Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HR in beeld
DOELKomen tot beëindiging dienstverband tussen G4S en een medewerker.AANLEIDING Structurele beperkingen, zonder verzuim / ...
TYPE PROCEDURES Wederzijds goedvinden Pro-forma ontbinding Kantonrechter Ontslagvergunning UWV Werkbedrijf Inhoudelijke on...
WELKE PROCEDURE KIESJE ??? keuze :Criteria voor  ernst reden procedure (stafbaar feit, ongewenst gedrag, overtreding proc...
WEDERZIJDS GOEDVINDEN(1)Wanneer te gebruiken : kan in vrijwel alle situaties worden gebruikt, waarin werkgever redenen he...
WEDERZIJDS GOEDVINDEN(2) procedure :Inhoud  afspraken tussen werknemer en werkgever over voorwaarden beëindiging  dien...
WEDERZIJDS GOEDVINDEN(3) Nadelen procedure :  vergoeding hoger naarmate minder ‘hard’ bewijs en bij ‘oudere’ werknemers ...
PRO FORMA ONTBINDINGKANTONRECHTER (1)Wanneer te gebruiken : kan in vrijwel alle situaties worden gebruikt, waarin werkgev...
PRO FORMA ONTBINDING KANTONRECHTER(2) procedure :Inhoud afspraken tussen werknemer en werkgever over voorwaarden beëindi...
PRO FORMA ONTBINDING KANTONRECHTER(3) :Kosten vergoeding (in overleg te bepalen) griffiekosten (ca. € 175,-) evt. koste...
ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF(1)Wanneer te gebruiken : bij structureel disfunctioneren (functioneel of gedrag) in ge...
ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF(2)Inhoud procedure :  aanvraag wordt ingediend bij UWV met onderbouwing middels(bewijs)...
ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF(3)Voorwaarden aan procedure (vervolg): in geval van economische gronden : afspiegelings...
ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF(4)Uitvoering procedure : HR adviseur -> advisering, contactpersoon, correspondentie en o...
INHOUDELIJKE ONTBINDING KANTONRECHTER(1) te gebruiken :Wanneer kan in alle situaties worden gebruikt, waarin werkgever re...
INHOUDELIJKE ONTBINDING KANTONRECHTER(2)Voorwaarden aan procedure :  in geval van gebruik bij osv : eerst aanzeggen, daar...
INHOUDELIJKE ONTBINDING KANTONRECHTER(3) procedure :Nadelen duur -> afhankelijk van drukte Rechtbank onvoorspelbaarheid ...
ONTSLAG OP STAANDE VOET(1)Wanneer te gebruiken :  alleen in geval van dringende redenVoordelen procedure :  dienstverban...
ONTSLAG OP STAANDE VOET(2)Voorwaarden aan procedure :  moet sprake zijn van dringende reden  osv moet ONVERWIJLD worden ...
ONTSLAG OP STAANDE VOET(3) : Kosten  eindafrekening (kan worden ingehouden als gefixeerde schadevergoeding)  verder geen...
NIETIGHEIDSBEROEP WERKNEMERProcedure :  werknemer roept nietigheid in (schriftelijk) -> MOET binnen 6 maanden na  aanzeg...
VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (1)Twee procedures: ontslagvergunning UWV Werkbedrijf voor zover vereist ontbinding Kanton...
VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (2)Inhoud procedures:  ontslagvergunning UWV Werkbedrijf voor zover vereist -> idem eerder ...
VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (3)Uitvoering procedures:  HR adviseur -> advisering, opmaak stukken (i.g.v. UWV procedure)...
VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (4)Kosten procedures (pas na nietigheidsberoep !!):  UWV procedure -> nabetaling loon vanaf...
TIPS & TRICS (1) OSV  alleen als LAATSTE REDMIDDEL inzetten  altijd in combinatie met ‘voor zover vereist procedure’ ...
TIPS & TRICS (2) Dossiervorming   leg ALLES vast (afspraken, gesprekken, contacten e.d.)   niet toegestane bewijzen i...
BEREKENING VERGOEDINGKANTONRECHTERSFORMULEAxBxCA = aantal dienstjaren (afronding > 6 maanden naar boven)B = maandloon (afr...
KOSTENVOORBEELD 1UWV ONTSLAGVERGUNNINGCasus : structureel disfunctionerenInhoud dossier :- 6 mailberichten met klachten va...
KOSTENVOORBEELD 2ONTBINDING KANTONRECHTERCasus : weigering passend werk en verstoorde arbeidsrelatieInhoud dossier :- mail...
KOSTENVOORBEELD 2ONTBINDING KANTONRECHTER (vervolg)Kosten : loon tijdens hele discussieperiode bij G4S          €...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pvo juridische procedures

952 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pvo juridische procedures

 1. 1. HR in beeld
 2. 2. DOELKomen tot beëindiging dienstverband tussen G4S en een medewerker.AANLEIDING Structurele beperkingen, zonder verzuim / arbeidsongeschiktheid Structureel disfunctioneren Dringende reden Economische gronden Overige relevante redenen (uiterlijke verzorging, privé situatie e.d.)BELANGRIJKEen juridische procedure moet de logische (en laatste) stap zijn in een(langer) lopend proces (staande voet uitgezonderd).
 3. 3. TYPE PROCEDURES Wederzijds goedvinden Pro-forma ontbinding Kantonrechter Ontslagvergunning UWV Werkbedrijf Inhoudelijke ontbinding Kantonrechter Ontslag op staande voet Ontslagvergunning UWV Werkbedrijf voor zover vereist (combi procedure) Inhoudelijke ontbinding Kantonrechter voor zover vereist (combi procedure)
 4. 4. WELKE PROCEDURE KIESJE ??? keuze :Criteria voor ernst reden procedure (stafbaar feit, ongewenst gedrag, overtreding procedures e.d.) historie dienstverband (eerste incident/klacht, volgende in serie e.d.) (kwaliteit) dossiervorming (onderbouwing proces, vastlegging (herhaling) feiten e.d.) duur dienstverband en leeftijd (speelt mee bij bepalen opzegtermijn en evt. vergoeding : Kantonrechtersformule) kosten procedure (doorbetalen loon gedurende procedure, vergoeding, griffiekosten, kostenoutplacement, kosten rechtsbijstand e.d.) risico inschatting meer kosten (bezwaar / beroep medewerker, navorderingen e.d.)
 5. 5. WEDERZIJDS GOEDVINDEN(1)Wanneer te gebruiken : kan in vrijwel alle situaties worden gebruikt, waarin werkgever redenen heeft om tot beëindiging dienstverband over te gaan in geval van ontslag op staande voet : alleen ná nietigheidsberoep (schikking) in geval van arbeidsongeschiktheid : kiezen voor pro-forma ontbinding KantonrechterVoordelen procedure : sinds 2009 is deze procedure door het UWV erkend en zijn WW rechten geborgd invloed op hoogte eventuele vergoeding en bijkomende kosten invloed op duur zekerheid einde dienstverband (vrijwel) geen beroepsmogelijkheid werknemer
 6. 6. WEDERZIJDS GOEDVINDEN(2) procedure :Inhoud afspraken tussen werknemer en werkgever over voorwaarden beëindiging dienstverband (einddatum, doorbetaling loon, vergoeding, verlof/ADV rechten, studieschulde.d.) uitwisseling stukken tussen advocaat en G4S na akkoord : beide partijen tekenen overeenkomstVoorwaarden aan procedure : werknemer moet juridische bijstand inroepen (borging WW-rechten) verwijtbaarheid mag niet uit overeenkomst blijken (borging WW-rechten) in geval van gebruik bij osv : eerst aanzeggen, daarna ‘schikken’ en bij akkoord osv intrekken wettelijke opzegtermijn gebruiken
 7. 7. WEDERZIJDS GOEDVINDEN(3) Nadelen procedure : vergoeding hoger naarmate minder ‘hard’ bewijs en bij ‘oudere’ werknemers i.v.m. borging WW-rechten vrijwel altijd minimaal vergoeding neutrale gronden bij langere duur procedure, lopen kosten juridische bijstand opKosten : vergoeding (in overleg te bepalen) evt. kosten juridische bijstand (gemidd. € 750,-) loon gedurende onderhandelingsperiode (vrijstelling arbeid)Uitvoering procedure : HR adviseur -> advisering, contactpersoon, correspondentie en opmaak stukken UM (i.o.m. RM) -> besluit over inhoud regeling
 8. 8. PRO FORMA ONTBINDINGKANTONRECHTER (1)Wanneer te gebruiken : kan in vrijwel alle situaties worden gebruikt, waarin werkgever of werknemer redenen / wens heeft om tot beëindiging dienstverband over te gaan, in geval van ontslag op staande voet : alleen ná nietigheidsberoep (schikking) in geval van arbeidsongeschiktheid : alleen bij wens werknemer en VC bij procedure betrekkenVoordelen procedure : WW rechten geborgd invloed op hoogte eventuele vergoeding en bijkomende kosten einddatum dienstverband staat vast (geen beroepsmogelijkheid werknemer) administratieve procedure Rechtbank (geen zitting noodzakelijk)
 9. 9. PRO FORMA ONTBINDING KANTONRECHTER(2) procedure :Inhoud afspraken tussen werknemer en werkgever over voorwaarden beëindiging dienstverband (einddatum, doorbetaling loon, vergoeding, verlof/ADV rechten, studieschuld e.d.) wettelijke opzegtermijn gebruiken (- 1 maand) stukken na akkoord tussen partijen ingediend, Kantonrechter doet uitspraakVoorwaarden aan procedure : werknemer moet juridische bijstand inroepen (borging WW-rechten) stukken worden vooraf uitgewisseld tussen advocaat en G4S in geval van gebruik bij osv : eerst aanzeggen, daarna ‘schikken’ en bij akkoord osv intrekken in geval van gebruik bij arbeidsongeschiktheid : alleen in geval vanspecifieke wens werknemer, VC betrekken
 10. 10. PRO FORMA ONTBINDING KANTONRECHTER(3) :Kosten vergoeding (in overleg te bepalen) griffiekosten (ca. € 175,-) evt. kosten juridische bijstand (gemidd. € 750,-) loon gedurende onderhandelingsperiode (vrijstelling arbeid)Uitvoering procedure : HR adviseur & VC -> advies, contactpersoon, correspondentie en opmaak stukken national HR manager / bedrijfsjurist -> indienen stukken UM (i.o.m. RM) -> besluit over inhoud regeling
 11. 11. ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF(1)Wanneer te gebruiken : bij structureel disfunctioneren (functioneel of gedrag) in geval van economische gronden : geen werk meer in geval van arbeidsongeschiktheid : ná doorlopen 2 jaar ziektewet (denk aan re-integratieverplichtingen Poortwachter) of bij structureel niet nakomen verplichtingen overige relevante redenen -> BEPERKT !!! (vb. uiterlijke verzorging, fysieke gesteld- heid)Voordelen procedure : WW rechten geborgd geen vergoeding bij vergunning alleen wettelijke opzegtermijn van toepassing (- 1 maand !!!) administratieve procedure
 12. 12. ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF(2)Inhoud procedure : aanvraag wordt ingediend bij UWV met onderbouwing middels(bewijs)stukken (dossier) werknemer MOET worden ingelicht over verzoek (kopie brief meesturen aan UWV) werknemer mag verweer voeren (krijgt stukken werkgever) verzoek en verweer aan ontslagcommissie -> besluit bij gunning -> opzeggen met inachtneming wettelijke opzegtermijn – 1 maand (miniaal 1 maand)Voorwaarden aan procedure : er mag geen sprake zijn van verzuim of arbeidsongeschiktheid /structurele beperkingen voor eigen functie (m.u.v. 2 jaar zw) dossiervorming moet sluitend zijn !! -> ontslagvergunning moet laatste stap zijn in verbeterproces
 13. 13. ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF(3)Voorwaarden aan procedure (vervolg): in geval van economische gronden : afspiegelingsprincipe regionaal toepassen in geval van arbeidsongeschiktheid : alleen na einde 2e ziektejaar en na eindoordeel UWV over re-integratie inspanningen wg (bij loonsanctie pas procedure mogelijk na herbeoordeling UWV)Acties werknemer : verweer tegen aanvraag werkgever (1e en 2e termijn) beroepsprocedure Kantonrechter (kennelijk onredelijk ontslag)Kosten : loon gedurende onderhandelingsperiode (vrijstelling arbeid) loon gedurende wettelijke opzegtermijn (-1 maand, minimaal 1 maand)
 14. 14. ONTSLAGVERGUNNING UWV WERKBEDRIJF(4)Uitvoering procedure : HR adviseur -> advisering, contactpersoon, correspondentie en opmaak stukken binnendienst -> aanlevering personeelsgegevens regio i.v.m. afspiegelings- principe UM -> dossiervorming en aanleveren (bewijs)materiaal UM(s) -> schriftelijke onderbouwing leveren voor niet inzetbaar zijn op objecten (verklaring opdrachtgever(s))
 15. 15. INHOUDELIJKE ONTBINDING KANTONRECHTER(1) te gebruiken :Wanneer kan in alle situaties worden gebruikt, waarin werkgever redenen / wens heeft om tot beëindiging dienstverband over te gaan in geval van ontslag op staande voet : evt. voor zover vereist aanvragen in geval van arbeidsongeschiktheid : VC bij procedure betrekkenInhoud procedure : werkgever dient verzoek in tot ontbinding van dienstverband, metuitgebreide onderbouwing verzoek (dossier) werknemer wordt ingelicht over verzoek werknemer of advocaat krijgt kopie ingediend verzoek incl. stukken rechtbank stelt zittingsdatum vast voor inhoudelijke behandeling rechtbank doet uitspraak na zitting (indien geen akkoord tijdens evt. schorsing)
 16. 16. INHOUDELIJKE ONTBINDING KANTONRECHTER(2)Voorwaarden aan procedure : in geval van gebruik bij osv : eerst aanzeggen, daarna voor zover vereist aanvragen in geval van gebruik bij arbeidsongeschiktheid : alleen in geval vanstructureel niet meewerken aan verplichtingen of nakomen afspraken dossiervorming moet sluitend zijn !! -> procedure moet laatste stap zijn in verbeterprocesKosten : vergoeding (vooraf onbekend) evt. griffiekosten (ca. € 175,-) evt. loon gedurende procedureperiode evt. loon vanaf einddatum procedure tot einddatum dienstverband
 17. 17. INHOUDELIJKE ONTBINDING KANTONRECHTER(3) procedure :Nadelen duur -> afhankelijk van drukte Rechtbank onvoorspelbaarheid -> ontbinding, datum en vergoedingVoordelen procedure : zekerheid einde dienstverband bij goed dossier geen beroepsmogelijkheid werknemerUitvoering procedure : HR adviseur -> i.s.m. bedrijfsjurist evt. correspondentie, aanwezig bij zitting bedrijfsjurist -> opmaken en indienen stukken, correspondentie, vertegenwoor- digen G4S tijdens zitting, voeren pleidooi RM, UM, VC -> afh. van aard procedure aanwezig bij zitting (inschatting bedrijfsjurist)
 18. 18. ONTSLAG OP STAANDE VOET(1)Wanneer te gebruiken : alleen in geval van dringende redenVoordelen procedure : dienstverband eindigt direct zonder verdere kostenInhoud procedure : UM wordt in kennis gesteld van dringende reden contact / overleg met HRa medewerker wordt direct gebeld en geschorst (wanneer hij/zij aan het werk is, naar huis sturen) -> schriftelijk bevestigen gesprek (hoor- en wederhoor) met medewerker -> confrontatie feiten enreactiemogelijkheid werknemer na gesprek en afweging besluit RM tot evt. ontslag op staande voet (adviesHRa) -> aanzeggen osv en schriftelijk bevestigen
 19. 19. ONTSLAG OP STAANDE VOET(2)Voorwaarden aan procedure : moet sprake zijn van dringende reden osv moet ONVERWIJLD worden aangezegd (evt. na schorsing, max 7 dgn.) er moet concreet bewijsmateriaal zijn, dat wettelijk gebruikt mag worden bij niet bruikbare bewijsmaterialen, moet er schriftelijke bekenteniswerknemer zijn en moet werknemer op gevolgen WW zijn gewezen alleen als ALLERLAATSTE REDMIDDEL gebruiken alleen RM mag osv aanzeggen (bijna) altijd alleen in combinatie met ‘voor zover vereist procedure’Nadelen procedure : mogelijkheid nietigheidsberoep werknemer (binnen 6 maanden na osv) risico op hoge kosten vanwege procedurerecht tot 3 jaar na osv
 20. 20. ONTSLAG OP STAANDE VOET(3) : Kosten eindafrekening (kan worden ingehouden als gefixeerde schadevergoeding) verder geen kosten tenzij nietigheidsberoep en procedure bij procedure : loonkosten tot einddatum dienstverband, eindafrekening (als ingehouden), vergoeding (in de hand bij schikking, hoger bij Ktr procedure)Nadelen procedure : procedurerecht tot 3 jaar na osv hoge kosten bij vernietiging osvUitvoering procedure : HR adviseur -> advisering, opmaak stukken (osv en vzv procedure) , contact- persoon en correspondentie (bij nietigheidsberoep) UM -> schorsing, onderzoek en verzamelen bewijsmateriaal RM -> aanzeggen osv
 21. 21. NIETIGHEIDSBEROEP WERKNEMERProcedure : werknemer roept nietigheid in (schriftelijk) -> MOET binnen 6 maanden na aanzegging osv bij geen reactie werkgever of bij geen akkoord in schikkingsverzoek, dient advocaat verzoek ontbinding Kantonrechter in met nietigheidsverklaring osv-> dit kan tot 3 jaar na aanzegging osv !!! (mits tijdig nietigheidsberoep)Uitvoering procedure : HR adviseur -> ontvangst stukken wederpartij en 1e contact bedrijfsjurist -> voorbereiding verweer pleidooi, vertegenwoordigen G4S bij zitting, voeren onderhandelingen (tijdens zitting) RM, UM, HRa, VC -> aanleveren dossierstukken
 22. 22. VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (1)Twee procedures: ontslagvergunning UWV Werkbedrijf voor zover vereist ontbinding Kantonrechter voor zover vereistDoel procedures:Beperken kosten in geval van nietigheidsberoep werknemer.Wanneer welke procedure: in eerste instantie altijd ontslagvergunning UWV Werkbedrijf voor zover vereist ontbinding Kantonrechter voor zover vereist : in geval van (mogelijk beroep op) arbeidsongeschiktheid, (ex) lid OR, strafbare feiten waarbij evt. straf- rechtelijk onderzoek nog loopt, gevallen waarin medewerker niet bekend
 23. 23. VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (2)Inhoud procedures: ontslagvergunning UWV Werkbedrijf voor zover vereist -> idem eerder beschreven ontbinding Kantonrechter voor zover vereist -> idem inhoudelijke ontbinding met opmerking, dat er geen behoefte is aan inhoudelijke behandeling bij gunning UWV ontslagvergunning -> dienstverband voor zover vereist opzeggen (rekening houden met wett. opzegtermijn – 1 maand)Voordeel procedures: zekerheid einddatum dienstverband beperking na te betalen loonkosten bij nietigheidsberoep
 24. 24. VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (3)Uitvoering procedures: HR adviseur -> advisering, opmaak stukken (i.g.v. UWV procedure), contact- persoon en correspondentie (bij nietigheidsberoep) bedrijfsjurist -> opmaken en indienen stukken (i.g.v. ontbinding Ktr), correspondentie, evt. vertegenwoordigen G4S tijdens zitting, voeren pleidooiRisico procedures : UWV procedure -> onthouding ontslagvergunning (gevolg : osv houdt geenstand bij nietigheidsberoep en er moet alsnog geschikt worden, waarbij kostenzullen toenemen) Ktr procedure -> geen ontbinding wegens dringende reden (gevolg : Ktr ontbindt dan wegens verandering omstandigheden (secundair verzoek) en zal hoge(re) vergoeding toekennen (minimaal factor 1))
 25. 25. VOOR ZOVER VEREIST PROCEDURES (4)Kosten procedures (pas na nietigheidsberoep !!): UWV procedure -> nabetaling loon vanaf datum osv tot einddatum wegensontslagvergunning Ktr procedure -> nabetaling loon vanaf datum osv tot einddatum dienstverband, vergoeding, griffiekosten
 26. 26. TIPS & TRICS (1) OSV alleen als LAATSTE REDMIDDEL inzetten altijd in combinatie met ‘voor zover vereist procedure’ i.v.m. onverwijldheid op dag mededeling feiten schorsing inzetten zonder ‘hoor & wederhoor’ red je het bij nietigheidsberoep niet bekentenis medewerker ALTIJD op papier laten zetten (verstrekt osv) Ontslagvergunning UWV altijd verkiezen boven ontbinding Kantonrechter zekerheid einde dienstverband (bij goed dossier) groter kosten lager (langere duur compenseert evt. vergoeding in praktijk ruim i.v.m. borging WW- rechten)
 27. 27. TIPS & TRICS (2) Dossiervorming leg ALLES vast (afspraken, gesprekken, contacten e.d.) niet toegestane bewijzen in procedure : beelden beveiligingscamera’s, foto’s, prikklok-/ logintijden, GPS gegevens e.d. gebruik voorgaande gegevens wel voor confrontatie en leg evt. bekentenis medewerker schriftelijk vast (ONDERTEKEND DOOR WN !!!) denk aan ‘cc personeelsdossier’ investeer in verbeteren medewerker : start formeel verbetertraject op met frequente evaluatiemomenten
 28. 28. BEREKENING VERGOEDINGKANTONRECHTERSFORMULEAxBxCA = aantal dienstjaren (afronding > 6 maanden naar boven)B = maandloon (afronding naar boven)C = correctiefactor -> stelt kantonrechter vast (overwegingen : leeftijd, kansen arbeidsmarkt, verwijtbaarheid, belangen partijen e.,d.)BEREKENING DIENSTJARENJaren dienstverband tot 35 jaar = ½ dienstjaar per jaarJaren dienstverband 35 - 45 jaar = 1 dienstjaar per jaarJaren dienstverband 45 - 55 jaar = 1½ dienstjaar per jaarJaren dienstverband vanaf 55 jaar = 2 dienstjaar per jaar
 29. 29. KOSTENVOORBEELD 1UWV ONTSLAGVERGUNNINGCasus : structureel disfunctionerenInhoud dossier :- 6 mailberichten met klachten van collegae en opdrachtgever over functioneren- 1 mail verzuimcoördinator over noodzaak tot gesprek wegens frequent (baal)verzuim- plan van aanpak met afspraken over tekortkoningen en gewenste verbeteringen binnen 6 maanden- 5 evaluaties (maandelijks) met voortgang en geconstateerde uitblijvende verbetering- 4 contactrapportages GL t.a.v. gesprekken over geconstateerde tekortkomingen en ongewenst gedrag- 1 eindevaluatie einde traject met constatering dat er niets verbeterd is, doelen zijn niet behaaldDoorlooptijd procedure bij UWV : 1 maand (start 5/5, gunning 3/6)Kosten : loon tijdens procedure € 1.877,- loon opzegtermijn € 2.661,- totaal € 4.538
 30. 30. KOSTENVOORBEELD 2ONTBINDING KANTONRECHTERCasus : weigering passend werk en verstoorde arbeidsrelatieInhoud dossier :- mailberichten met klachten over functioneren (opdrachtgever en collegae)- 7 brieven i.v.m. briefwisseling advocaat om tot oplossing te komen- gespreksverslagen UM met medewerkster (deels aanwezigheid HRa en VC)- correspondentie met betrekking tot aanbiedingen passend werk (5 objecten)- mailberichten medewerkerster en brieven advocaat weigering aangeboden objecten- deskundigenoordeel UWV t.a.v. arbeidsongeschiktheid
 31. 31. KOSTENVOORBEELD 2ONTBINDING KANTONRECHTER (vervolg)Kosten : loon tijdens hele discussieperiode bij G4S € 2.160,- (1 september 2009 tot 31maart 2010) vergoeding vastgesteld door Kantonrechter € 13.760,- (factor 1,02) loonvordering advocaat € 4.052,- (civiele procedure) totaal € 19.972,-KantonrechtersformuleDienstjarenLeeftijd : 44Dienstverband : 18 jaarDienstjaren : 10 x 1 (35-44) + 8 x 0,5 = 14 maanden

×