Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työnantajakuva 2013

894 views

Published on

Mitä ranking-listojen takaa löytyy? Mitkä ovat tuoreimmat työelämän trendit? T-Median Työnantajakuva 2013 -tutkimus.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työnantajakuva 2013

 1. 1. TYÖNANTAJAKUVA 2013 Mitä ranking-listojen takaa löytyy?
 2. 2. Suomalaiselle osaamiselle näkyvyyttä maailmalla Tutkimukset ja yhteis- kunnallinen luotaaminen Nuoret nopeammin hyvään työelämään Talous ja elinkeino- elämä tutuksi Taloudellisen tiedotustoimiston visio: Suomalaisilla yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeus menestyä
 3. 3. Taloudellisen tiedotustoimiston visio: Suomalaisilla yrityksillä on osaavat työntekijät ja rohkeus menestyä Tutkimukset ja yhteiskunnallinen luotaaminen • Työelämän trendit & työnantajakuva -tutkimus • Kun koulu loppuu –tutkimus • Nuoret ja johtaminen • Kansan arvot • Mediabarometrit • Luottamus & Maine –työkalu • Reputation Institute -yhteistyö
 4. 4. - Tutkimuksen tavoitteena on auttaa työnantajia oman työnantajakuvan mittaamisessa ja kehittämisessä sekä nostaa esille tuoreimmat työelämätrendit. - Tutkittavana on 105 työnantajaa ja 33 toimialaa. - Vastaajia oli datan puhdistuksen jälkeen 24 495:  Ammattiin opiskelevat (N=2098 )  Korkeakouluopiskelijat (N=4654)  Korkeakoulutetut työssä olevat (N=9890)  Työssä olevat ammattiosaajat (N=6394 ) Koko otosta koskevien tulosten tilastollinen virhemarginaali on 95 prosentin luottamusvälillä ± 0,6 %. Tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä lomakekyselyllä 28.1.-8.4.2013. Tutkimuksen otos on kerätty yhteistyössä oppilaitosten, ylioppilaskuntien ja ammattiliittojen kanssa. Myös T-Median omasta tutkimusrekisteristä on poimittu otos.
 5. 5. TYÖNANTAJAN HYVÄ MAINE ON TASAISEN TÄRKEÄÄ KAIKILLE VASTAAJARYHMILLE! 73 %
 6. 6. TYÖPAIKAN VALINTAKRITEERIT - KAIKILLE TÄRKEÄÄ • Hyvä palkkaus • Työpaikan työilmapiiri • Työn haasteellisuus ja kiinnostavuus • Varmuus työsuhteen jatkuvuudesta • Työn monipuolisuus ja vaihtelevuus * Vastaajia pyydettiin valitsemaan 21:stä työpaikan valintakriteeristä kolme tärkeintä
 7. 7. • Toimialan kiinnostavuus • Mahdollisuus tehdä töitä ainoastaan arkisin ja päivällä • Mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön • Merkitys tulevan urakehityksen kannalta TYÖPAIKAN VALINTAKRITEERIT - EROJA RYHMIEN VÄLILLÄ Korostuu erityisesti ammattiin opiskelevilla Korostuu erityisesti työssä olevilla ammattiosaajilla Korostuu erityisesti korkeakoulutetuilla työssä olevilla Korostuu erityisesti korkeakouluopiskelijoilla * Vastaajia pyydettiin valitsemaan 21:stä työpaikan valintakriteeristä kolme tärkeintä
 8. 8. TYÖILMAPIIRI ON TOP 3 KRITEEREISSÄ KAIKISSA RYHMISSÄ!
 9. 9. TYÖILMAPIIRI ERITYISEN TÄRKEÄ KRITEERI TYÖNTEKIJÖILLE Kuinka suuri osa eri ammattiasemista on valinnut työpaikan työilmapiirin kolmen tärkeimmän kriteerin joukkoon *Luvut on poimittu koko otoksesta vastaajan tämänhetkisen ammattiaseman mukaan
 10. 10. MITÄ ”HYVÄ” ILMAPIIRI TARKOITTAA OPISKELIJOILLE?
 11. 11. MITÄ ”HYVÄ” ILMAPIIRI TARKOITTAA TYÖSSÄ OLEVILLE?
 12. 12. YLIN JOHTO KAIPAA TULOSHAKUISTA ILMAPIIRIÄ, TYÖNTEKIJÄT TOIVOVAT KESKUSTELEVAA ILMAPIIRIÄ *Luvut on poimittu koko otoksesta vastaajan tämänhetkisen ammattiaseman mukaan
 13. 13. MYÖS MIESTEN JA NAISTEN TOIVEISSA ILMAPIIRIN SUHTEEN ON EROJA *Luvut on poimittu koko otoksesta vastaajan sukupuolen mukaan
 14. 14. HYVÄÄ ESIMIESTYÖSKENTELYÄ?
 15. 15. OPISKELIJOILTA ENITEN RUUSUJA ESIMIESTYÖSKENTELYSTÄ
 16. 16. ”Esimieheni antaa työrauhan, mutta tarvittaessa tukee ja sparraa. Meillä on hyvät keskusteluvälit enkä epäröi kääntyä hänen puoleensa, jos tarvitsen apua/tukea. Minulla on kertakaikkisen hyvä esimies!” (Nainen, korkeasti koulutettu työssä oleva) ”Kannustava, johtava, eli kaikilla on tietyt tehtävät ja siten myös puhalletaan yhteen hiileen - positiivinen ja rento” (Mies, ammattiin opiskeleva) ”Mielestäni parantamisen varaa olisi sosiaalisissa taidoissa ja siinä, millaisin keinoin jokaisesta työntekijästä voitaisiin kaivaa paras mahdollinen irti.” (Nainen, korkeakouluopiskelija) ”Esimiesten pitäisi olla enemmän kiinnostunut henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista, keskustelua...” (Mies, työssä oleva ammattiosaaja)
 17. 17. ESIMIESTYÖ ERI ALOILLA Taulukko kertoo, kuinka moni kyseisillä aloilla työskentelevistä korkeakouluopiskelijoista ja korkeasti koulutetuista työssä olevista on arvioinut lähiesimiestyöskentelyn erittäin tai melko hyväksi.
 18. 18. PEREHDYTYSTÄ JA AVOINTA VIESTINTÄÄ OPISKELIJOILLE
 19. 19. VAIKUTUSMAHDOLLISUUKSIA JA AVOINTA VIESTINTÄÄ TYÖSSÄ OLEVILLE
 20. 20. 43 % 33 % NAISIA TULISI TUKEA JA KANNUSTAA TYÖPAIKOILLA ENEMMÄN “Koen usein epävarmuutta siitä, suoriudunko työssäni riittävän hyvin” *väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä
 21. 21. Työnantajakuvatutkimuksen motivaatioprofiilit KAIKKIA EI MOTIVOIDA SAMALLA TAVOIN TYÖELÄMÄSSÄ - MYÖS ARVOT JA ASENTEET OHJAAVAT VALINTOJA
 22. 22. MOTIVAATIO PROFIILIT koko aineistossa Etenijät Haluavat edetä urallaan mahdollisimman nopeasti. Vastuu, korkea asema ja taloudellinen menestys motivoivat. Vaikuttajat Haluavat tehdä työtä heille tärkeiden asioiden parissa. Kehittäjät Työn merkitys ja mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön motivoivat. Työ on heille myös keino toteuttaa itseä. Rahakeskeiset Raha ja taloudelliset edut motivoivat. Sitoutujat Haluavat turvallisen ja pitkäaikaisen työpaikan. Ei selkeää motivaattoria työssä. Etsijät
 23. 23. SUOSITUIMMAT TYÖNANTAJAT 2013 + TYÖNANTAJIIN LIITETYT OMINAISUUDET
 24. 24. Mittasimme työnantajiin liitettyjä ominaisuuksia viidellä eri ulottuvuudella. Vastaajia pyydettiin arvioimaan, sopiiko alla olevat väittämät kuvaamaan tutkittua työnantajaa.  Työnantaja tarjoaa kiinnostavia työtehtäviä  Työnantajalla on hyvät etenemismahdollisuudet  Työnantajalta on mahdollista saada turvallinen ja pitkäaikainen työpaikka  Työnantajalla on hyvä työilmapiiri  Työnantajalla on hyvä palkkataso * Seuraavien sivujen kuvaajat on laskettu korkeakouluopiskelijoiden ja korkeasti koulutettujen työssä olevien vastauksista. MILLAISIA MIELIKUVIA ERILAISIIN TYÖNANTAJIIN LIITETÄÄN?
 25. 25. ROVIO JYRÄÄ MIELIKUVISSA HYVÄLLÄ ILMAPIIRILLÄ ”Rento työpaikka, jossa arvostetaan osaamista, ei muodollisuuksia.” (nainen, korkeakoulutettu työssä oleva) ”Täällä kuulemma porukka viihtyy hyvin töissä.” (nainen, korkeakouluopiskelija) % vastaajista liittää työnantajiin hyvän ilmapiirin
 26. 26. KONSULTTI- JA IT-FIRMOJEN ARVELLAAN MAKSAVAN PARASTA LIKSAA ”Arvostettu, huippu palkat.” (nainen, korkeakoulutettu työssä oleva) % vastaajista liittää työnantajiin hyvän palkan
 27. 27. ROVIOLLA ARVELLAAN OLEVAN MYÖS KIINNOSTAVIMMAT TYÖTEHTÄVÄT ”Toimiala ei kiinnosta” (mies, korkeakoulutettu työssä oleva) % vastaajista liittää työnantajiin kiinnostavat työtehtävät
 28. 28. IT:SSÄ JA KONSULTOINNISSA TEHDÄÄN URAA? ”Työntekijöille annetaan paljon mahdollisuuksia rentoutua ja kehittää omaa työtään.” (nainen, korkeakoulutettu työssä oleva) ”Byrokratian kangistama.” (nainen, korkeakoulutettu työssä oleva) % vastaajista liittää työnantajiin hyvät etenemismahdollisuudet
 29. 29. NOKIAN EI USKOTA TARJOAVAN TURVALLISTA TYÖPAIKKAA ”Ei ole enää suomalainen, epästabiili työnantaja, joka irtisanoo kokoajan.” (nainen, korkeakoulutettu työssä oleva) ”Mahdollisuus pitkäaikaisiin työsuhteisiin.” (Mies, korkeakouluopiskelija) % vastaajista liittää työnantajiin turvallisen ja pitkäaikaisen työsuhteen
 30. 30. Korkeakouluopiskelijat Korkeasti koulutetut työssä olevat SUOSITUIMMAT TYÖNANTAJAT 2013 Nuoret ammattiosaajat
 31. 31. ROVIO NOUSUSSA – FINNAIR LASKUSSA Korkeakouluopiskelijat ”En uskaltaisi hakea Finskille nykytilantessa, kun uutisointi ja Finskillä töissä olevien tuttujen kokemukset on mitä on” (Nainen, korkeasti koulutettu työssä oleva)
 32. 32. MITÄ SITTEN? TYÖELÄMÄN TEESIT 2013 Työpaikan työilmapiiri painaa työpaikan valinnassa kaikissa tutkituissa ryhmissä. Hyvästä ilmapiiristä kannattaa kertoa! Kaikissa ryhmissä esimiehen toivotaan viestivän avoimesti työhön liittyvistä asioista ja tukevan kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi opiskelijat kaipaavat kunnon perehdytystä ja työssä olevat vaikutusmahdollisuuksia. Ylimmälle johdolle työpaikan työilmapiiri ei näyttäydy niin merkittävänä valintaperusteena kuin muille ammattiasemille – onko tällä merkitystä työorganisaatioiden sisällä? Kannustava sekä avoin ja tiedon liikkumista edistävä työilmapiiri nähdään tärkeänä! Rento ja välitön sekä keskusteleva ilmapiiri saavat myös runsaasti kannatusta.
 33. 33. ”Lähikaupassa, jossa työskentelen, on maailman mahtavin ja motivoivin myymäläpäällikkö, jonka olen koskaan tavannut. Pieni kauppa mahdollistaa sen, että paikan esimies on jatkuvasti läsnä 'alempiensa' kanssa. Päällikkömme luottaa meihin, kehittää meitä, ja kaupan jatkuva, nouseva tulos nostaa työmotivaatiota.” (nainen, ammattiin opiskeleva) HYVÄ ESIMIESTYÖSKENTELY EI LOPPUJEN LOPUKSI VAADI KUMMOISIA TAIKATEMPPUJA
 34. 34. • ABB • Accenture • Aktia • Alma Media • Arla Ingman • Atria • Capgemini • Cargotec • Danone • Danske Bank • Deloitte • Destia • Elenia • Elisa • Ericsson • Ernst & Young • Espoon kaupunki • Fazer • Fennia • Fennovoima • Fingrid • Finnair • Fortum • Google • Handelsbanken • Hartwall • Helen - Helsingin Energia • Helsingin kaupunki • HK Ruokatalo • HP • IBM • If Vahinkovakuutus • ISS Palvelut • Itella • Kela • Kemira • Kesko • Kone • Konecranes • KPMG • L&T Biowatti • LähiTapiola • Lassila&Tikanoja L&T • Lemminkäinen • Lindström • Metsä Group • Metso • Microsoft • NCC • Neste Oil • Nestle • Nokia • Nokia Siemens Networks Jatkuu seuraavalla sivulla TUTKITUT TYÖNANTAJAT 2013
 35. 35. • Nordea • OP-Pohjola-ryhmä • Outokumpu • Outotec • Paulig • Peab • Pohjolan voima - PVO • Posiva • PricewaterhouseCoopers • Puolustusvoimat • Ramboll • RAY • Rovio Entertainment • Ruukki • S-ryhmä SOK • Saarioinen • Sanoma • Sato • Securitas • Siemens • Sinebrychoff • Skanska • Snellman • SOL Palvelut • SRV • Stara • Stockmann • Stora Enso • Suomen Pankki • Tampereen Sähkölaitos • TeliaSonera • Teollisuuden Voima TVO • Tieto • Turku Energia • Työ-ja elinkeinotoimistot • Unilever • UPM-Kymmene • Vaisala • Valio • Valtio • Vantaan Energia • Vantaan kaupunki • Vapo • Veikkaus • Verohallinto • VR • VTT • VV-Auto • VVO • Wärtsilä • YIT • Yleisradio TUTKITUT TYÖNANTAJAT 2013
 36. 36. Kiitos mielenkiinnosta! Lisätiedot: Päivi Salminen-Kultanen Liiketoimintajohtaja paivi.salminen-kultanen@t-media.fi m. 040-7279717 Maria Vesanen Tutkija maria.vesanen@t-media.fi m. 050-3447480 Tekijätiimi: Maria Vesanen, Mikael Thuneberg, Joonas Tarpila, Essi Vesterinen, Päivi Salminen-Kultanen

×