Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

1baswb Nachtergaele Sven

401 views

Published on

Published in: Spiritual, Health & Medicine
 • Be the first to comment

1baswb Nachtergaele Sven

 1. 1. Knipperlichten voor jongeren en buurten (artikel van L. Warmenbol)
 2. 2. <ul><li>‘ De inbedding van een jongerenwerking in een lokaal netwerk creëert ruimte voor de ontwikkeling van een integrale benadering. Zo kan de eigen positie van de jongerenwerker duidelijker uitgesproken worden.’ </li></ul>
 3. 3. Over cijfers en mensen <ul><li>Welke criteria worden gehanteerd om te bepalen of een buurt extra aandacht nodig heeft? </li></ul><ul><ul><li>Vooral kwantitatieve gegevens: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Opleidingsniveau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inkomensniveau </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aantal dossiers bij OCMW </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gezinssituatie </li></ul></ul></ul><ul><li>Er zijn meer kwalitatieve gegevens nodig… </li></ul>
 4. 4. Knipperlichten <ul><li>Kwantitatieve gegevens: </li></ul><ul><ul><li>Aantal OCMW-trekkers of aantal werklozen </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal woningen zonder centrale verwarming </li></ul></ul><ul><ul><li>Aantal sociale woningen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gezinssituatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Jongeren in de buurt </li></ul></ul>
 5. 5. Knipperlichten <ul><li>Kwalitatieve gegevens: </li></ul><ul><ul><li>Tekens van onleefbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Een negatieve beeldvorming </li></ul></ul><ul><ul><li>Slechte verhouding tussen de bewoners </li></ul></ul><ul><li>Knipperlicht: </li></ul><ul><ul><li>Oranje </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buurt scoort in negatieve zin op 1 van deze gegevens </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rood </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Buurt scoort in negatieve zin op meerdere gegevens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Extra aandacht noodzakelijk!!! </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. Aan de slag met jongeren in een probleembuurt <ul><li>vzw Arktos  Verhouding tussen jongeren en andere buurtbewoners verbeteren </li></ul><ul><li>  Geloof in de kwaliteiten van ELKE jongere </li></ul><ul><li>Kernopdracht Arktos: VORMING </li></ul>
 7. 7. Aan de slag met jongeren in een probleembuurt <ul><li>Hoofddoelen Arktos </li></ul><ul><ul><li>Verhouding tussen jongeren en andere buurtbewoners verbeteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Veranderen van de beeldvorming over de buurt en de jongeren </li></ul></ul>
 8. 8. De weg naar succes <ul><li>Gemotiveerde jongeren en volwassen </li></ul><ul><ul><li>Buurtbewoners en hun reactie op het project </li></ul></ul><ul><ul><li>Reactie van de jongeren zelf op het project </li></ul></ul><ul><li>Tweerichtingsverkeer </li></ul><ul><ul><li>Relatie tussen Arktos en de opdrachtgever </li></ul></ul><ul><li>Een goed nest </li></ul><ul><ul><li>De jongerenwerker moet zich gesteund voelen binnen zijn eigen team </li></ul></ul><ul><ul><li>De manier waarop de jongerenwerker zijn gezag uitoefent </li></ul></ul><ul><ul><li>De persoonlijke band tussen de jongerenwerker en de jongerengroep </li></ul></ul>
 9. 9. Methodieken van buurtgericht jongerenwerk <ul><li>Arktos wil niet zomaar aan de slag gaan met jongeren die in een probleembuurt wonen, ze willen met deze jongeren samen aan hun buurt werken. </li></ul><ul><li>vb: jongeren zetten zelf project op rond het opknappen van hun buurt </li></ul>
 10. 10. Van elkaar leren <ul><li>Arktos werkt systematisch met een duidelijk doel voor ogen </li></ul><ul><ul><li> Andere organisaties kunnen er veel uit leren en samenwerking met Arktos zou dan ook een verrijking zijn voor deze organisaties </li></ul></ul>
 11. 11. Krachten bundelen <ul><li>Door het samenwerken van verschillende gemeentebesturen, garandeert dit een meer integrale aanpak van de jongeren- en buurtproblematiek. </li></ul>
 12. 12. Preventie troef <ul><li>Preventieve analyse van buurten </li></ul><ul><li> voorkomen van problemen </li></ul>

×