Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

132 ziarul romanul_-_nr._132

312 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

132 ziarul romanul_-_nr._132

 1. 1. E L   P E R I Ó D I C O   D E   L O S   R U M A N O S   D E   E S P A Ñ A Z I A R   R O M Â N E S C   G R A T U I T AnulVI / NR. 132 / 20 pagini / 29octombrie2014   facebook.com/ZiarulRomanulMadrid ACUMPOȚIBENEFICIADECONSULTANȚĂ/ ASISTENȚĂÎNLIMBAROMÂNĂOFERITĂDE AVOCAT ROMÂN Cazuri de divorț, custodie copii  Asistenţă juridică în cauze penale  Accidente de trafic  Litigii de muncă, recurs şomaj  Recunoaştereşiexecutaresilitădesentinţe Manuela Puscasu (Avocat înscris în Baroul Madrid) Calle Doctor Esquerdo nº 23, 1º exterior Derecha, Madrid Metro Manuel Becerra (liniile 2 şi 6 ).Tel: 686 183 527. 107.7FMradioromanul.es Publicitate:918771012/695159919 ASCULTĂ ZILNIC Traduceri·Omologãri·Apostile CEL MAI MIC PRET, ALCALÁ DE HENARES (MADRID) Calle Bayeu S/N, local (colţ cu Paseo de la Estación Nº 8) Tel: 918 77 10 12 / Fax: 918 82 43 89 Mobile: 633 307 958 / 691 324 599 (șiWhatsApp) Aceastăpublicaţie afosttipărităcu sprijinulMinisterului AfacerilorExterne– Departamentul Politicipentru RelaţiacuRomânii dePretutindeni www.dprp.gov.ro Conţinutul acesteipublicaţii nureprezintă poziţiaoficialăa Departamentului Politicipentru RelaţiacuRomânii dePretutindeni Ansamblul“JuniiSibiului” asărbătorit70deanide existențășiînMadrid 10-11 DETALII pag.6
 2. 2. 2  |    Nr. 132  29 octombrie 2014 Nr. 132  29 octombrie 2014     | 3facebook.com / ZiarulRomanulMadrid    facebook.com / ZiarulRomanulMadrid ROMÂNUL DIN SPANIA publicaţie bilunară gratuită Email: marketing@elrumano.net Produs și editat de TEIAMEDIA SL Dan TÖLGYI GRAFICĂ &MACHETARE: Tel: 691 324 599 Tel: 91 877 10 12 marketing@elrumano.net PUBLICITATE & MARKETING: Tel: 691 324 599 DISTRIBUȚIE: CONTACT AmbasadaRomânieiîn RegatulSpaniei Adresa: Avda. Alfonso XIII, nº 157, 28016, Madrid Tel.: 91.350.18.81 Fax: 91.345.29.17 Email:secretariat@embajadaderumania.es Web: http://madrid.mae.ro Atașat pe probleme de muncă și sociale: Tel. (direct): 91.350.73.56 Email: agregado.trabajo@embajadaderumania.es Consilier economic: Tel.: 91.350.18.81 Email: oficina.comercial@embajadaderumania.es Program:luni-vineri9.00-14.00și15.00-18.00 SecțiaConsulară Adresa: Avda. de la Albufera, nº 319, 28031, Madrid Tel.: 91.734.40.04 Fax: 91.416.50.25 Email:secretariado@consuladoderumania.es Telefon de urgență – doar pentru cazuri de decese sau accidente: 0034.649.656.032 Program: luni – joi 9.00-17.00 vineri 9.00-16.00 Jurisdicție: Comunitatea Madrid, Castilla y León, Insulele Canare InstitutulCulturalRomân–Madrid Adresa:PlazadelaLealtad,nº3,entreplanta derecha, 28014, Madrid Tel.: 91.758.95.66 Fax: 91.559.01.35 Email: icrmadrid@icr.ro Web: www.icr.ro/madrid/ Program: luni – vineri 9.00-17.00 ConsulatulGeneralal RomânieilaBarcelona Adresa: C/San Juan de la Salle 35 bis (08022), Barcelona (Intrare pentru public: Alcoy 22) Site web: http://www.barcelona.mae.ro/ E-mail: consuladogeneralenbarcelo@telefonica.net Telefon: (0034) 93 434 11 08; 93 434 11 39 Fax: 0034-93 4341109 Telefon de urgență – doar pentru cazuri de decese sau accidente: 0034 661 547 853 Program:delunipânăvineri,intreorele0900  – 1700 (900  – 1500 pentru depunerea actelor; 1600   – 1700 pentru eliberarea actelor). Jurisdicţie: Cataluña(Barcelona,Girona,Lleída, Tarragona), Insulele Baleare  ConsulatulGeneralal RomânieilaSevilla Adresa: Calle Manuel Siurot, nr. 30, Sevilla. Site web: http://www.sevilla.mae.ro E-mail: secretariat@cgrosevilla.e.telefonica.net Telefon: 0034–954 62 40 70; 954 24 09 67 954 23 32 43; 954 62 53 72; 954 23 09 47 954 23 93 27; 954 62 07 46; 954 62 40 53 Fax: 0034 954 62 71 08 Telefon de urgență – doar pentru cazuri de decese sau accidente: 0034 648 212 169 Programul:delunipânăvineri,între0900  – 1700 (0900  – 1400 pentru depunerea actelor; 1630  – 1700 pentru eliberarea actelor). Jurisdicţie:Andalucía(Huelva,Cádiz,Málaga, Sevilla,Córdoba,Jaén,Granada),Murcia,Ceuta, Melilla ConsulatulGeneralal RomânieilaBilbao Adresa: Plaza Circular, nr.4, 48001, Bilbao E-mail: cgrumaniabilbao@telefonica.net  Tel. 0034 944 245 177 Fax: 0034 944 245 405 Telefon de urgență – doar pentru cazuri de decese sau accidente: 0034-608 956 278 Programul:delunipânăjoi,întreorele0900  – 1700 (0900  – 1330 pentru depunerea actelor; 1600  – 1700 pentrueliberareaactelor);înzileledevinerisoli- citărileșieliberărilede documentesafacnumai cu programare prealabilă. Jurisdicţie: Tara Bascilor, Navarra, La Rioja, Asturias, Cantabria, Galicia ConsulatulRomânieila CastellóndelaPlana Adresa: Avenida Valencia s/n, esquina Ram- bla de la Viuda; 12006 – Castellón de la Plana Site web: http://castellon.mae.ro/ Informațiiconsularesepotobțineprinpoștă electronică numai la adresa: info@consulatcas- tellon.e.telefonica.net Programul de lucru cu publicul este de luni pânăvineriînzilelelucrătoare,dupăcumurmează: luni – joi, de la 0900 la 1400 (preluare orice tip de documente) și de la 1500 la 1600 (numai elibe- rare acte); vineri: 0900  – 1200 (preluare orice tip dedocumente),1200  – 1300 (numaieliberareacte) și 1400  – 1600 (oficiere căsătorii, probleme cetățe- nie, audiențe etc.–numai cu programare). Jurisdicţie: Comunitatea Valenciana (provinciile Valencia, Castellón si Alicante). ConsulatulRomânieilaZaragoza Adresa: C/Camino de Las Torres nr. 24 (intra- rea prin spatele clădirii, fostul sediu al INEM), 50008, Zaragoza E-mail: secretariat@crozaragoza.e.telefonica.net Telefon: (0034) 976 481 429 Fax: (0034) 976 481 779  Telefon de urgență – doar pentru cazuri de decese sau accidente: 0034 663 814 474 Programul: de luni până vineri, între orele 0900  – 1700 (0900  – 1400 pentru depunerea acte- lor; 1600  – 1700 pentru eliberarea actelor) Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon – provinci- ile Zaragoza, Huesca și Teruel ConsulatulRomânieilaCiudadReal Adresa: Calle Mata nr.37, 13004, Ciudad Real E-mail: cruciudadreal@telefonica.net Telefon: (0034) 926 251 751 Fax: (0034) 926 231 170 Jurisdicţie: Castilla-LaMancha(Toledo,CiudadReal,Alba- cete, Cuenca și Guadalajara) Extremadura (Cáceres si Badajoz) ViceconsulatulRomânieilaAlmeria Adresa:CarreteraHuércaldeAlmería,nr.46, Almería, 04009. E-mail: almeria@viceconsulat.e.telefonica.net Telefon: (0034) 950 625 963; 950 624 769 Fax: (0034) 950 145 217 Telefon de urgență – doar pentru cazuri de decese sau accidente: (0034) 682 733 408 Programul:delunipânăjoi,întreorele0900  – 1700 (0900  – 1400 pentru depunerea actelor; 1600  – 1700 pentrueliberareaactelor);înzileledevinerieste programată activitatea de asistenţă în terito- riu,vizitelapenitenciare,oficiereadecăsătorii la misiune şi alte servicii, pe bază de progra- mare prealabilă. Jurisdicție: provincia Almeria Instituţii ale statului român în Spania CON LA GARANTÍA Y CONFIANZA DE LA MEJOR OFERTA PARA TUS VIAJES Y VACACIONES Especialistas en hacer INOLVIDABLES tus vacaciones: vuelos, hoteles, destinos nacionales e internacionales.... Tus billetes de avión, tren y autocar con las MEJORES TARIFAS disponibles. Alquiler de coches y furgonetas. Y con la posibilidad de PAGO APLAZADO. Tendrás la MEJOR OFERTA con la GARANTÍA y CONFIANZA de Viajes El Corte Inglés. VENTAJAS VECI 260x328.indd 1 30/01/14 13:25 PUBLICITATE Caresunttaxeleconsularegratuitepentru româniidindiaspora,începândcu13octombrie! Înurmademersuriloriniţiate şipromovatedecătreMinisterul AfacerilorExterne,îndatade7 octombrie2014afostadoptată, în şedinţa de Guvern, Ordo- nanţadeUrgentăaGuvernului (OUG), prin care a fost modi- ficatăLegea198/2008privind serviciileconsularepentrucare seperceptaxeşinivelultaxelor consulare la misiunile diplo- matice şi oficiile consulare ale României din străinătate, cu modificările şi completările ulterioare. Obiectivul princi- pal al iniţiativei Ministerului Afacerilor Externe l-a consti- tuitreducereapresiuniifiscale asupra cetăţenilor români din străinătate, în contextul cri- zei economice şi financiare globale din ultimii ani. În con- text, reamintim că reducerea taxelorconsulareareprezentat o preocupare permanentă şi constantă a Ministerului Afa- cerilor Externe. Noile prevederi legale se aplică începând cu data de 13 octombrie 2014! Enumerăm, mai jos, princi- paleleserviciiconsularepentru care se va aplica regim de gra- tuitate prin efectul legii: Înscrierea certificatelor de naştere străine în registrele de stare civilă româneşti pentru minoriipânăla6ani,dacăcere- rea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării naşterii la autorităţile străine; Eliberarea titlurilor de călă- torie pentru minorii în vârstă de până la 6 ani; Eliberarea pașapoartelor mortuare; Înregistrareadecesuluicetă- ţenilor români în străinătate; Procurareacertificatelorde decesîntocmitedeautoritățile străinepentrucetățeniiromâni decedațiînstrăinătate,precum și intermedierea procedurilor de apostilare sau supralegali- zare pe plan local a acestora; Eliberarea vizelor de scurtă șederepentrumembriidefamilie ai cetățenilor români; Însusţinereainiţiativeisale, MinisterulAfacerilorExternea invocatoseriedeconsiderente denaturăobiectivăprecumatin- gereaobiectivuluidereducerea taxelor,prevăzutînProgramul de guvernare, actualul cuan- tumridicataltaxelorconsulare, încurajarea menţinerii legă- turilor cetăţenilor români din diaspora cu ţara-mamă prin facilitarea reglementă- rii, în raportul cu statul şi cu legislaţia română, a situaţiei juridice a minorilor de cetă- ţenie română şi, nu în ultimul rând, solicitările numeroase din partea mediului asociativ român din străinătate. Regi- muldegratuitateseaplicășiîn următoarelesituațiideosebite: eliberarea titlurilor de călă- torie pentru cetăţenii români evacuaţi din regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste, dezastre naturale şi alte situaţii de criză, precum și pentru victimele traficu- lui de persoane și eliberarea titlurilor de călătorie necesare reîntoarcerii în ţară a minori- lorneînsoţiţicâtşiavictimelor traficului de persoane.
 3. 3. 4  |    Nr. 132  29 octombrie 2014 Nr. 132  29 octombrie 2014     | 5facebook.com / ZiarulRomanulMadrid    facebook.com / ZiarulRomanulMadrid Spitalul Universitar din Torrejónafinalizatcircuitulde îngrijireoncologicăculansarea noului Centru de Radiotera- pie Oncologică și a Circuitului de Diagnosticare a Cancerului de Sân în aceeași zi, cu scopul de a oferi persoanelor cu can- cer o îngrijire mai rapidă, mai precisă și mai sigură pentru a face față cancerului. „Luptaîmpotrivacancerului esteoprioritateșineimplicămîn nevoilepaciențilornoștriastfel încât să poată face față unor astfel de situații, cu ajutorul celormaibuniprofesioniști,cu tratamentelecelemaiavansate șiprecise,rapidșicutehnologie de ultimă generație”, a decla- ratDr.IgnacioMartínezJover, director general al centrului. PunereaînfuncțiuneaCentru- luideRadioterapieOncologică, singurulcentrudeacestgendin nord-estulcomunitățiiMadrid, va permite celor mai mult de 600.000 de locuitori din zona Coridorului Henares accesul la tratamente de radioterapie avansate, fără a fi nevoie să se deplaseze la spitalele din capitală. „Dar, de asemenea, orice locuitor al Madridului poate alege să fie tratat de către centrul nostru. De fapt, primimpaciențidintoatezonele comunității Madrid și chiar din alte regiuni care preferă să fie tratați la Spitalul din Torrejónpentrucăaiciașteaptă mai puțin decât în ​​alte locuri”, a adăugat dr. Martínez Jover. Echipamentul tehnologic disponibil în Torrejón este, în acestmoment,ultimagenerație de echipament pentru trata- rea persoanelor cu cancer și permite ca iradierea țesutu- rilor bolnave să fie cât mai precisă, ajutând pacienții să se recupereze și să își conti- nue viața. „Cancerul a trecut de la a fi o boală mortală la a fi o boală împotriva căreia putem lupta și, de cele mai multe ori, pe care o învingem. Tratamentele de radioterapie permit pacienților noștri să facă față cancerului cu toate garanțiile posibile”, a decla- rat dr. Martínez Jover. Centruldispunedeunaccele- ratorliniarșideunechipament pentru tomografie care com- bină tehnici de diagnosticare prinimaginecuiradierepentru cafascicululderadiațiiutilizat să acționeze asupra țesutului canceros fără a afecta țesutul sănătos. Acest lucru este deo- sebit de important deoarece permite reducerea sesiuni- lor de tratament și afectarea minimă a calității de viață a pacienților. Diagnosticulde cancerdesân:dela 20dezilela6ore Așteptarea pentru obține- reaunuidiagnosticsaupentru a începe tratamentul radiote- rapic sau chirurgical este un factorcriticdeoareceaaveaun diagnostic în mai puțin timp ajută în mod decisiv începe- reaurgentăatratamentelor.Și nu numai asta. De asemenea, reduce anxietatea resimțită de pacientele care au facut o mamografiepentrucăsuntsus- pecte de cancer de sân. Înmodnormalpentruaafla rezultatele unei mamografii cu puncție o femeie trebuie să aștepte între 15 și 20 de zile sau chiar mai mult. De aceea, Unitatea de Sân, Depar- tamentul de Radiodiagnostic, Departamentul de Oncologie și Departamentul de Anato- mie Patologică ale Spitalului Universitar din Torrejón au proiectat un circuit pentru ca pacientele suspecte de cancer de sân să obțină un diagnostic în aceeași zi în care sunt con- sultate de specialist. Astfel, în aceeași zi pacienta va ști dacă are sau nu cancer de sân și va începe un tratament imediat. „În80%dincazurilesuspecte de cancer de sân rezultatele sunt negative, astfel putem da oseriedeveștibunepacientelor noastre.Șiînacelecazuriîncare testulestepozitiv,tratamentul poate începe imediat, chiar se poate programa intervenția chirurgicală”, explică Lorenzo Rabadán,coordonatoralUnității de Sân a Spitalului Universi- tar din Torrejón. Acest nou sistem de asis- tențămedicalăesteposibilprin munca și devotamentul profe- sioniștilordinUnitateadeSân, Departamentul de Radiodia- gnostic și Departamentul de AnatomiePatologicădincentrul de la Madrid. Procesul începe în momentul în care pacienta suspectă de cancer de sân este consultată de către specialist. Mediculsolicitădepartamentului deRadiodiagnosticsărealizeze studiuldiagnosticșibiopsia,iar proba este trimisă la Labora- torul de Anatomie Patologică, care efectuează analiza țesu- tului pentru a determina dacă estesaunucancerdesân.Acest proces, care de obicei durează câteva zile, permite reducerea drasticăaincertitudiniipacien- telor.„Demulteoridiagnosticul estenegativîncancerulde sân, ceea ce presupune o ușurare pentrufemeilecarevinlaspital. Diferența dintre a ști și a nu ști este foarte importantă”, a spus dr. Ángel Domínguez, șef al Departamentului de Radio- diagnostic al spitalului. Spitalul de la Madrid, care a organizat un concert Adesso Trei Tenori în omagiul feme- ilor cu cancer de sân pentru Ziua Mondială împotriva Can- ceruluideSân,astabilitaceast circuitrapidpentrutoateacele femeicareaudetectatcevasus- pectîntr-oauto-examinaresau care au detectat simptome si a căror medic primar le-a pre- scris o mamografie pentru un diagnostic. Noul circuit mini- mizează timpul de așteptare, ceea ce are un impact semni- ficativ asupra incertitudinii și anxietății pacientelor. ACTUALITATE PaginăoferitădeUniuneaMuncitorilorRomânidinSpania,încolaborarecuSpitalulUniversitardinTorrejóndeArdoz Cumsecereo programare laSpitalul dinTorrejón În Comunidad de Madrid, oricine are dreptul să aleagă liber spitalul în care doreşte să fie îngri- jit.PentruaalegeSpitalul Universitar din Torrejón, aveţinevoiedoardecardul publicdesănătate.Aveţi douăvariante:dacămedicul dumneavoastrădefamilie v-a spus că trebuie să vă prezentaţilaunspecialist laspital,văvaînmânaun documentnumit„Partede Interconsultas” (bilet de trimitere) şi o dovadă a solicităriideprogramare, care cuprinde un număr de identificare a cere- rii. Medicul va transmite aceastăcererelaCentrode GestióndeCitas(Centrul de Programări), de unde veţificontactatprintele- fonîncâtevazile,pentru a primi programarea. În acestmomentputeţicere să fiţi primit la Spitalul Universitar din Torrejón şi operatoarea vă oferă programarea cu specia- listuldecareaveţinevoie. Dacădejasunteţiîngrijit launaltspitalşidoriţisă vă prezentaţi la Spitalul Universitar din Torrejón, luaţilegăturacuSecţiade Primire(UnidaddeAdmi- sión)aspitaluluirespectiv şiexplicaţicădoriţiopro- gramare la Spitalul din Torrejón. Angajaţii de la secţiarespectivăvorges- tionasolicitareaşivăvor înmânabiletuldetrimitere (Parte de Interconsulta). Mai multe informații pe internet www.hospital- detorrejon.es/eligenos SĂNĂTATE SpitaluldinTorrejónvăajută săfacețifațăcancerului Plumb:Creștenumărulbeneficiarilor programuluidinfonduriUEpentru persoaneledincategoriiledefavorizate Numărulbeneficiarilorpro- gramuluidinfondurieuropene pentruajutorulpersoanelorcare fac parte din categoriile defa- vorizate va crește anul acesta cu 700.000 de persoane, iar cuantumulajutoruluisevamări. O altă noutate este că ajutoa- rele vor fi distribuite pe baza unui cupon nominal. Anunțurile au fost făcute, de ministrul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoane- lor Vârstnice, Rovana Plumb, la lansarea unor proiecte din fonduri europene, care a avut loc la Palatul Victoria, în pre- zențapremieruluiVictorPonta. Potrivit ministrului, peste 3,3 milioane de persoane vor primi ajutoare alimentare din parteaUniuniiEuropenedacăse încadrează într-una din urmă- toarele categorii : beneficiază devenitulminimgarantat,sunt șomeri în plată sau ieșiți din plată,suntpensionaricuopen- sie până în 400 de lei, sunt beneficiari ai indemnizațiilor aferenteinvalizilor,veteranilor sau văduvelor de război. „Ca o noutate, în acest an am intro- dus o nouă categorie–e vorba debeneficiariialocațiilorpentru sprijinul familiei, fapt pentru care anul acesta, față de 2013, avem un număr suplimentar de 700.000 de persoane”, a anunțat Plumb. Aceasta a adăugat că a cres- cut, față de anul trecut, cu 50 de lei și valoarea coșului de alimente pe persoană. „Anul trecut, coșul de alimente pe persoană a fost de 80 de lei, anulacestavafide128de lei și este vorba de 27 de kilograme de produse alimentare : ulei, făină, mălai, zahăr, paste făinoase, conserve de porc de vită și conserve de pate de ficat. Anul trecut, programul a avut o sumă totală de 56 de milioane de euro, anul acesta, valoarea alocată este de 121 de milioane de euro”, a afir- mat ministrul Muncii. În privința cupoanelor pe baza cărora vor fi distribuite alimentele, acestea vor ajunge, prin Poștă, la beneficiari, înce- pând din zilele următoare. Prezent la lansarea pro- gramului, premierul Victor Ponta a explicat că, la solici- tarea sa, distribuția efectivă a alimentelor se va face după 16 noiembrie. „Cupoanele vor fi duse la beneficiar, nu de către autoritățilelocale,tocmaipentru ca e perioada de campanie și s-ar putea interpreta greșit, ci de Poșta Română. E un lucru bun, pentru că Poșta Română s-a dovedit deja, este în procesul de transmitere a cardurilor de sănătate și, din primele rapoarte pe care le avem, această distribuție a cardurilor de sănătate se desfășoarăfoartebine.Tocmai pentruanuexistaniciunfelde interpretări,efectivacestcupon va fi folosit după data de 16 noiembriedecătrebeneficiari”, a subliniat premierul. Centrul își consolidează circuitul de îngrijire oncologică prin Centrul de Radioterapie Oncologică și prin Diagnosticul de Cancer de Sân în aceeași zi MinisterulAfacerilorExterne(MAE)arealizatorubricăde „Întrebări frecvente”referitoare la procedura de votare afe- rentăalegerilorpentrupreședinteleRomânieidinnoiembrie pentru cetățenii români aflați în afara țării în ziua votului, informează MAE. Rubrica prezintă răspunsuri la cele mai uzualeîntrebăriadresatedecetățeniiromânidinafaragra- nițelor și de presa din România cu privire procedura de vot pentru acest scrutin. Rubrica se regăsește în cadrul secți- unii special dedicată alegerilor prezidențiale de pe site-ul MAE: http://www.mae.ro/prezidentiale-2014 Ministerul Afacerilor Externe reamintește că împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă a realizat„Ghidul alegătoruluiromândinstrăinătate”,unmaterialdeinformare careseregăseșteîncadrulaceleiașisecțiuni.MAEprecizează că pentru organizarea scrutinului în străinătate, respecta- rea și aplicarea unitară a dispozițiilor privitoare la alegeri decătretoateautoritățile,instituțiileșiorganismelecures- ponsabilitățiînmaterieelectoralăsuntasiguratedeBiroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate nr. 48, în conformitate cu prevederile legale. Rubricădedicată celormaifrecvente întrebăricuprivirela alegeri,pesite-ulMAE
 4. 4. 6  |    Nr. 132  29 octombrie 2014 Nr. 132  29 octombrie 2014     | 7facebook.com / ZiarulRomanulMadrid    facebook.com / ZiarulRomanulMadridPUBLICITATE Traduceri·Omologãri·Apostile Ne găsiţi în ALCALÁ DE HENARES (MADRID) Calle Bayeu S/N, local (colţ cu Paseo de la Estación Nº 8) Tel: 918 77 10 12 / Fax: 918 82 43 89 Mobile: 633 307 958 / 691 324 599 (șiWhatsApp) CEL MAI • Certificate de naștere, căsătorie, celibat 44 € • Cazier judiciar 44 € • Apostila de la Haga pe original + traducere pentru certificate de naștere, căsătorie, celibat și caziere judiciare 11 € • Modelul 302, livret de familie, sentinţe, adeverinţe de orice tip, cărţi de muncă, foi matricole, diplome etc. –CONSULTAŢIOFERTANOASTRĂDEPREŢURI Traduceri“juradas”ROSP • PENTRU CONSULAT: NIE/Denuncias/Empadronamiento 25 € Dosar căsătorie, certificate medicale etc. • PENTRU ROMÂNIA: Traducem orice document cu/fără apostila de la Haga – CONSULTAŢIOFERTANOASTRĂDEPREŢURI Traduceri legalizate SPRO • Îți pregătim dosarul întreg – CONSULTAŢIOFERTANOASTRĂDEPREŢURI •Te ajutăm și îți depunem dosarul 4 € Omologare studii/ recunoaștere profesională În limba spaniolă cu apostila de la Haga pentru călătorie minori, obţinerea de alocaţii, pensii, vânzări/cumpărări, divorţuri, solicitări de documente (certificate de naștere, căsătorie, celibat, adeverinţe etc.) Împuterniciri MIC PRET, TRADUCERI ACCEPTATE DE TOATE INSTITUŢIILE SPANIOLE ȘI ROMÂNEȘTI•TRADUCERI ȘI ÎN ALTE LIMBI: *traducătorautorizatpentrulimbaspaniolăîntemeiulautorizaţieinr.29546/2010eliberatedeMinisterulJustiţieidinRomânia*traducător “jurado”recunoscutdeMinisteriodeAsuntosExterioresydeCooperacióndinSpania FRANCEZĂ GERMANĂ ENGLEZĂ ETC. * Western Union poate câştiga bani din diferenţa de curs valutar. Comisionul de 3,90 EUR este valabil pentru trimiterea sumelor de până la 25 EUR prin serviciile “În câteva minute” şi “A doua zi”. Anunţaţi-i pe cei dragi că acum pot încasa banii de la peste 2.400 de bancomate, 24/7, din întreaga ţară. Disponibil non-stop! TRIMITEŢI BANI CĂTRE ROMÂNIA DE LA 3.90€COMISION* D Spain to Romania 260x160 print ad.indd 1 10/10/14 10:31 AM VictorPonta,huiduit laMadrid:„Demisia şipleacăacasă!’’ PremierulVictor Ponta a făcut, în calitate de candidat la alegerile pre- zidenţiale din noiembrie, un turneu electoralprintreromâniidinDiaspora, înItaliaşiSpania.“Esteimportantsa fim mai uniţi în ţară şi peste hotare. Vreausăspunemcăsuntemmândrică suntemromâni,căsuntemegalicucei- lalţicetăţenidinUE,căsuntembuniîn ceea ce facem”, a spus Ponta, la întâl- nireacuromâniidinSpania.Laieşirea dintr-obisericăortodoxăromânească din Madrid, Ponta a fost huiduit de participanţi.‘’Domnuleprim-ministru, faceţicevaşipentruceidinafaraţării’’, i-areproşatunromânplecatînSpania, în timp ce altul i-a strigat: ‘’Demisia şipleacăacasă!’’.Înmomentulîncare i s-a sugerat demisia din funcţia de prim-ministru, Victor Ponta ar fi răs- puns: ‘’Voi demisiona după ce voi ajunge la Cotroceni’’. ACTUALITATE Dosarul„EminenţaRozalie” Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, a declarat că nuafostcontactatnicide Viorel Hrebenciuc, nici de DanŞova în legătură cu modificarea vreunei legi, deşi numele său a fost invocat într-o discuţie dintre cei doi, inter- ceptată de anchetatori. „Eu acum nu pot să împiedic oamenii să discute despre Minis- trulJustiţiei.Fiecareestelibersăfacă acest lucru. Nu am ce să fac decât să iau act că anumite persoane dis- cută despre ministru mai bine sau mai rău”, a spus Robert Cazanciuc. Numele său apare într-o con- vorbire dintre Dan Şova şi Viorel Hrebenciuc,interceptatădeprocurori. În discuţie, cei doi parlamentari se refereau la legea graţierii şi amnis- tiei, dar şi la abrogarea articolului 13 din Legea 78/2000, referitor la „faptapersoaneicareîndeplineşteo funcţie de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimo- nial, de a folosi influenţa ori autoritatea sa în scopul obţi- nerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”. „Noiamdatunaviznegativ. Proiectul se află în Parlament, a fost o corespondenţă între diversele comisii ale Parla- mentului, Minister, ANP cu privire la situaţia din peniten- ciare.EdeciziaParlamentului, în funcţie de propriile priori- tăţi,dacăacestproiectvaprimi unvotpozitivsauunvotnega- tiv. Amnistia şi graţierea sunt instituţii prevăzute în Consti- tuţie, în lege. Ele pot constitui soluţii pentru supraaglome- rarea din penitenciar, dar trebuie o dezbatere serioasă într-o socie- tate”, a adăugat ministrul Justiţiei. Robert Cazanciuc a spus că nu poate să precizeze dacă articolul de lege referitor la folosirea influenţei de către preşedintele unui partid trebuie sau nu abrogat. „Dacă o să aibă ministerul la un moment dat unasemeneaproiect,osăpotsă-mi exprim o opinie în funcţie de inten- ţiile iniţiatorului”.
 5. 5. 8  |    Nr. 132  29 octombrie 2014 Nr. 132  29 octombrie 2014     | 9facebook.com / ZiarulRomanulMadrid    facebook.com / ZiarulRomanulMadrid Caută Ria Portocalia TRIMITE BANII ÎN ROMÂNIA CU Ria Money Transfer ÎN 10 MINUTE LA CEC BANK. CELE MAI BUNE COMISIOANE CU Ria PORTOCALIA ACTUALITATE ECONOMIC La scrutinul prezidențial din acest an, care reprezintă a șaptea rundă de alegeri pentruPreședințiedupă1989,candidează actualul premier Victor Ponta, fostul prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, primarul Sibiului, Klaus Iohannis, foștii miniștri Elena Udrea, Monica Macovei și Kelemen Hunor, fostul secretar de stat Mirel Mircea Amariței, fostul șef al SIE Teodor Meleșcanu, foștii parlamentari William Brînză, Gheorghe Funar și Szila- gyi Zsolt, fostul europarlamentar Vadim Tudor, jurnalistul Dan Diaconescu și pre- ședintele Partidului Alianța Socialistă, Constantin Rotaru. Candideazăpentruprimaoarălaalege- rile prezidențiale Victor Ponta, din partea Alianței PSD-PC-UNPR, Klaus Iohan- nis (Alianța Creștin-Liberală), Călin Popescu-Tăriceanu (independent), Elena Udrea (Partidul Mișcarea Populară), Dan Diaconescu(PartidulPoporului—DanDia- conescu),MonicaMacovei(independent), WilliamBrînză(PartidulEcologistRomân), Mirel Mircea Amariței (Prodemo) și Szi- lagyi Zsolt (Partidul Popular Maghiar din Transilvania).CorneliuVadimTudor,din partea Partidului România Mare, se află la cea de-a cincea candidatură, Gheorghe Funar (independent) la a treia candida- tură,iarTeodorMeleșcanu(independent), Kelemen Hunor (UDMR) și Constantin Rotaru (Partidul Alianța Socialistă) la cea de-a doua. CorneliuVadimTudoracandidatprima oară la alegerile prezidențiale în 1996, când a obținut 4,72% din totalul voturi- lor valabil exprimate, respectiv 597.508 de voturi, clasându-se pe locul al cincilea din 16 candidați. La alegerile din 2000, în primul tur de scrutin, liderul PRM a primit 28,34% din totalul sufragiilor vala- bil exprimate, ocupând poziția a doua. În al doilea tur, din 10 decembrie 2000, a obținut 33,17% din voturi, fiind devansat de contracandidatul său, social-demo- cratul Ion Iliescu, cu 66,83% din voturi. În 2004, Corneliu Vadim Tudor s-a cla- sat pe locul al treilea, cu un procentaj de 12,57%, iar la scrutinul din noiembrie 2009 a ocupat locul al patrulea, cu 5,56% din voturile valabil exprimate. Gheorghe Funar a mai candidat la Pre- ședinție în 1992 și 1996 ca reprezentant al PUNR. El s-a situat pe poziția a treia în 1992 cu 1.294.388 de voturi, respec- tiv 10,88% din totalul voturilor valabil exprimate, și pe a șasea în 1996 — cu 407.828 de voturi (3,22%). La alegerile prezidențiale din 2000, Teodor Meleșcanu și-a încercat pentru prima oară șansele de a ajunge la Pala- tul Cotroceni. El a candidat atunci din partea ApR și s-a clasat pe locul șapte, cu 214.642 de voturi (1,91%). În 2009, Kelemen Hunor a candidat pentru prima oară la Președinție și s-a clasat pe locul cinci, cu 3,83% din voturi, iarConstantinRotaru,penouă,cu 0,44%. Înpremierăpentruscenapoliticăromâ- nească,douăfemei—ElenaUdreașiMonica Macovei — și-au înscris candidatura la alegerile din acest an pentru Președinție. În 2000, independenta Grațiela Elena Bârlă a fost prima femeie din România careși-adepuslaBECcandidaturapentru alegerile prezidențiale. Cel mai mare număr de candidați la alegerile prezidențiale a fost înregistrat în 1996, respectiv 16, iar cel mai mic în 1990 — trei. În 1992 s-au înscris în cursa prezidențialășasecandidați,în2000—13, însăcandidaturaindependentuluiLucian V. Orășel a fost anulată de Curtea Con- stituțională, în 2004 și 2009 — câte 12 candidați. În cursa pentru scrutinul din acest an s-au înscris 14 candidați — 10 din partea partidelor și alianțelor și patru independenți. Șase dintre cei 14 candidați sunt absolvenți de Drept sau specializați în Drept,respectivPonta,Udrea,Meleșcanu, Macovei, Brânză și Amariței, în timp ce Iohannis a absolvit Facultatea de Fizică, Vadim — Facultatea de Filosofie, Tări- ceanu—FacultateadeHidrotehnică,Hunor — Facultatea de Medicină Veterinară și FacultateadeFilosofie,Diaconescu—Facul- tatea de Mecanică, Rotaru — Facultatea de Științe Economice, Funar — Institu- tul de Științe Economice, Szilagyi Zsolt — Facultatea de Construcții și Politolo- gie la Universitatea Eotvos Lorand din Budapesta. Nouăcandidaținoișicincicareși-au maiîncercatșanselepentruCotroceni Nouă candidați din cei 14 înscriși în cursa pentru alegerile prezidențiale încearcă pentru prima oară să obțină funcția supremă în stat, în timp ce cinci au mai trecut prin această experiență. CNSAS:Niciunuldintre candidațiilaPreședinție nuafostcolaboratorsau lucrătoralSecurității ConsiliulNaționalpentruStudiereaArhivelorSecurității (CNSAS)aanunțatcăniciunuldintrecei14candidațiînscriși în cursa pentru alegerile prezidențiale nu a colaborat și nu a fost lucrător al fostei Securități.“În temeiul prevederilor OUG nr. 24/2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, CNSAS a finalizat verificările candidați- lorlaalegerileprezidențialedinnoiembrie2014.Precizămcă nuaurezultatdatesauinformațiicaresăprobezecalitatea decolaboratoralfosteiSecuritățisaulucrătoralacesteia,în sensullegii,pentruniciunuldintreaceștia”,searatăîntr-un comunicat publicat pe site-ul CNSAS. Guvernulsuplimentează bugetuldeStat pentruCulte Guvernul a suplimentat, printr-o hotărâre adoptată în ultima ședință, cu 14 milioane de lei bugetul Secretariatu- lui de Stat pentru Culte pentru finanțarea a 13 așezăminte religioase.BaniiprovindinFondulderezervăalGuvernului și sunt destinați finanțării MănăstirilorTrei Ierarhi, Agapia, Miclăușeni,VăraticșiBunaVestire,catedraleiAdormireaMai- ciiDomnuluidinClujNapoca,catedraleiSfIoanBotezătorul din Făgăraș, dar și centrelor eparhiale din Sibiu, Galați,Tul- cea. Hotărârea a fost publicată, în Monitorul Oficial. România,locul3la celemaimicidatorii guvernamentaledinUE DatoriaguvernamentalăaRomânieiascăzutcu218mili- oanedeleiîntrimestrulaldoileafaţădeprimeletreilunişi acoborâtla248,3miliardedelei(38,5%dinPIB),fiindatreia cea mai mică datorie publică raportată la PIB din Uniunea Europeană, potrivit datelor prezentate de Eurostat. Emisi- uniledeobligaţiunişicertificatereprezentau26,1%dinPIB lafineleluniiiunie,împrumuturiledestat11,7%dinPIB,iar numerarulşidepozitele0,7%dinPIB.Datoriaguvernamen- talăastatelordinUEacrescutcuaproximativ217,5miliarde euroînaldoileatrimestrufaţădeprimeletreilunialeanului, la 11.930 miliarde euro, echivalentul a 87% din PIB. Împru- muturile interguvernamentale, pe fondul crizei financiare, reprezentau 1,8% din totalul datoriei de stat din UE. Cele mairidicategradedeîndatorarelafinalulceluide-aldoilea trimestru al acestui an au fost înregistrate în Italia (133,8% din PIB), Portugalia (129,4%) şi Irlanda (116,16%). La polul opus, cele mai scăzute datorii raportate la PIB au fost con- semnate de Estonia (10,5% din PIB), Luxemburg (23,1%) şi România (38,5%). Germania, cea mai mare economie euro- peană,aînregistratodatoriepublicăde2.154miliardeeuro (75,4%dinPIB),înscăderedela2.147miliardeeurolafinele primului trimestru. Judeţeleîncare femeilecâştigămai multdecâtbărbaţii Lanivelnaţional,femeilecâştigămaipuţindecâtbărba- ţii–în medie, cu circa opt procente. Doar în cinci judeţe din ţară, femeile sunt remunerate mai bine decât bărbaţii, în judeţulGorj,femeileavândlefuricuaproape30lasutămai mici decât cele ale colegilor de sex masculin. Femeile din Româniacâştigă,înmedie,cu7,8%maipuţindecâtbărbaţii. Mai exact, în 2013, o femeie avea un salariu mediu brut de 2.070 de lei, cu 176 de lei mai puţin decât un bărbat, reiese din datele Institutului Naţional de Statistică (INS). Cea mai pronunţatăinegalitatedintresalariilebărbaţilorşiceleale femeilor se înregistrează în judeţul Gorj, unde femeile câş- tigăcu28,1%maipuţindecâtbărbaţii.Maimult,înRomânia există doar cinci judeţe în care femeile au lefuri mai mari, respectivCovasna,Neamţ,Suceava,MaramureşşiVaslui.În Covasna,ofemeiecâştigă,înmedie,cu10,2%maimultdecât un bărbat. Din datele de la Statistică mai reiese că zonele în care salariile medii sunt mai mari sunt şi zonele în care femeilecâştigăconsiderabilmaiprostdecâtbărbaţii.Excep- ţiefaceBucureştiul,undefemeileausalariicucirca4%mai mici decât bărbaţii, Capitala şi judeţul Ilfov fiind zonele în care se înregistrează cele mai mari lefuri. BogdanOlteanu:Inflaţiavacoborî subpragulde2%lasfârşitulanului Inflaţia în luna decembrie va fi mai mică decât prognoza de2,2%diniulie,darmaimare decât nivelul de 1,5% înre- gistrat în septembrie, a spus viceguvernatorulBNR,Bogdan Olteanu. Acesta a mai declarat că, la şedinţa de luna viitoare, BancaNaţionalăaRomânieiva examina dacă factorii care ţin sub control inflaţia sunt sufi- cienţi pentru a permite băncii centralesăurmezetendinţade relaxareapoliticiimonetaredin zona euro şi Europa Centrală şi de Est. „Ne confruntăm cu celmaiscăzutnivelalinflaţiei din ultimii 25 de ani, care este însă în continuare mai mare decât în alte ţări”, a spus Bog- dan Olteanu. BNR „va examina noua realitategeneratădeexistenţa unor dobânzi foarte, foarte mici nu doar la nivelul BCE dar şi în ţările vecine”, a mai spus Olteanu. Înscopulstimulăriicreşterii economice, BNR a decis luna trecută să reducă dobânda de referinţă la nivelul record de 3%. Pe de altă parte, România areîncontinuareceamaimare dobândă de politică monetară din rândul noilor ţări mem- bre ale UE. La începutul lunii, banca centrală a Poloniei a diminuat dobândadebazălanivelulrecord de 2% şi nu a scos din calcule o nouă relaxare. Bogdan Olteanu a decla- rat că embargoul introdus de Rusia faţă de importurile de produse alimentare din sta- tele membre UE „este simţit în mod direct în România”. „Importăm o inflaţie scăzută şi suntem sub influenţa unor preţuri scăzute la alimente în UE.Însănucredcăesteposibil ca România să înregistreze un proces de deflaţie”, a mai spus Bogdan Olteanu. 100.000deromânicaremuncescîn străinătateriscăsă-şipiardăserviciul O sută de mii de muncitori românicarelucreazăînstrăină- tate riscă să-şi piardă locurile de muncă, iar 300 de firme să fie închise, după ce ANAF, „în bazauneiinterpretărisubiective a legislaţiei muncii”, a dispus blocarea conturilor compani- ilor respective. Asociaţia Naţională a Între- prinderilordeMuncăTemporară (ANIMT) solicită autorităţi- lor demararea de urgenţă a dialogului pentru evitarea dis- pariţieia300defirme.Totodată, ANIMT îşi exprimă speranţa că autorităţile vor analiza cu responsabilitate implicaţiile măsurilor recente de sanc- ţionare a companiilor care activează în domeniul plasării angajaţilor în regim de muncă temporară, măsuri care afec- tează sute de mii de muncitori şi familiile acestora. Asociaţia solicită autorităţilor, de ase- menea, demararea urgentă a consultărilor,învedereadeblo- căriiactivităţiiîntreprinderilor afectate. „Aceste măsuri ne omoară activitateaşicreează,înacelaşi timp,ogravăproblemăsocială, întrucâtcompaniilenoastresunt cele care asigură întreţinerea muncitorilor în ţările în care sunt detaşaţi, în situaţia de faţănemaiputându-leasigura nicimăcarîntoarcereaînţară. Gândiţi-văcâtefamiliidepind deaceşti100.000demuncitori, practic sunt afectaţi circa 400.000deoameni.Pentrunoi, timpulestevital.Dacăpânăla sfârşitulluniiconturilenoastre vorcontinuasăfieblocate,toţi aceşti oameni vor rămâne pe drumuri.Întotacesttimp,noi ne pierdem definitiv clienţii, circa300defirmevordispărea, iar economia ţării va pierde anual,numaidincontribuţiila salarii, peste 265 de milioane de euro”, a spus, într-o confe- rinţădepresă,StephaneTison, directorulgeneralalcompaniei Power Interim şi fondatorul ANIMT. PotrivitANIMT,agenţiilede muncătemporarăaufost,recent, subiectul unor controale din parteaDirecţieiAntifraudădin cadrul ANAF, în urma cărora, susţine asociaţia, în baza unei interpretărisubiectivealegisla- ţieimuncii,s-adispusblocarea conturilorcompaniilorîncauză, precumşirecuperarea,retroac- tiv, a unor prejudicii estimate. Raţionamentul ANAF, preci- zeazăreprezentanţiiANIMT,a fostcămuncitoriicarelucrează, temporar, în străinătate, nu potficonsideraţidetaşaţi,prin urmare nu au dreptul să pri- mească diurnă, în condiţiile în carepânălaacestmoment,atât ANAF,câtşiMinisterulMuncii considerau drept legale prac- ticileprincaremuncitoriierau remuneraţi atât cu un salariu de bază, cât şi cu diurnă. PotrivitANIMT,veniturinete peanalesalariaţilortemporari se ridică la 1.260.000.000 de euro,iar260.000.000deeuro reprezintă contribuţii sociale pe an plătite de agenţiile de muncă temporară, fără să fie luate în calcul celelalte impo- zite plătite de societăţi. ÎnţăriprecumFranţa,Italia, Spania, Belgia şi Irak lucrează 100.000deromâni,custatutde salariaţi temporari, care, fiind detaşaţi,câştigăînmedie1.500 de euro pe lună şi de venitu- rile cărora depind 400.000 de familii. Asociaţia atrage aten- ţia că, potrivit Codului Fiscal, suntscutitedeimpozitpevenit indemnizaţiileşioricealtesume de aceeaşi natură primite de salariaţi pe perioada delegă- rii şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate. Totodată, conform pre- vederilor în vigoare, aceste indemnizaţii nu sunt luate în calculul contribuţiilor sociale. În acest context, ANIMT a trimis un memoriu către pre- mierul Victor Ponta, ministrul Muncii, Rovana Plumb, şeful InspecţieiMuncii,DantesNicolae Bratu,ministrulpentruDialog social, Aurelia Cristea, minis- trulFinanţelor,IoanaPetrescu, şi ministrul delegat al româ- nilor de pretutindeni, Bogdan Stanoevici,princaresemnalează pericolullacaresuntexpuşicei o sută de mii de români care muncesc în străinătate tempo- rar.ANIMTsusţineşicăANAF nu a coroborat legislaţia naţi- onală cu cea comunitară şi nu a luat în considerare că munca temporară reprezintă, la nive- lul UE, o formă de detaşare. Totodată ANIMT atrage atenţia că, în măsura în care salariaţii trimişi în străinătate nu mai sunt consideraţi deta- şaţi, acest lucru însemnă că ei îşidesfăşoarăefectivactivitatea ca salariaţi ai unui aşezământ stabil în străinătate şi, în con- secinţă, nu vor mai plăti deloc impozite şi taxe în România, ci exclusiv în străinătate. „Avândînvederecaracterul profundîngrijorătorşirevoltător al problemelor cu care se confruntă societăţile noastre, perspectiva a mii de şomeri, închiderea a sute de agenţi economici şi declanşarea unei acute crize sociale, vă solicitămoîntâlniredeurgenţă cu reprezentanţii tuturor minsiterelor responsabile, găsirea pârghiilor legale de anulareamăsurilordejaluate împortivaagenţilordemuncă autorizaţi şi armonizarea Codului muncii cu legislaţia europeană”, se arată în finalul memoriului trimis autorităţi- lor de ANIMT. ANIMT AVERTIZEAZĂ HARTA SALARIILOR DIN ROMÂNIA
 6. 6. Nr. 132  29 octombrie 2014     | 1110  |    Nr. 132  29 octombrie 2014 facebook.com / ZiarulRomanulMadrid    facebook.com / ZiarulRomanulMadrid „A fost un public extraordinar care a cântat cu noi, a dansat cu noi, a trăit cu noi emoția acestui an aniversar, iar la final ne-aemoționatpentrucăîntreagăsalăne-acântat,înpicioare, La mulți ani.Am văzut lacrimi de bucurie în ochii dansatori- lor și, efectiv, am simțit că suntem iubiți și apreciați pentru munca depusă de întregul colectiv artistic. Vreau să mulțu- mesc Consiliului Județean Sibiu pentru sprijinul permanent pe care îl acordă Ansamblului și pentru prezența noastră aici. Mulțumesc, de asemenea, organizatorilor de aici, din Spania, unde sper să revenim pentru un turneu în mai multe orașe”, a declarat coregrafa Silvia Macrea, managerul Centrului Jude- țean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul — Junii Sibiului”. Evenimentul a fost organizat de asociația Uniunea Munci- torilor Romani din Spania, Consiliul Județean Sibiu și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradi- ționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, cu sprijinul colaboratorilor Primăria din Alcala de Henares, firma de transport colete și persoaneAtlassib Spania ,firma de transport pachete Nelu Bâr- san, Logistica Neluțu Moise, Domnitorul, Ría-Money Transfer, Elen Boutique și cofetăria Dobrocea. Sponsorul principal al evenimentului a fost cartela de tele- fonie mobilă Tu Mundo. Parteneri media: Radio Românul și ziarul Românul. EVENIMENT Ansamblul“JuniiSibiului”asărbătorit 70deanideexistențășiînMadridÎn contextul celor șapte decenii de existență a ansamblului „Junii Sibiului”, întregul an 2014 este unul aniversar. Duminică seara, 19 octombrie, Ansamblul Profesionist „Cindrelul - Junii Sibiului” a concertat pentru românii din Alcalá de Henares (Madrid), încheind astfel seria celor șapte spectacole internaționale organizate pentru a marca aniversarea celor 70 de ani de când bucură românii cu spectacole folclorice de calitate. EVENIMENT Sponsor: Sponsor: Aproape 50 de soliști, dansatori și muzicanți au cântat și dansat mai bine de două ore, purtând spectatorii într-o călă- torie muzicală prin cele mai importante zone ale României. Spectacolul a fost prezentat de vedeta TVR, Iuliana Tudor, care a declarat la final: „Rarisim! Acesta este cuvântul care descrie perfect ce am trăit la Madrid alături de Junii Sibiului. Un public rarisim de frumos și cald, artiști rarisimi, organiza- tori asemenea! Emoțiile care m-au traversat aici, lacrimile din ochiidansatorilor,dinochiiSilvieiMacrea,dinochiiromânilor aflați în sală, mi-au amintit de anii în care prezentam la TVR Internațional emisiunea „Nu uita că ești român”, ani în care mă conectam în direct, săptămânal, la dorul de casă al româ- nilor de pretutindeni. Folclorul este pentru acești oameni cea mai puternică legătură cu România, cu acasă! Alături de Junii Sibiului am reușit din plin să aducem România mai aproape de Spania! La mulți ani și viață lungă Ansamblului Junii Sibi- ului, de care mă simt legată dincolo de scenă și televiziune. Sunt prietenii mei!” Sub bagheta tânărului dirijor Mihai Tarcea, au ridicat sala în picioare Nicolae Furdui Iancu, Marcel Părau și tinerii soliști Andreea Haisan, Daniel Pop, Alexandru Brădășan, Stana Ste- panescu, Nicu Mîță, Gabriel Dumitru, Paul Ananie și Larisa Vulpescu, aflată pentru prima dată pe scenă alături de „Junii Sibiului”. Ea a avut parte și de o surpriză când a fost cerută în căsătorie, în fața tuturor — artiști și public — de contraba- sistul orchestrei, Ciprian Oprea.
 7. 7. 12  |    Nr. 132  29 octombrie 2014 Nr. 132  29 octombrie 2014     | 13facebook.com / ZiarulRomanulMadrid    facebook.com / ZiarulRomanulMadridPUBLICITATE SĂNĂTATE Cumîţipoţiscădea tensiuneaînmodnatural Hipertensiuneaarterialăestedoar unul dintre semnele ce pot duce la apariţia infarctului miocardic, a ane- vrismelorsauaaccidentelorvasculare cerebrale.Iatăcâtevaalternativenatu- raleprincareîţipoţireducevaloarea tensiuniiarteriale,fărăefecteadverse. Consumăalimentebogateînpotasiu Fructeleşilegumelebogateînpotasiu suntparteimportantădinprogramul descădereatensiuniimărite.,,Dintre legume,cartofiialbisuntosursăbună de potasiu, iar consumul lor poate fi benefic pentru reducerea tensiunii arteriale. Potasiul este cel care ajută la susţinerea activităţii cardiace”, a afirmat Linda Van Horn, profesor la Şcoala Medicală a Universităţii Nor- thwestern, SUA. Printre alimentele bogateînpotasiusenumără:bananele, iaurtul,scorţişoara,peştele,spanacul, fasolea, soia, sfecla. Ascultămuzicaliniştitoare Oaltămodalitateeficientăderedu- cereatensiuniiarterialeestemuzica, susţinoameniideştiinţădelaUniver- sitateadinFlorenţa,Italia.Eispuncă persoanelecareascultămuzicălinişti- toaretimpdejumătatedeorăpezişi care respiră încet şi rar pot contribui lareducereatensiuniiarterialemărite. Trucuriprincarepoţi,,avea grijă”detensiuneaarterială: -reduconsumuldesaredinalimen- taţie,verificăeticheteleproduselordin comerţpentruateasiguracănucon- ţine o cantitate mare de sare; - slăbeşte câteva kilograme (dacă estecazul)–studiileauarătatcăexce- sul de greutate face ca inima să fie solicitată şi să apară hipertensiunea arterială; -încearcăsărenunţilafumat–nico- tina din ţigări stimulează corpul să producă mai multă adrenalină, ceea cefacecaritmulcardiacşitensiunea arterială să crească; -alegecafeauafărăcofeină–consu- mulmaredecofeinăducelacreşterea tensiunii arteri Primultransplantaluneiinimicarea încetatsăbatăpentrucâtevaminute O echipă medicii de la Spi- talul St Vincent din Sydney, Australia, au dezvoltat o moda- litatedetransplantauneiinimi care a încetat să bată, creând astfel posibilitatea de a spori număruldetransplanturiprin utilizareaunuinumărmaimare de inimi de la donatori. Până în prezent, transplan- turi de inimă au fost efectuate numai în cazul în care organul prelevatpentrutransplantîncă maibătea.Acestlucruînseamnă că transplantul se putea face numai dacă donatorul şi pri- mitorul se află în acelaşi loc şi numai dacă exista posibilitatea legală de a declara decesul de îndată ce a încetat activitatea creierului. Conform legii donării de organe, în vigoare în Australia, chirurgii erau nevoiţi să aştepte ca într-un interval de cinci minute aparatele de monitorizare să nu mai înregis- trezeniciobătaieainimii,înaintede a o putea preleva. În acest interval, lipsa oxigenării deteriora semnifica- tiv ţesutul cardiac, iar inima putea fi compromisă pentru transplant. Noua tehnică dezvoltată de medicii australieni constă în utilizarea unei unităţi portabile pentru a menţine un flux de sânge în ţesutul cardiac şi o soluţie de conservare pentru a îmbunătăţi rezistenţa inimii la lipsa de oxigen. Michelle Gribilas (57 de ani) a fost primul pacient care a primit o inimă nouă prin această metodă în urmă cu trei luni, a declarat pro- fesorul Bob Graham de la „Victor Chang Cardiac Research Institute”. Nouainimăaîncetatsăbatătimpde 20 de minute în timpul procedurii. Ulterior,inimaafostresuscitată.Un al doilea transplant utilizând ace- eaşi metodă a fost realizat pe încă un pacient, un bărbat în vârstă de 44 de ani, a precizat Graham. British Heart Foundation a apre- ciat realizarea medicilor australieni considerândcăceeaceauîntreprins este o noutate semnificativă pentru lumea medicală. Primul transplant de inima din lume a fost efectuat în Africa de Sud de către chirur- gul cardiac Christian Barnard la 3 decembrie 1967. Plătim cu: Transfer de bani on-line: www.smallworldfs.com Transfer de bani telefonic : 901 666 244 y 900 20 20 23 SMALL WORLD dăruieşte de CRĂCIUN premii tuturor PREMIERĂ MEDICALĂ
 8. 8. 14  |    Nr. 132  29 octombrie 2014 Nr. 132  29 octombrie 2014     | 15facebook.com / ZiarulRomanulMadrid    facebook.com / ZiarulRomanulMadridEXTERN Ucrainaavotatduminică în cadrul unor alegeri parlamentare antici- pate, destinate să reînnoiască puterea și să consacre orien- tarea prooccidentală a fostei republici sovietice, care luptă împotriva separatiștilor pro- ruși în estul țării. Întâmplător, aceste alegeri au coincis cu trecerea la ora de iarnă. O comisie electorală de la un birou de votare din Odesa a uitat însă de această schimbare, întârziind deschi- derea procesului de votare. Biroul de votare nr.135 s-a deschis cu o întârziere de o oră, deoarece membrii Comi- siei uitaseră să-și potrivească ceasurile, a explicat președin- teleComisieielectoralecentrale, MihailOhendovski,într-ocon- ferință de presă. La Harkov, oraș din estul țării controlat de puterea pro- occidentală de la Kiev, poliția a primit un apel telefonic care anunțaamplasareauneibombe la secția de votare nr.180. Dar, deplasându-se la fața locului,forțeledeordinenuau descoperit nicio bombă, încer- cândsă-ideadeurmăautorului apelului telefonic. Alte zece cazuri similare au avut loc la Nikolaev, în sudul țării. În trei circumscripții au fost pier- dute ștampilele de votare, dar aceasta nu a împiedicat pro- cesul de votare, care a decurs în mod normal. ÎnorășelulScadovskdinregi- uneaHerson,situatînapropiere deCrimeea–peninsulădinsudul Ucrainei, anexată de Rusia în luna martie–pentru deschi- derea seifului cu buletine s-a recurs la un topor, deoarece președintele secției de votare pierduse cheile. Seiful a fost deschis în prezența tuturor membrilor comisiei pentru evitarea oricărei suspiciuni. În regiunea Dnipropetro- vsk,Comisiaelectoralăaprimit 20.000 de buletine cu erori de redactare–numărul secției de votare fiind greșit. Autoritățile ucrainene au declarat anterior că nu pot organiza alegeri în jumătate din circumscripțiile electorale dinregiunileDonețkșiLugansk ca urmare a conflictului armat întrearmataucraineanășirebe- lii proruși. În regiunea Lugansk s-au deschis doar 420 de birouri de votare, dar o serie de comi- sii electorale nu au putut să funcționeze din cauza tiruri- lor rebelilor din noaptea de sâmbătăspreduminică.Astfel, locuitoriidinregiuneaLugansk au votat doar în cinci circum- scripții din cele 11. Ninsorileaduchaos înEuropadeEst Seriedeincidentelabirourilede votare,darfărăimpactmajor PUBLICITATE Vremea neobişnuit de rece pentru această perioadă şi căderiledezăpadăaudatpestecapsistemeledetransport dinEuropadeEst.Bulgariiaudeclaratstaredeurgenţăînmai multe regiuni, iar moldovenii cer ajutorul guvernului după ce zeci de mii de tone de mere le-au îngheţat în copaci. Nin- sorile,ploileşirafaleleputernicedevântaugenerathaosîn Bulgaria,undeautorităţileaudecretatsâmbătăsituaţiede urgenţă în mai multe districte şi unde circulaţia este între- ruptăsauîngreunatăpemaimultedrumuri.Primazapadăa venitpreadevremeşiînUngaria,încapitalaBudapestaaşe- zându-seunstratdecâţivacentimetri,lafelşiînunelezone dinBelgia.ÎnGrecia,cantitatearidicatădeprecipitaţiiadus lainundareamaimultorlocalităţi.NicimăcarcapitalaAtena nu a fost ocolită, câteva străzi devenind adevărate torente. În total, peste 250 de maşini au fost luate de ape în Grecia, iar peste 800 de case au fost inundate. Premierul Antonio Samarasapromissprijinpersoanelorafectate.Aceleaşipro- misiuni au fost făcute şi în Italia, unde mai multe zone au fost inundate. Autorităţile bulgare au decretat situaţie de urgenţălaBurgas,pelitoralulMăriiNegre,dincauzavremii extreme.Valuri înalte au inundat plaja din nordul oraşului, precum şi coasta din Nesebăr şi Pomorie. Aproximativ 50 de persoane au fost evacuate în suburbia Cerniţa din apro- piere de Burgas din cauza ploilor şi rafalelor puternice de vânt.MaimultecaseaufostinundateînsatulIasnaPoliana şi Novo Panicearevo din municipalitatea Primorsko. În Mol- dova, agricultorii cer Guvernului de la Chişinău o întrunire de urgenţă, pentru a găsi soluţii de sprijin, după ce zeci de mii de tone de mere au îngheţat în copaci. MareaBritaniepărăseşteşiultima bazămilitarădinAfganistan Ultima bază britanică din Afganis- tanafostpredatăforţelordesecuritate locale, sfârşindu-se astfel operaţiunile Marii Britanii din ţară. Steagul uni- onist a fost coborât la Camp Bastion, în timp ce Camp Leatherneck, baza americană alăturată, a fost şi ea pre- luată de afgani. Trupele britanice au fost prezente în Afganistan încă din 2001, baza lor principală fiind, din 2006, Camp Bas- tion,dinprovinciaHelmand.Numărul soldaţilorbritanicimorţiîntimpulcon- flictului din Afganistan este de 453. Ultima unitate de soldaţi ai Marinei americane a plecat şi ea, predând baza Leatherneck. SUA au pierdut 2.349 de militari în Afganistan. Comanda bazei britanice din Helmand a fost transfe- rată forţelor americane în aprilie 2014, iar personalul şi vehiculele militare au început să se întoarcă în Marea Britanie în ultimele luni. În punctul culminant al războiului, în 2009, aproximativ 10.000 de militari britanici îşi aveau baza la Bas- tion. Acum, doar un număr mic de soldaţi britanicivorrămâneînAfganistan,înspe- cial la Universitatea Militară din Kabul. Într-o ceremonie simplă ţinută la Bas- tion,steagulbritanicafostcoborâtpentru ultimaoară.Acţiuneaasimbolizat,pentru Regatul Unit cel puţin, faptul că războ- iul din Afganistan a luat sfârşit. Afganii vor continua acum o luptă care deja a luat viaţa a 4.000 de soldaţi din forţele de securitate ale ţării, doar în acest an. În ceea ce priveşte trupele britanice care încă se află la Bastion, adică vreo 300 de soldaţi şi personal militar, ele vor părăsi curând Afganistanul. Poroşenkoasusţinut undiscursînromână, laCernăuţi În ultima zi de campanie electorală înainte de alegerile legislative anticipate de duminică, preşedintele ucrainean Petro Poroşenko a susţinut un discurs în limba română, adresându-se etnicilor români din Cernăuţi. Pe listele par- tiduluicondusdePoroşenkoapareşiunomdeafaceriromân, care candidează la un mandat în Rada de la Kiev. „Doresc să mulţumesc Rusiei pentru că ne-a făcut să fim uniţi. Acum nu mai e nevoie să organizăm dezbateri pentru a alege în ce limbă vorbim. Ori cu o limbă, ori cu alta, soldaţii noştri îşi apără patria”, a zis Poroşenko. „Suntbucurosdefaptulcă,înurmaunuisondaj70%dintre intervievaţi îşi doresc ca elevii din şcoli să înveţe engleza ca limbăstrăină.Acestlucrus-aschimbatînnumaipatruluni,dar nimeninucredeaînacestlucru.Oriundemergiînlume,trebuie să cunoşti şi alte limbi ca să te poţi descurca”, a adăugat el. GrigoreTimiş, un om de afaceri de etnie română născut în raionul Hliboca, a candidat din partea blocului de par- tidecondusdePoroşenko.Înafarădeacesta,alţitreietnici români–Ion Semeniuc, un om de afaceri din raionul Noua Suliţă, Iuri Leftrenski, din Herţa şi un alt om de afaceri, Dra- goş Cozma–au candidat ca independenţi. ALEGERI PARLAMENTARE ÎN UCRAINA:
 9. 9. 16  |    Nr. 132  29 octombrie 2014 Nr. 132  29 octombrie 2014     | 17facebook.com / ZiarulRomanulMadrid    facebook.com / ZiarulRomanulMadrid PUBLICITATEELECTORAL Vreausălearătămcăsuntemmulți! Votându-l pe WilliamBrînză dorești să: Să le spargem gașca celor care au dezbinat România și din cauza cărora țara arată ca o familie dezbinată. TaxeZERO timp de 5 ani pentru deschide- rea unei afaceri în România Taxe consulare reduse TaxeZERO pentru repartierea decedaților din străinătate Biletgratuitdeavion( dus/întors) o dată pe an pentru românii care studiază sau mun- cesc legal în străinătate T.V.A. ZERO pentru banii câștigați în stră- inătate și reinvestiți în România Vârsta de pensionare pentru femei la 55 deani Locuridemuncă pentru tineri 2000deeuropentrufiecarecopilnounăscut Vă aștept acasă dragii mei!
 10. 10. 18  |    Nr. 132  29 octombrie 2014 Nr. 132  29 octombrie 2014     | 19facebook.com / ZiarulRomanulMadrid    facebook.com / ZiarulRomanulMadrid ANUNȚURI ȘI SERVICII MUNCĂ CERERI Caut loc de munca ca si interna la batrani, copii, curatenie, zona Alcorcon. Tel 642 774 036/642 955 818. Bucatar cu experienta in bucataria spaniola si romana caut de lucru in comunitatea Madrid. Tel:642601906. Caut loc de munca ca electrician in Madrid sau in toata Spania. Am carnet de condus B, C si C+E. TEL: 642211954 Doresc un loc de munca in Alcorconul nou pe langa serviciul pe care il am. Incredere, lamurire. Lunea, miercurea si joia. Mai multe informatii la tel. 642774036. Sunt o femeie sufletista, as dori multa colaborare despre bine, prietenie si lucru. tel. 642774036. Caut loc de munca ca electrician, com Madrid, carnet de condus B,C si E tel: 642211954. Caut o doamna intre 47 si 53 de ani penru prietenie –casatorie , dupa care sa lucram ca matrimoniu .Avem loc de munca urgent .Conditia sa fie poziriva si muncitoare tel: 697726258 IMOBILIARE INCHIRIERI Inchiriez 2 camere , una de matrimoniu si una pentru o persoana singura , avem wifi, caldura , ambient linistit , zona Alcobendas. Tel: 657121831 VANZARI Vand urgent teren 800 m2 langa Baisa, la poalele padurii, la 4km de Botosani, sursa de apa, canalizare si lumina. Se pot construi 2 case cu intrari separate. Se poate cumpara in rate. Tel 631 002 998. Vand apartament urgent in Braila cu posibilítate de cumparare in rate. Tel 631 002 998. Vand casa in Rosiori de Vede pe strada Stelian Popescu no7. Pret 30.000€. Tel: 606511338. Vand teren intravilan, ferit de inundatii la iesirea din orasul Negresti-Vaslui, spre Silistea pe partea dreapta (DN 15), cu suprafata de 3200 mp. Deschiderea la strada asfaltata este de 20 m / 7euro mp. Pret teren 22 400 €. Tel 642960470 Vand un teren intravilan in localitatea Dej jud Cluj 37, 5 ari, cea maifrumoasa zona a orasului. Tel 627 047 978. RELATII Chico español , soltero , de mediana edad ,viviendo en Madrid capital , sin cargas familiares desea conocer chicas hasta 42 años para una amistad o relacíon seria . Yo tengo un buen trabajo , trabajando en mi empresa .Buena presencia y ruego solo llamadas ( no perdidas)tel: 629628861 Busco una mujer extranjera para amistad y posible relacion de pareja . Soltero 52 años , comunidad de Madrid. Tel: 687858760- Angel Luis Chico serio y simpático busca chica de 28 a 36 años para amistad o posible relación de pareja .tel:688383660. Domn 56 de ani, caut o doamna fara copii pentru o prietenie–casatorie fericira . Nu sunt prieten cu alcoolul si imi place tot ce tine de iubire si incredere, seriozitate armonie , intelegere , respect , amabilitate , recunostinta , sensibilitate.Rog sa se abtina interesantele si aventurierele Madrid si Comunidad de Madrid. Tel: 642 660 476 Domn de 34 de ani cu loc de munca stabil caut o fata sau o femeie de varsta apropiata com de Madrid Tel: 672540250 ( sa se abtina cei sau cele carora le arde de gluma) SPORT Jucătoarea de tenis Simona Halep, locul 4 WTA, a declarat că a venit al Turneul Campi- oanelor de la Singapore fără mari aşteptări, ceea ce o face să evolueze fără presiune şi să joace la fel cum a făcut-o la Roland Garros, unde a ajuns în finală. „Amavutoperioadădificilăînaintea acestui turneu şi am spus că vreau să lucrez la serviciu, pentru că la Beijing nu m-a ajutat prea mult. Am muncit din greu în fiecare zi, cam20deminutenumailaserviciu. Pot să spun că joc aici aşa cum am făcut-o la French Open, fără presiune, fără aşteptări. Pentru că dacă mă aştept la ceva, corpul meu se încordează foarte mult şi nu pot juca. Am venit aici să o iau meci cu meci şi să văd cât de departe pot ajunge, dar acum este unul dintre cele mai bune turnee din acest an pentru mine. Sunt bucuroasă de mine şi vreau să profit de acest moment”, a afirmat Halep. Primul său succes în faţa Serenei Williams a însemnat în acelaşi timp cea mai drastică înfrângere suferită de jucătoarea americană în carieră şi capătul unei serii de 16 meciuri câştigătoare la Turneul Campioane- lor. Simona Halep a înregistrat alte douăpremiereprinvictoriaobţinută în faţa Serenei Williams: primul ei meci câştigat cu o sportivă din Top 3 WTA şi prima româncă învingă- toare în faţa unei ocupante a locului 1 WTA în istoria de 39 de ani a ier- arhiei profesioniste feminine. Simona Halep, locul 4 WTA, a învins-o, miercuri, cu scorul de 6-0, 6-2, în 65 de minute, pe ame- ricanca Serena Williams, la Turneul Campioanelor. SimonaHalepla TurneulCampioanelor Judo:AlexandraPop,medaliată cubronzlaMondialeledejuniori SportivaromânăAlexandra Pop(cat.48kg)acuceritmeda- lia de bronz, la Campionatele Mondialedejudopentrujuniori de la Fort Lauderdale (Flori- daAlexandraatrecutînprimul tur de Sadija Amrane (Alge- ria), dar apoi a pierdut în fața turcoaicei Dilara Lokmanhe- kim. În recalificări, românca a câștigat în fața portughezei JoanaDiogo,iarînmeciulpen- tru locurile 3-5 a învins-o pe Cristina Budescu (Republica Moldova). Totlacategoria48kg,Denisa Ungureanu s-a oprit în turul secund, învinsă de sârboaica Milica Nikolic, după ce tre- cuse de Hadjer Mecerem (Algeria). Sportivii români sunt însoțiți de Gianina Andreica, antrenoarea lotului de junioare, Emilian Rabolu, antrenorullotuluinaționaldejuniori și de arbitrul internațional Marius Jeberean.Delegațiaestecondusăde președintele Federației Române de judo, Doru Ioan Sapta, și de Alexan- dru Bălgrădean, secretarul general al FRJ. Anul trecut, la Mondialele de juniori de la Ljubljana (Slovenia), Româniaaobținuttreimedalii:două de argint, prin Andreea Ștefănescu (categoria 44 kg) și Alexandra Pop (48 kg), și o medalie de bronz, câș- tigată de Larisa Florian (52 kg). La competiția din Florida participă 521 de judoka din 72 de țări, 308 la mas- culin și 213 la feminin. Întâlniredetenis România–Spania FederaţiaInternaţionalădeTenis aacceptatpropunereaforuluiromân deaorganizameciurilecuSpania,con- tândpentruGrupaMondialăIIdinFed Cup, la Patinoarul Dunărea din ora- şul Galaţi, în perioada 7-8 februarie 2015.“FederaţiaInternaţionalădeTenis, ITF, a acceptat propunerea noastră de a organiza întâlnirea de Fed Cup, România-Spania,laGalaţi.Meciurile vor avea loc pe o suprafaţă pe care o vom alege împreună cu echipa de Fed Cup a României. Am ales acest oraş pentru că vrem ca echipele de FedCupşiCupaDavissăajungăîncât maimulteoraşedinRomânia,pentru aputeapopularizaacestsportşipen- tru a da posibilitatea cât mai multor românisăîivadă,lalucru,pejucătoa- rele şi jucătorii noştri. În ultimii ani, s-a jucat Cupa Davis la Cluj şi Braşov, urmeazăFedCuplaGalaţişi,probabil, următorulmecivafilaCraiova”,adecla- rat preşedintele Federaţiei Române de Tenis, George Cosac.Patinoarul Dunărea din Galaţi are o capacitate de 4.500 de locuri, cu posibilitate de extinderepânăla5.000delocuri.Până acum,patinoarulafostgazdaanume- roaseevenimentesportive,cumarfi turnee de hochei, gale de box şi K1, spectacole de patinaj, dar şi târguri şiconcerte.Echipacâştigătoareseva calificapentrubarajulGrupeiMondi- ale,iarechipacarepierdevamergela barajul pentru Grupa Mondială II. În lunaaprilie2014,echipadeFedCupa României,formatădinSimonaHalep, Sorana Cîrstea, Monica Niculescu şi IrinaBegu,aînvinsechipaSerbiei,cu scorul de 4-1, şi s-a calificat în Grupa Mondială II. Steaua – RioAve,2 – 1 AntrenorulstelistConstantinGâlcă adeclarat,cămeciulcuRioAve,câşti- gatdeSteauacuscorulde2-1,îngrupa J a Ligii Europa, a fost mult mai greu decâtseaştepta,subliniindcăjucătorii săiaucăutattottimpulpasadecisivă. „RioAveabiaavenitdupăopauzăde douăsăptămâni,încareajucatdoarun mecidecupă.Eiauvenitodihniţişideşi nuaujucătorilanivelulnostru,valorile seechilibreazăpentrucănoiamavut14 jucătorilaloturi.Amavutunmecimult mai greu decât mă aşteptam pentru căamcăutattottimpulpasadecisivă. Ştiamcăvorlăsapatrujucătoriînfaţă, iar dacă mingea ajungea la portar, el o trimitea rapid pe ei. De aceea s-au şi creat acele spaţii foarte mari între linii.Cândaveammingeaopierdeam repedeşicăutamdirectpasadecisivă. Nu am construit, nu aveam linişte”, a spus Gâlcă. Formaţia Steaua Bucureşti a obţi- nut a doua victorie în grupa J a Ligii Europa. Pentru Steaua a marcat: Rusescu‘17,‘45, iar pentru Rio Ave a înscris Del Valle‘48. ÎnetapaapatraaGrupeiJ,ceseva disputala6noiembrie,Steauavadis- puta meciul retur al acestei întâlniri. În primele două meciuri din grupa J, SteauaaînvinsAalborg,scor6-0,şia fost învinsă de Dinamo Kiev, scor 3-1. ALEGERI PREZIDENȚIALE ÎN ROMÂNIA SecțiiledevotaredinSpania Ambasada României în Spania–Avenida de Alfonso XIII nr.157, Madrid 28016 Ambasada României în Spania–Avenida de Alfonso XIII nr.157, Madrid 28016 Avda. de la Albufera no. 319, 28031 Madrid Avda. de la Albufera no. 319, 28031 Madrid Avda. de la Constitucion no. 47, 28821 Coslada Avda. Reyes Catolicos, no. 9, 28802, Alcala de Henares Plaza de las Provincias s/n, 28903, Getafe Sala de usos multiples, C/San Sebastian, no.6 y 8, 28500, Arganda del Rey Teatro Principal de Burgos, Paseo del Espolon, s/n, 09003 Burgos C/ Rio Bullaque, no. 24, 45007 Toledo Avda. de Venezuela no. 5, 19005, Guadalajara Consulatul General al României la Sevilla–Avenida Manuel Siurot Nr. 30, 41013 Sevilla Alameda Principal nr. 23, 29001, Malaga C/ Galicia, s/n, Edificio Versalles, bajo 1, 18600 Motril ConsulatulOnorificalRomânieilaMurcia–AvenidadelosRectoresnr.3,EdificioParaninfo, 30100 Consulatul General al României la Barcelona–C/San Juan de la Salle 35 bis (08022) Consulatul General al României la Barcelona–C/San Juan de la Salle 35 bis (08022) Plaza Ereta s/n, 3a planta, 25002, Lerida Avda. Dels Paisos Catalans, no. 106, 43205 Reus C/ dels Sobreposats, no. 3, 07014, Palma de Mallorca Consulatul General al României la Bilbao–Plaza Circular, nr. 4, planta 1, 48001 Alcaldia de Logrono, Avd la Paz, no. 11, 26004, Logrono C/ General Chinchilla, no. 4, 31002, Pamplona Consulatul României la Zaragoza–Calle Camino de Las Torres 24, 50008, Zaragoza Consulatul României la Zaragoza–Calle Camino de Las Torres 24, 50008, Zaragoza Plaza Costa no.14, 50300 Calatayud Consulatul României la Ciudad Real–Calle Mata nr.37, 13004 C/ Teruel no. 12, 02005, Albacete Viceconsulatul României la Almeria–Carretera Huércal de Almería, nr. 46, Almería, 04009 Consulatul României la Castellon de la Plana–Avenida Valencia s/n, esquina Rambla de la Viuda, 12006–Castellón de la Plana Consulatul României la Castellon de la Plana–Avenida Valencia s/n, esquina Rambla de la Viuda, 12006–Castellón de la Plana Calle Doctor Maranon no. 4, 46017, Valencia C/ Rafael Terol no. 10, 03001 Alicante Avenida de la Huelva s/n, 21440, Lepe C/ Paseo de Raxoi, bajo (entrada Travesia de Raxoi), Santiago de Compostela Calle Capitulares s/n, 14071, Cordoba C/ Ramon Arefes no. 7, 33211 Gijon
 11. 11. 20  |    Nr. 132  29 octombrie 2014 facebook.com / ZiarulRomanulMadrid PUBLICITATE minute 800naţionale şi internaţionale* Ofertă valabilă pentru 40 de ţări Pentru activare trimiteţi mesaj cu 3004 la 3535 Solicitaţi o cartelă SIM pe www.lycamobile.es sau sunaţi la 632100321 Los bonos Lycamobile Mundo 800 son para llamadas a fijos y móviles de España y a ciertas líneas fijas y móviles internacionales. Otro uso se facturará con las tarifas estándar. Las ofertas son válidas por 30 días a partir de la fecha de compra. Un cliente puede tener sólo una oferta y no puede comprar otra durante el período de validez de 30 días.Cualquier crédito restante que quede después de 30 días no se trasladará al siguiente período de 30 días si el cliente decide renovar su bono. Tenga en cuenta que el crédito promocional (crédito que Lycamobile ha dado a los clientes de forma gratuita) no se puede utilizar para la compra de un bono. La promoción es válida hasta el 30/11/2014. Los países incluidos en las ofertas:* Rumania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Islas Feroe, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos. Las ofertas son sólo para uso no comercial, privado y personal - Lycamobile se reserva el derecho de reemplazar o modificar la oferta o los Términos y Condiciones o de retirarla en cualquier momento con un preaviso razonable o incluso de desconectarla, si sospecha que la oferta se utiliza para propósitos comerciales, para conferencias, o si no se está utilizando en un teléfono (en una caja de SIM, por ejemplo), o si se está utilizando para tethering. Recargas on line o donde veas estos logos: Gasolineras Mundo 800 Germania FranțaItaliaRomânia Grecia Hong Kong India Irlanda LetoniaInsulele Feroe Luxemburg MaltaIslanda Lituania Malaezia Norvegia CanadaBelgia Cipru DanemarcaAustria ChinaBulgaria Croația FinlandaEstoniaCehia Elveția Slovacia Slovenia SUA UngariaSpaniaOlanda Portugalia SingaporePolonia Regatul Unit Suedia Thailanda €15Valabil 30 zile TVA inclus LM_SPAIN_Romanian_Oct-14_260x328mm.indd 1 27/10/2014 10:36

×