KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIEN JA MAISTEREIDEN VALMISTUMISHETKEN PALAUTE VUODELTA 2011        Johanna Saarinen   ...
KYSELYN TAUSTAA• Toteutetaan vuosittain yhteistyössä koulutusyksiköiden kanssa• Sekä paperisena että sähköisenä kyselylo...
KYSELYN TAUSTAA• Koulutuksen laadun ylläpito ja kehittäminen• TAVOITE selvittää mielipiteitä koulutuksesta ja koulutusyks...
MAISTERIAINEISTON TAUSTATIEDOT• 1 688 valmistuneesta kyselyyn vastasi 1 004 (59,5 %)• Profiili vuosien mittaan lähes muut...
KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT     ARVIOT, MAISTERIT• Koulutusyksikön               ENSISIJAISET VALITA...
MAISTEREIDEN OPINTOJEN VIIVÄSTYMINEN             VIIVÄSTYMISEN ENSISIJAISET SYYT   KAIKKI         ...
KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT     ARVIOT, MAISTERIT• Maisterivastaajat olivat tyytyväisiä saatuun opetukseen sekä o...
KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT     ARVIOT, MAISTERIT• Elinkeinoelämäsuhteisiin vastaajat toivoivat jatkossa kiinnite...
KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT        ARVIOT, MAISTERITKOULUTUKSEN ANTAMAT VALMIUDET       KAIKKI  KOULUTUK...
KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT     ARVIOT, MAISTERIT• PRO GRADU –TUTKIELMA: • 12,1 kuukautta, josta nettoaikaa 5,9 ku...
MAISTERIVASTAAJIEN TYÖLLISTYMINEN• TYÖLLISYYSTILANNE: •  49 % vakituisessa kokopäivätyössä •  17 % määräaikaisessa kok...
MAISTERIVASTAAJIEN TYÖLLISTYMINEN• Työllisyystilanne parani hieman edellisvuoteen 2010 nähden: • vakituisessa kokopäivä-...
MAISTERIVASTAAJIEN TYÖLLISTYMINEN• TYÖNSAANTIKANAVAT: • aikaisempi työkokemus samasta organisaatiosta  (19 %) • intern...
MAISTERIVASTAAJIEN SIJOITTUMINEN• 61 %:n työnantaja yksityinen yritys tai organisaatio• 46 % toimi asiantuntijatehtävissä...
MAISTERIVASTAAJIEN PALKKATASO• Keskimäärinen bruttokuukausiansio 3 165 €• Keskihajonta 1 330 €• Mediaani 3 000 €• Keskians...
MAISTERIVASTAAJIEN PALKKATASO          Keskiarvo / kk           Mediaani / kkKaikki         3 ...
KANDIDAATTIAINEISTON TAUASTATIEDOT• 1 678valmistuneesta kyselyyn vastasi 1 013 (60,4 %)• Profiili vuosien mittaan lähes m...
KANDIDAATTIAINEISTON TAUSTATIEDOT• 54 % aloittanut opinnot vuonna 2007• 33 % opintojen aloitusvuosi oli 2006 tai 2005• 94 ...
KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT      ARVIOT, KANDIT             ENSISIJAISET VALINTAPERUSTEET    KAI...
KANDIDAATTIEN OPINTOJEN       VIIVÄSTYMINEN•35 % koki, etteivät              VIIVÄSTYMISEN ENSISIJAISE...
KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT         ARVIOT, KANDITKOULUTUKSEN ANTAMAT           KAIKKI  KOULUTUKSEN ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vastavalmistuneiden palaute 2011 esitys

431 views

Published on

Vastavalmistuneiden palaute 2011: Ekonomikoulutus antaa hyvät eväät työelämään.

Lue lisää: http://www.sefe.fi/vastavalmistuneiden-palaute

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vastavalmistuneiden palaute 2011 esitys

 1. 1. KAUPPATIETEIDEN KANDIDAATTIEN JA MAISTEREIDEN VALMISTUMISHETKEN PALAUTE VUODELTA 2011 Johanna Saarinen 21.11.2012
 2. 2. KYSELYN TAUSTAA• Toteutetaan vuosittain yhteistyössä koulutusyksiköiden kanssa• Sekä paperisena että sähköisenä kyselylomakkeina• Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikkö tuottaa perusanalyysit tuloksista• Kyselylomakkeita muokataan muutaman vuoden välein
 3. 3. KYSELYN TAUSTAA• Koulutuksen laadun ylläpito ja kehittäminen• TAVOITE selvittää mielipiteitä koulutuksesta ja koulutusyksiköistä sekä kerätä tietoja työllisyystilanteesta
 4. 4. MAISTERIAINEISTON TAUSTATIEDOT• 1 688 valmistuneesta kyselyyn vastasi 1 004 (59,5 %)• Profiili vuosien mittaan lähes muuttumaton: • 55 % naisia • keskiarvoikä 28,8 vuotta • 69 % suoritusoikeus suoraan KTM • yleisin pää- ja sivuaine laskentatoimi
 5. 5. KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT ARVIOT, MAISTERIT• Koulutusyksikön ENSISIJAISET VALITAPERUSTEET KAIKKI (%)ensisijaiset Yksikön maine 19valintaperusteet: Hyväksi koetut 14 sisäänpääsymahdollisuudet • sijaintipaikkakunta Sain siitä enemmän tietoa kuin muista Valintamenettely 1 8 • maine Sijaintipaikkakunta 29 • tietty Tietty pääaine/ohjelma 14 Tietty aineyhdistelmämahdollisuus 2 pääaine/ohjelma Ystävien/sukulaisten vaikutus 4 sekä hyväksi koetut Halu itsenäistyä - sisäänpääsymahdollis Opetuskieli 1 uudet Laajat opiskelumahdollisuudet/valinnanvara 6 Muu syy 3
 6. 6. MAISTEREIDEN OPINTOJEN VIIVÄSTYMINEN VIIVÄSTYMISEN ENSISIJAISET SYYT KAIKKI (%)• 55 % koki, etteivät Kokopäiväinen työskentely 18 Osa-aikainen työskentely 7opinnot viivästyneet Varusmiespalvelu/vanhempainloma 1tavoiteaikaan nähden Pro gradu -tutkielma 6 Opiskelu ulkomailla 3 Opiskelu jossakin muussa - oppilaitoksessa• Osuus 17 % suurempi Opetusjärjestelyt 1kuin vuonna 2010 Opiskelumotivaation puute Harrastukset 1 - Opintojen vaativuus - Opintojen ohjauksen puutteet - Sairaus 1 Aktiivinen toiminta ainejärjestössä - Muu syy 7 EI VIIVÄSTYNYT 55
 7. 7. KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT ARVIOT, MAISTERIT• Maisterivastaajat olivat tyytyväisiä saatuun opetukseen sekä opintojen ohjaukseen  erityisesti vieraskielisten opettajien kielitaito sekä pääaineen/ohjelman opetus saivat kiitosta vastaajat olisivat kuitenkin toivoneet lisää vertaistukea opintojen alussa• Maisterivastaajat arvioivat koulutuksen kansainvälisyyden suhteellisen korkealle
 8. 8. KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT ARVIOT, MAISTERIT• Elinkeinoelämäsuhteisiin vastaajat toivoivat jatkossa kiinnitettävän lisähuomiota • koulutusta toivottiin kehitettävän käytännönläheisemmäksi ja työelämän tarpeita paremmin vastaavaksi esim. erilaisten case – harjoitusten tai yritysyhteistyöprojektien avulla • arvioissa oli havaittavissa myös huomattavaa yksikköjen välistä vaihtelevuutta  tyytyväisimpiä olivat Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta valmistuneet
 9. 9. KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT ARVIOT, MAISTERITKOULUTUKSEN ANTAMAT VALMIUDET KAIKKI KOULUTUKSEN ANTAMAT VALMIUDET KAIKKITalouden yleinen tuntemus 3,7 Yleiset johtamisvalmiudet 3,5Valmiudet pääaineessa/ohjelmassa 4,0 Henkilöstöjohtamisvalmiudet 3,4Valmiudet sivuaineessa 3,5 Tietotekniset valmiudet 3,6Viestintävalmiudet äidinkielellä 3,9 Valmius omaksua uusia asioita 4,0Viestintävalmiudet toisella kotimaisella 2,9 Ongelmanratkaisuvalmiudet 4,1kielelläViestintävalmiudet vierailla kielillä 3,8 Esiintymisvalmiudet 3,9Tieteelliset valmiudet 3,7 Vuorovaikutusvalmiudet 4,0Yrittäjävalmiudet, tiedolliset 2,9 Neuvottelutaidot 3,5Yrittäjävalmiudet, asenteelliset 3,1 Projektinhallintataidot 3,6Valmiudet toimia kansainvälisessä 4,0 Työelämätietous 3,3ympäristössäRyhmätyöskentelyvalmiudet 4,3 Eettisen toiminnan valmiudet 3,5
 10. 10. KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT ARVIOT, MAISTERIT• PRO GRADU –TUTKIELMA: • 12,1 kuukautta, josta nettoaikaa 5,9 kuukautta • 33 % teki tutkielman toimeksiantona  yleisin rahoitusmuoto toimeksiantajalta saatu palkka korkeintaan 7 kuukaudelta keskimäärin 1 823 euroa kuukaudessa
 11. 11. MAISTERIVASTAAJIEN TYÖLLISTYMINEN• TYÖLLISYYSTILANNE: • 49 % vakituisessa kokopäivätyössä • 17 % määräaikaisessa kokopäivätyössä • 9 % osa-aikaisessa työsuhteessa • 2 % jatkaa opintoja • 2% toimi yrittäjänä • 4% vanheimpainlomalla/hoitovapaalla • 15 % hakee töitä
 12. 12. MAISTERIVASTAAJIEN TYÖLLISTYMINEN• Työllisyystilanne parani hieman edellisvuoteen 2010 nähden: • vakituisessa kokopäivä- tai osa-aikatyössä työskentelevien vastaajien osuudet kasvoivat kaksi prosenttia • määräaikaisten työsuhteiden osuus pysyi samana • työttömien määrä pieneni prosentilla
 13. 13. MAISTERIVASTAAJIEN TYÖLLISTYMINEN• TYÖNSAANTIKANAVAT: • aikaisempi työkokemus samasta organisaatiosta (19 %) • internet (20 %) • henkilökohtaiset suhteet (13 %)• Keskimääräinen työnhakuaika 2,1 kuukautta• 71 % tyytyväisiä työtilanteeseensa
 14. 14. MAISTERIVASTAAJIEN SIJOITTUMINEN• 61 %:n työnantaja yksityinen yritys tai organisaatio• 46 % toimi asiantuntijatehtävissä, 27 % toimihenkilönä• 63 % koki työtehtävien vastaavan koulutusta joko hyvin tai melko hyvin
 15. 15. MAISTERIVASTAAJIEN PALKKATASO• Keskimäärinen bruttokuukausiansio 3 165 €• Keskihajonta 1 330 €• Mediaani 3 000 €• Keskiansiot nousivat 4,3 %
 16. 16. MAISTERIVASTAAJIEN PALKKATASO Keskiarvo / kk Mediaani / kkKaikki 3 163 Kaikki 3 000Aalto (n= 183) 3 332 Aalto (n= 183) 3 200UEF (n= 14) 3 071 UEF (n= 14) 3 060JY (n= 84) 2 948 JY (n= 84) 2 900LUT (n= 85) 3 337 LUT (n= 85) 3 000OY (n= 52) 3 121 OY (n= 52) 3 000Hanken (n= 34) 2 876 Hanken (n= 34) 2 849TaY (n= 30) 2 708 TaY (n= 30) 2 700TSE (n= 48) 3 097 TSE (n= 48) 3 000VY (n= 84) 2 968 VY (n= 84) 2 900ÅA (n =20) 3 741 ÅA (n =20) 2 700Nainen (n = 323) 2 988 Nainen (n = 323) 2 950Mies (n= 275) 3 366 Mies (n= 275) 3 000
 17. 17. KANDIDAATTIAINEISTON TAUASTATIEDOT• 1 678valmistuneesta kyselyyn vastasi 1 013 (60,4 %)• Profiili vuosien mittaan lähes muuttumaton: • 50 % naisia • keskiarvoikä 26,6 vuotta • 80 % koulutustaustaltaan ylioppilas • yleisin pää- ja sivuaine laskentatoimi
 18. 18. KANDIDAATTIAINEISTON TAUSTATIEDOT• 54 % aloittanut opinnot vuonna 2007• 33 % opintojen aloitusvuosi oli 2006 tai 2005• 94 % aikoo jatkaa suoraan KTM:ksi• Vastaushetkellä 85 % oli suorittanut jo opintoja KTM -tutkintoa varten• KTM -opintoja oli suoritettu keskimäärin 69 op
 19. 19. KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT ARVIOT, KANDIT ENSISIJAISET VALINTAPERUSTEET KAIKKI•Koulutusyksikön (%)ensisijaiset Yksikön maine 21 Hyväksi koetut 16valintaperusteet: sisäänpääsymahdollisuudet Sain siitä enemmän tietoa kuin 1 • sijantipaikkakunta muista • maine Valintamenettely 9 Sijaintipaikkakunta 23 • tietty Tietty pääaine/ohjelma 12 pääaine/ohjelma Tietty aineyhdistelmämahdollisuus 1 Ystävien/sukulaisten vaikutus 5 Halu itsenäistyä 1 Opetuskieli 1 Laajat 9 opiskelumahdollisuudet/valinnanvara Muu syy 2
 20. 20. KANDIDAATTIEN OPINTOJEN VIIVÄSTYMINEN•35 % koki, etteivät VIIVÄSTYMISEN ENSISIJAISET SYYT KAIKKI (%)opinnot viivästyneet Kokopäiväinen työskentely 14 Osa-aikainen työskentely 9tavoiteaikaan nähden Varusmiespalvelu/vanhempainloma 4 Tutkielman viivästyminen 3 Opiskelu ulkomailla 3•65 % koki, että opinnot Opiskelu jossakin muussa oppilaitoksessa 1viivästyivät keskimäärin Opetusjärjestelyt 520,6 kuukautta Opiskelumotivaation puute 5 Harrastukset - Opintojen vaativuus 1 Opintojen ohjauksen puutteet - Sairaus 1 Aktiivinen toiminta ainejärjestössä 2 KTM- opintojen suorittaminen 8 Muu syy 6 EI VIIVÄSTYNYT 35
 21. 21. KAUPPATIETEELLISEN ALAN SAAMAT ARVIOT, KANDITKOULUTUKSEN ANTAMAT KAIKKI KOULUTUKSEN ANTAMAT KAIKKIVALMIUDET VALMIUDETTalouden yleinen tuntemus 3,7 Yleiset johtamisvalmiudet 3,6Valmiudet pääaineessa/ohjelmassa 3,8 Henkilöstöjohtamisvalmiudet 3,4Valmiudet sivuaineessa 3,5 Tietotekniset valmiudet 3,5Viestintävalmiudet äidinkielellä 3,9 Valmius omaksua uusia asioita 4,3Viestintävalmiudet toisella 2,9 Ongelmanratkaisuvalmiudet 4,1kotimaisella kielelläViestintävalmiudet vierailla kielillä 3,8 Esiintymisvalmiudet 3,8Yrittäjävalmiudet, tiedolliset 3,0 Vuorovaikutusvalmiudet 4,0Yrittäjävalmiudet, asenteelliset 3,9 Eettisen toiminnan valmiudet 3,5Valmiudet toimia kansainvälisessä 4,2ympäristössäRyhmätyöskentelyvalmiudet 3,6

×