express‫גוגל‬ ‫של‬ ‫המתקדם‬ ‫הקניות‬ ‫שירות‬
‫יום‬ ‫באותו‬ ‫משלוח...
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
:Google Shopping Express‫גוגל‬ ‫של‬ ‫המתקדם‬ ‫הקניות‬ ‫שירות‬
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
:Google Shopping Express‫גוגל‬ ‫של‬ ‫המתקדם‬ ‫הקניות‬ ‫שירות‬
‫באונליין‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫צריך‬ ‫למה‬‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
‫יום‬ ‫באותו‬ ‫משלוח‬
‫במנוי‬ ‫מוצרים‬ ‫במ...
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
:Amazon‫מעופף‬ ‫משלוחים‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫הכרזה‬ - 2013 ‫פריידי‬ ‫בלק‬
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
eBay‫החזון‬ ‫את‬ ‫וחושף‬ ‫בטוויטר‬ ‫מצייץ‬ ‫מנכ״ל‬
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
Google‫העתיד‬ ‫את‬ ‫מתכננת‬ ?‫רובוט‬ ‫אני‬
‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
:Amazon…‫אצלך‬ ‫ואני‬ ‫דקות‬ 5
‫חדש‬ ‫טכנולוגי‬ ‫עידן‬ :‫ומלאי‬ ‫שילוח‬
‫חדש‬ ‫טכנולוגי‬ ‫עידן‬ :‫ומלאי‬ ‫שילוח‬
1‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬
2‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬
3‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פ...
‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫משלוחים‬
‫ימי‬ ‫שילוח‬‫אוירי‬ ‫שילוח‬
‫זול‬
‫כחודש‬ :‫הגעה‬ ‫זמן‬
‫יקר‬
‫ימים‬ 3-4 :‫הגעה‬ ‫זמן‬
‫הלוג...
‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫משלוחים‬
‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ .1
1
2
‫ערך‬ ‫יקרי‬ ‫למוצרים‬ ‫מתאים‬
‫ימים‬ 3 ‫בתוך‬ ‫הקונה‬ ‫לדלת‬ ‫המוכר‬ ‫מדלת‬
3
4
‫למוצר‬ ‫וביטוח‬ ‫מלא‬ ‫מעקב‬
:‫הנפחי...
‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ .1
‫ובטוחה‬ ‫נפוצה‬ ‫שילוח‬ ‫שיטת‬ :EMS - Express Mail Service
‫מוצר‬ ‫שבקבלת‬ ‫ההתרגשות‬
‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ .1
‫בפרברים‬ ‫המחסן‬ .‫העיר‬ ‫במרכז‬ ‫נמצאת‬ ‫הקטנה‬ ‫החנות‬ :‫וירטואלי‬ ‫סופרמרקט‬
‫באמצעות‬ ‫בסופר‬ ‫קניות‬
‫המוצרים‬ ‫תמונ...
:Shipwire‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫הפצה‬ ‫ופתרונות‬ ‫לוגיסטיים‬ ‫מחסנים‬
‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ .2
‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫הפצה‬ ‫ופתרונות‬ ‫לוגיסטיים‬ ‫מחסנים‬
‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ .2
:Shipwire
‫העבודה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בשבילכם‬ ‫עושים‬
‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ .2
:Fulfillment by Amazon
‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫הפצה‬ ‫ומשם‬ ‫ארה״ב‬ ‫בתוך‬ ‫למחסן‬ ‫שליחה‬
‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ .2
:eBay GSP
‫לאיקומרס‬ ‫שמותאמים‬ ‫חדשים‬ ‫מהירים‬ ‫שילוח‬ ‫שירותי‬ :‫ישראל‬ ‫דואר‬
‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
‫לאיקומרס‬ ‫שמותאמים‬ ‫חדשים‬ ‫מהירים‬ ‫שילוח‬ ‫שירותי‬ :‫ישראל‬ ‫דואר‬
‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
:BoxIt‫אוכלוסין‬ ‫במרכזי‬ ‫ומשלוחים‬ ‫חבילות‬ ‫לאיסוף‬ ‫פרטיים‬ ‫לוקרים‬
‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
:BoxIt‫אוכלוסין‬ ‫במרכזי‬ ‫ומשלוחים‬ ‫חבילות‬ ‫לאיסוף‬ ‫פרטיים‬ ‫לוקרים‬
‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
:BoxIt‫אוכלוסין‬ ‫במרכזי‬ ‫ומשלוחים‬ ‫חבילות‬ ‫לאיסוף‬ ‫פרטיים‬ ‫לוקרים‬
‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
:amazon‫אוכלוסין‬ ‫במרכזי‬ ‫ומשלוחים‬ ‫חבילות‬ ‫לאיסוף‬ ‫פרטיים‬ ‫לוקרים‬
‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
.‫במיוחד‬ ‫ומהיר‬ ‫ייחודי‬ ‫!שירות‬
,‫ארה"ב‬ ‫ברחבי‬ ‫למחר‬ ‫מהיום‬ ‫משלוחים‬ ‫מסירת‬ ‫מאפשר‬
.‫המערבי‬ ‫החוף‬ ‫!כולל‬
.10...
‫שמאפשר‬ ‫שירות‬
‫כמות‬ ‫של‬ ‫משלוח‬
‫תוך‬ ‫גדולה‬ ‫חבילות‬
‫בכסף‬ ‫חיסכון‬
:DHL Brake Bulk‫ימים‬ 3 :‫הגעה‬ ‫זמן‬ .‫חבילות...
‫באמצעות‬ ‫ותשלום‬ ‫אקספרס‬ ‫שילוח‬
+
‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
PayPal
‫למדנו‬ ‫מה‬ ‫סיכום‬
‫חדש‬ ‫טכנולוגי‬ ‫עידן‬ :‫ומלאי‬ ‫שילוח‬
1‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬
2‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות...
‫מחר‬ ‫של‬ ‫השווקים‬
‫מחר‬ ‫של‬ ‫השווקים‬
:baby.com.br‫הלוגיסטי‬ ‫לאתגר‬ ‫יצירתיים‬ ‫פתרונות‬
‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הכסף‬
1‫לצרכן‬ ‫היצרן‬ ‫בין‬ ‫הקופון״‬ ‫״גוזרי‬ ‫הפחתת‬
2
3
‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הכסף‬
‫הגלובלי‬ ‫לשוק‬ ‫קטנים‬ ‫יצרנים‬ ‫...
…‫לסיום‬ ‫קטן‬ ‫ומשהו‬
‫הלאה‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬
‫הלאה‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬
1
2
3
‫שחשבתם‬ ‫מה‬ ‫לא‬ :‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬
‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה...
‫גבולות‬ ‫פורץ‬ ‫שיתוף‬ :‫הבא‬ ‫בשיעור‬
‫אישי‬ ‫שם‬ ‫עם‬ ‫שרשראות‬ .‫מישראל‬ ‫עולמי‬ ‫טרנד‬ :‫ההתחלה‬ ‫על‬
(: ‫מחשבה‬ ‫או‬ ‫שאלה‬ ‫בכל‬ ‫אליי‬ ‫פנו‬
‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
linkedin.com/in/eladgoldenberg
slideshare.net/eladgoldenberg
e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

אלעד גולדנברג: אוניברסיטת בן גוריון - 20 מרץ 2014. מסע בין משלוחים - הדור הבא. לוגיסטיקה קריאטיבית בעולם איקומרס חוצה גבולות

486 views

Published on

אפשרויות מיוחדות של קניות באינטנט, צמיחה של האיקומרס, ממצאים סטטיסטיים על הלוגיסטיקה - כל אלה מצביעים על כך שללוגיסטיקה יש משמעות גדולה מאוד בעידן המסחר האלקטרוני

איך ענקיות המסחר עושות לוגיסטיקה -
eBay, Amazon, Google
שילוח ומלאי
הכסף הגדול בלוגיסטיקה

עוד בשיעור, מושגי ליבה:
תהליך הרכישה - checkout process
אותנטיפיקציה - authentication

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

אלעד גולדנברג: אוניברסיטת בן גוריון - 20 מרץ 2014. מסע בין משלוחים - הדור הבא. לוגיסטיקה קריאטיבית בעולם איקומרס חוצה גבולות

 1. 1. ‫הבא‬ ‫הדור‬ - ‫משלוחים‬ ‫בין‬ ‫מסע‬ ‫גבולות‬ ‫חוצה‬ ‫איקומרס‬ ‫בעולם‬ ‫קריאטיבית‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬
 2. 2. ?‫זו‬ ‫ישראלית‬ ‫בטבעת‬ ‫לי‬ ‫התינשאי‬
 3. 3. ?‫אמיתי‬ ‫שזה‬ ‫יודעים‬ ‫איך‬ ‫אז‬ ‫יהלום‬ ‫לקנות‬ ‫חלום‬ ‫לא‬ ‫כבר‬
 4. 4. ‫שעבר‬ ‫בשיעור‬ ‫דיברנו‬ ‫מה‬ ‫על‬ 1‫העסקי‬ ‫מהמודל‬ ‫כחלק‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ 2‫ב‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬Pre-Sale 3‫ב‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬Post-Sale ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ 4
 5. 5. ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫זהו‬ ‫מאירופה‬ ‫עשיר‬ ‫עתיקות‬ ‫אספן‬ .1 ‫דוגמא‬
 6. 6. 4‫מזוייף‬ ‫שהוא‬ ‫התברר‬ ‫אך‬ ‫מוצר‬ ‫רכש‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫זהו‬ 2‫ח‬‫הקניה‬ ‫בתהליך‬ ‫חבילות‬ ‫של‬ ‫להיעלמות‬ ‫חושש‬ 3‫בכולן‬ ‫מעוניין‬ ‫תמיד‬ ‫איננו‬ ‫אך‬ ‫רבות‬ ‫עתיקות‬ ‫רוכש‬ ‫מאירופה‬ ‫עשיר‬ ‫עתיקות‬ ‫אספן‬ .1 ‫דוגמא‬ 1‫חודש‬ ‫בכל‬ ‫דולרים‬ ‫באלפי‬ ‫אספנות‬ ‫פריטי‬ ‫קונה‬
 7. 7. ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫זהו‬ -‫ב‬ ‫קרמיקה‬ ‫בכלי‬ ‫סוחרת‬ .2 ‫דוגמא‬etsy
 8. 8. 3‫מאושרת‬ ‫אשראי‬ ‫עסקת‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫לכן‬ ‫בכמויות‬ ‫קונה‬ 4‫במשלוח‬ ‫ישברו‬ ‫שהזמינה‬ ‫שפריטים‬ ‫חוששת‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫זהו‬ 1‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫מאמנים‬ ‫יד‬ ‫עבודות‬ ‫רוכשת‬ -‫ב‬ ‫קרמיקה‬ ‫בכלי‬ ‫סוחרת‬ .2 ‫דוגמא‬etsy 2-‫ב‬ ‫בסיטונאות‬ ‫הפריטים‬ ‫את‬ ‫מוכרת‬etsy
 9. 9. ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫זהו‬ ‫לנכדים‬ ‫מגניבות‬ ‫מתנות‬ ‫שמחפשת‬ ‫סבתא‬ .3 ‫דוגמא‬
 10. 10. 2‫בשירות‬ ‫עדיין‬ ‫בוטחת‬ ‫לא‬ ‫הסבתא‬ 3 ‫וחוששת‬ ‫מרוחק‬ ‫באיזור‬ ‫מתגוררת‬ ‫ היא‬ ‫בזמן‬ ‫יגיע‬ ‫לא‬ ‫שהמשלוח‬ ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫השירות‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫זהו‬ ‫לנכדים‬ ‫מגניבות‬ ‫מתנות‬ ‫שמחפשת‬ ‫סבתא‬ .3 ‫דוגמא‬ 1‫באינטרנט‬ ‫קניה‬ ‫מבצעת‬ ‫שהיא‬ ‫הראשונה‬ ‫הפעם‬ ‫זוהי‬
 11. 11. ‫היום‬ ‫נדבר‬ ‫מה‬ ‫על‬ 3‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ 4‫חדש‬ ‫טכנולוגי‬ ‫עידן‬ :‫ומלאי‬ ‫שילוח‬ 2‫שחשבתם‬ ‫מה‬ ‫לא‬ :‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬ 5‫בלוגיסטיקה‬ ‫הגדול‬ ‫הכסף‬ 1‫נוספים‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 12. 12. ‫נוספים‬ ‫ליבה‬ ‫מושגי‬
 13. 13. 2Authentication 1Checkout Flow ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ ‫אלקטרוני‬ ‫במסחר‬ ‫ תשלום‬
 14. 14. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ ‫שהלקוח‬ ‫פעולות‬ ‫סדר‬ ‫לביצוע‬ ‫עד‬ ‫עובר‬ ‫מוצר‬ ‫עבור‬ ‫התשלום‬ ‫הוא‬ ‫אותו‬ ‫שירות‬ ‫או‬ .‫לרכוש‬ ‫מעוניין‬ Checkout Flow ‫חנויות‬ ‫סוגי‬ ‫אלקטרוני‬ ‫במסחר‬ ‫ תשלום‬
 15. 15. Checkout Flow : ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ ‫לרכישת‬ ‫אונליין‬ View item page Shopping Shipping Add items to cart Up-sale / Merchandising Billing CONFIRMATION Review 
 order ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Registration ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow
 16. 16. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ .1 ‫שלב‬ ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow
 17. 17. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow .1 ‫שלב‬
 18. 18. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow .2 ‫שלב‬
 19. 19. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow .2 ‫שלב‬
 20. 20. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow .3 ‫שלב‬
 21. 21. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow .3 ‫שלב‬
 22. 22. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow .4 ‫שלב‬
 23. 23. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Checkout Flow: ‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬‫אונליין‬ ‫לרכישת‬ ‫בדרך‬ ‫שלבים‬ :Checkout Flow .4 ‫שלב‬
 24. 24. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Authentication / ‫אדם‬ ‫של‬ ‫זיהוי‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫אבטחה‬ ‫במערכות‬ ‫משתמש‬ ‫שם‬ ‫בסיס‬ .‫וסיסמא‬ ‫אותנטיפיקציה‬ ‫אלקטרוני‬ ‫במסחר‬ ‫ תשלום‬
 25. 25. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Authentication /‫אותנטיפיקציה‬
 26. 26. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Authentication /‫אותנטיפיקציה‬
 27. 27. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Authentication /‫אותנטיפיקציה‬
 28. 28. ‫ליבה‬ ‫מושגי‬ Authentication /‫אותנטיפיקציה‬
 29. 29. ‫שחשבתם‬ ‫מה‬ ‫לא‬ :‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬
 30. 30. ‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬ ‫ובחינם‬ ‫מהיר‬ ‫סופר‬ ‫לשילוח‬ ‫מצפים‬ ‫לקוחות‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫נמכרים‬ ‫לשילוח‬ ‫מורכבים‬ ‫מוצרים‬ 6,500,000,000 ‫שנה‬ ‫מדי‬ ‫מטפלות‬ -‫ו‬ ‫בהם‬ ‫האונליין‬ ‫משלוחי‬ ‫מספר‬
 31. 31. ‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬ :Shop HBO‫מפורסמות‬ ‫טלויזיה‬ ‫מסדרות‬ ‫פריטים‬ ‫מכירת‬ ‫ הכיסא‬ ‫הכס‬ ‫ממשחקי‬
 32. 32. :Mortar ‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬ ‫למוצר‬ ‫דוגמא‬ ‫עצמי‬ ‫איסוף‬ .72,363$ ‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫בריטי‬ ‫טנק‬
 33. 33. :Mortar ‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬ ‫למוצר‬ ‫דוגמא‬ ‫עצמי‬ ‫איסוף‬ .72,363$ ‫תקין‬ ‫במצב‬ ‫בריטי‬ ‫טנק‬
 34. 34. ‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬ :Aircraft Shopper‫אונליין‬ ‫מטוסים‬ ‫מכירת‬ ‫למוצר‬ ‫דוגמא‬
 35. 35. ‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬ :Aircraft Shopper ‫למוצר‬ ‫דוגמא‬ ‫יורק‬ ‫מניו‬ ‫איסוף‬ .‫ראשונה‬ ‫יד‬ ‫מנהלים‬ ‫מטוס‬
 36. 36. ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬
 37. 37. ‫באונליין‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫צריך‬ ‫למה‬‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ Google Shopping Express eBay NowAmazon Prime
 38. 38. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ :Amazon Prime‫הגבלה‬ ‫לא‬ ‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬ ‫חבילות‬ :‫כלול‬ ‫הכל‬ ‫
חבילות‬ ‫של‬ ‫חופשית‬ ‫הורדה‬ (1 .‫וסדרות‬ ‫סרטים‬ 41,000 ‫ספרים‬ 350,000 (2 .‫
דיגיטליים‬ ‫אקספרס‬ ‫סופר‬ ‫שילוח‬ (3 .‫מוצרים‬ ‫מיליוני‬ ‫של‬
 39. 39. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ :Amazon & USPS‫ראשון‬ ‫בימי‬ ‫גם‬ ‫שילוח‬ ‫שירות‬ .‫החגים‬ ‫לתקופת‬ ‫במיוחד‬
 40. 40. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ :eBay Now‫שעה‬ ‫בתוך‬ ‫הלקוח‬ ‫לבית‬ ‫ומשלוח‬ ‫באונליין‬ ‫הזמנה‬ 5$ ‫להזמנה‬‫קרובה‬ ‫חנות‬ ‫איתור‬ ‫שעה‬ ‫תוך‬ ‫משלוח‬ ‫להזמנה‬ 5$
 41. 41. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ :Google Shopping Express‫גוגל‬ ‫של‬ ‫המתקדם‬ ‫הקניות‬ ‫שירות‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ ‫משלוח‬ * ‫בלתי‬ ‫שנתי‬ ‫מנוי‬ * ‫מוגבל‬
 42. 42. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ :Google Shopping Express‫גוגל‬ ‫של‬ ‫המתקדם‬ ‫הקניות‬ ‫שירות‬
 43. 43. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ :Google Shopping Express‫גוגל‬ ‫של‬ ‫המתקדם‬ ‫הקניות‬ ‫שירות‬
 44. 44. ‫באונליין‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫צריך‬ ‫למה‬‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ ‫יום‬ ‫באותו‬ ‫משלוח‬ ‫במנוי‬ ‫מוצרים‬ ‫במגוון‬ ‫מוגבל‬ ‫בלתי‬ ‫שנתי‬ Google Shopping Express ‫באונליין‬ ‫הזמנה‬ ‫הלקוח‬ ‫לבית‬ ‫ומשלוח‬ ‫שעה‬ ‫בתוך‬ eBay Now ‫פריטים‬ ‫מיליוני‬ 1-2 ‫בתוך‬ ‫הנשלחים‬ ‫שנתי‬ ‫במנוי‬ ,‫ימים‬ ‫הגבלה‬ ‫ללא‬ Amazon Prime
 45. 45. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬
 46. 46. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ :Amazon‫מעופף‬ ‫משלוחים‬ ‫שירות‬ ‫על‬ ‫הכרזה‬ - 2013 ‫פריידי‬ ‫בלק‬
 47. 47. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ eBay‫החזון‬ ‫את‬ ‫וחושף‬ ‫בטוויטר‬ ‫מצייץ‬ ‫מנכ״ל‬
 48. 48. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ Google‫העתיד‬ ‫את‬ ‫מתכננת‬ ?‫רובוט‬ ‫אני‬
 49. 49. ‫לוגיסטיקה‬ ‫עושות‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ :Amazon…‫אצלך‬ ‫ואני‬ ‫דקות‬ 5
 50. 50. ‫חדש‬ ‫טכנולוגי‬ ‫עידן‬ :‫ומלאי‬ ‫שילוח‬
 51. 51. ‫חדש‬ ‫טכנולוגי‬ ‫עידן‬ :‫ומלאי‬ ‫שילוח‬ 1‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ 2‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ 3‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬
 52. 52. ‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫משלוחים‬ ‫ימי‬ ‫שילוח‬‫אוירי‬ ‫שילוח‬ ‫זול‬ ‫כחודש‬ :‫הגעה‬ ‫זמן‬ ‫יקר‬ ‫ימים‬ 3-4 :‫הגעה‬ ‫זמן‬ ‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ .1
 53. 53. ‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫משלוחים‬ ‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ .1
 54. 54. 1 2 ‫ערך‬ ‫יקרי‬ ‫למוצרים‬ ‫מתאים‬ ‫ימים‬ 3 ‫בתוך‬ ‫הקונה‬ ‫לדלת‬ ‫המוכר‬ ‫מדלת‬ 3 4 ‫למוצר‬ ‫וביטוח‬ ‫מלא‬ ‫מעקב‬ :‫הנפחי׳‬ ‫ה׳משקל‬ ‫בשיטת‬ ‫מחושב‬ ‫תשלום‬ ‫אורך‬ x ‫רוחב‬ x ‫גובה‬ 5,000 = ‫נפחי‬ ‫משקל‬kg ‫ימים‬ 3 ‫עד‬ :‫אקספרס‬ ‫שילוח‬ ‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ .1
 55. 55. ‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ .1 ‫ובטוחה‬ ‫נפוצה‬ ‫שילוח‬ ‫שיטת‬ :EMS - Express Mail Service
 56. 56. ‫מוצר‬ ‫שבקבלת‬ ‫ההתרגשות‬ ‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ .1
 57. 57. ‫בפרברים‬ ‫המחסן‬ .‫העיר‬ ‫במרכז‬ ‫נמצאת‬ ‫הקטנה‬ ‫החנות‬ :‫וירטואלי‬ ‫סופרמרקט‬ ‫באמצעות‬ ‫בסופר‬ ‫קניות‬ ‫המוצרים‬ ‫תמונות‬ ‫סריקת‬ ‫בסמארטפון‬ ‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ .2
 58. 58. :Shipwire‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫הפצה‬ ‫ופתרונות‬ ‫לוגיסטיים‬ ‫מחסנים‬ ‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ .2
 59. 59. ‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫בכל‬ ‫הפצה‬ ‫ופתרונות‬ ‫לוגיסטיים‬ ‫מחסנים‬ ‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ .2 :Shipwire
 60. 60. ‫העבודה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫בשבילכם‬ ‫עושים‬ ‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ .2 :Fulfillment by Amazon
 61. 61. ‫העולם‬ ‫לכל‬ ‫הפצה‬ ‫ומשם‬ ‫ארה״ב‬ ‫בתוך‬ ‫למחסן‬ ‫שליחה‬ ‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ .2 :eBay GSP
 62. 62. ‫לאיקומרס‬ ‫שמותאמים‬ ‫חדשים‬ ‫מהירים‬ ‫שילוח‬ ‫שירותי‬ :‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
 63. 63. ‫לאיקומרס‬ ‫שמותאמים‬ ‫חדשים‬ ‫מהירים‬ ‫שילוח‬ ‫שירותי‬ :‫ישראל‬ ‫דואר‬ ‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
 64. 64. :BoxIt‫אוכלוסין‬ ‫במרכזי‬ ‫ומשלוחים‬ ‫חבילות‬ ‫לאיסוף‬ ‫פרטיים‬ ‫לוקרים‬ ‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
 65. 65. :BoxIt‫אוכלוסין‬ ‫במרכזי‬ ‫ומשלוחים‬ ‫חבילות‬ ‫לאיסוף‬ ‫פרטיים‬ ‫לוקרים‬ ‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
 66. 66. :BoxIt‫אוכלוסין‬ ‫במרכזי‬ ‫ומשלוחים‬ ‫חבילות‬ ‫לאיסוף‬ ‫פרטיים‬ ‫לוקרים‬ ‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
 67. 67. :amazon‫אוכלוסין‬ ‫במרכזי‬ ‫ומשלוחים‬ ‫חבילות‬ ‫לאיסוף‬ ‫פרטיים‬ ‫לוקרים‬ ‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
 68. 68. .‫במיוחד‬ ‫ומהיר‬ ‫ייחודי‬ ‫!שירות‬ ,‫ארה"ב‬ ‫ברחבי‬ ‫למחר‬ ‫מהיום‬ ‫משלוחים‬ ‫מסירת‬ ‫מאפשר‬ .‫המערבי‬ ‫החוף‬ ‫!כולל‬ .10:30 ‫השעה‬ ‫עד‬ ‫יימסרו‬ ‫המשלוחים‬ ! .‫ומקסיקו‬ ‫בקנדה‬ ‫מרכזיים‬ ‫יעדים‬ :‫למחר‬ ‫מהיום‬ ‫!בנוסף‬ :next day USA‫למחר‬ ‫מהיום‬ ‫לארה״ב‬ ‫מישראל‬ ‫משלוחים‬ ‫שירות‬ ‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
 69. 69. ‫שמאפשר‬ ‫שירות‬ ‫כמות‬ ‫של‬ ‫משלוח‬ ‫תוך‬ ‫גדולה‬ ‫חבילות‬ ‫בכסף‬ ‫חיסכון‬ :DHL Brake Bulk‫ימים‬ 3 :‫הגעה‬ ‫זמן‬ .‫חבילות‬ ‫מרובה‬ ‫אקספרס‬ ‫שילוח‬ ‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3
 70. 70. ‫באמצעות‬ ‫ותשלום‬ ‫אקספרס‬ ‫שילוח‬ + ‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ .3 PayPal
 71. 71. ‫למדנו‬ ‫מה‬ ‫סיכום‬ ‫חדש‬ ‫טכנולוגי‬ ‫עידן‬ :‫ומלאי‬ ‫שילוח‬ 1‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ 2‫מלאי‬ ‫באחסון‬ ‫קריאטיביות‬ 3‫חדשים‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬
 72. 72. ‫מחר‬ ‫של‬ ‫השווקים‬
 73. 73. ‫מחר‬ ‫של‬ ‫השווקים‬ :baby.com.br‫הלוגיסטי‬ ‫לאתגר‬ ‫יצירתיים‬ ‫פתרונות‬
 74. 74. ‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הכסף‬
 75. 75. 1‫לצרכן‬ ‫היצרן‬ ‫בין‬ ‫הקופון״‬ ‫״גוזרי‬ ‫הפחתת‬ 2 3 ‫הלוגיסטיקה‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הכסף‬ ‫הגלובלי‬ ‫לשוק‬ ‫קטנים‬ ‫יצרנים‬ ‫חשיפת‬ B2B ‫ישירה‬ ‫התקשרות‬
 76. 76. …‫לסיום‬ ‫קטן‬ ‫ומשהו‬
 77. 77. ‫הלאה‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬
 78. 78. ‫הלאה‬ ‫איתנו‬ ‫לוקחים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ 1 2 3 ‫שחשבתם‬ ‫מה‬ ‫לא‬ :‫ולוגיסטיקה‬ ‫איקומרס‬ ‫האיקומרס‬ ‫ענקיות‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬ ‫חדש‬ ‫טכנולוגי‬ ‫עידן‬ :‫ומלאי‬ ‫שילוח‬ 4‫בלוגיסטיקה‬ ‫הגדול‬ ‫הכסף‬
 79. 79. ‫גבולות‬ ‫פורץ‬ ‫שיתוף‬ :‫הבא‬ ‫בשיעור‬
 80. 80. ‫אישי‬ ‫שם‬ ‫עם‬ ‫שרשראות‬ .‫מישראל‬ ‫עולמי‬ ‫טרנד‬ :‫ההתחלה‬ ‫על‬
 81. 81. (: ‫מחשבה‬ ‫או‬ ‫שאלה‬ ‫בכל‬ ‫אליי‬ ‫פנו‬ ‫גולדנברג‬ ‫אלעד‬ linkedin.com/in/eladgoldenberg slideshare.net/eladgoldenberg elad@eladgoldenberg.com 0 5 4 - 9 2 2 2 4 3 2

×